Vesmírné lodě a plavidla - Asgardské - Třída Biliskner

Rozcestník asgardských vesmírných lodí a plavidel

Třída Biliskner

Specifikace / Popis / Technologie / Interiéry lodi / Historie / Známé lodě

Třída Biliskner

Základní specifikace

Výrobní informace
Výrobce Asgardé
Design Asgardé
Třída Biliskner
Technické specifikace
Délka 1 400 m
Šířka 640 m
Pohon podsvětelný, zpomalovací, asgardský hyperpohon
Palivo neutronium
Hyperpohon mezigalaktický
Výkon 4 000 000 000 kJ/ms
Zdroj energie 3 neutrino-iontové generátory, 1 menší neutrino-iontový generátor
Ochrana asgardský štítový systém
Senzorový systém asgardské senzorové pole
Ovládací systém asgardské kameny
Protiopatření maskování, vnitřní tlumící pole
Zbraňový systém energetické iontové zbraně
Minimální posádka 1
Ostatní systémy asgardská databáze, holografický komunikační systém, stázová lůžka, transportní systém - 2 hlavní a 10 sekundárních
Použití
Účel bitevní loď
Rok zavedení před tisíci lety, prvně se objevila roku 1998
Přidružení Asgardé
Stav neznámo, pravděpodobně zničeny

Popis

Třída lodí Biliskner je také známa jako mateřská loď Asgardů, ale to bylo hlavně v době před válkou s Replikátory. Ve válce s Replikátory museli postupně přejít na jinou výkonnější loď třídy O'Neill, která se pak stala jejich vlajkovou lodí. Není známo, jak dlouho se loď používala, ale byla předmětem několika jaffských legend, takže pravděpodobně dost dlouho. Než se vrátil Anubis, byla tato loď nejsilnější v Mléčné dráze, pokud do ní zavítala.

Tato třída lodí byla hlavním typem lodi užívané Asgardy. Loď měla výrazný tvar ve stylu kladiva v přední části lodi a s vodorovnými a dvěma svislými křídly na bocích v zadní části lodi. V zadní části lodi byly dva motory. Tento design je společný pro všechny ostatní lodě Asgardů a designem se tedy podobají. Je možné, že takovýto zvláštní design vyžadovala asgardská technologie, anebo prostě jen, aby esteticky vypadaly. Na spodní části lodi je jakési zařízení, které se skládá z jakýchsi válců, v nichž je vedena energie z neutrino-iontových generátorů. Loď je hodně veliká, skoro kilometr a půl dlouhá a je tedy několikrát větší než pozemský Prométheus. Loď je vyrobena z nějakého černého materiálu, pravděpodobně slitina varianty naquadahu, protože je známo, že Asgardé experimentovali s tímto materiálem na trupech lodí. Thor uvedl, že Biliskner je ze slitin, takže je možné, že naquadah je pro ně základní element.

Senzory těchto lodí byly velmi přesné a byly schopné detekovat pohyb uvnitř lodi a rozlišit vetřelce, pokud se objevil v lodi. To ale také platilo i na cizí lodě (SG-1 5x22 – Překvapivá odhalení).

Loď má také jakýsi automatizovaný lékařský systém, který poskytoval lékařskou péči a mohl uzdravit zraněné členy posádky. Nicméně bylo možné s tímto systémem také manipulovat. Také zahrnovala minimálně jedno lékařské stázové lůžko, které mohlo být použito asgardským velitelem lodi, v případě naléhavého stavu nouze.

Loď také obsahovala fázový generátor, který emitoval nějaké podprostorové pole, které mohlo odklonit určité systémy v lodi. Také nebyla schopna tolerovat nekontrolovaný vstup do atmosféry planety. Tato třída lodí byla poháněna sérií čtyř neutrino-iontových generátorů, které vyráběly obrovské množství energie pro motory v řádu miliard pozemských kilojoulů [kJ] (SG-1 3x22 – Nemesis).

Tyto lodě byly více než soupeř pro několik standardních goa'uldských Ha'taků, i když u válečných lodí upravených s technologiemi Antiků, Anubisem, je známo, že představují pro ně větší hrozbu (SG-1 5x22 – Překvapivá odhalení).

Přes všechny technologie je známo, že tuto loď může pilotovat jediný Asgard, ale několik dalších může být také na palubě, vzhledem k velikosti plavidla a Thor se o tom jednou zmiňoval, když byla jedna jejich loď napadena Replikátory, museli evakuovat posádku (SG-1 3x22 – Nemesis).

Velitelské křesloAsgardský velitel obvykle sedí ve velitelském křesle, což je velké sedadlo se dvěma oblouky po stranách vystupující nahoru. Toto velitelské křeslo může být transportováno z lodi a umístěné na dalších místech, pokud chce asgardský velitel opustit loď. Thor této schopnosti několikrát využil, aby několikrát dramaticky vstoupil do SGC (SG-1 6x17 – Prozrazené tajemství).

Navzdory zjevné technické nadřazenosti těchto lodí nad loděmi ostatních ras, Biliskner je již zastaralá loď v inventáři Asgardů. Novější třídy lodí O'Neill a Daniel Jackson jsou mnohem více schopné a pokročilejší lodě. Vzhledem k tomu, že třída Biliskner je hodně známa v jaffských legendách, byly pravděpodobně ve stejné podobě po mnoho generací. I když Asgardé byli nesporně technicky pokročilejší do replikátorské hrozby a Anubisovy antické technologie, měli pravděpodobně malý důvod k tomu, aby vylepšili své lodě, proto byla asi tato třída lodí po velmi dlouho dobu v asgardské flotile a začali je modernizovat až po těchto hrozbách.

Základní technologie

Holografický komunikační systém

Holografický komunikační systémTyto lodě také obsahují neuvěřitelně pokročilý holografický komunikační systém, technologicky vyspělý skoro jako antický, z doby během svého posledního tisíciletí, než se povznesli. Tento systém dovoluje projektovat hologram na velké vzdálenosti z jejich zdroje na lodi, např. z lodí na planetu, nebo ho přenášet do dalšího projektoru pro dálkovou vizuální komunikaci. Na rozdíl od hologramů Antiků, asgardské hologramy nemají žádnou fyzickou integritu, a nemůže tedy ovlivnit, nebo být sám ovlivněn, hmotnými objekty. Mohou se však projektovat a přenášet zvuk tam i zpět, i když jsou projektovány přes upravené goa'uldské štíty na jejich lodě (SG-1 3x22 – Nemesis, 5x22 – Překvapivá odhalení).

Inerciální tlumiče

Stejně jako všechny ostatní lodě, má i třída Biliskner inerciální tlumiče, známé také jako inerciální kompenzátory. Jsou používány k vyrovnání důsledků náhlých pohybů na lodích (včetně zrychlení, zpomalení, náhlé otočení, atd.) a snížit množství zachvění, pokud na loď někdo střílí. Vytváří umělé gravitační pole uvnitř lodi, bez kterého by docházelo k setrvačnostem. Bez inerciálních tlumičů by lety vesmírem měly fatální následky na čemkoli, i za použití velmi malé rychlosti. S inerciálními tlumiči na těchto lodích je také propojeno vnitřní tlumící pole, viz obranné systémy.

Neutrino-iontové generátory

Sloup energie z neutrino-iontových generátorůJe známo, že tato třída lodí je poháněna čtyřmi neutrino-iontovými generátory. Každý z nich je schopen generovat energii, rovnající se jedné miliardě pozemských kilojoulů. Kombinací všech generátorů tedy dosáhneme úrovně vytvářející energie až 4 000 000 000 kJ, což je opravdu hodně. Pro představu, tolik energie v pozemských měřítkách bychom dosáhli explozí asi 100 tun TNT každou sekundu. Tato energie pohání především hyperpohon, ale také asgardské zbraně, štíty a jiné rozličné technologie na palubě lodi. Napájecím zdrojem těchto generátorů na lodích třídy Biliskner bylo neutronium. Obrovské množství energie, kterou mohou generátory vytvářet, svědčí o velmi vyspělé asgardské technologii těchto generátorů (SG-1 3x22 – Nemesis).

Obranné systémy

Rázová vlna působící na štít lodiTyto asgardské lodě chrání před vnějšími hrozbami výkonný energetický štít. Je jedním z nepokročilejších známých štítů. Štít má oranžový nádech a jsou schopné odolat i šokové vlně z plavidel, které explodovali opodál. Štít není způsobilý ochránit loď z explozí uvnitř štítové bariéry a blízko trupu samotného, protože nekopíruje přesně povrch lodi, ale vytváří kolem ní bublinu. Tyto štíty v účinnosti daleko předčí primitivní goa'uldské štíty, ale stávají se výrazně méně efektivní, když čelí nepřátelům srovnatelné technologické úrovně. Výkonnost štítů závisí na množství energie do nich dodávané, ale jen do maximálního limitu výkonu generátorů. Není přesně známo, jak jsou štíty výkonné, ale s přihlédnutím k velké energii, kterou dokážou vyrobit neutrino-iontové generátory, je asi dost výkonný (SG-1 3x22 – Nemesis, 4x01 – Malá vítězství).

Tento typ lodí uvnitř také využívá vnitřní tlumící pole, které se aktivuje v případě exploze a chrání tak posádku před silnými otřesy této exploze. Tento systém ovšem nebyl nikdy viděn v akci a jen se o něm hovořilo, takže se nedá říci, jak přesně funguje. Víme jen, že tlumí výbušné zařízení uvnitř lodi a ztlumí jejich dopad, pokud by byly uvnitř lodi použity. To samozřejmě platí také na systémy lodi, které by třeba přetížením mohly explodovat. Systém se samozřejmě explozí zničí, ale v jeho okolí je tímto tlumícím polem vše ochráněno (SG-1 3x22 – Nemesis).

Třída Biliskner, stejně tak jako všechny ostatní lodě Asgardů, používají pokročilou technologii maskování. Loď je nezjistitelná radary i viditelná okem a zamaskuje také veškeré radiové emise uvnitř lodi. Thor poukázal na to, že Asgardé nebyli nikdy objeveni při všech jejich návštěvách Země. Je ale prokázáno, že tato technologie pracuje pouze v určité vzdálenosti od trupu lodi, protože Teal'c byl schopen v jedné situaci dokonale vidět Thorovu loď. Z toho je jasně patrné, že tato technologie maskování není zdaleka tak dokonalá, jako třeba antické maskování Puddle Jumperu. Je možné, že maskovací pole je součástí lodního obranného štítového systému (SG-1 3x22 – Nemesis).

Toto vše ukazuje na to, že je nesmírně obtížné tuto loď zničit, jak z interních, tak externích hrozeb (SG-1 3x03 – Mírová konference).

Počítačový systém

Počítačový terminálPočítačová technologie je mnohem pokročilejší, než pozemská. Má schopnost vytvářet počítačovou grafiku s velkým rozlišením, stejně jako audio a video soubory. Vytváření, manipulace a ukládání dat jsou velmi svižné. K počítačovému terminálu je přiřazeno několik velkých holografických displejů, jejichž počet je závislý na tom, co vše požadujeme, a na kterých se vše potřebné zobrazovalo. Komunikace a přístup k lodním záznamům, se děje právě přes počítačový terminál s obrazovkami (SG-1 3x22 – Nemesis).

Asgardé pro ovládání terminálu nepoužívají klasické manuální klávesnice, jaké můžeme vidět na Zemi, ale užívají velký panel, na kterém jsou označeny tvarem podobné vejci, veškeré potřebné funkce. Několik objektů ve stejném tvaru, známé také jako asgardské kameny, se používají k ovládání těchto funkcí na terminálu. Ty se umisťují na terminál k funkcím a různým jejich otočením a posouváním se přiřadí funkci správný požadovaný příkaz. Fungují tedy podobným způsobem, jako ovládací krystaly Antiků. Je prokázáno, že tato technologie se aktivuje zatlačením na kámen (SG-1 3x22 – Nemesis).

Pohonný systém

Podsvětelný pohonTato třída lodí, stejně jako každá jiná loď, má podsvětelné motory. Pohyb vpřed ve hvězdném systému jí umožňovaly dvě zadní trysky. Podsvětelný pohon těchto lodí je velmi rychlý a obratný, má tedy výbornou manévrovatelnost u lodí této velikosti. Má také hyperpohon, který je velmi výkonný a nejpokročilejší v naší Galaxii, protože mu energii dodávaly neutrino-iontové generátory a loď dokáže křižovat galaxii v řádu minut. Je schopna cestovat i do jiných galaxií, také celkem rychle v řádu několika hodin. Takže se zdá, že je možná ještě pokročilejší, než antický, ale není. Pokud je hyperpohon aktivní, tak zbraňový systém a obranné štíty lodi jsou mimo provoz, protože je zapotřebí plný výkon neutrino-iontových generátorů. Zdá se, že rychlost asgardského hyperpohonu je přímo úměrná energetickému výkonu, který je dodáván generátorem, až do jeho maximální kapacity.

Rychlost mezigalaktického hyperpohonu byla omezována jen v případě, když tato loď vlekla hyperprostorem jinou loď, ale stále to bylo ještě rychleji, než kterýkoliv jiný. To se sice stalo u třídy O'Neill, ale dá se předpokládat, že jejich technologie byla stejná (SG-1 6x12 – Nepřirozený výběr).

Jeden specifický motor uvnitř lodi také umožňoval řízený vstup do atmosféry planety, známý také jako zpomalovací pohon (SG-1 3x22 – Nemeis).

Senzory

SenzoryAsgardské senzory na těchto lodích jsou velmi pokročilé. Mohou procházet i štíty goa'uldských lodí a zjišťovat životní známky na velkou vzdálenost. Tyto senzory také dovolují jejich transportnímu systému se velmi přesně zaměřit na objekt. Dokáží zjistit symbionta, takže mohou rozlišovat mezi lidmi a Goa'uldy, případně Jaffy. Mají veliký dosah a mohou s nimi monitorovat i hyperprostorovou aktivitu okolo Země z jejich domovské galaxie. To bylo u třídy O'Neill, ale třída Biliskner měla pravděpodobně stejně výkonné (SG-1 6x12 – Nepřirozený výběr). Pravděpodobně méně pokročilá verze těchto senzorů byla také nainstalována na pozemské lodě třídy Daedalus, i když pak byly později modernizovány na nejmodernější verzi, jako součást asgardského dědictví (SG-1 10x20 – Bez konce).

Tepelné čidloLoď zahrnovala také typ tepelného čidla, které mohlo detekovat teplo teplokrevných organismů pohybujících se v lodi a okolo ní v případě, že primární vnitřní senzory byly vyřazeny. Dokázalo ukázat tyto organismy na holografické obrazovce, kde se zobrazovali červeně v trojrozměrné struktuře lodi (SG-1 3x22 – Nemesis).

 

Stázové lůžko (automatické lékařské zařízení)

Stázové lůžko s antigravitačním systémemAsgardé měli na těchto lodích také stázová lůžka, která fungovali i jako lékařské zařízení. Měli k dispozici dva druhy stázových lůžek. Jedny byly malé, pro uchovávání bytostí jejich velikosti a druhé byly větší, v nichž mohly být bytosti velikosti člověka. Tyto větší lůžka ale na lodích neměli, tam měli jen ty menší (SG-1 5x22 – Překvapivá odhalení, 8x02 – Časy se mění). Stázová lůžka jsou schopná udržet Asgardy v dokonalé hibernaci, pravděpodobně se stejnou úrovní stárnutí, jako u antických, i když každý klon Asgarda má kratší délku života, než je lidský, a komory jsou také schopny přežít ve vakuu. Jsou také vybaveny lokačním podprostorovým vysílačem, aby byla nalezena a zachráněna blízkými loděmi a také emitorem antigravitačního pole, se kterým se mohou lehce přemisťovat na jiná místa. Nesmíme také zapomenout na to, že jsou bezdrátově spojeny s lodí.

Stázové lůžko - lékařský systémJsou v nich také standardně nainstalované různé lékařské zařízení, které subjekt monitorují a jsou schopné automatické lékařské péče. Pokud zjistí, že stav Asgarda uvnitř je už velmi vážný, je naprogramována tak, aby spustila program stáze, které tělo uchová do doby, než přijde např. nějaká pomoc. Asgardé stázové komory používali výjimečně především v nouzových situacích, když na tom byli zdravotně velmi špatně a pomocí nich se mohli udržet při životě (SG-1 3x22 – Nemesis).

Transportní systém

Transportní systémStejně jako všechny asgardské lodě, má i tato třída k dispozici řadu transportních asgardských zařízení. Je to moderní dopravní systém. Transportovaná osoba nebo předmět je obklopena jasným světlem, které subjekt rozloží na atomy, přenese na určené místo a zase zhmotní. Tento systém přepravování nepotřebuje platformy na výchozím i cílovém místě a dá se tedy přenášet odkudkoli kamkoli. Tyto systémy byly zaměřeny do různých směrů a dovolovaly tak maximální pokrytí. Po zadání specifického kódu do počítačového terminálu, se přepravní systém aktivoval, zaměřil se na materiál, který měl být přenesen a byl za krátkou dobu přenesen do uvedeného nákladního prostoru. Mohl také přepravovat osoby na předem určené místo, ale je známo, že nedokázal proniknout štíty lodí. Limity technologie přepravního systému zůstávají neznámé, i když Prométheus, který byl později tímto systémem vybaven, byl schopen přepravit celý mrakodrap na oběžnou dráhu Země. I lodě třídy Daedalus, které je také měly, jsou schopny alespoň stejného výkonu. Je zřejmé, že takovýto výkon byl snadno dosažitelný i pro tuto loď, protože jsou schopné přepravit celou armádu Jaffů a trojici rozestavěných pyramid (SG-1 2x06 – Thorův vůz).

Tento systém zahrnoval i odchozí technologii transportéru, umožňující posádce uniknout z lodi a přepravit se tak do externích lokalit, jako jsou např. planety. V případě zamoření Replikátory, byl tento odchozí transportní systém zničen, což byla pojistka, aby se zabránilo Replikátorům uniknout z lodi a zamořit Zemi. Byl také naprogramován posádkou k tomu, aby pomáhal ostatním, kdo užíval systém v budoucnu (SG-1 3x22 – Nemesis).

Asgardé byli také schopni použít transportní systém jako pole rozložené do více směrů najednou proti armádám na planetě, dematerializovat ji a odstranit jako hrozbu. Není ovšem známo, co se stalo těmto jedincům, kteří byli dematerializováni. Mohli buď existovat stále v transportním systému, nebo je to zabilo, či transportovalo do vesmíru, nebo vězeňských cel. Vzhledem k tomu, že takto odstranili i pyramidy, je nejpravděpodobnější, že je systém rozložil a už nezhmotnil (SG-1 2x06 – Thorův vůz).

Zbraňový systém

Transportní paprsky jako zbraňTyto lodě byly vybaveny předními základními energetickými iontovými zbraněmi, které sloužily jako jejich primární výzbroj. Loď měla ale jen jeden kanón na přídi lodi, který vystřeloval modré iontové energetické střely. Zbraň mohla být také kalibrována pro různé úrovně poškození nepřátelské lodě. Byly více než schopné vypořádat se s goa'uldskými Ha'taky, protože je zničily jediným výstřelem, ale jen do doby, než Anubis začal modifikovat své lodě pomocí znalostí získaných od Antiků (SG-1 5x22 – Překvapivá odhalení).

Jako další zbraň se mohou použít asgardské transportní paprsky. Mohou být použity i k ofenzivě a docela jednoduše manipulovat s nepřáteli. Paprsky vysílají pronikavý zvuk, pokud jsou použity v tomto módu. Tato strategie byla použita na pozemní jednotky a postavení a jen proti Goa'uldům. Paprsky nebyly použity proti jiným lodím, které měli tendenci ustoupit tváří v tvář Asgardům (SG-1 2x06 – Thorův vůz).

 

Známé interiéry lodi

Světlé chodbyInteriéry lodí třídy Biliskner se ukázaly být různě barevně odlišené při různých příležitostech. Zpočátku při první Thorově oficiální návštěvě Země, byly lodní stěny zbarveny bíle nebo bledě s bílými světly všude kolem. Později, když se Replikátoři prostřednictvím lodě Biliskner pokoušeli napadnout Zemi, světla byla červeně zbarvená a loď měla velmi tmavé chodby. Bylo to pravděpodobně způsobené tím, že ve druhém případě byla loď v ohrožení a také ne zcela funkční. Také je možné, že jsou stěny z velmi odolné rudy trinia, která jim mohla propůjčovat bílou, nebo šedivou barvu a je známo, že Replikátoři pojídají slitiny, aby mohli replikovat své druhy a tím stěny mohly ztratit barvu a ztmavnout, protože Replikátoři na Biliskneru byli opravdu obzvláště odolní (SG-1 3x03 – Mírová konference, 3x22 – Nemesis).

Chodby

ChodbyJako asi každá vesmírná loď, má i tato spoustu chodeb, které spojují různá místa a místnosti na lodi. Před vstupem do místností bývají většinou nějaké dveře, ale není tomu tak vždy.

 

 

Počítačová místnost

Počítačová místnostV této místnosti je počítačový terminál a také několik velkých holografických displejů, které se aktivují v případě potřeby. Pomocí nich se také mohla řídit většina systémů lodi, mapovat postup posádky uvnitř lodi a také zjistit různé nepřátelské hrozby pro posádku. Lokality lodi, které byly třeba vyřazené, se hned ukázaly na displeji. Dále zde byla možnost zvětšit a zaměřit se na určité oblasti na lodi, s cílem získat lepší pohled na jistá umístění na lodi. Také počítačový terminál umožňoval manipulaci s transportním systémem pomocí asgardských kamenů (SG-1 3x22 – Nemesis).

Přechodová komora

Přechodová komoraLoď obsahuje řadu přechodových komor, umožňující posádce vstup nebo výstup z plavidla. Vevnitř lodě měla komora vchod, který byl uzavřený a měl ovládací panel po straně, který se podobal asgardským kamenům. Vrchní kámen ovládal vnitřní dveře, prostřední kámen ovládal tlak v komoře a spodní kámen otevřel vnější dveře. Podobná sada ovládacích kamenů existovala i na vnější straně lodi vedle dveří, umožňující jednotlivcům ve skafandrech, aby otevřeli dveře a mohli vstoupit do lodi (SG-1 3x22 – Nemesis).

Velitelský můstek

Velitelský můstekNa můstku se nacházejí veškeré potřebné systémy k řízení celé lodi a také je v centru můstku vidět proud energie vycházející z neutrino-iontových generátorů, protože tyto generátory obrovského množství energie se používají primárně na pohon lodi. Výstup z generátoru připomínal rozsáhlý sloup světla s četnými platformami, skrz které se loď dala ovládat. Na můstku se také nacházel navigační počítač, který ovládal změnu postavení a směru lodi. Replikátoři byli známy tím, že rychle zamořovali tyto velitelské můstky, když se dostali na loď, aby nad nimi co nejrychleji převzali kontrolu a hlavně vypnuli vnitřní senzory, čímž zabránili posádce v jejich detekci. Můstek je totiž propojen skoro se všechny systémy lodi a je to tak nejjednodušší způsob, jak loď ovládnout (SG-1 3x22 – Nemesis).

Trochu historie

Biliskner nad CimmeriíPoprvé jsme se mohli s touto třídou lodí setkat na planetě Cimmerii, která figurovala ve smlouvě o chráněných planetách mezi Asgardy a Goa'uldy, a která byla napadena Goa'uldem Heru'urem. SG-1 se podařilo informovat Asgardy, že je planeta napadena, protože museli zničit Thorovo kladivo, aby pomohli Teal'covi a to teď planetu nechránilo. Volali o pomoc a Thor, nejvyšší velitel asgardské flotily, je vyslyšel. Na scénu vstoupil impozantním způsobem, když vstoupil s jeho lodí Biliskner do atmosféry planety a snadno pomocí transportního systému odstranil celou armádu a donutil Heru'ura odejít bránou (SG-1 2x06 – Thorův vůz).

Během války mezi Asgardy a Replikátory, bylo mnoho lodí třídy Biliskner zamořeno Replikátory, kteří nad loděmi převzali kontrolu a obrátily se tak proti jejich tvůrcům. Flotila tří těchto lodí byla na kurzu k domovskému světu Asgardů a ti museli pořádat o pomoc Samanthu Carterovou, aby tento problém vyřešila a zastavila je. Sam byl představen nový prototyp nedokončené lodě třídy O'Neill a nakonec navrhla, že by ji mohli využít, protože obsahovala nejmodernější technologie Asgardů a mohli by na ně Replikátory nalákat. To se nakonec stalo, lodě třídy Biliskner obsazené Replikátory ji pronásledovali do hyperprostoru a explozí všechny zničila (SG-1 4x01 – Malá vítězství).

Jakmile se znova objevil Anubis, byl tento design lodí pomalu vyřazován z provozu ve prospěch mnohem modernější a výkonnější lodě třídy O'Neill (SG-1 4x01 – Malá vítězství, 5x22 – Překvapivá odhalení).

Známé lodě

Biliskner – Thorova loď

Biliskner na CimmeriiBiliskner byla osobní loď nejvyššího velitele Thora a vlajková loď flotily Asgardů. Thor byl zrovna na palubě této lodi, když SG-1 vstoupila do Thorovy síně moci a navázali s ním první kontakt. SG-1 si myslela, že tam najdou nějaké pokročilé zbraně k zastavení Heru'ura, ale místo toho to byla jen zkouška pro Cimmeriany, jejímž výsledkem je zjištění, jak jejich bohové vlastně vypadají. Thor se dozvěděl o hrozbě, přenesl Garwin na loď a vzal Biliskner na Cimmerii, kde s přehledem zlikvidoval celou jaffskou armádu a rozestavěné pyramidy (SG-1 2x06 – Thorův vůz).

Touto lodí také přiletěl Thor až k Zemi při své první oficiální návštěvě, kde sjednal mírovou konferenci s vládci Soustavy, aby zařadili Zemi do seznamu chráněných planet. Thor se přenášel se svým velitelským křeslem na jednání tam a zpět. Když byla dohoda sjednána, vrátil se na svůj domovský svět se svou lodí (SG-1 3x03 – Mírová konference).

 

V alternativní časové linii byl také Biliskner s Thorem zavolán zdejší Samanthou Carterovou, během invaze Goa'uldů na Zemi. Když loď přiletěla, Goa'uldi utekli. Je pravděpodobné, že od té doby tuto Zemi z alternativní reality Asgardé vojensky bránili (SG-1 3x06 – Jiný náhled).

Destrukce BiliskneruJejí poslední dny se chýlily ke konci při bitvě s Replikátory, když se dala na kurz k Zemi. Replikátoři nad ní převzali kontrolu a chtěli s lodí přistát na Zemi. Thor byl zraněn a ležel v lékařském lůžku (stázová komora) a přivolal O'Neilla, aby Replikátory zastavil. SG-1 se nakonec podařilo loď zničit nekontrolovatelným vstupem do zemské atmosféry a podařilo se všem uniknout těsně před explozí z lodi bránou, kterou tam transportovali z SGC. "Jednoduchost" této taktiky později prokázala, že méně pokročilý přístup je potřebný k tomu, jak bojovat s Replikátory (SG-1 3x22 – Nemesis).

Neznámá loď

Thorova loď před nárazem tlakové vlny výbuchuPo zničení jeho vlajkové lodi Biliskner, dostal Thor další loď, ale není známo její skutečné jméno. Pomocí ní, Thor se Sam vymysleli plán, jak zničit tři asgardské lodě obsazené Replikátory, které směřovaly k domovské planetě Asgardů. Thor ji tam představil zblízka Replikátora a vymýšleli možnosti, jak na ně. Nakonec zvítězil plán obětovat asgardský prototyp nové třídy lodí O'Neill, která ještě nebyla plně dostavena, protože je technologicky pokročilejší a mohli by na ní Replikátory nalákat. To se jim povedlo a zničili ji v hyperprostoru i se třemi loděmi třídy Biliskner, obsazené Replikátory. Touto lodí pak Thor Vzal Sam na Zemi a zachránil ještě O’Neilla s Teal’cem z ponorky (SG-1 4x01 – Malá vítězství).

Přílet Thorovy lodi před OsirisePozději ji ještě použil při bitvě se dvěma upravenými goa'uldskými Ha'taky, které přiletěly k chráněné planetě a nechtěly ustoupit. Thor se s nimi chtěl nejdříve domluvit, než byl přinucen k útoku a vystřelil na jeden Ha'tak. Bohužel ho ale nezničil, jak si myslel, a Goa'uldi opětovali palbu. Není známo, co se s ní stalo, jestli byla loď zničena, nebo jen vyřazena, každopádně Thor s lodí nebyl asi dostatečně připraven na takovýto střed, protože netušil, že Anubis tak dobře vylepšil své lodě pomocí znalostí Antiků a byl přesvědčen, že jeho příletem uprchnou, popřípadě je dokáže zničit. Byl tedy překvapen a zajat Osirisem (SG-1 5x22 – Překvapivá odhalení).

Všechny tyto obrázky naleznete pohromadě také v galerii lodi.

Rozcestník asgardských vesmírných lodí a plavidel


Autor: Scimani © 2010 sg-portal.eu, e-mail: scimani@sg-portal.eu