Vesmírné lodě a plavidla - Cizí lodě z SGU - Berzerker dron

Rozcestník cizích vesmírných lodí a plavidel z SGU

Berzerker dron

Specifikace / Popis / Design / Technologie / Historie

Dva z větších typů Berserker dronů

Základní specifikace

Výrobní informace
Výrobce neznámá rasa (Resurgence)
Design neznámá rasa (Resurgence)
Třída útočný dron
Technické specifikace
Pohon podsvětelný
Ochrana žádná
Výzbroj modré energetické zbraně
Řídicí systém umělá inteligence (příkazy z Řídicí lodi)
Posádka žádná (umělá inteligence)
Ostatní systémy senzory, reflektor
Použití
Účel útočný dron
Rok zavedení není známo, prvně viděny v roce 2011
Příslušnost neznámá rasa (pravděpodobně vymřelá)
Stav stále aktivní

Nahoru

Popis

Pokud drony zjistí jinou hrozbu rozdělí se a zaútočí na niBerzerker drony jsou automaticky řízené robotické lodě vyrobené neznámou rasou, na které expedice narazila ve druhé galaxii (Pain) od doby, co přišli na Destiny. Jsou rozmístěné po stovkách na Řídicích lodích.

Tyto drony byly tedy bez posádky, automaticky řízené a vysoce hbité a pohyblivé při útoku. Drony byly ovládány Řídicí lodí, jejímž jediným cílem bylo najít a zlikvidovat veškeré jiné technologie než své vlastní. Dosáhnou toho tím, že se vyrojí drony ve velkém množství, obklopí svůj cíl ze všech směrů a zaútočí na něj a jeho obranu, přičemž se spoléhají na velkou početní převahu, protože jsou jinak docela malé a ne moc výkonné. Drony jsou také schopny letu v atmosféře planet a bojovat v ní. Drony mají pokročilé senzory, které jim dovolí detekci rádiového signálu nebo aktivaci hvězdné brány. Mají take reflektory a můžou detekovat zvuk.

Tyto drony mají poměrně jednoduchý vzor útoku a jsou schopny jen základního taktického uvažování. Jejich vzor útoku mohou ale změnit a zaměřit se na více poškozenou část lodi, nebo se rozdělit do skupin a rozebrat si tak více cílů najednou. Pokud zpozorují hrozbu pro svou Řídicí loď, která by ji mohla poškodit, přeruší útok na ostatní cíle a letí ji bránit. Ryhle se dokážou přizpůsobit strategii a technologii nepřítele. Také se zdá, že jsou drony propojeny jen s tou Řídicí lodí, ke které náleží, protože pokud je zničena, tak se sami vypnou a když přiletí jiná Řídicí loď, na její povely nereagují.

Zdá se, že existují minimálně tři typy dronů, které se liší nejenom ve vzhledu, ale i ve velikosti. Dva z nich jsou zhruba stejné velikosti jako raketoplán Destiny, zatímco třetí je dost malý na to, aby se vešel celý do raketoplánu, takže ještě menší než dveře do raketoplánu a zvedne ho několik lidí.

Nahoru

Design

Různé typy dronů z různých směrůDesign těchto dronů je poněkud zvláštní. Základní tvar všech typů je velmi podobný, který se skládá z protáhlého kovového tvaru, který má na vrchu dronu nějaký výstupek, pomocí něhož se dá dostat dovnitř k ovládacím systémům. Některé typy mají jen jeden, ale u jednoho byly vidět dokonce dva. Kolem dronu jsou pak různé nástavby v podobě zakřivených plátů kovu, ze kterých vyčnívají další výstupky, které se rozzáří, když je dron aktivován. Pravděpodobně se bude jednat o pohonný systém a zbraně, ale pokud to nejsou ony, tak se přesně neví, kde se tyto věci nachází (SGU 2x10 – Oživení, 2x11 – Osvobození).

 

Nahoru

Technologie

Pohon

Aktivovaný pohon malého dronuO technologiích dronu se opět moc neví. Samozřejmě má pohon, který je asi trochu podobný pohonu smrtícího kluzáku Goa'uldů a využívá tak setrvačné síly, protože nejsou vidět žádné zplodiny a také se může dron vznášet v gravitačním poli na jednom místě. Jedná se samozřejmě o podsvětelný pohon. Hyperpohon nejspíš nemají (ale není to prokázáno), protože jsou na to moc malé a převáží je na velké vzdálenosti Řídicí loď, na které jsou přichyceny (SGU 2x10 – Oživení, 2x11 – Osvobození).

Řídicí systém

Systémy malého dronuTyto drony jsou automaticky ovládané, čili bez posádky a jsou ovládány nějakým signálem, který jim posílá Řídicí loď. Mají teda jakousi umělou inteligenci. Drony musí mít nějaký řídicí systém, který dokáže přijímat příkazy a podle toho uzpůsobit loď k provedení příkazu. Tento systém se zdá, že je krystalové povahy, který namodrale září, pokud je systém aktivní. Dostat se k němu dá z výstupku na vrchní straně dronu, kde po stisknutí oranžových zařízení se vysune a celý systém se odhalí. Také se nějaký nachází na bocích plavidla, kde se pravděpodobně obklopí nějaký kryt. Tento systém je počítačové povahy a dá se tedy přeprogramovat a využít tak drony pro svou vlastní potřebu (SGU 2x11 – Osvobození).

Zbraně a ochrana

Střela z dronuTyto drony mají energetické zbraně, které se nacházejí většinou v přední části plavidla, ale u jednoho typu velkého dronu jsou na zadní nástavbě. Jejich střely jsou mamodré. Zbraně nejsou pravděpodobně dost výkonné a silné na to, aby pronikly třeba i štíty raketoplánu, a spoléhají se na jejich početní převahu. S tou jsou schopny zlikvidovat štíty Destiny během několika minut. Vzhledem k tomu, že na jeden cíl útočí i v počtu desítek a stovek, tak i přes to, že nejsou jejich zbraně tolik výkonné, dokáží napáchat nepředstavitelné škody a zničit také svůj cíl. Jeden výstřel z dronu ale dokáže zničit i menší segment první verze hvězdné brány. Zdá se, že drony nemají žádnou ochranu, protože se dají lehce zničit i jediným výstřelem z raketoplánu Destiny, nebo jedním výstřelem ze střelecké věže Destiny. Také bylo prokázáno, že nejsou moc odolné ani proti ručním planým zbraním, protože několik takových zásahů dokáže dron sestřelit (SGU 2x10 – Oživení, 2x11 – Osvobození, 2x17 - Společný původ).

Nahoru

Historie

Drony útočí na DestinyTyto drony jednou našli Ursini a náhodně je probudili. Od té doby jsou s nimi ve válce, protože drony dostávají instrukce z Řídicí lodi, která má za úkol najít a zlikvidovat jiné technologie, než jejich vlastní. Proto na ně zaútočily a zničily celou jejich flotilu lodí. Expedice Destiny se náhodně do této války zapletla, když prošetřovali trosky lodí Ursinů z jedné takové bitvy. Jejich aktivita v oblasti způsobila, že se spící drony v oblasti trosek aktivovaly a zaútočily na Destiny. Jejich velký počet za chvíli značně oslabil štíty Destiny, i když jich také Destiny dost zničila pomocí střeleckých věží.

Ursini přiletěli s Telfordem na rozsévací lodi, aby jim pomohli a zavedli je do Slunce k doplnění zásob energie. Drony je pronásledovaly, ale velký žár hvězdy nepřežily a byly zničeny. Expedice se dozví o jejich válce s drony a skočí spolu do FTL, aby provedli nezbytné opravy, a pak jim pomohou zničit Řídicí loď. Ursini je podvedou a zavedou je rovnou k Řídicí lodi, která vyšle další vlnu dronů a ty zaútočí na Destiny a rozsévací loď. Po chvíli v bitvě už drony oslabí štíty Destiny natolik, že jsou již některé části lodi nechráněné a stává se bezbrannou (SGU 2x10 – Oživení).

Chloe uteče z místnosti, kde ji drželi a pošle signál o jejich poloze Nakaiům. Chvíli na to přiletí tři jejich lodě a pomohou jim, protože na sebe nalákají většinu dronů, které potom dvě jejich mateřské lodě zničí. Toho využije Destiny, aby na chvíli přerušila spojení mezi drony a zaútočila na Řídicí loď. Řídicí loď zničí a drony se vypnou. Expedice se rozhodne vzít jeden malý dron na palubu, aby ho mohli prozkoumat. Brzy na to dostanou zprávu od Ursinů, že kontaktovali jejich kolonii, ale tu už drony zničili a vystopovaly signál k nim. Na cestě je další Řídicí loď a ta hned po příletu na ně vychrlí stovky dronů.

Přeprogramované drony útočí na ostatní dronyDojde k další velké bitvě a Destiny to slušně odnáší. Do bitvy se zapojí i raketoplán vracející se s vyléčenou Chloe od Nakaiů, který také zničí několik dronů jako Destiny. Eli zatím najde způsob, jak spící drony ze zničené Řídicí lodi přeprogramovat, aby útočily na ostatní a ne na ně. Ursini se obětují a nalákají na sebe polovinu dronů, které nakonec rozsévací loď s Ursini zničí. Během toho na Destiny zapnou ukořistěný dron, aby mohli nahrát nový program, který se pak dostane k ostatním spícím dronům, které se aktivují a zaútočí na ostatní. Štíty jsou konečně zprovozněny a Destiny skočí do FTL a utíká z bitvy (SGU 2x11 – Osvobození).

Když se Destiny potýká s nedostatkem surovin pro vzduchové filtry, které nyní pracují už jen na 20%. Chtějí vyslat tým na jednu planetu, aby se pokusili najít vápenec. Najednou Destiny napadne hrstka dronů, které se objeví odnikud. Destiny se je přes nějaké škody podaří všechny zničit. Ukořistěný dron z druhého střetnutí raději zničí, protože si myslí, že je pomocí něho mohli sledovat. Brzy dorazí Řídicí loď a Destiny začne utíkat, protože ještě nemůže využít FTL pohon, ale Řídicí loď ji stále dohání. Když je v dosahu, vyšle své drony a ty opět zaútočí na Destiny. Naštěstí dojde odpočet ke skoku k nule, přečkají útok a skočí do FTL. Tím také zničí několik dronů.

Destiny je pak nucena opět co nejdříve jak to jde vyskočit z FTL, protože potřebují nutně vápenec pro vzduchové filtry. Vyšlou tým na planetu, kde se setkají s potomky expedice Destiny. Všichni jsou trochu zaskočeni, ale obě strany zjistí potřebné informace a kolonisté Novu jim nakonec poskytnou nějaké zásoby. Když jim tým jde říci špatnou zprávu, že si nemohou dovolit je přepravit na jejich planetu Novus, dorazí ke kolonii Řídicí loď, která vyšle vlnu dronů. Drony napadnou osadu, které zničí jejich vysílač a také segment hvězdné brány, která je tím pádem úplně nefunkční, zůstane jen její subprostorový vysílač. Scottovi se také podaří pomocí ruční palné zbraně jeden dron sestřelit. Zároveň s tím také útočí drony i na Destiny. Na Destiny už se nemohou spojit s kolonií bránou a zbytek kolonistů a tým musí zanechat na kolonii a skočit do FTL. Přitom opět zničí několik dronů (SGU 2x17 – Společný původ).

Drony mířící k DestinyNe dlouho poté expedice Destiny zjistí, že Řídicí lodě zablokovaly přístup ke všem hvězdám, ve kterých se Destiny může dobíjet, protože když provedli manévr kolem plynného obra, který je nasměroval ke hvězdě, už tam na ně čekala a ihned vyslala vlnu dronů. Destiny to rychle otočí a chvíli potom, co je drony dostihnou a zaútočí, skočí do FTL. V dalším systému čekají dále od hvězdy, ale po třech hodinách je znova najdou a drony letí k jejich pozici. Tentokrát utečou dříve, než drony stihnou zaútočit. Nezbývá jim, než načerpat energii v modrém veleobrovi, na což ovšem Destiny není stavěna a tak vysadí, mimo tří lidí, posádku na jedné planetě, která je nakonec jednou z kolonií Novus.

Byla už opuštěná a ohledáním důkazů zjistili, že na ni dříve zaútočily drony a vyhladily ji. Příchod na kolonii sem vylákal Řídicí loď, která poslala do města dva drony, aby to tam prozkoumaly. Jeden dron se pomalu pohyboval ulicemi a někdy se i zastavil a levitoval nad ulicí. Když Morrison zpanikařil a pokoušel se aktivovat bránu, museli zakročit a společnou palbou ze zbraní dron sestřelili. Za chvíli ale přiletěl další, který ovšem vlákala do pasti Jamesová a Varro ho sestřelil raketometem Luciánské aliance. Zničení obou dronů zapříčinilo, že Řídicí loď se snesla atmosférou k povrchu, ale to už se expedici podařilo uniknout bránou zpět na Destiny (SGU 2x19 – Blokáda).

Potom, co Eli a Rush našli způsob, jak sledovat Řídicí lodě a po zjištění, že čekají u všech planet s hvězdnou bránou, musela expedice něco vymyslet, aby získali nějaké zásoby. Proto museli zaútočit na jednu Řídicí loď a k tomu upravili štíty Destiny tak, aby střely dronů neměly skoro žádný účinek. Vyskočili ale z FTL tak blízko Řídicí lodě, že se skoro srazily a ta hned vyslala vlnu dronů, které zaútočily na Destiny. Střely opravdu neměly skoro žádný účinek, tak se zdálo, že to bude dobré, ale dokázaly se rychle přizpůsobit, když zjistili, že tudy cesta nevede a začaly dělat sebevražedné nálety a narážely do trupu Destiny. Naštěstí, než mohly napáchat velké škody, Destiny se podařilo Řídicí loď zničit a s ní utichly i drony.

Raketoplán se proplétá mezi útočícími dronyPokus byl sice úspěšný, ale měli namále, proto nemohli útočit vždy, když potřebovali zásoby, museli vymyslet něco jiného. S plánem přišel Eli, že prostě zbytek galaxie přeskočí a také mezeru do další galaxie tím, že půjdou všichni do stáze. Problém byl v tom, že 8 komor bylo porouchaných a potřebovali jednu rudu k opravě, která se nacházela na planetě hlídané Řídicí lodí. Tentokrát vymyslela plán Parková. Vyslali raketoplán, který dálkově řídili. Ten vysílal signál napodobující vytáčení hvězdné brány. Řídicí loď to letěla prošetřit a měli čas získat potřebnou rudu. Když se vrátila, vyslala spoustu dronů na Destiny. Eli a Rush se ujali dálkového řízení raketoplánu a nasměrovali ho na Řídicí loď. Ten míjel jeden dron za druhým, které ho také napadaly a střílely po něm. Naštěstí štíty držely, ale podařilo se s menší nepozorností Rushe s jedním srazit křídlem. Raketoplán s menším poškozením vydržel a proplétal se mezi drony dál k cíli, kde explodoval. Po zničení Řídicí lodě se vyply i drony (SGU 2x20 – Hozená rukavice).

Rozcestník cizích vesmírných lodí a plavidel z SGU


Autor: Scimani © 2011 sg-portal.eu, e-mail: scimani@sg-portal.eu