Vesmírné lodě a plavidla - Ostatní rasy - Jamusův lid

Rozcestník vesmírných lodí a plavidel ostatních ras

Jamusův lid

Tito lidé žili v galaxii Pegasus a byli na podobné technologické úrovni jako lidé ze Země, v mnohých ohledech o trochu vyšší a v jiných zase na nižší úrovni. Poslední lidé byli ukryti na jejich měsíční základně nad domovskou planetou, která byla po válce s Wraithy už neobyvatelná. Pro transport na měsíční základnu používali raketoplány.


Raketoplán Jamusova lidu

Specifikace / Popis / Design / Technologie / Známé interiéry / Historie

Raketoplán Jamusova lidu

Základní specifikace

Výrobní informace
Výrobce Jamusův lid
Design Jamusova lidu
Třída raketoplán
Technické specifikace
Pohon podsvětelný - raketový
Řidící systém počítač, konzole s tlačítky
Navigační systém počítačový navigační systém
Posádka 1
Ostatní systémy dokovací port, paměťový modul
Použití
Účel přeprava a zachování zbytku civilizace
Rok zavedení neznámý, prvně viděný v roce 2007
Přičlenění Jamusův lid
Stav zničen

Nahoru

Popis

Raketoplán v hangáru asteroiduNa tento raketoplán narazil první průzkumný tým Atlantidy v roce 2007. Raketoplán byl nalezen na měsíční základně, která byla postavena pro zachování jejich civilizace a sloužil pro přepravu lidí mezi planetou a základnou. Celkově měli pro přepravu dva tyto raketoplány, ale jeden byl zničen dříve, než se na ni dostal. Každý raketoplán měl za úkol přepravit více než tisíc lidí, ale byl poměrně malý. Lidi totiž nepřepravoval běžně fyzicky, ale jejich paměťové vzory byly uloženy v paměťovém modulu, proto jich mohl přepravit tolik. Raketoplán měl jako pohon dva velké raketové motory a byl řízen pomocí počítačového systému. Ten obsluhoval jen jeden pilot (SGA 3x16 – Archa).

Nahoru

Design

Kokpit raketoplánu zvenkuDesign se podobá pozemskému na podobné technické úrovni jen málo. Podobá se jen základním trupem, který je v tomto případě průřezu sedmibokého hranolu, alespoň na zádi, kde je úplně rovný a je tam také vstup do raketoplánu. Zdá se, že v přední části je trup už více vyhlazený do podoby válce, i když stále s méně výraznými hranami, který je zakončen čumákem v podobě komolého kužele. Po stranách trupu jsou přimontovány dva mohutné raketové motory, které začínají zhruba uprostřed trupu, ale končí mnohem více za ním. Vypadají podobně jako pozemské, takže jsou zakončeny trychtýřem, ze kterého vylétají zplodiny, jakmile je aktivován. Nahoře na zádi trupu je podobná směrovka, jako na pozemských raketoplánech. Zajímavý je kokpit, který se nenachází v přední části v trupu, ale je nahoře na trupu v prosklené kopuli. Zvláštností je, že neměl křídla (SGA 3x16 – Archa).

Nahoru

Známé technologie

Raketoplán pohání klasický raketový motor, který vypadá podobně jako pozemský a rozhodně pracuje na stejném principu, jenom se neví, jaké používá palivo, jestli kapalné, plynné nebo pevné. Pro řízení a navigaci byly použity počítačové systémy s tlačítky. Konzole byly rozmístěny v půlkruhu kolem křesla pilota. Nejhlavnější technologií, která ovšem nebyla přímo součástí raketoplánu, ale byl přímo pro ni vyroben, je paměťový modul, který si podrobněji rozebereme (SGA 3x16 – Archa).

Paměťový modul

Paměťový modu raketoplánu v akciPaměťový modu pracuje na principu wraithského přepravce a jak podotkl samotný Jamus, problém s dlouhodobým uchováním paměťových vzorů byl vyřešen. Modul se podobal rakvi s průřezem šestibokého hranolu, na němž byl uprostřed počítačový panel s modravým světlem z boku zařízení. Paměťové moduly byly vyrobeny dva a každý mohl pojmout přes tisíc lidských paměťových vzorů. Bohužel byl jeden zničen ještě na planetě. Modul obsahoval vnitřní energetickou baterii, která udržovala zařízení funkční v případě odpojení, ale v případě přepravy, byl vyžadován speciální energetický systém, pro udržení funkcí přístroje. Přímo na to byl raketoplán uzpůsoben, který měl konektory přímo pro připojení modulu. Když byl teda od raketoplánu odpojen, vnitřní baterie udržovala funkci a po přesunutí na měsíční základně byl opět napojen přes stejné rozhraní tentokrát na energetické systémy základny.

Paměťový modul v raketoplánuVzhledem k charakteru zařízení, byl počítačový systém základny naprogramován na zhmotnění nejprve jednoho technika, který pak měl za úkol probudit ostatní lidi v zařízení, ale problém nastal v počítačovém systému, který zabránil rekonstrukci technika. Až manuálním oživením systému McKayem, byl technik zhmotněn. Jedním z problémů, se kterým jsme se mohli setkat při rematerializaci, zahrnoval možnou ztrátu paměti pro celou řadu lidí (SGA 3x16 – Archa).

 

Nahoru

Interiér

Interier raketoplánuInteriér raketoplánu je celkem malý a jednoduchý. Zahrnoval jednu místnost v zadní části trupu, kde byl také jediný vstup do raketoplánu. Uprostřed této místnosti bylo místo speciálně uzpůsobené pro připojení paměťového modulu. Všude po stěnách byla různá zařízení s menšími nástavbami, vedení a podobně. Na druhé straně vstupu do raketoplánu byly schody do kokpitu, který byl velice malý. Zahrnoval jen sedadlo pro jednoho pilota, kolem kterého byly v oblouku různé ovládací panely. Pokud pilot seděl, už měl hlavu mimo trup a prostor byl uzavřen průhlednou kopulí, přes kterou měl pilot výhled ven (SGA 3x16 – Archa).

 

Nahoru

Historie

Zapnuté motory raketoplánu ničí dveře hangáruTito lidé z galaxie Pegasus nechtěli být krmením pro Wraithy a proto se rozhodli vybudovat na jejich měsíci tajnou základnu, kde uchovají asi 2000 lidí pro přežití jejich civilizace, o které by Wraithi nevěděli. Pro tento účel vyrobili dva raketoplány a dva paměťové bloky s wraithskou technologií uložení paměťových vzorců lidí. Jeden raketoplán odstartoval předčasně a podařilo se mu dopravit modul do měsíční základny. Druhý se ovšem se startem zdržel, zhruba den a to stačilo na to, aby jeho mise byla neúspěšná. Během té doby totiž dorazili Wraithi a aby nebyla měsíční základna objevena, museli raketoplán s paměťovým modulem zničit. Ve zničeném raketoplánu byla rodina technika Hericka.

Raketoplán vylétá z rozpadajícího asteroidu

O pár set let později našla měsíční základnu expedice Atlantidy. Ta našla jeden raketoplán v hangáru měsíce, který byl nějak vydolovaný a otvor do kosmu byl chráněn vraty. Když Rodney aktivoval podporu života, zhmotnil se Herick. Když zjistil, že chybí druhý modul s jeho rodinou, probudil Jamuse, který mu řekl, co se stalo. Herick to neunesl a chtěl vše zničit tak, že otevřel všechny průlezy do hangáru až k raketoplánu, kde aktivoval raketové motory, které zničili vrata do hangáru. Podtlak vyhodil Jumper ven z hangáru a všichni byli na základně uvězněni. Navíc aktivované motory nasměrovaly měsíc do atmosféry planety. Tým zkontaktovala Atlantida a vyslala na pomoc Jumper. Jamus ovšem nehodlal svůj lid opustit a vzal si Teylu jako rukojmí a s ní se nahrál do modulu. Týmu nezbylo nic jiného než modul napojit na systémy raketoplánu a s raketoplánem přistát na planetě. Když se měsíc rozpadl, Sheppard pilotoval raketoplán a přistál s ním na planetě. Všechny lidi potom zhmotnili i s Teylou, i když několik málo mělo ztrátu paměti (SGA 3x16 – Archa).

 

Rozcestník vesmírných lodí a plavidel ostatních ras


Autor: Scimani © 2012 sg-portal.eu, e-mail: scimani@sg-portal.eu