Vesmírné lodě a plavidla - Cizí lodě z SGU - Rídicí loď

Rozcestník cizích vesmírných lodí a plavidel z SGU

Řídicí loď

Specifikace / Popis / Design / Historie

Velitelská loď

Základní specifikace

Výrobní informace
Výrobce neznámá rasa (Resurgence)
Design neznámá rasa (Resurgence)
Třída přepravce
Technické specifikace
Pohon podsvětelný a FTL nebo hyperpohon (pravděpodobnější FTL)
Ochrana žádná
Výzbroj žádná
Doplněk stovky Berzerker dronů
Posádka žádná (umělá inteligence)
Ostatní systémy řídící systém Berzerker dronů
Použití
Účel přepravce, identifikace cílů pro Berzerker drony
Rok zavedení není známo, prvně viděny v roce 2011
Příslušnost neznámá rasa (pravděpodobně vymřelá), Berzerker drony
Stav stále aktivní

Nahoru

Popis

Velitelská loď vypouští dronyŘídicí loď je druh lodi postavené nějakou neznámou rasou, aby jim spolu s menšími útočnými drony vyhrála válku s jinou rasou v mezihvězdném konfliktu. Ukázaly se být velmi efektivní v ničení nepřítele, ale po skončení konfliktu se tato technologie obrátila proti tvůrcům, a vyhladila je také. Z toho také vyplývá, že jsou to bezpilotní stroje s umělou inteligencí, které se sami rozhodují, co udělat. Zároveň posílají příkazy menším Berzerker dronům, které Řídicí lodi slouží v bojových situacích a přijímají od ní příkazy. Loď samotná slouží také jako nosič pro tyto drony, což je trochu nezvyklé, protože jiné velké lodě mívají pro menší lodě hangáry, ale tato je nemá a stovky Berzerker dronů jsou přichyceny přímo na trupu Řídicí lodi. Tyto lodě jsou masivní ovládací lodě, které jsou postaveny pravděpodobně za jediným účelem a to přepravu a koordinaci své armády dronů a zničení veškeré cizí technologie, na kterou narazí. Zdá se, že drony přijímají příkazy jen z té Řídicí lodi, ke které náleží, takže je pravděpodobné, že se v příkazech objevuje jakýsi identifikační kód Řídicí lodi. Pokud je tedy Řídicí loď zničena, její armáda dronů přestane fungovat a neovlivní to ani jiná Řídicí loď, která se objeví v dosahu. Tyto drony pak lze přimět k životu pouze tehdy, pokud jsou nějakým způsobem přeprogramovány. Drony ovšem mohou jednat i samostatně, pokud jim byly poskytnuty nějaká data z Řídicí lodi. Zdá se, že Řídicí lodě mohou spolu navzájem komunikovat, když dokáží koordinovat akce ve velkém měřítku, jako třeba blokádu hvězd a také dokážou přistávat na planetách.

Velitelská loď vystupuje z FTLZdá se také, že samotná loď nemá žádné útočné nebo obranné systémy a spoléhá se na svou velmi početnou armádu a ochranu v podobě dronů. Proto se také pravděpodobně drží vždy dál od bojiště, což bylo také vidět. Hlavní zbraň Destiny byla schopna zničit celou tuto masivní loď jen na několik výstřelů a nebylo přitom prokázáno, že by měla nějakou ochranu jakéhokoliv druhu. Řídicí loď má k dispozici samozřejmě podsvětelný pohon a také používá nějakou formu nadsvětelného pohonu. Podsvětelný pohon se nachází na zádi a jedná se o čtyři obdélníkové výstupy, které září červeným světlem, pokud jsou aktivní. Podle toho, jak vystupuje z nadsvětelné rychlosti, což je stejné jako u Destiny, protože se kolem lodi která vystupila objevuje takové to světlo, nejpravděpodobněji se jedná o FTL pohon, i když bylo řečeno, že vystupuje z hyperprostoru, ale tak to rozhodně nevypadalo, takže se jedná pravděpodobně o jakési zobecnění, pokud loď vystupuje z nadsvětelné rachlosti. Potvrzený typ nadsvětelného pohonu u této lodi tedy není a proto může mít klidně i hyperpohon, ale spíše se přikláním k FTL z výše uvedených důvodů. Dokážou také detekovat subprostorové signály, jako je třeba aktivace hvězdné brány a vytvoření červí díry, proto rovněž dokáží najít a sledovat Destiny, kdykoliv aktivuje hvězdnou bránu. (SGU 2x11 – Osvobození, 2x17 - Společný původ, 2x19 - Blokáda, 2x20 - Epilog).

Nahoru

Design

Design velitelské lodiDesign této lodi je opravdu jedinečný a podobný ještě opravdu viděn ve Hvězdné bráně nebyl. Tento design se opravdu dá velmi těžko popsat, ale když se na loď koukneme zepředu, může nám to připadat jako nějaký obličej s nosem a pusou, který je protáhlý do stran v jakési mohutná a silná křídla. Na konci těchto křídel jsou vidět nějaké červené systémy, které se velmi podobají těm, které mají drony na nástavbě, jen podstatně větší a můžeme se jen dohadovat, co to je, pravděpodobně pohon. Jinak co se týče ještě designu, tak se dá říci, že nejhladší je loď na vrchní straně, kde je jen zvlněna a po stranách a spodní části lodi je spousta mohutných výčnělků. Drony jsou při převozu rozmístěny všude možně po trupu lodi (SGU 2x11 – Osvobození).

Nahoru

Historie

Velitelská loď na senzorechPřed nějakou dobou Ursini probudili Řídicí loď a její drony a od té doby byli s nimi ve válce. Když byla napadena Destiny drony, Ursini s Telfordem pilotovali rozsévací loď, aby je zachránili a tím si Ursini získali podporu expedice, aby zničila Řídicí loď a zastavila tak armádu dronů. Ursini ovšem expedici moc nevěřili a místo toho, aby je odtáhli před útokem do bezpečí na příslušné opravy, jak bylo domluveno, protože Destiny neměla funkční ani FTL pohon, vystoupili z FTL přímo u Řídicí lodi, kde se obě od sebe odpoutaly, a došlo k velké bitvě. Destiny i Rozsévací loď byly napadeny drony z Řídicí lodi (SGU 2x10 – Oživení).

Zničení velitelské lodi hlavní zbraní DestinyNakonec se pomocí hlavní zbraně Destiny a rozptýlení v podobě dorazivších mateřských lodí Nakaiů, podařilo Řídicí loď zničit. Ursini se ovšem snažili kontaktovat svou kolonii a zjistili, že ji jiná Řídicí loď s drony již zničila a upozornili ji na sebe. Ta zanedlouho dorazila a vypustila stovky dronů do boje. Ursini se s rozsévací lodí nakonec obětovali a zamířili k Řídicí lodi, aby tak na sebe nalákali většinu dronů. To umožnilo expedici, že měla trochu času na přeprogramování ukořistěného dronu ze zničené Řídicí lodi a zbylé vypnuté drony se aktivovaly a začaly na ostatní útočit. Destiny pak mohla uniknout z boje do FTL, protože během toho zprovoznili štíty. Druhá Řídicí loď tedy nebyla zničena a není známo, co se s ní stalo (SGU 2x11 – Osvobození).

Velitelská loď na senzorech DestinyDestiny je v dosahu dvou planet s hvězdnou bránou, ale jedna je uzamčena. Na druhé planetě by ale mohl být potřebný vápenec pro vzduchové filtry, který nutně potřebují, protože už pracují jen na 20% své kapacity. Než tam vyšlou tým, napadne Destiny malé množství dronů a po jejich zničení dorazí i Řídicí loď, která začne Destiny stíhat. Ta musí utíkat, protože ještě nemohou skočit do FTL. Jakmile je ale Destiny v dosahu Řídicí lodi, ta vyšle velkou vlnu dronů, které Destiny napadnou. Té se v poslední chvíli podaří utéct do FTL. Řídicí lodi se později podaří vystopovat Destiny, protože použili bránu na kolonii Novus a vyrazí tam. Hned jakmile dorazí vyšle vlnu dronů, které zaútočí na Destiny i na osadu na kolonii. Destiny se opět podaří uniknout do FTL, ale museli nechat na kolonii zbytek kolonistů a tým. Řídicí loď s drony pak ze systému odletěla (SGU 2x17 – Společný původ).

Velitelská loď blokuje hvězduNedlouho poté pak Řídicí lodě změnily strategii a zablokovaly přístup ke všem vhodným hvězdám, ze kterých Destiny může dobíjet energii. Na první hned narazili, když Destiny provedla manévr kolem plynného obra, který je nasměroval ve hvězdě. Čekala tam na ně a vyslala hned drony. Destiny se povedlo uniknout chvilku po útoku dronů. V dalším systému na ně čekala znova. Po cestě Destiny jich bylo rozmístěno příliš a nešlo s každou bojovat a tak Eli navrhl, aby použili modrého veleobra k dobití energie. Jedná se o hvězdu, kterou podle něj pravděpodobně nebudou blokovat, protože by ji Destiny normálně jinak nikdy nepoužila pro dobití energie. Posádka byla evakuována bránou na jedinou planetu v dosahu a byla to shodou okolností kolonie Novus, kterou drony již dříve vyhladily. Řídicí loď přiletěla ke kolonii a zůstala na oběžné dráze. Poslala pár dronů prošetřit aktivaci hvězdné brány. Když byly zničeny expedicí, sama se rozhodla vstoupit do atmosféry, když se brána aktivovala znovu. Tu aktivovala expedice, když se vraceli na Destiny po úspěšném dobití a unikli včas (SGU 2x19 – Blokáda).

Eliovi a Rushovi se podařilo najít způsob, jak vysledovat Řídicí lodě pomocí signálu, který používaly pro koordinaci s ostatními loděmi. Pomocí toho zjistili, že Řídicí lodě blokují všechny planety s hvězdnými bránami v galaxii (Pain). Expedice již nutně potřebovala zásoby, a proto se rozhodli na jednu Řídicí loď zaútočit. Aby byli úspěšní, upravili štíty Destiny tak, že střely dronů nebudou mít skoro žádný účinek. Destiny poté skočila do FTL, ale vyskočila tak blízko Řídicí lodě, že se lodě skoro srazily a jen taktak strhli řízení, aby se o sebe jen otřely. To samozřejmě Destiny zkomplikovalo trochu situaci, protože se musela otočit, aby mohla použít hlavní zbraň. Při tomto manévru už Řídicí loď vyslala drony, které ovšem Destiny kvůli modifikaci štítů vůbec nepoškodily. Při prvním náletu Destiny se podařilo Řídicí loď jen poškodit a Řídicí loď také změnila taktiku, protože si uvědomila, že drony nemají šanci a tak jim předala příkaz na sebevražedné nálety. Ty začaly dělat Destiny velké problémy, ale naštěstí stihli druhý nálet na Řídicí loď, který ji už definitivně zničil.

Raketoplán ničí velitelskou loďPozději, když si expedice uvědomila, že nemohou s každou Řídicí lodí bojovat, když budou potřebovat zásoby, vymysleli plán, že půjdou všichni do stáze a tuto galaxii i mezeru do další prostě přeskočí dlouhým skokem. Jenže 8 stázových komor bylo porouchaných a potřebovali jednu rudu na opravu. Ta byla na jedné planetě, kde byla Řídicí loď. Vyslali proto dálkově řízený raketoplán, který vysílal podobný subprostorový signál, jako hvězdné brány při spojení. Řídicí loď na to skočila a letěla signál prošetřit. Když se vrátila, expedice už měla skoro všechnu potřebnou rudu. Rush s Eliem řídili dálkově raketoplán na Řídicí loď a ta vyslala na něj drony. Raketoplán schytal několik zásahů a s jedním dronem se křídlem dokonce srazil, ale pokračoval dál k Řídicí lodi a když byl u ní, Eli dal příkaz k přetížení motorů a explodoval. Exploze raketoplánu způsobila destrukci celé Řídicí lodě (SGU 2x20 – Hozená rukavice).

Rozcestník cizích vesmírných lodí a plavidel z SGU


Autor: Scimani © 2011 sg-portal.eu, e-mail: scimani@sg-portal.eu