Zadávací zařízení (DHD)

Základní specifikace / Základní popis a další součásti / DHD Mléčné dráhy / DHD galaxie Pegas / DHD na Destiny / Ostatní varianty DHD


DHD

Základní specifikace

Výrobní informace
Výrobce

Antikové (Lanteané) - klasické DHD, dálkové ovládání a zesilující náramek
Oriové - klasické DHD a zesilující náramek
Asuřané
Noxové
Tolláni
Asgardé - automatické vytáčecí zařízení
Ba'al - zadávací zařízení
Tau'ri - zesilující náramek a zadávací počítač
Wraithové - DHD v šipkách

Design Antikové, Noxové, Tolláni, Tau'ri, Ba'al, Wraithové
Technické specifikace
Velikost výška v centru 1,22 m, průměr panelu 2 m*
Hmotnost 2 tuny
Řídící systém Ovládací krystaly
materiál naquadah (klasické DHD)
Napájecí zdroj reaktor založený na studené fůzi
Použití
Účel zadávání adres hvězdných bran
Rok zavedení před více než 60 milióny let dálkové ovládání, více než 50 miliónů let klasické DHD
Přičlenění všichni, kdo ho umí používat
Stav stále aktivní

* Možná se vám zdá 2 m v průměru moc, stejně jako mně (já odhaduji tak 1 m), ale jsou to bohužel oficiální rozměry z jedné kolekce DVD.

Základní popis a další součásti

Schéma DHDZadávací zařízení brány neboli ve zkratce DHD, je Antiky také nazýváno jako Clavis. Je to velký podstavec ve tvaru počítače umístěný u brány téměř na každé planetě v síti hvězdných bran. Představují vlastně jakési bezdrátové spojení s nedalekou hvězdnou bránou a vystupují i jako kontrolní zařízení a napájecí zdroj, který umožňuje jakýkoliv druh inteligentního vytáčení brány, aniž byste museli otáčet vnitřním prstencem ručně, nebo vytvořit vlastní zadávací zařízení v podobě například počítače a programu. Funguje podobně jako telefonní číselník, i když je mnohem větší a po zadání symbolů adresy určuje, která další hvězdná brána se připojí a otevře průchod přes červí díru do jiného umístění.

Otevřené DHD se složitým počítačovým systémem a ovládacími krystalySymboly umístěné na DHD představují ta samá souhvězdí jako na bráně a obklopují centrální aktivační tlačítko ve dvou řadách. Součástí DHD je kontrolní krystal, který se používá pro ukládání vzorů do paměti a všechny veškeré informace o transportu. I přesto, že to vše vypadá jednoduše, DHD provádí při aktivaci brány neuvěřitelně složité výpočty během několika sekund, aby například určilo hvězdný posuv a další problémy, které mohou při vytvoření červí díry nastat. Tím se vlastně vždy automaticky aktualizují data o tom, pokud brány změnily svou polohu v rámci pohybu v galaxii. Tyto výpočty v rámci SGC zadávacího zařízení přes počítač trvají i měsíc (SG-1 1x01-02 – Děti bohů, 1x18 – Osamění, 7x09 – Mstitel).

Zadání adresy a aktivace hvězdné brány centrálním kopulovitým tlačítkemPřevážná většina DHD jsou podstavce kulatého tvaru se šikmým ovládacím panelem nahoře, sestávající ze dvou soustředných kruhů zadávacích tlačítek kolem centrální průsvitné kopule. Zadávací tlačítka představují odpovídající symboly adres (Glyphs) a centrální kopulí se aktivuje brána, přičemž se červeně rozsvítí. Jednotlivé symboly na tlačítkách se po zadání také žlutě rozsvítí. Jak už jsem se zmiňoval, aktivace brány pomocí DHD v Mléčné dráze umožňuje vždy rychlé vytáčení, což představuje rychlé uzamknutí symbolů adresy bez zjevného otáčení vnitřního prstence brány.

Schéma DHD vytvořené O'Neillem, aby ho mohla Carterová zprovoznitDHD poskytuje energii pro hvězdnou bránu a zdá se, že má komplexní programovací rozhraní, na které se dá napojit a v případě poruchy se dá DHD přes něj opět zprovoznit. Nicméně, i když DHD umožňuje zadávat příslušné adresy, uživatel si musí být vědom, jakou adresu použije, čili musí ji znát. To se týká jen DHD v Mléčné dráze a galaxii Pegasa. Bez znalosti adresy to uživateli s takovým množstvím možných kombinací může trvat měsíce nebo roky, než by zadal úspěšně nějakou adresu. V případě DHD na Destiny je to trochu jiné, protože tam DHD dává uživateli rovnou na výběr z adres bran, které jsou dostupné a dá se k nim z daného umístění výchozí brány připojit.

Poškozené DHD, kterým nelze zadat adresuPoškozené DHD po úspěšném návratu Teal'ca z vyrovnávací paměti brányZdá se, že původně každá hvězdná brána měla své vlastní DHD, které se nachází přímo před bránou, ale dál, než kam dosáhne nestabilní vír červí díry při aktivaci. Postupem času však některá DHD byla poškozena nebo přemístěna a ztracena. To často představuje problém pro cestovatele, ale ne nemožný, protože se dá na branách v Mléčné dráze vytočit adresa ručně, i když je to proces mnohem obtížnější. Většinou není problém s otočením vnitřního prstence a zadáním symbolu, ale spíše je problém se zdrojem energie, který tam tím pádem bez DHD není a dostatečná energie se musí k bráně dopravit jiným způsobem. Několikrát se stalo, že se SG týmy ocitly na planetách s nefunkčním nebo poškozeným DHD a musely improvizovat, například s použitím blesku jako zdroje energie nebo pomocí zvláštních rostlin, které s jakýmsi katalyzátorem produkovaly energii prostřednictvím studené fúze. Aby se tyto problémy minimalizovaly, posílají se na planety průzkumné sondy MALP, jejichž jednou z hlavních funkcí je právě zjistit, jestli je DHD v pořádku (SG-1 1x11 – Tantalova muka, 2x03 – Ve vězení).

Ovládací krystaly DHD

Ovládací krystaly DHDNedílnou součástí DHD je hlavní ovládací krystal, který je zodpovědný nejen za správnou funkci DHD, ale ukládají se do něj také všechny potřebné informace o přenosu, ovšem nesmí se to plést s vyrovnávací pamětí hvězdné brány, to má přímo brána. V každém případě se bez ovládacích krystalů nedá vytočit žádná brána. Jednou se to stalo, když Ford nakažený enzymem takto uvěznil členy týmu na planetě, když odebral ovládací krystal z DHD. Podle Dr. Radka Zelenky zanechává volba adresy malý otisk na kontrolních krystalech DHD a pomocí správného vybavení se dá z krystalu získat maximálně asi padesát posledních zadaných adres. Nicméně to neposkytuje žádný údaj o tom, v jakém pořadí byly adresy voleny a nemáme žádnou záruku týkající se přesnosti získaných dat (SGA 2x10 – Zbloudilci).

Korelační aktualizační systém

Korelační aktualizační systém je program v rámci DHD, který má na starosti korekci posunů hvězdných bran v souřadnicovém systému, protože hvězdy a planety v galaxiích mění neustále svou polohu. Z tohoto důvodu aktualizační systém způsobuje, že se náhodně vytáčí hvězdné brány v rámci sítě bran, aby mohl aktualizovat vzájemnou polohu a dostal informace, kde se v souřadnicovém systému ostatní brány právě nachází.

Ba'al jednou využil tento aktualizační systém když SGC nakazilo jeho bránu virem mstitel a tím ho rozšířil na mnoho dalších bran v galaxii. Měl za následek, že síť bran přestala přes klasické DHD fungovat. Goa'uld Nerus později objevil způsob, jak zakázat aktualizační systém, který pak zamýšlel Ba'al použít pro přestavbu jeho říše, která by tím byla od sítě hvězdných bran odříznuta. To bylo ale nakonec překaženo SG-1 (SG-1 7x09 – Mstitel, 9x16 – Narušená síť).

Reaktorové jádro studené fúze

Toto reaktorové jádro založené na studené fúzi, používá DHD jako zdroj energie pro napájení své brány. Antikové ho s největší pravděpodobností vymysleli jako čistý, nikdy nekončící zdroj energie. Jádro je schopno dodat dostatek energie pro spojení mezi branami v galaxii, ale má pravděpodobně nedostatek energie, která je potřeba pro vytvoření červí díry do jiné galaxie s osmi symboly (SG-1 2x15 – Pátá rasa).

Nahoru


DHD Mléčné dráhy

Vzhled DHD v Mléčné drázeDHD z Mléčné dráhy vyvolaly značné diskuse, co se týče návrhu a provozu zařízení, což má za následek určité rozpory. To bylo způsobeno především jiným návrhem, který je v rozporu s původním filmem. V Mléčné dráze obsahuje DHD 38 symbolů z celkových 39 na hvězdné bráně, což znamená, že vždy chybí jeden symbol na každém DHD. Tento chybějící symbol však není místo původu příslušné planety. To znamená, že lze zadat bezpečně pouze některé adresy z konkrétní pozice, ale rozhodně ne všechny možné. Jediný způsob, jak se spojit se všemi branami v Galaxii z určité pozice, je provézt ruční volbu adresy pomocí externího zdroje napájení. Jinou metodou pro dosažení tohoto cíle je použití zadávacího počítače v SGC, nicméně to vede k nepředvídatelným vedlejším účinkům, jako například průchod červí díry hvězdnou nebo sluneční erupcí, protože nefungují bezpečnostní protokoly, o které se stará samotné DHD. DHD jsou navržena právě tak, aby se zabránilo těmto nežádoucím incidentům, a tím se také o něco redukuje možný počet adres, které lze zadat z určitého místa v Galaxii.

Pozemské DHD

První zkonstruované počítačové DHD lidmiKdyž byla nalezena v Egyptě brána alfa, nenalezlo se DHD, i když později se zjistilo, že bylo nalezeno a zabaveno Němci za druhé světové války, kterým ho pak vzal Sovětský svaz. Proto se americké letectvo rozhodlo pro vyvinutí zadávacího počítače, který by s bránou komunikoval. Mělo to také za následek, že čas od času docházelo k menším problémům se zadáváním adres jiných bran, převážně způsobené bezpečnostními protokoly, který zadávací počítač neměl.

DHD nalezené v Antarktidě u brány betaDHD brány beta využívalo NID k nelegálním operacím, než přestalo později fungovatKdyž byla jednou SG-1 pod palbou a byla nucena se vrátit na Zemi, podivná náhoda způsobila, že červí díra přeskočila na bránu beta nacházející se v Antarktidě. Tato druhá brána byla původní hvězdnou bránou na Zemi, kterou používali Antikové ještě před Goa'uldy a také byla jednou z nejstarších bran v Mléčné dráze vůbec. Možná byla dokonce vůbec první hvězdnou bránou po prototypech mise Destiny. Brána beta měla vlastní DHD, které bylo později využíváno s bránou beta civilní společností NID v jejich nelegálních operacích. Nicméně, po určité době se projeví menší poškození způsobené zamrznutím v ledu a vyčerpá se zdroj energie. Toto DHD je vyřazeno, protože tím pádem přestalo fungovat (SG-1 1x18 – Osamění, 2x14 – Svatý kámen, 6x04 – V zajetí ledu).

DHD brány alfa využívané Rusy v jejich vlastním programuDHD brány alfa nebylo zničeno, ale pouze se ztratilo. Nacistické Německo ho odvezlo z Egypta během 2. Světové války a ke konci války mu ho zabavil Sovětský svaz. To poté přešlo k Rusům po pádu Sovětského svazu, ale nevěděli, jak se používá a k čemu slouží, než se únikem informací od Maybourna dozvěděli o programu hvězdné brány. Když Rusové vyzvedli bránu alfa z Tichého oceánu, která se tam zřítila společně s asgardskou lodí Biliskner, zřídili si svůj vlastní průzkumný program, který využíval jejich DHD a tudíž se stala jejich brána na Zemi primární. Bránu využívali tajně a museli vědět o aktivitách v SGC, aby to zamaskovali a jejich týmy se proto vracely na Zemi v době, kdy se vracely SG týmy (SG-1 4x07 – Vodní brána).

DHD brány alfa Rusko půjčilo SGC pro záchranu Teal'caAmerický program hvězdné brány později utrpěl nehodu a jejich zadávací počítač nebyl schopen napravit chybu, když se Teal'c ocitl v pasti ve vyrovnávací paměti hvězdné brány po předčasném odpojení červí díry, když sestřelený Al'kesh zničil DHD na planetě, odkud cestovali domů. V této době také Dr. Rodney McKay prozradil, že zadávací počítač SGC ignoruje 220 z celkových 400 zpětných vazeb hvězdné brány v průběhu vytáčecí sekvence (bezpečnostní protokoly). Američané nakonec udělali dohodu s Rusy a za výměnu některých informací jim půjčili DHD, které bylo úspěšně použito pro získání Teal'ca z vyrovnávací paměti brány, ale bylo přitom zničeno. Tím Tau'ri ztratili poslední pravé DHD, které měli k dispozici (SG-1 5x14 – 48 hodin).

Zadávací počítač

Aktualizace počítačového DHDV programu zadávacího počítače byla také viděn postup rematerializace objektůPodle kapitána Samanthy Carterová trvalo celých 15 let a 3 superpočítače, než byl vytvořen tento systém. Navzdory tomu, že počítač byl zpočátku velmi primitivní, dovolilo mu vytočit pouze jednu planetu, Abydos, kam šel první tým na průzkum. V programu byl viděn i postup rematerializace (Hvězdná brána, SG-1 1x01-02 – Děti bohů).

V průběhu let byl počítač několikrát aktualizován. Prvním zlepšením byl úspěch propočítání planetárních posuvů po objevu kartuše na Abydosu Dr. Jacksonem, která obsahovala další adresy hvězdných bran v Mléčné dráze. Tím se adresy aktualizovaly a šlo brány poté vytočit (SG-1 1x01-02 – Děti bohů).

Databáze adres bran v počítači se rozrostla po zásahu O'NeillaTato databáze hvězdných bran byla později doplněna novými adresami, které plukovník Jack O'Neill získal z archivu vědomostí Antiků. Tyto adresy byly velmi ceněné, protože převážnou většinu z nich Goa'uldi neznali. O'Neill přitom také aktualizoval zadávací program, který uměl využít osmý symbol pro cestování do jiné sítě bran v jiné galaxii. Což sice umožnilo cestovat do jiné galaxie, ale bylo vyžadováno daleko větší množství energie, než bylo SGC schopno dostupnými prostředky dodat (SG-1 2x15 – Pátá rasa).

Carterová musela vyvinout program na zrychlení zadáváníBrzy nato Carterová zrychlila vytáčení adres, když přes bránu z cizího světa útočil Sokar. Nicméně volba adres přes zadávací počítač se i nadále spoléhá na ruční vytáčení a je tedy stále pomalejší než zadání adresy přes DHD. Ale už se mu značně přiblížila, protože před tím to trvalo i minutu, než byly všechny symboly zadány (SG-1 2x18 – Hadova píseň).

Po útoku Reetou na SGC, byl zadávací počítač vybaven skenerem otisků dlaně pro rychlé uzavření brány pomocí Iris, aby se zabránilo nepovolanému přístupu do systému, což se jim stalo, protože Reetou se mohli stát neviditelnými (SG-1 2x20 – Neviditelný nepřítel).

Po nasazení viru Avenger do sítě hvězdných bran, přestalo klasickým DHD zadávaní adres fungovat a zadávací počítač v SGC se stal jediný, který byl schopný v této krizi nadále vytáčet adresy (SG-1 7x09 – Mstitel).

Mobilní verze zadávacího počítačePřed rokem 2007 Tau'riové vyvinuli přenosnou verzi zadávacího programu, který mohl být nainstalován na notebook a je-li použit s naquadahovým generátorem, dá se s ním vytočit adresa na světech, které postrádají DHD. Tato verze programu pravděpodobně nepracovala na principu ručního zadávání, ale pracovala spíše podobným způsobem jako automatické zadávání, protože by to moc nedávalo smysl pokračovat v otáčení prstence, když byla tato verze k dispozici, ale v muzeu neměla SG-1 jinou možnost (SG-1 10x16 – Padouchové).

Zadávací počítač na základně Icarus byl propojen s DHDVylepšený program propojený s DHD poskytoval vysokou flexibilitu a další možnostiNa třetím stanovišti alfa byl objeven způsob použití vytáčení adres kombinací vylepšeného programu a DHD. Je to také stejný způsob aktivace brány, který se používal na základně Icarus, ale s mírnou změnou, aby blokoval příchozí červí díry a čerpal energii nejen z DHD, ale také z jádra planety. Předpokládá se rovněž, že v současné době všechny, ne-li většina mimozemských základen Tau'riů, využívá tuto metodu, která byla viděna také na základně gama (SG-1 8x11 – Blíženci, 9x17 – Metla, SGU 1x01 – Vzduch).

Přes určité nevýhody byl zadávací počítač stále používán v SGC a vzhledem k větší bezpečnosti a flexibilitě poskytuje také některé výhody než normální DHD, jako třeba netečný k viru Avenger a jeho kompatibilitě s ostatními technologiemi SGC (SG-1 7x09 – Mstitel, SGU 1x01 – Vzduch).

Zákulisí

  • Nejčastěji používaná scéna se zadáváním adresy planety je adresa Abydosu a Chulaku. Někdy je přechod na jinou adresu s uzamknutím sedmého symbolu.
  • Sám Dean Devlin, autor původního filmu Hvězdná brána, se zmínil v reakci na předchozí bod v komentářích k seriálu, že se stále používá ta samá grafika, když tu zatracenou věc spustí J

Nahoru


DHD galaxie Pegas

DHD v galaxii PegasZadávání na DHD v PegasuV galaxii Pegas lze konvenční DHD podobné těm z Mléčné dráhy nalézt na většině světů s hvězdnou bránou. Změny oproti DHD z Mléčné dráhy jsou jen kosmetické povahy, protože tyto jsou novější verze a samozřejmě mají jiný souřadnicový systém specifický pro tuto galaxii, i když pracuje na úplně stejném základu.

Detail DHD v PeagasuHlavní rozdíly jsou, že tlačítka se symboly a centrální aktivační kopulovité tlačítko svítí při aktivaci modře namísto červeně a zvuk vydávaný při vytáčení brány je také jiný. Je spíše bzučící než svištící. Kromě toho jsou zadávací tlačítka se symboly z reflexního, sklu podobného materiálu. Mimoto mají brány v Pegasu 38 symbolů a nenastává u DHD problém s chybějícím symbolem jako v Mléčné dráze (dvě řady symbolů s tlačítky přímo pod sebou je vždy sudé číslo) a mohou se tedy na DHD v Pegasu vytočit všechny adresy (SGA 1x01-02 – Vynoření).

DHD na Atlantidě

DHD na Atlantidě je zabudované do konzoleDHD na Atlantidě se spíše více podobá zadávacímu počítači než klasickému DHD a skládá se většinou z řady krystalových panelů. Podobné DHD je také využíváno v Jumperech. Má jednu zajímavou schopnost a to blokovat konkrétní adresu příchozí červí díry (SGA 1x15 – Dříve než usnu).

Další jeho jedinečnou vlastností je, že je vybaven speciálním kontrolním krystalem, který umožňuje aktivovat osmý symbol a spojit se tak s bránou v jiné galaxii. Je to tedy jediné DHD v galaxii Pegas, které to umožňuje. To bylo pravděpodobně bezpečnostním opatřením Antiků. Samozřejmě obsahuje i zapínání a vypínání štítu brány (SGA 1x09 – Domov, 1x17 – Dopisy z Pegasu).

DHD v Puddle Jumperech

DHD na Puddle Jumperech v galaxii PeagasDHD v časovém Puddle Jumperu uzpůsobeném pro Mléčnou dráhuDHD v Jumperu je velmi podobné DHD Atlantidy, s výjimkou speciálního ovládacího krystalu. Lodní DHD je také použitelné pro cestování přes orbitální hvězdné brány ve spojení s energetickým uzlem brány, protože ta nemá stálé DHD. Tyto DHD se mohou přizpůsobit galaxii, ve které se nacházejí, protože Jumpery z Atlantidy mají sadu symbolů pro galaxii Pegas, zatímco jiný Jumper nalezený na světě Arkhan, měl symboly na DHD z Mléčné dráhy. Nicméně se zdá, že lodě mají jakési univerzální DHD, které samo upraví systém brány tak, aby mohl např. Jumper z Atlantidy aktivovat bránu v Mléčné dráze, jako bylo viděno u mezigalaktického mostu bran (SG-1 8x13 – Byl jednou jeden král, SGA 1x01-02 – Vynoření, 3x10 – Návrat).

Wraithské DHD

Vzhledem k tomu, že jsou wraithské šipky schopny cestovat přes hvězdnou bránu na planetách i ve vesmíru, je tedy vybavena vlastním DHD, které jí umožní vytočit nejbližší hvězdnou bránu, podobně, jako je tomu u Puddle Jumperu. Obzvláště u vesmírných hvězdných bran je to nutnost, protože tam ani žádné zadávací zařízení není. Bohužel nemáme k dispozici jeho vzhled (SGA 1x01-02 – Vynoření).

Nahoru


DHD na Destiny

DHD na Destiny vlastně představovalo běžnou konzoliDestiny nemá vyhrazené DHD, místo toho je hvězdná brána připojena k hlavnímu počítači lodi. V místnosti s bránou jsou ovšem dvě konzole, které jsou primárně užívané pro vytočení adres pomocí brány, ale nijak se neliší od ostatních ovládacích konzolí na lodi a mohou být také užívány ke kontrole mnoho jiných systémů lodi. Na rozdíl od pozdějších DHD, se dají vytočit brány jen z dostupného seznamu, spíše než výběrem jednotlivých symbolů. Nedá se tedy vytočit jakákoliv brána. Na panelech po obou stranách obrazovky jsou různá tlačítka, pojmenovaná nad nimi štítky v antickém jazyce. DHD na Destiny má právě také obrazovku, na kterých je vidět zadávání adres a také obraz z KINa, které bylo poslané na planetu jako průzkum.

Hvězdná brána na Destiny může být vytočena pomocí dálkového ovládání, které funguje se všemi prvotními branami. Tyto dálkové ovladače jsou také jediný prostředek pro zadání adresy na planetách, protože normální DHD známé z galaxie Pegasu nebo Mléčné dráhy tady nemají (SGU 1x03 – Vzduch).

Antické dálkové ovládání

Dálkové ovládání Antiků, nezbytné pro návrat z planetDálkové ovládání je zařízení vytvořené Antiky přibližně ve stejnou dobu jako Destiny, které se používá k ovládání různých bezdrátových technologií, ale především slouží jako ruční DHD a ovládání KINa. Je to malé zařízení s velkým dotykovým displejem a několika tlačítky po pravé straně, označené antickým jazykem. Je možné přijímat a odesílat informace z různých antických zařízení. Může se používat ručně s KINem, nebo nastavit na různé druhy vyhledávání. Na obrazovce se zobrazují veškerá dostupná videa pro uživatele, jakož i veškerá relevantní data snímačů. Může aktivovat hvězdnou bránu a využívat jejich spojení k tomu, aby identifikovalo jiné brány v dosahu a pak prezentovat jejich adresy uživateli, aby si mohl vybrat, kterou chce vytočit. Volbou adresy se brána automaticky vytočí. Vzhledem k tomu, že brány nemají DHD, je toto zařízení nezbytné pro průzkumníky k návratu zpět na Destiny. I když ovládání obsahuje seznam všech dostupných bran v dosahu, není uveden žádný údaj o jejich umístění v síti bran.

Ovládacím zařízením Antiků se ovládalo i KINOTaké může ovládat KINO a přijímat z nich data, ale to neznamená, že každý video kanál automaticky ukládá. Expedice zjistila, že je kompatibilní s jejich technologií, protože může také přehrávat hudbu, což svědčí o velké kapacitě paměti a různorodosti jeho softwarového vybavení. Dálkové ovládání může sledovat jiné ovládání v nejbližším okolí.

Několik jich bylo nalezeno na Destiny a často jsou používány expedicí, především Elim Wallace, který je jako první objevil a naučil se s nimi zacházet spolu s KINem. Také se o zařízení zajímal Riley Hunter a používal jedno KINO v závodech chodbou (SGU 1x02 – Vzduch, 1x08 – Čas, 1x15 – Ztraceni, 2x08 – Pomsta).

Nahoru


Ostatní varianty DHD

Mimo základní DHD u bran byla vyvinuta ještě převážně menší přenosná DHD, kterými se dala velmi rychle ovládat brána.

Automatické vytáčecí zařízení Asgardů

Asgardé měli malé přenosné DHDTato automatická zařízení jsou velmi malá a jsou schopna vytvořit ihned červí díru bez nutnosti DHD. Má tvar kamenu, jako ostatně většina ovládacích zařízení Asgardů a je velké zhruba jako dlaň. Umožňuje vytvořit stabilní červí díru pomocí předem určené adresy uložené v zařízení a to i do vzdálených galaxií bez potřeby velkého zdroje energie připojeného k bráně, takže obsahuje pravděpodobně i nějakou formu velmi pokročilé baterie. Zajímavostí je, že při aktivaci brány se nevytváří nestabilní vír červí díry, což pravděpodobně svědčí o jiném procesu vytvoření červí díry, než hvězdná brána normálně využívá. První použití tohoto zařízení bylo vidět v SGC, když ho Thor použil pro návrat do galaxie Ida společně s Carterovou, která jim měla pomoci zastavit Replikátory (SG-1 4x01 – Malá vítězství).

Zadávací zařízení hvězdné brány (Ba’al)

Ba'al měl v alternativní časové linii také vlastní přenosné DHDToto zadávací zařízení je velmi malé a je schopné vytvořit červí díru bez nutnosti použití DHD. Bylo prokázáno, že měl jedno takové zařízení Ba'al, které bylo připojené přímo k samotné bráně. Jakmile bylo připojené, uživatel jednoduše zadal požadovanou adresu jako na miniaturním DHD. Není ovšem známo, jestli se dalo zařízení použít k zadání adresy do jiné galaxie, ale přístroj obsahuje alespoň dost energie na to, aby vytočil adresu brány v místní síti bran, která nemá jiný zdroj energie. Zařízení bylo použito Ba'alem, který zadal neznámou adresu v roce 1939, aby se po vytvoření alternativní časové linie na Zemi mohl vrátit zpět do svého času. Později s ním také alternativní Teal'c zadal adresu na Praxyon v roce 2009 (Návrat).

Zesilující náramek

Zesilující náramek CassandryTento náramek byl vyvinutý Antiky, ale jeho primární funkce je jiná, než zadávání adres hvězdných bran, která ale nebyla vysvětlena v seriálu, takže se více dočtete v neoficiální databázi. Jeho hlavní funkcí je zesílení schopností lidí blížící se povznesení. V seriálu byl viděn u Cassandry z budoucnosti, když do SGC přišla SG-1, která cestovala zpět z roku 1969. Tento náramek ji pravděpodobně zesílil schopnosti, že byla schopna vytočit hvězdnou bránu bez DHD a nestabilního víru červí díry, podobně, jako třeba u Noxů, kteří dokázali vytočit bránu mávnutím ruky. Tímto náramkem tedy Cassandra poslala SG-1 zpět do jejich času (SG-1 2x21 – Rok 1969).

Nahoru


Autor: Scimani © 2013 sg-portal.eu, e-mail: scimani@sg-portal.eu