Symboly bran galaxie Pegas

Symboly bran Mléčné dráhy / Známé adresy planet Mléčné dráhy
Symboly bran galaxie Pegas / Známé adresy planet galaxie Pegas
Symboly bran mise Destiny / Známé adresy planet mise Destiny

Galaxie Pegas / Symboly

 


Glyphs neboli symboly, jsou znaky na bráně, které se uzamykají v chevronech, když je brána vytáčena. Také se nachází vždy na zadávacím zařícení (DHD) příslušné brány. Základem pro symboly galaxie Pegas jsou hvězdná uskupení neboli souhvězdí, která jsou viditelná z Lantey. Problém s nimi je popsán v zásadní poznámce v technologii hvězdných bran. Existuje několik rozdílů mezi symboly bran Mléčné dráhy, galaxie Pegasu a mise Destiny. Zde si trochu podrobněji rozebereme symboly v galaxii Pegas a také se podíváme na známé adresy planet v této galaxii. Adresy planet naleznete také v kategorii planet a míst u příslušné planety, kde jsou známé.


Galaxie Pegas

Jak zjistila expedice na Atlantidě, Antikové nasadili hvězdné brány na planetách po celé galaxii Pegas, ale používali mírně odlišný a nejmodernější design, i když jsou rozdíly oproti Mléčné dráze spíše jen kosmetické. Zde jsou symboly svítící a vnitřní prstenec se s nimi neotáčí. Při vytáčení symboly přeskakují postupně po jednotlivých 36 místech prstence, takže se nakonec zdá, že se otáčí, ale ve skutečnosti tomu tak není. Jednotlivá místa symbolů na prstenci tedy dokáží zobrazit všechny symboly. Tento typ vytáčení brány také zamezuje možnosti ručního vytáčení, protože to potřebuje otočný vnitřní prstenec.

Na rozdíl od Mléčné dráhy mají nejmodernější hvězdné brány v galaxii Pegas jen 36 symbolů. Stále je zapotřebí k zadání adresy 7 symbolů a dodržují stejná omezení (bezpečnostní protokoly) jako v Mléčné dráze.

S 36 symboly má síť hvězdných bran galaxie Pegas

35 x 34 x 33 x 32 x 31 x 30 = 1 168 675 200 možných adres

a s osmi symbolovou adresou je to

35 x 34 x 33 x 32 x 31 x 30 x 29 = 33 891 580 800 možných adres.

Rozložení symbolů na hvězdné bráně a DHD v Atlantidě

Rozložení symbolů na hvězdných branách galaxie Pegas

Rozložení symbolů na DHD v Atlantidě

Koncept DHD Atlantidy s vyznačenou adresou Země a názvy souhvězdí

Poznámka k obrázkům

Obrázky rozložení symbolů na bráně a DHD Atlantidy jsou převzaty z internetu, kde je několik symbolů chybně hlavně ve smyslu spojnic hvězd. Tvary a počty hvězd jsou většinou správně, ale byly vytvořeny jen z toho, co bylo vidět v seriálu, kde byly spojnice hvězd dost často špatně viditelné. Nedávno ale dával Mallozzi na svůj blok koncept DHD Atlantidy (jako kdyby věděl, na čem zrovna pracuji :-) ), kde byly spojnice jasně zřetelné, takže jsem je opravil a v následující tabulce už jsou symboly správně. Stejně tak budou správně i v adresách planet. Tyto obrázky jsem už nehodlal opravovat, protože by to bylo na dlouho a jak jsem řekl, základ vzhledu souhvězdí je stejný až na pár výjimek, kde jsou rozdíly větší (symboly, které nebyly v seriálu vůbec vidět, například ty schované pod podlahou či zemí, nebo byly vidět jen částečně popřípadě špatně na DHD). Koncept DHD od Mallozziho byl podrobně prozkoumán a porovnán s obrázky bran ze seriálu, kde byly symboly dobře vidět a shledal jsem, že jsou to opravdu ty správné symboly a tentokrát už máme přesné spojnice hvězd. Koncept je tedy zde rovněž přiložen, abyste mohli porovnat rozdíly a udělali si představu, které symboly nebyly v seriálu asi moc dobře vidět (ty, kde jsou větší rozdíly). Také je na konceptu vyznačena adresa Země a všechny názvy souhvězdí, přičemž do nedávné doby jich bylo známo jen 8, ze kterých byly ještě dva špatně přiřazené.

Nahoru


Symboly galaxie Pegas

Symboly galaxie Pegas představují několik souhvězdí viditelných z Lantey. Názvy jsou opět pravděpodobně latinské (nevíme to přesně), neboli dá se říci Antické, ale u nich bohužel už neznáme český název.

Pozice Symbol Souhvězdí Pozice Symbol Souhvězdí Pozice Symbol Souhvězdí
1 Arami Arami 13 Lenchan Lenchan 25 Avoniv Avoniv
2 Olavii Olavii 14 Amiwill Amiwill 26 Bydo Bydo
3 Elenami Elenami 15 Salma Salma 27 Zeo Zeo
4 Sibbron Sibbron 16 Once el Once el 28 Poco Re Poco Re
5 Hacemill Hacemill 17 Laylox Laylox 29 Tahnan Tahnan
6 Capo Ca po 18 Ecrumig Ecrumig 30 Ramnon Ramnon
7 Illume Illume 19 Subido (místo původu Atlantida) Subido
(Výchozí bod
Lantea)
31 Gilltin Gilltin
8 Zamilloz Zamilloz 20 Roehi Roehi 32 Acjesis Acjesis
9 Earth Earth 21 Alura Alura 33 Abrin Abrin
10 Danami Danami 22 Aldeni Aldeni 34 Hamlinto Hamlinto
11 Sandovi Sandovi 23 Aaxel Aaxel 35 Setas Setas
12 Dawnre Dawnre 24 Recktic Recktic 36 Robandus Robandus

Nahoru

Galaxie Pegas / Symboly

Symboly bran Mléčné dráhy / Známé adresy planet Mléčné dráhy
Symboly bran galaxie Pegas / Známé adresy planet galaxie Pegas
Symboly bran mise Destiny / Známé adresy planet mise Destiny


Autor: Scimani © 2013 sg-portal.eu, e-mail: scimani@sg-portal.eu