Vesmírné lodě a plavidla - Neoficiální

Antikové / Asgardi / Goa'uldi / Vala Mal Doran / Tau'ri / Wraithové

Admah / Asgardský bombardér / Asgardský křižník / Asgardská transportní loď / Asgardský vůz / Ra'ovo oko / Ra'ovo oko (kopie) / Nelítostný Anděl / Záchranný člun / Vězeňský transport / Třída Austerlitz / Eos / Značkovací satelit


Zde naleznete všechny neoficiální lodě a plavidla z knih, komiksů a her, které jsem na internetu našel. Je možné, že jich je více, ale nebyla o nich podána žádná informace na internet, nebo jsem je prostě nenašel. Informace budou také mnohem stručnější, protože o nich nic nevím a budou mít spíš informativní charakter, jako třebaže vůbec nějaká taková loď existovala a koho byla. Byly nalezeny i nějaké obrázky, ale bohužel mimo asgardských lodí a wraithského satelitu.

Nahoru


Antické lodě

Městská loď Admah

Městské loď AdmahAdmah bylo jméno lanteanské městské lodi, která se nacházela v galaxii Pegas na měsíci označovaném jako MC4-502. Před tisíci lety bylo toto město v úzkém spojení s Atlantidou a bylo považováno za jedno z velkých měst Antiků. Tato větev jejich civilizace byla velmi rozvinutá a měla silnou obchodní základnu, přičemž bylo město oblíbenou destinací pro Antiky cestující na dovolenou nebo návštěvu hodnostářů. V době, kdy si jeho obyvatelé vyvinuli chuť pro zábavu a různé hry, se z něj stalo jedno z nejvýznamnějších rekreačních míst v galaxii Pegas. Nicméně, v průběhu času se obyvatelé Admahu stali příliš dekadentními a jejich hry se staly více než prosté turnaje, zatímco občané začali vyhledávat ještě větší excesy hraničící s krajností. Tím se obyvatelé Admahu začali vyvíjet jiným směrem a vytvořili si samostatnou kulturu velmi rozdílnou od svých lanteanských příbuzných, kteří byli více zaměřeni na duchovní růst a povznesení. Když se tyto dvě společnosti nebyly schopny usmířit, obyvatelé Admahu se rozhodli přijmout plán, kde budou žít v izolaci.

Toho se chytil hlavní vědec Saul a vytvořil systém protokolů v rámci hvězdné brány na jejich měsíci, které zabránily dalším kontaktům po prvním spojení mezi dvěma branami. Výsledkem bylo, že cesta do Admahu byla pro každého pouze jednosměrný výlet a musel zůstat na měsíci mezi obyvateli fixovanými na zábavu. Tato zábava zahrnovala především koloseum s gladiátorskými souboji pro tělesnou zdatnost. Časem se cestování do města snižovalo a nakonec se zastavilo úplně. V době, kdy se objevili Wraithové, byla veškerá komunikace s Admahem odříznuta, ačkoli tam byly nějaké pokusy o obnovení komunikace ze strany Lanteanů, ale všechny záznamy o komunikaci byly buď skryty, odstraněny nebo zašifrovány. Časem se všechna data o Admahu stala nepřesná tak, že vědomosti o něm se staly spíše legendou, než že by o něm existoval skutečný záznam. Věřilo se, že město bylo buď zničeno Wraithy, nebo se sami odřízli od jakéhokoliv kontaktu ze zbytku galaxie.

Když Admah čelil hrozbě Wraithů, Saulův protokolární systém města vedl pouze ke krátkým invazím, které zpustošily sídlo, ačkoli nakonec přiměli obranu, která nakonec porazila uvízlé útočníky. Aby se zabránilo dalším útokům, obyvatelé opustili vrchní části města a stáhli se do nižších pater. Tak se pro nově příchozí zdálo, že je město opuštěné a zničené. Do této doby hvězdný pohon města doslova splynul se samotným měsícem a umožnil jím pohybovat, pokud to jeho obyvatelé vyžadovali. Nakonec, databáze Atlantidy obsahovala varování o tomto městě a všechny záznamy byly zapečetěny, aby se zabránilo návštěvníkům tam cestovat.

Na Zemi existovala legenda o městě Admah, které vystupovalo v biblickém mýtu, kde bylo jedním z měst zničených podobně jako města Sodoma a Gomora. V těchto příbězích bylo město Admah zničeno ohněm a zanechalo hluboký dojem na vývoji lidí. V roce 2006 objevila expedice Atlantidy měsíc společně s městem Admah, ale jeho oběžná dráha byla díky hvězdnému pohonu Admahu změněna natolik, že spirálovitě padal do místní hvězdy společně s McKayem a jeho druhy. Nakonec se jim podařilo uniknout, když přelstili Saulův šílený protokol, ale nebyli schopni zabránit pádu měsíce spolu s městem do hvězdy. Nepřímo tak zabili všechny Antiky ve městě a Admah byl zničen (Stargate Atlantis: Brimstone).

Nahoru


Asgardské lodě

Asgardský bombardér

Tento bombardér byla třída lodi, která byla navržena samotnými Asgardy. Byla navržena tak, že obsahovala pět laserů třídy Galaxy a také dvě taktické pumovnice pro bomby pro boj s nepřáteli. Používal se spíše pro bombardování pozemních cílů, ale i ve vesmírných bitvách byla silným soupeřem. O taktických pumovnicích se nic neví, ale lasery třídy Galaxy byly energetické zbraně pro asgardské vesmírné lodě, používané pro boj s nepřáteli. Byly více než soupeř pro většinu goa’uldských mateřských lodí třídy Ha’tak. Bohužel je to vše, co jsem o lodi našel, dokonce není ani obrázek (RPG First Steps: The Stargate Unexplored Worlds Roleplaying Sourcebook).

Nahoru


Asgardský křižník

Tento křižník byl opět navržen Asgardy pro boj se svými nepřáteli. Ví se o něm to samé, co o asgardském bombardéru, takže měl také 5 laserů třídy Galaxy, ovšem samozřejmě bez taktických pumovnic. Na rozdíl od bombardéru, byl využíván především ve vesmírných bojích. Bohužel je to vše, co jsem o lodi našel, dokonce není ani obrázek (RPG First Steps: The Stargate Unexplored Worlds Roleplaying Sourcebook).

Nahoru


Asgardská transportní loď

Tento typ lodi byl Asgardy primárně navržen pro přepravu osob mezi koloniemi, takže mohla přepravovat více cestujících, než je obvyklé, ale rozhodně nebyla nijak bezbranná, protože měla asgardské štíty a dokonce a dva lasery třídy Galaxy, takže se mohla bránit proti případným útočníkům. Opět je to vše, co o ní bylo prozrazeno a i tato loď je bez obrázku (RPG First Steps: The Stargate Unexplored Worlds Roleplaying Sourcebook).

Nahoru


Asgardský vůz

Asgardský vůz je loď třídy bitevní křižník, který vyvinuli Asgardé v boji proti svým protivníkům. Loď je poháněna čtyřmi neutrino-iontovými generátory a je řízena pokročilým počítačovým rozhraním Asgardů. Loď nevyžaduje, podobně jako lodě třídy Biliskner, žádnou posádku a může být řízena jen jedním Asgardem. Loď je vybavena asgardským štítovým systémem, stejně tak jako pěti lasery třídy Galaxy, které jsou velmi účinné proti goa’uldským lodím Ha’tak. Tato loď je extrémně rychlá, protože se jí podařilo přeletět mezi galaxiemi ve velmi krátkém čase. Počty těchto lodí v asgardské flotile ale rapidně klesly během války s Replikátory a bylo už pak vzácné je vidět ke konci války a krátce po ní (RPG First Steps: The Stargate Unexplored Worlds Roleplaying Sourcebook).

Poznámka

Podle popisu se zdá, že se jedná o tu samou loď jako lodě třídy Biliskner, ale není to nikde potvrzené. Jediný známý rozdíl je ve zbraních. Vůz využívá lasery Galaxy a Biliskner iontové zbraně. I při prvním setkání SG-1 v seriálu s lodí Asgardů, se jí říkalo Thorův vůz a přitom to byla loď třídy Biliskner, jak se ukázalo později. Pokud je Biliskner a vůz jedna a ta samá loď, jsou uváděny obě a vůz jen v souvislosti s výše uvedenou hrou, proto je zmíněn i zde.

Nahoru


Goa’uldské lodě

Ra’ovo oko

Ra'ovo okoTato kosmická loď nese stejný název jako jeden krystal Antiků, ze kterých složil Anubis ničivou zbraň, jež známe z SG-1. Jedná se o válečnou loď třídy Cheops a byla to nejsilnější kosmická loď flotily své doby. Dříve ji používal nejvyšší vládce soustavy Ra a později také Hathor.

Jedna tato loď byla Hathor. Její posádka ji testovala v přípravě invaze na Abydos. Když Hathor s touto lodí dorazila na Abydos, zničila s ní dva vrtulníky Tau’riů. Přistála s ní na pyramidě, v níž byla brána, ale Tai’riům se podařili uniknout bránou, aby přivedli posily. Po smrti Ra’a se ustanovil vládcem nad abydoským lidem Pharat’kah, který byl stejný tyran a dokonce si vytvořil menší kopii lodi Ra’ova oka pro svou vlastní flotilu. Toto vše se odehrálo po filmu Hvězdná brána, ale v jiném vesmíru, než známe seriál Hvězdná brána SG-1 (Stargate: Rebellion 2, Rebellion 3).

Nahoru


Ra’ovo oko (kopie)

Ra'ovo oko (kopie)Menší kopii Ra’ova oka si vytvořil falešný Ra, který se jmenoval Pharat’kah. Opět se teda jednalo o třídu Cheops a tedy jednu z nejsilnějších lodí goa’uldské flotily. Není ovšem známo, jak se k ní dostal, nebo k jejím plánům, aby ji mohl postavit.

Na tuto loď narazil Dr. Joel Murphy, když se náhodně dostal na planetu podobnou Abydosu. Původně cestoval na Abydos, ale brána byla nějak narušena a místo Abydosu skončil na jiné planetě, která mu byla ovšem podobná ale přitom jiná. Planeta byla domovem pro lid Shaun’tra a jejich vládce byl falešný Ra, Pharat’kah, který tam byl zrovna s touto lodí (Stargate: One Nation Under Ra).

Nahoru


Lodě Valy Mal Doran a se kterými se setkala

Nelítostný Anděl

Nelítostný AndělNelítostný Anděl byla mezihvězdná loď pod kontrolou zločineckého týmu Valy Mal Doran, která ji takto pojmenovala. Není ale známo, kdy Vala a její tým přišel k této lodi, se kterou prováděli své operace, ale je pravděpodobné, že se jí nějakou lstí zmocnili, jak to bývá u Valy zvykem. Loď používala k mezihvězdnému obchodování, nebo spíš pašeráctví na hranici zákona. Podle Valy je loď vybavená těžkými energetickými zbraněmi a měla nainstalováno řadu protiopatření neznámého typu. Také měla k dispozici v jejím hangáru dva záchranné čluny. Anděl byl vybaven asgardskými transportními kruhy, technologií, kterou ze seriálů a filmů neznáme. Nejedná se tedy o transport pomocí paprsku, jak ho známe, ale bude pracovat pravděpodobně na principu jako antické transportní kruhy. Asi nějaký předchůdce moderního transportního systému Asgardů.

Anděl má pěkný design, který se podobá spíše pozemskému než lodím ostatních ras. Základ tvoří zploštělý pravidelný trup, který se v přední části zužuje skoro do špičky. Na zadní části lodi se nacházely tři, žlutě zářící motory a přímo pod nimi byl také vstup do hangáru pro záchranné čluny. Zajímavostí designu jsou křídla, která vycházejí ze zadní části lodi ve tvaru písmena C až k přední části, kde se loď začala sužovat do tupé špičky. Na koncích křídel jsou mezi nimi a trupem dvě výkonné energetické zbraně. Anděl měl ale ještě po trupu rozmístěné 4 méně výkonné energetické zbraně s červeným paprskem.

Vstup do hangáru Nelítostného AndělaVala přiletěla s touto lodí na planetu Charos, aby zde najmula několik pašeráků a nájemných vrahů na svou misi na planetu Inferra a ukryla ji na kosmodromu. Mise představovala zajetí Luciánskou aliancí a pak následný útěk, aby získala cenné informace pro jejího zaměstnavatele. Pomocí ní se jí pak podařilo s novým týmem uprchnout s planety. Bezpečnost kosmodromu byla velmi vysoká, ale Vale se podařilo vyhnout zajetí. Grag, člen Luciánské aliance se vzhledem ještěra, který tajně pracoval i pro Valu, na planetě zůstal a neletěl s ní a ostatními na misi (Stargate: Vala Mal Doran 1, Vala Mal Doran 2).

Nahoru


Záchranný člun

Záchranný člun z Nelítostného AndělaZáchranný člun je typ malé vesmírné lodi, která byla jako doplněk vesmírné lodi Nelítostný Anděl. Záchranný člun neměl žádný typ nadsvětelného pohonu. Jsou známy pouze dva záchranné čluny na lodích třídy Anděl. Loď není moc velká a používala se především pro rychlé upuštění Anděla v případě nebezpečí, nebo jako transport na planetu, podobně, jako raketoplán.

Záchranný člun má jeden motor na zádi a kokpit se nachází v přední části, kde je vršek lodi celý prosklený pro přímý výhled do vesmírného prostoru. Člun mohl pojmout maximálně 4 bytosti.

Tyto záchranné čluny i s lodí Anděl byly pod kontrolou Valy Mal Doran a jejího zločineckého týmu. Dva tyto čluny použila ona a její tým, aby se dostali na vyspělou planetu Inferra na okraji Mléčné dráhy. Planeta byla součástí koalice planet v teritoriu Quintar Alignment (Stargate: Vala Mal Doran 2).

Nahoru


Vězeňský transport a doprovodné lodě

Vězeňský transportVězeňský transport, jak už název napovídá, je typ lodi, která slouží k přepravě vězňů, podobně jako Sebrus. V tomto případě ovšem nevíme, komu transport patřil, protože nepřepravoval vězně jen jedné rasy. Vždy, když byl chycen zločinec nebo pašerák, byl okamžitě eskortován na tento vězeňský transport, který je převezl do vězeňského zařízení Penetera na stejnojmenné planetě. Zdá se tedy, že planeta Penetera byla mimo oblast koalice planet na území Quintar Alignment, kde vězeňský transport operoval, protože se čekalo na více vězňů, než je odvezl. Vězeňský transport byl doprovázen minimálně dvěma doprovodnými loděmi, ale není známo, jestli po celou dobu letu nebo jen v systému, kde se nacházelo vězeňské zařízení na planetě Penetera.

Doprovodné lodě vězeňského transportuJak je vidět z obrázku, design je celkem jednoduchý a pěkný. Přední část lodi je jako kulatá placka a od trupu lodi je oddělen dvěma hranolovými držáky. Trup se zadní částí má průřez oválu, který má celkem 8 hran po stranách. V zadní části lodi jsou 4 motory, které září modře.

Na jednom takovémto vězeňském transportu se vezla i Vala a její tým, protože byli chyceni šerifem Stanleym Truittem na planetě Inferra a eskortováni na tuto loď a s ní potom přepraveni do vězení na Penetere (Stargate: Vala Mal Doran 2).

Nahoru


Pozemské lodě

Třída Austerlitz

Tato třída lodi byla navržena Ta’urii v průběhu období, když se Atlantida vrátila na Zemi. Stavba na této třídě lodi byla ovšem zastavena kvůli finančním problémům, nicméně i přes to, zůstala jen na rýsovacím prkně a nikdy se nezačala stavět (Stargate Atlantis: Legacy: Homecoming).

Nahoru


Eos

EosZ informací, co jsem našel, není zřejmé, jestli se jedná o název třídy lodi nebo lodi samotné, každopádně byla postavena lidmi ze Země a provozovali ji Spojené Státy Americké. Velitelem této lodi byl plukovník Freeman a je známo ještě jméno technického důstojníka na můstku, který se jmenoval Brandt. Loď má jinak běžné pohony, které známe, čili podsvětelný, mezigalaktický hyperpohon a manévrovací trysky. Navigační systém je počítačový, ale o zbraních nic nevíme. Pravděpodobně bude mít ty, co známe ze seriálu, takže určitě railguny, rakety a možná i asgardské paprskové zbraně.

Design této lodi se od pozemského opravdu nezapře, protože se podobá osvědčenému designu pozemských lodí ze seriálu opravdu hodně. Má tedy úzkou přední část a zadní část obsahuje mohutné nástavby včetně hangárů po stranách, pravděpodobně pro F-302, pokud už nebyly vyvinuté nějaké jiné stíhací letouny, to nevíme. Jako každá pozemská loď měla i tato můstek, o kterém je zmínka. Můstek je velmi podobný můstku na lodích třídy Daedalus. Je ovšem o dost širší a je na něm více pracovníků obsluhujících systémy lodi, než na Daedalu. Jediní dva známí lidé na můstku jsou výše zmiňovaní. Je také zmínka o hangáru, do kterého se vejde a dokonce v něm byla převážená loď Valy Mal Doran, Nelítostný Anděl. Poslední známou místností je zadržovací místnost, která sloužila pro oddělení velmi nebezpečných lidí či velkých bytostí od zbytku posádky. Jednou z nich byl i Strayka. Tato místnost je největší známou oblastí lodi.

Eos se účastnil mise na planetě Glaudyk. Zatímco se SG-1 snažila vyřešit problém se Straykem na planetě, Eos byl na její orbitě. Nakonec byl Srayka dopraven na palubu a Eos ho odvezl z Glaudyku na jeho domovskou planetu (Stargate: Vala Mal Doran 5).

Nahoru


Wraithský satelit

Značkovací satelit

Značkovací satelit byl výtvor Wraithů a zanechávali je na orbitách planet kolem světů v galaxii Pegasus, na kterých žili lidé, aby si zajistili čerstvé informace o množství potravy. Tyto satelity zůstávají ve spícím stavu po celá staletí, a pokud jsou v tomto hibernačním stavu, shromažďují energii pomocí solárních článků. Satelity sledují populaci na planetě, a jakmile dostanou signál od Wraithů, pošlou údaje o tom, jestli je svět bohatý pro sklizeň.

O designu značkovacích satelitů se nic neví, ale byly dokonce vybaveny zbraněmi, které pokud byly aktivovány, vypadaly jako rozkvétající se květina na vrchu satelitu a byly schopny zničit Puddle Jumper. Satelity byly vybaveny určitým stupněm automatizace, o čemž svědčí to, že byly schopné provádět v omezeném rozsahu úhybné manévry.

S těmito satelity se střetl tým z Atlantidy pod velením podplukovníka Johna Shepparda. Tým prováděl v Jumperu průzkum planety Halcyon, kterou obíhal jeden značkovací satelit. I přes to, že byl doposud v hibernačním stavu, byl nakonec aktivovaný Wraithem, známý jako Scar, který se potuloval na planetě, na které zůstal po válce s Lanteány, když byl jeho úl zničen. Satelit byl nakonec zničen Sheppardem pomocí dronů z Jumperu dříve, než mohl oznámit dalšímu wraithskému úlu informace o planetě Halcyon (Stargate Atlantis: Halcyon).

Nahoru


Autor: Scimani © 2012 sg-portal.eu, e-mail: scimani@sg-portal.eu