Vesmírné lodě a plavidla - Antické - Konstrukční loď

Rozcestník antických vesmírných lodí a plavidel

Konstrukční loď

Základní specifikace / Popis / Design / Technologie / Známé interiéry lodi / Historie

Rozsévací loď

Základní specifikace

Výrobní informace
Výrobce Antikové
Design Antikové
Technické specifikace
Pohon podsvětelný a FTL pohon
Palivo solární energie
Ochrana energetické štíty
Řídící systém počítač
Navigační systém počítač s naprogramovaným kurzem
Posádka bez posádky
Ostatní systémy podprostorová komunikace, továrna na hvězdné brány
Použití
Účel výroba hvězdných bran, rozsévání hvězdných bran a mapování vesmíru pro Destiny
Rok zavedení před cca 60 miliony lety
Příslušnost Antikové, Ursini
Stav stále aktivní

Popis

Konstrukční lodě hvězdných bran jsou bez posádky a byly vypuštěny ze Země Antiky, před desítkami milióny lety. Minimálně 2000 let před vypuštěním Destiny, Antikové vyslali několik těchto lodí, aby vytvořily cestu pro Destiny napříč vesmírem. Jejich úkolem bylo pátrat po vhodných planetách a zanechat na nich hvězdné brány, které lodě sami byly schopny vyrobit a potom předat tyto informace na Destiny. Později byla sama Destiny vyslána na tyto planety, aby provedla podrobnější průzkum a našla chybějící kousky skládačky objevené zprávy v reliktním záření (SGU 1x02 - Vzduch).

Rozsévací loď se odpoutává od DestinyKonstrukční lodě jsou určeny pro výrobu a osazení hvězdných bran na vhodné planety, které mohou mít prostředky nezbytné pro cestu Destiny, stejně jako na planety vhodné pro průzkum. Pokud posílá data o těchto planetách na Destiny, posílá je subprostorovým odkazem, který se také použivá pro určení kurzu lodi, stejně jako poskytnout Destiny místa pro zásobování. Při cestách po každé galaxii je ale vytyčen zhruba nějaký přímý kurz napříč galaxií z jednoho konce na druhý. Jsou schopné uchovávat obrovské množství energie a mají velké energetické rezervy, které se zdají, že by mohly být i větší jak ZPM. Po připojení k hvězdné bráně by tyto rezervy teoreticky mohly omožnit vytvořit stabilní červí díru, která by byla v rozsahu vzdálenosti nejméně mezi Mléčnou dráhou a Destiny (SGU 1x02 - Vzduch1x16 - Sabotáž2x03 - Procitnutí).

Design

Rozsévací loď z bokuKonstrukční lodě hvězdných bran mají stejný základní tvar jako Destiny, ale jsou více ploché v jejich celkovém designu. Co se týče velikosti, jsou zhruba poloviční než Destiny a zhruba třetinovou hmotnost Destiny. Nemají rozsáhlou pyramidovou nástavbu nad sekcí motorů jako Destiny, ani rozsáhlé "křídla" v zadní části lodi, které má jen na vrchní straně a jsou podepřeny jakýmisi kovovými rámy. Loď má dokovací port na vrchní zadní části lodi, který umožňuje spojení s Destiny, která ho má naopak na spodní straně. Dokovací port také funguje jako napajení a datové spojení. Konstrukční loď má přední část podobně tvarovanou jako Destiny, teda do špičky (SGU 2x03 - Procitnutí).

Technologie

Zbraně rozsévací loděStejně jako Destiny, je i konstrukční loď vyzbrojena pulzními energetickými zbraněmi pro obranu, ale pravděpodobně ne tak dobře, jako je tomu u Destiny, protože je o dost menší a nebyla nikdy určena pro jakoukoli posádku. Byly viděny jen podobné třelecké věže jako u Destiny, když se střetla s drony a není známo, jestli má také nějakou hlavní zbran, kterou Destiny používá na zničení velkých lodí. Dále má samozřejmě také podsvětelné motory a FTL pohon. Oboje je velmi podobné, jako u Destiny, to znamená přes celou zadní část lodi a při aktivaci září modrým světlem. No a samozřejmě musí mít zařízení na tvorbu hvězdných bran a na získávání potřebných materiálů z planet (SGU 2x03 - Procitnutí2x10 - Oživení2x11 - Osvobození).

Známé interiéry

Chodby

Chodba na rozsévací lodiLoď má řadu chodeb, které jsou ale dosti úzké a tým v nich musí chodit po jednom za sebou. To je pravděpodobně způsobeno tím, že loď není primárně určena pro nějakou posádku. Chodby jsou skoro všude lemovány různými rourami, trubkami, ozubenými koly a podobně, takže je docela těžké se v nich orientovat. To je pravděpodobně způsobeno zase tím, že není určena pro posádku a také tím, že je o dost starší, než Destiny (SGU 2x03 - Procitnutí).

 

Místnost s komorami Ursinů

Místnost s komoramiKdyž tým zjistil, že nejsou na palubě sami a zhroutil se jim tam jeden Ursin, byli pověřeni, aby se porozhlédli, jestli jich tam není více. Greer potom vypátral jednu místnost, kde se nalézalo asi tucet komor, ve kterých byli mimozemšťané ve stázi a byly také nějak propojené. Zdá se, že aktivací systémů lodi se tyto komory probudily. Komory byly spojeny nějakým kabelem s lodí. Místnost je poměrně velká na poměry této lodi a tyto komory tam nebyly od začátku, protože si je tam přinesli Ursini, když našli tuto loď a chtěli ji prozkoumat. Není známo, k čemu tato místnost sloužila před tím, než přišli Ursini na palubu (SGU 2x03 - Procitnutí).

Řídící místnost a dokovací port

Řídící místnost na rozsévací lodiProtože tato loď není určena pro posádku, nemá pravděpodobně žádný můstek, ale nachází se na ní jakási řídící místnost, která je podobná jako na Destiny. Místnost je celkově menší než na Destiny a je obehnána různými rourami a trubkami, mezi kterými je řada úzkých vstupů do místnosti z chodeb. Toto řídící centrum se nalézá v zadní části lodi a obsahuje v centru místnosti ovládací rozhraní, které je trochu odlišné od Destiny, protože nevypadá jako "ohryzek", ale spíše jako válec mezi podlahou a stropem místnosti. Okolo něj jsou podobně jako na Destiny ovládací konzole, ale trochu odlišné a staršího designu. Pomocí konzolí se dají manuálně ovládat systémy lodi a převést dokonce energii mezi loděmi. Pro přenos energie a dat mezi loděmi, je využíván dokovací port (SGU 2x03 - Procitnutí).

Továrna na hvězdné brány

Továrna na hvězdné brányTyto lodě jsou určeny pro výrobu hvězdných bran a proto má loď továrnu na hvězdné brány, která je dost rozsáhlá a nalézá se v celé zúžené přední části lodi. Je skopna pojmout velké množství připravených a hotových bran, kde jsou seřazeny za sebou a v zadní části továrny se vyrábějí. Tam se také nalézá nahoře lávka, ze které se dá sledovat celý proces výroby. Je to nejrozsáhlejší prostor na lodi a je to vlastně zároveň i sklad hotových a připravených hvězdných bran (SGU 2x03 - Procitnutí).

 

Historie

Konstrukční lodě Hvězdných bran začali svou pouť zhruba 2000 let před Destiny, aby ji připravily na to, co ji bude čekat při dalším podrobnějším zkoumání vesmíru a nalezení chybějících skládaček záhadné zrávy nalezené v reliktním záření (SGU 1x02 - Vzduch, 2x17 - Společný původ).

Později, když se expedice dostala na Destiny, Dr. Nicholasi Rushovi se podařilo získat přístup k subprostorovému spojení s konstrukční lodí, které tyto lodě používají ke komunikaci s Destiny a začal se probírat daty, jestli najde něco zajímavého (SGU 1x09 - Život).

Spojení s DestinyKrátce poté, co skončila invaze Luciánské aliance na Destiny, se posádka setkala s touto lodí. Destiny zakotvila u této lodi a začala stahovat informace z databáze počítače konstrukční lodi. Z informací se také dozvěděli, že má loď dostatek energie na spojení Destiny se Zemí. Při zkoumání lodi expedice objevila skupinku Ursinů, žijících na této lodi. Zatímco první z nich byl poslušný, ostatní zaútočili na Rushe a vojáka, když se snažili využít energii lodi ke spojení Destiny se Zemí. Obrátili tok energie z Destiny a expedice musela ustoupit zpět na Destiny, ale Telford tam zůstal, aby se pokusil zvrátit tok energie. Rush ovšem z můstku ukončil spojení a odpojil Destiny od lodi. Destiny skočila do FTL a Telford zůstal sám na lodi s Ursini (SGU 2x03 - Procitnutí).

Když se Destiny dostala pod útok Berzerker dronů, náhle se objevila konstrukční loď s Telfordem a Ursini na palubě, aby jim pomohla uniknout před drony do místní hvězdy a načerpat novou energii. Když zůstal Telford na palubě lodi s Ursini, podařilo se mu s nimi vytvořit během posledního měsíce fungující vztah. Ursini požádali posádku Destiny o pomoc v boji proti velitelským lodím a dronům, protože s nimi byli ve válce a výměnou za to by poskytli využít konstrukční loď pro spojení se Zemí. Původním záměrem bylo vzít do vleku Destiny, protože neměla funkční štíty a nemohli tak použít FTL pohon a skočit na bezpečné místo, kde by provedli nezbytné opravy před útokem na velitelskou loď, ale místo toho vzali Ursini Destiny přímo k ní, pravděpodobně proto, že se obávali, že nebude expedice respektovat jejich dohodu.

Rozsévací loď vstupuje s Destiny do FTLZničení rozsévací loděKonstrukční loď se snaží zapojit do bitvy s drony, aby Destiny se mohla soustředit na velitelskou loď, ale drony rozpoznali v Destiny větší hrozbu a soustředily se spíše na ni. Díku zásahu Nakaiů, kteří přiletěli na zavolání Chloe a zapojili se do bitvy, Destiny měla konečně čas zaútočit na velitelskou loď a zničit ji jen několika zásahy, když Elimu a Rushovi se podařilo na chvíli přerušit spojení mezi drony. Ursini se ale dozvěděli, že jsou poslední svého druhu a upozornili nechtěně další velitelskou loď. Konstrukční loď měla poškozen FTL pohon, když vlekli Destiny kratší dobu v FTL, než je povoleno a nemohla uniknout, jako Destiny. Když Destiny napadla druhá vlna dronů z druhé velitelské lodi, Ursini se omluvili, že je zatáhli do této jejich války a zahájili s konstrukční lodí sebevražedný útok na velitelskou loď, aby odlákali drony od Destiny a měli více času na opravu štítů. Konstrukční loď byla zničena, ale posádce Destiny to dalo dostatek času na to, aby vymysleli, jak by jim neaktivní drony pomohly v boji a opravili štíty (SGU 2x10 – Oživení, 2x11 – Osvobození).

Rozcestník antických vesmírných lodí a plavidel


Autor: Scimani © 2010 sg-portal.eu, e-mail: scimani@sg-portal.eu