Symboly bran mise Destiny

Symboly bran Mléčné dráhy / Známé adresy planet Mléčné dráhy
Symboly bran galaxie Pegas / Známé adresy planet galaxie Pegas
Symboly bran mise Destiny / Známé adresy planet mise Destiny

Mise Destiny / Symboly


Glyphs neboli symboly, jsou znaky na bráně, které se uzamykají v chevronech, když je brána vytáčena, i když v případě první generace bran není zcela jasné, co si pod pojmem chevron máme představit, protože se symboly zadávají jinak. V případě bran mise Destiny jsou v DHD či přenosných zařízeních uloženy rovnou celé adresy dostupných planet, místo samostatných symbolů, které volíme při vytáčení. Co je přesně základem pro symboly první generace bran, není známo, ale jedná se spíše o nějak zvolený vzhled pro symboly, které seskupeny do adres představují pravděpodobně jakýsi sedmiprvkový kód planety, protože zde neexistují výchozí body, jak je známe z Mléčné dráhy či Pegasu. Existuje několik rozdílů mezi symboly bran Mléčné dráhy, galaxie Pegasu a mise Destiny. Zde si trochu podrobněji rozebereme symboly v misi Destiny a také se podíváme na známé adresy planet v galaxiích, na kterých se Destiny s posádkou ze Země zastavila. Adresy planet naleznete také v kategorii planet a míst u příslušné planety, kde jsou známé.


Mise Destiny

Hvězdné brány mise Destiny mají také celkem 36 symbolů jako brány v Pegasu, ale točí se s celou bránou. Při uzamknutí symbolu se rozsvítí, jinak nesvítí. Tyto symboly ovšem nejsou založeny na souhvězdích jako v Mléčné dráze a Pegasu, protože loď cestuje mnoha galaxiemi, takže se i symbol místa původu neustále mění a je to jev spíše matematického a pojmového charakteru, který byl objeven lidmi na palubě Destiny. Samotná Destiny obsahuje také ložisko brány, které je nad ní a rozsvítí se vždy, když je symbol uzamknut, avšak brány na planetách tuto zvláštnost nemají.

Samotné symboly nejsou souhvězdí jako v Mléčné dráze a Pegasu, protože brána musí být schopná vytočit adresy z pohybujícího se místa původu v mnoha různých galaxiích a jedná se jen o matematický a pojmový charakter.

Rozložení symbolů na hvězdné bráně

Rozložení symbolů na hvězdné bráně Destiny

Nahoru


Symboly mise Destiny

Symboly bran mise Destiny nepředstavují žádná souhvězdí, protože to by nebylo možné v tolika galaxiích. Představují prostě jen jakýsi zvolený jednoduchý symbol.

Pozice Symbol Pozice Symbol Pozice Symbol Pozice Symbol
1 1 10 10 19 19 28 28
2 2 11 11 20 20 29 29
3 3 12 12 21 21 30 30
4 4 13 13 22 22 31 31
5 5 14 14 23 23 32 32
6 6 15 15 24 24 33 33
7 7 16 16 25 25 34 34
8 8 17 17 26 26 35 35
9 9 18 18 27 27 36 36

Nahoru

Mise Destiny / Symboly

Symboly bran Mléčné dráhy / Známé adresy planet Mléčné dráhy
Symboly bran galaxie Pegas / Známé adresy planet galaxie Pegas
Symboly bran mise Destiny / Známé adresy planet mise Destiny


Autor: Scimani © 2013 sg-portal.eu, e-mail: scimani@sg-portal.eu