Vesmírné lodě a plavidla - Goa'uldské - Vesmírná stanice Hasara

Rozcestník goa'uldských vesmírných lodí a plavidel

Vesmírná stanice Hasara

Specifikace / Popis / Design / Základní technologie / InteriérHistorie

Vesmírná stanice Hasara

Základní specifikace

Výrobní informace
Výrobce Goa'uldi
Design Goa'uldi
Třída vesmírná stanice
Technické specifikace
Ochrana 5 sofistikovaných goa'uldských štítů
Výzbroj 20 plazmových děl kolem stanice a minimálně 40 děl na stanici
Trup slitiny naquadahu
Ostatní systémy transportní kruhy
Použití
Účel Neutrální vesmírná stanice
Rok zavedení neznámo
Přidružení Goa'uldi
Stav pravděpodobně zničena

Nahoru

Popis

Pohled na stanici z Tel'takuVesmírná stanice Hasara se nacházela ve stejnojmenném hvězdném systému v Mléčné dráze. Tato stanice se považovala za neutrální území všech Goa'uldů a setkávala se na ní vysoká rada vládců soustavy. Poté, co zemřeli Apophis a Cronus, byla vesmírná stanice Hasara vybrána jako místo setkání vládců soustavy, aby zde prodiskutovali budoucnost goa'uldské říše. Bylo to také zde, kam vyslal Ba'al zástupce, aby doručil podmínky míru pro vládce soustavy a oni ho uznali jako nejvyššího vládce, ale Replikátor Carterová napadla stanici, zabila vládce soustavy a pravděpodobně použila stanici jako suroviny pro své Replikátory.

Zabezpečení stanice bylo velmi přísné, nebyly povoleny žádné zbraně a přístup ke stanici byl povolen jen nákladní lodí Tel'tak. Stanice má také velmi silnou obranu, o které se Tok'ra vyslovila jako absolutní. Přílet ke stanici je skenován, takže hned odhalí jakékoliv jiné lodě, které by se pokusily ke stanici přiblížit (SG-1 5x15 – Schůzka na nejvyšší úrovni, 5x16 – Poslední boj, 8x16 – Poslední boj).

Nahoru

Design

Hasara z blízkaCelkový design této stanice je opravdu zvláštní a docela pěkný, ale jinak nic neobvyklého pro Goa'uldy, protože samotný vršek stanice se opět podobá malé pyramidě. Ta poté přecházela v kruhovou část, ve které byly hlavní interiéry stanice. Ze středu spodní části kruhové části vystupovala menší válcová část, která se pak rozšiřovala do tvaru kužele, na jehož konci byla vodorovná platforma, nejširší část stanice, jejíž nejvzdálenější koce byly s kruhovou částí a rohy vrchní pyramidy spojeny vzpěrami, ve kterých byly také doky k Tel'takům. Z vodorovné platformy pak ještě ze spodu vystupovala další válcová struktura, která byla ještě s platformou spojena vzpěrami. Takže celkově se jedná o vskutku zajímavý a pestrý design.

Nahoru

Základní technologie

Tato stanice měla samozřejmě všechny základní systémy a technologie Goa'uldů, které se ovšem soustředily především na obranu stanice, takže se o nich nemá cenu moc rozepisovat, už to tu bylo řečeno například u lodi Ha'tak a povíme si jen o její obraně, protože ta je opravdu dá se říci dokonalá.

Zbraně

Vesmírná stanice měla celkem 40 plazmových děl strategicky rozmístěných kolem celé stanice, takže tyto se na ní přímo nenacházely a sloužily jako obrana proti útoku, aniž by hrozilo stanici nějaké nebezpečí, protože než by se dostala nějaká loď na její dostřel, byla by pravděpodobně těmito děly zničena dříve. Stanice samotná potom měla po deseti dělech na každé vzpěře poblíž doků pro Tel'taky a samozřejmě také několik děl rozmístěných na koncích vodorovné platformy. Střely z těchto zbraní mohou projít skrz aktivované štíty stanice ven do vesmíru, jako ostatně všechny pevně předměty a udeřit na nepřátelská plavidla, která jsou vzdálená i více jak 8 kilometrů. Tyto zbraně poskytují stanici opravdu velmi komplexní ochranu před útokem.

Štíty

Štíty vesmírné stanice HasaraStanice má také pět sofistikovaných energetických štítů. Jednotlivé nejhlavnější části stanice, jako například doky, mohou být chráněny štíty jednotlivě, nebo také celkovým štítem celé stanice, který pokryje celou stanici najednou. Určité části stanice tak mohou být chráněny třeba hned dvakrát. Štíty stanice odolají obrovským útokům nepřátelských lodí a umožňují použití vlastních zbraní, které štíty mohou pronikat ven na nepřítele. Všechny štíty lze aktivovat z hlavní paluby, nebo ze čtyř jiných lokalit v okolí stanice (SG-1 5x16 – Poslední boj).

 

Nahoru

Známé interiéry stanice

Doky

Dok HasaryPorty, u kterých může zakotvit Tel'tak u stanice, jsou rozmístěné především ve vzpěrách mezi vodorovnou platformou a pyramidou. Doky jsou speciálně navržené prostory a je jich celkem 20. Senzory stanice mohou detekovat jakýkoliv rušivý zásah do atmosférického prostředí plavidla připojeného na doky. Takže pokud nějaká nákladní loď nebo únikový modul vstoupí, nebo opustí doky, hlavní počítač stanice zaregistruje jakýkoliv pohyb a spustí alarm, kterým upozorní celou posádku stanice, především vládce soustavy (SG-1 5x15 – Schůzka na nejvyšší úrovni, 5x16 – Poslední boj).

Chodby

Chodby HasarySamozřejmě se taková vesmírná stanice nemůže obejít bez důležitých interiérů, jako jsou chodby, které spojují všechna důležitá místa na stanici. Nijak zvlášť se neliší od ostatních chodeb na vesmírných lodích Goa'uldů a jsou také zdobeny, po stranách opět podpěry, ale přeci jen se trochu od klasických liší a to především tím, že mají hodně hustě rozmístěny vzduchotěsné přepážky, především poblíž konferenční místnosti, což je pravděpodobně prvek obrany, pokud by se nedej bože dostali útočníci až na stanici a ztížilo jim tak postup dál do stanice (SG-1 5x15 – Schůzka na nejvyšší úrovni, 5x16 – Poslední boj).

Konferenční místnost

Konferenční místnost HasaryV tomto jednacím sále je celkem osm křesel, které jsou rozestaveny do kruhu, který symbolizuje rovnost. Jsou rozestaveny prostě tak, aby se žádný vládce soustavy necítil opovrhovaný a s nižším postavením. Při krajích místnosti po obvodu jsou také sloupy, ve kterých jsou zabudována světla směrem do centra sálu. Místnost je umístěna ve stanici v samotném vrcholu pyramidy, kde bylo také ve stropě kruhové okno ven ze stanice a celý obvod kruhové místnosti je obehnán okny.

Obsluha stojí u vstupu do sálu a ohlašuje s úctou každý příjezd mocného Goa'ulda. Hlasování zde probíhá tak, že každý vládce systému hlasuje podle pořadí, buď kývnutím hlavy, nebo zvednutím ruky. Toto rozhodnutí nemusí být schváleno jednomyslně všemi členy. Pokud souhlasí jasná většina, pak může být členy jednání návrh schválen. Každou noc, kdy jednání pokračují, je doprostřed jednací místnosti přenesena menší verzí transportních kruhů nádrž se symbionty a vládci soustavy je jedí. Tím také redukují svou populaci (SG-1 5x15 – Schůzka na nejvyšší úrovni, 5x16 – Poslední boj).

Obytné pokoje

Apartmá na HasařeKaždý vládce soustavy má na stanici své vlastní palácové apartmá. Pokoje jsou zařízené a vyzdobené tak, aby vyhovovaly vkusu každého Goa'ulda. Jsou tam luxusní měkká křesla, závěsy, rostliny, postele, pohovky a další vymoženosti Goa'uldů pro své pohodlí. Obsluha Goa'uldů má malý prostor poblíž, ale mimo celé apartmá. Při obsluhování jejich pánů, obsluha stojí vždy za ním a vpravo vládce soustavy, kde čeká na instrukce (SG-1 5x15 – Schůzka na nejvyšší úrovni, 5x16 – Poslední boj).

 

Nahoru

Historie

Příchod Osirise do konferenční místnostiTok'rové zjistí informaci, že po smrti Apophise a Crunuse vzniklo mocenské vakuum a vládci soustavy se chtějí setkat na neutrálním území vesmírné stanice v systému Hasara a projednat případný mír. Vymyslí tedy plán, že tam vyrazí Daniel jako věrný sluha vládce Yua a pomocí jedu na symbionty všechny Goa'uldy zabije. Přiletí spolu na stanici, kde už jsou ostatní vládci. Začne se projednávat nějaký záhadný nepřítel, který je napadá, ale později přijde ještě Sára/Osiris, který jim prozradí, kdo za těmi útoky stojí a požaduje, aby Anubise přijali znovu mezi vládce soustavy. Aby ještě podnítila při hlasování ostatní vládce, aby ho přijali, řekla jim, že Anubis ví o základně Tok'rů, na kterou už útočí a chce je kompletně vyhladit. Tím ovšem plán na zničení Goa'uldů Daniel zruší a chce unést Osirise v Tel'taku. Překvapí ho Yu, ale nakonec se mu povede stanici opustit v únikovém modulu Tel'taku a Jacob ho transportuje kruhy na palubu (SG-1 5x15 – Schůzka na nejvyšší úrovni, 5x16 – Poslední boj).

Přílet Replikátorů k HasařeBa'al vyšle na stanici svého zástupce, bývalého vládce soustavy, který mu teď slouží, aby projednal se zbývajícími vládci soustavy mírové podmínky, a požaduje, aby ho uznali za nejvyššího vládce goa'uldského impéria a ponechá je naživu, jinak obnoví boje a zemřou. Jednotky ovšem zadrží nákladní loď s Replikátorem Carterovou, která narušila ochranu stanice. Ta ovšem Yua zabije a pravděpodobně i ostatní vládce na stanici. Ke stanici přiletí její křižník a pravděpodobně využije její suroviny k rozmnožení se (SG-1 8x16 – Poslední boj).

 

Rozcestník goa'uldských vesmírných lodí a plavidel


Autor: Scimani © 2010 sg-portal.eu, e-mail: scimani@sg-portal.eu