Planety a místa - Mise Destiny - Neznámá galaxie (Bolest)

Planety v neznámé galaxii (Vzduch) / Planety v neznámé galaxii (Bolest)

Stránka: 1 2

Binární pulsarový systém / Hvězdné systémy (Blokáda) Hvězdný systém (Dvojí osud) / Hvězdný systém (Oživení) / Kolonie Novu (Blokáda) / Kolonie Novu (Epilog) / Kolonie Novu (Společný původ) / Kolonie Ursinů / Novus / Planeta (Blokáda) / Planeta (Bolest) / Planeta (Cloverdale) / Planeta (Epilog) / Planeta (Hozená rukavice) / Planeta (Intervence) / Planeta (Lov) / Planeta (Naděje) / Planeta (Následky) / Planeta (Patogen)
Planeta (Pomsta) / Planeta s klíšťaty (Bolest) / Systém modrého veleobra / Toulavá černá díra


Neznámá galaxie (Bolest)

Neznámá galaxie (Pain)Tato nepojmenovaná galaxie se nachází několik miliard světelných let od Země. Je v pořadí druhá, kterou navštívila expedice Destiny od jejich příchodu na loď. Krátce po odletu z předchozí galaxie, kdy byl sabotován FTL pohon Destiny, se loď zmítala v prázdném prostoru mezi touto a předchozí galaxií (Air). Poté, co se posádce s pomocí údržbářského robota podařilo obejít poškozený motor a přečkat další útok Nakaiů, Destiny se dala opět na cestu a přešla do této druhé galaxie (SGU 1x16 - Sabotáž).

Galaxie je silně střežena automatickými velitelskými loděmi a jejich Berzerker dorony, které mají za úkol zničit veškerou cizí technologii. Destiny se s nimi ale střetla až později, protože pravděpodobně drony už skoro všechno v galaxii zničily a byly nečinné, až Destiny je znovu probudila. Před tím je také probudili Ursini a byli od té doby s nimi ve válce, než byli nakonec zničeni. Poslední známou více inteligentní rasou v této galaxii byli lidé z Novu, potomci expedice Destiny, která byla poslána 2000 let zpět v čase. Lidé z Novu se vyvinuli v moderní civilizaci, která se pak rozšířila na několik kolonií po galaxii. Expedice se před Drony nakonec zachránila tak, že zbytek galaxie a mezeru mezi galaxiemi přeskočí v FTL až do další galaxie, přičemž jsou ve stázi a cesta by měla trvat zhruba tři roky (SGU 2x10 – Oživení, 2x17 – Společný původ, 2x18 – Epilog, 2x19 – Blokáda, 2x20 – Hozená rukavice).

Nahoru


Binární pulsarový systém

Binární pulsarový systémTento binární pulsarový systém je vícenásobný hvězdný systém, v němž dvě velmi blízké složky jsou neutronové hvězdy v podobě pulsarů a třetí je bílý trpaslík. Nachází se v neznámé galaxii (Pain). Pulsary svou rotací vytváří silné rentgenové a gama záření, což jsou krátké a smrtelné dávky ionizované radiace pro lidi. Pulsary jsou velmi malé a hmotné neutronové hvězdy, které se navíc krmí na také malém a velmi hmotném, ale větším a ne tak hmotném, bílém trpaslíkovi. Vysávají z něj tedy materiál, který vytváří akreční disk kolem pulsarů. Bílý trpaslík navíc tímto akrečním diskem prochází každý svůj oběh kolem pulsarů a smrtelné gama záření pulsarů tím ještě zesiluje. Destiny se do tohoto vícenásobného hvězdného systému dostala náhodou. Byla zadána její adresa z Mléčné dráhy, a proto musela vystoupit z FTL a je zde nyní chycena v silném gravitačním poli hvězd, proto se ani nezapnul odpočet do dalšího skoku. Destiny dostává silné gama záření z pulsarů každých 46 minut a 37,4 sekundy, což je právě oběh bílého trpaslíka, kolem binárního pulsaru. Na štíty Destiny je takové silné záření trochu moc a při každé dávce kolísají a narušuje to i systémy lodi. Štíty vydrží jen několik takovýchto dávek gama záření, než selžou úplně. Navíc FTL pohon Destiny v tomto systému ještě více ohrožoval, protože pokud by motory nebyly dostatečně chráněny před tímto zářením, odpočet by se nezapnul a Destiny by zůstala v pasti a všichni na palubě by zahynuli. Naštěstí se povedlo Scottovi a Greerovi přesunout 90% energie ze štítů na druhé straně lodi na stranu k pulsarům, čímž byl FTL pohon dostatečně chráněn a zapnul se odpočet. (SGU 1x20 - Vpád).

Nahoru


Hvězdné systémy (Blokáda)

Destiny se připravuje na manévr kolem plynného obraTyto dva systémy se nacházejí v neznámé galaxii (Pain), kam zavítala při své cestě Destiny. Když byla Destiny blokována u každé vhodné hvězdy pro dobití energie velitelskými loděmi, navštívila dva hvězdné systémy, kde na ni čekaly. O prvním je známo, že měl minimálně jednu planetu, ale nebyla na ni hvězdná brána, protože se jednalo o plynného obra, tedy planetu nevhodnou pro život. Destiny se sama rozhodla, že kolem této planety provede brzdící manévr, podobně, jako to udělala u Velké Berty, aby se nasměrovala k místní hvězdě a mohla dobít energii.

S kontrolou můstku to mohla posádka udělat rychleji, ale nakonec udělali dobře, že ji to nechali udělat po jejím, protože zdržovala schválně. U hvězdy na ně totiž čekala velitelská loď, která hned, jak se objevili, vyslala na ně drony. FTL pohon tím pádem nešel už skoro 3 hodiny, tak chvilku po útoku mohli uniknout. Utekli do dalšího systému, o kterém se ovšem skoro nic neví. Vyskočili dál od hvězdy, aby si byli jistí, že tam na ně nečekají a po vypršení tří hodin, kdy se nesmí používat FTL pohon, byli zase napadeni a utekli ze systému (SGU 2x19 - Blokáda).

Nahoru


Hvězdný systém (Dvojí osud)

Hvězdný systém (Twin Destinies)Tento hvězdný systém se nachází v neznámé galaxii (Pain), do které Destiny dorazila v první polovině roku 2010. O hvězdě samotné není nic známo, ale vykazuje podobné vlastnosti jako naše Slunce. Také není známo, jestli obsahuje nějaké planety. Když Destiny dorazila do tohoto hvězdného systému, využila jeho hvězdu k tomu, aby načerpala energii a zároven s tím se pokusili vytočit Zemi, protože Eli byl přesvědčen, že to bude fungovat. Nějaká erupce, kterou zrovna Destiny prolétala, způsobila, že byla celá loď přenesena časem a vznikla alternativní časová linie. Pokus se nevydařil, došlo k přetížení a Destiny byla vážně poškozena a na sestupné dráze do Hvězdy. Když přiletěla druhá Destiny, směrem od hvězdy k ní mířil jediný přeživší Rush v Raketoplánu. Pokus dostat se domů byl zrušen. Nakonec se apoň dostala posádka bránou na původní poškozenou Destiny, aby si vzali zásoby a součásky na opravu. Když se vrátili, původní Destiny spadla do Hvězdy a shořela (SGU 2x12 - Dvojí osud).

Nahoru


Hvězdný systém (Oživení)

Hvězdný systém (Resurgence)Tímto nepojmenovaným hvězdným systémem kdysi dávno prolétala rozsévací loď Antiků, takže byl znám a Destiny ho měla v Databázi. Nachází se v neznámé galaxii (Pain). Ursini zde našli nějaké cizí lodě, které byly neaktivní, ale jejich přítomnost oživila jejich systémy a neznámé lodě na ně zaútočily. Došlo zde k velké vesmírné bitvě, ale vzhledem k tomu, že neznámé lodě měly docela výkonné zbraně, neměly posádku a byly tedy automatické, Ursini prohráli a jejich lodě byly zničeny. Když v blízkosti systému prolétala Destiny, zachytila z tohoto systému nějaký energetický signál a vydali se to prozkoumat. Když dorazili, našli jen obrovské pole trosek. Vydali se ho prozkoumat raketoplánem. Mezitím Destiny prováděla simulaci toho, co se tu stalo, a zjistili, že jsou tam nedotčené lodě, takže poté co zničili flotilu lodí Ursinů, deaktivovali se a zůstali tu. Přítomnost zde je ovšem znovu probudila a zaútočili na Destiny. Ta se bránila, ale když už měla namále, objevila se rozsévací loď a následovali ji do místní hvězdy, aby doplnili zásoby energie a zničili Drony, které je pronásledovaly. Po spojení s rozsévací lodí společně opustily tento hvězdný systém, protože Destiny měla porouchaný FTL pohon (SGU 2x10 – Oživení).

Nahoru


Kolonie Novu (Blokáda)

296112734neznámý

* Symboly viděny v seriálu, ale nebylo vidět pořadí zadávání. Není tedy známo přesné umístění a posloupnost.

Kolonie Novus (blockade)

Tato kolonie Novus byla založena lidmi z Novu. Samozřejmě jsou na ní vhodné podmínky pro život, stejně jako je bohatá na rostlinstvo a zvířata. Kolonisté v době, kdy tam přišla expedice Destiny, tam už nebyli, protože část jich drony vyhladily a zbytek utekl hvězdnou bránou na jinou planetu. Důkazy naznačují, že na planetě byli kolonisté na pokročilé úrovni, podobné jako na Novu, ale budovy hlavního města Terminus vypadaly jako z pozdního období 20. století na Zemi ve venkovských oblastech a Eli město dokonce srovnával nepatřičně s Pittsburghem. Není známo, jestli se město skutečně jmenovalo Terminus, ale je to pravděpodobné, protože to bylo uvedeno na novinách, které našla expedice ve městě. V dosahu této planety jsou dvě planety s hvězdnou bránou a také systém modrého veleobra.

Když Destiny přiletěla do této galaxie a probudila neaktivní drony, velitelské lodě objevily tuto planetu a jejich drony zaútočily na hlavní město Terminus, které poničily. Nepodařilo se jim drony odrazit a přeživší kolonisté přemístili hvězdnou bránu na okraj města, protože ve městě bylo plno technologie, která drony přitahovala a dobrovolníci odjeli se zbývajícími vozidly jako rozptýlení, aby na sebe nalákali drony a aby se zbytek jejich lidí mohl evakuovat. Drony pak zůstaly nečinné na planetě, než je svým příchodem probudila expedice Destiny, která se sem evakuovala, zatímco Destiny prováděla nebezpečný manévr dobíjení energie v modrém veleobrovi. Expedice prozkoumala město a zachránili některé věci jako jídlo, oblečení a léky. Probuzené drony je hledaly ve městě a museli se ukrýt. To se jim celkem dařilo, než jeden člen posádky na sebe upoutal pozornost a museli zasáhnout. Dva drony se jim podařilo zničit a když dorazila a přistávala velitelská loď, unikli bez obětí hvězdnou bránou zpátky na Destiny, která zatím provedla úspěšný manévr (SGU 2x19 – Blokáda).

Nahoru


Kolonie Novu (Epilog)

Jedná se o planetu v neznámé galaxii (Pain), na které se nachází hvězdná brána. Zhruba kolem roku 1980 začali tuto planetu kolonizovat lidé z Novu, když začal být Novus nestabilní kvůli blížící se černé díře. O chvíli později na ní uprchla většina obyvatel Novu před tím, než byla hvězdná brána pohřbena v lávě vlivem silné tektonické a vulkanické činnosti na Novu. V roce 2011 bylo zachráněno několik kolonistů na kolonii Novus (Common Descent) expedicí Destiny, a když zjistili, že na Novu už nikdo není a všichni odešli na tuto kolonii buď bránou, nebo na ni odletěli pomocí vyrobených evakuačních lodí, Destiny je tam vysadila. Měla to jen 10 dní cesty v FTL od Novu. Lidé, kteří odletěli z Novu evakuačními loděmi, jsou stále ještě na cestě, protože nemají FTL a cesta jim tam trvá 200 let, takže předpokládaný přílet na kolonii je kolem roku 2180 (SGU 2x18 – Epilog).

Nahoru


Kolonie Novu (Společný původ)

5172325neznámýneznámý

* Symboly viděny v seriálu, ale nebylo vidět pořadí zadávání. Není tedy známo přesné umístění a posloupnost.

Kolonie Novus (Common Descent)Tuto kolonii navštívila na své cestě vesmírem expedice Destiny. Nachází se v neznámé galaxii (Pain), ve které se také setkali již s Ursini a drony. Planeta je obyvatelná s dýchatelnou atmosférou pro lidi, se spoustou flóry a fauny a zdá se, že tu nejsou ani nikterak velké teplotní výkyvy, zvláště mrazy, protože měli v kolonii jen stany, takže se dá předpokládat, že teplota planety v oblasti brány neklesla celoročně pod nulu. Na planetě se také nachází brána, kterou tam přišla expedice z Destiny, která se tam setkala k překvapení všech se svými potomky svých druhých já z alternativní časové linie. Původně se myslelo, že zahynuli při pokusu o návrat na Zemi, ale ve skutečnosti je erupce poslala 2000 let zpět do minulosti na jinou planetu. Sem byli tito lidé vysláni jako expedice, která měla za úkol najít novou obyvatelnou planetu, protože jejich původní planeta Novus se stávala stále více nestabilní v důsledku velké seismické a vulkanické činnosti, kterou způsobovala blížící se černá díra k hvězdnému systému, kde se nacházela. Později se ale brána na Novu stala nedostupnou a museli zde zůstat 30 let, protože jiná brána v dosahu této kolonie nebyla. Kolonisté se chtěli vrátit na svou planetu Novus, ale expedice Destiny to nakonec zamítla kvůli zdrojům na lodi a jejím velkým poškozením. Jenže zanedlouho se objevili na planetě drony a zaútočili na kolonii. Soustředily se hlavně na technologické prvky, takže zničili jejich dálkový vysílač a také se jednomu dronu podařilo zničit část brány, takže je od tohoto útoku brána na této planetě nefunkční. Potom odletěly. Subprostorové spojení bran ale bylo v pořádku a Elimu se ho podařilo využít k tomu, aby se spojili s Destiny. Ta se vrátila a pomocí dvou raketoplánů naložili kolonisty a zbytek týmu, který zůstal po útoku na planetě a byli všichni evakuováni na Destiny (SGU 2x17 – Společný původ).

Nahoru


Kolonie Ursinů

Ursini měli také svou kolonii, pravděpodobně poslední místo, kde žili, což byla planeta v neznámé galaxii (Pain). Byly na ní tedy podmínky pro život, ale není známo, jestli na ní byla nějaká fauna či flóra. Také se neví, jestli na ní byla hvězdná brána. Tato planeta byla kolonizována Ursini před nějakým časem, když byli ve válce s automatickými drony, protože jejich domovský svět byl pravděpodobně touto válkou zničen. V roce 2011 se kolonii snažili poslední Ursini kontaktovat z rozsévací lodi Antiků, ale zjistili, že byla jejich kolonie vyhlazena velitelskou lodí s Berzerker drony a tím pádem zbyli poslední ze své rasy (SGU 2x11 – Osvobození).

Nahoru


Novus

Novus

Planeta se nachází v neznámé galaxii (Pain). Je pojmenována z antičtiny a znamená v překladu "Nový". Usadila se na ní expedice Destiny (mimo Dr. Rushe a plukovníka Telforda), když se snažili uvnitř hvězdy vytočit Zemi a erupce je poslala 2000 let zpátky do minulosti. Na planetě byly vhodné podmínky pro život, dýchatelná atmosféra, plno vegetace a zvířat, takže tu nakonec zůstali. Založili tu osadu, která postupem času vyrostla až na milionové moderní město. V tomto městě jsou známy dvě stavby. Jednou je továrna, kde se stavěly evakuační lodě, ale o ní byla jen zmínka a nemohli jsme ji vidět, protože byla zničena lávovou trhlinou.

Protiatomový bunkr na NovuDruhou stavbou je protiatomový bunkr. Ten byl postaven v naději, že by se tam mohla udržet značná část populace v případě nějaké katastrofy. Bunkr byl postaven pod terénem a vyčníval nad zem jen vršek, kde byl vstup z velmi bytelných vrat, které nešly rozstřelit ani energetickými zbraněmi raketoplánu. Poradil si s nimi až výstřel z hlavní zbraně Destiny upravený na účinnost 60%, aby nenapáchal zase moc velké škody. Dírou se pak expedice dostala dovnitř a našla řadu interiérů. Největší místností byl tenaranský archiv, jehož dno se nacházelo až 30 pater pod povrchem, ve kterém byly uloženy všechny zaznamenané informace a znalosti populace až do jejich odchodu z Novu. V jeho středu bylo vysoké točité schodiště do různých úrovní archivu až na povrch, ale dolů do archivu se dalo dostat i výtahy. Také tam byly skladovací místnosti, kde skladovali potřebné věci pro přežití v bunkru, včetně sušeného jídla. Archiv byl přístupný z počítačových konzolí po celém bunkru, nad nimiž byla vždy obrazovka, takže něco jako počítač ve stěnách. Známé informace uložené v archivu byly:

  • Historické záznamy
  • KINO záběry expedice Destiny
  • Adresy hvězdných bran a informace o těchto planetách
  • Kulturní informace lidí z Novu
  • Biologické poznámky a výzkum
  • Lékařské informace
  • Osobní záznamy členů expedice
  • Schémata evakuační lodě

Historie

Osada potomků expedice na NovuPlaneta byla tedy kolonizována expedicí zhruba v roce 10 našeho letopočtu a dorazila na ni z jedné velmi nehostinné planety skrz hvězdnou bránu. Zpočátku si nebyli vědomi, co se stalo, a uvědomili si, že planeta, na kterou přišli, nebyla vhodná pro jejich přežití a tak prozkoumávali jiné světy přes hvězdnou bránu, které byly v dosahu, než narazili na tuto planetu. Po tomto nálezu světa velmi podobného Zemi očekávali záchranu od Destiny, než se nakonec rozhodli tady usadit. Byla navrhována různá jména pro planetu včetně "Novus Mundus", který byl nakonec odhlasován, ale zůstal jen název "Novus", protože "Mundus" nepovažovali za dobré jméno. Po hlasování to Eli zaznamená na KINO včetně vybraného místa, kde budou budovat osadu. V období příštího desetiletí Scott a Young prozkoumávali lokality pro zavlažovací kanál a byl zaznamenán první porod T.J. a tím pádem první dítě narozené na Novu.

Nakonec byla planeta rozdělena na dvě Země: Tenaru a Futuru. Jméno "Futura" dal této zemi zakladatel Adam Brody a "Tenara" znamenala 'Země mladých'. Tenara byla starší z obou zemí na Novu. Každá země byla založena na rozdílné politické filozofii. Tenarané následovali učení knihy nazvané "Testament", která byla napsaná některým z původních osadníků. Prvním vůdcem Tenary se stal Everett Young, zatímco to byla ještě malá osada a Camile Wrayová napsala ústavu. Tenarané ctili Testament a nahrávali vše na KINO, aby měli zaznamenané první roky na planetě. Na rozdíl od Futuranů, Rushe považovali spíše za démona než zachránce, který vytrhl duše z lidí a odvlekl je do pekla. Byli to právě Tenarané, které expedice Destiny našla na jejich kolonii a přivedla je sem, aby zjistili, co se stalo s Novem.

Futurané tvořili frakci, která původní osadu opustila, protože obviňovali Eliho za jejich exil na Novu a věřili, že Dr. Rush je ještě na palubě Destiny a jednoho dne je přiletí zachránit. Pozdější generace ho ale považovali už spíše za boha a uctívali ho. Viděli v Rushovi něco jako zachránce. Futurané si založili kolonii jinde na planetě a neměli tak přístup k hvězdné bráně, kterou měli Tenarané.

Několik desítek let před rokem 2010 se Novus začal stávat nestabilní. Planeta začala trpět silnými zemětřeseními a vulkanickou činností, které způsobovala toulavá černá díra, která se blížila k jejich hvězdnému systému. Tyto přírodní katastrofy se stávaly čím dál více hroznějšími, a proto asi 30 let před rokem 2011 byly z Novu vysílány expedice, které prozkoumávaly další světy v okolí pro případnou kolonizaci. Jedna expedice dorazila na vhodný svět, ale hvězdná brána na Novu přestala reagovat na pokusy ji vytočit. Expedice na ní musela zůstat, protože jiná planeta nebyla v dosahu a založila tam kolonii.

Hlavní město Tenary před odletemV roce 2011 přiletěla na Novus Destiny s uvázlými kolonisty, ale našli jen ztrápenou planetu, která se potýkala s následky předpokládané vulkanické činnosti, která uvrhla planetu do nukleární zimy. Scott s týmem v raketoplánu prozkoumali město, ale nenašli žádné známky života z původní více jak milionové civilizace. Budovy byly neporušené a nenašli ani žádné stopy ve sněhu nebo kouř z ohně.

Když hledala expedice Destiny v atomovém bunkru hlavního města Tenary nějaké zásoby, našli tam i tenaranskou databázi a novou látku do filtrů vzduchu místo CO2. Nakonec se studiem tenaranského archivu ukázalo, že hvězdná brána Novu byla zničena v lávovém proudu před třiceti lety a zhoršující se situace na planetě způsobila, že Tenarané a Futurané odložili své neshody a pracovali společně na záchraně. Před objevem černé díry byl mezi zeměmi takový vztah, který málem vyústil ve studenou válku a vyvíjeli dokonce i jaderné zbraně. Společně tedy vytvořili velké lodě, které ovšem postrádaly hyperpohon nebo FTL a opustili planetu. Letěli na jednu z jejich kolonií, která byla deset dnů cesty s Destiny, ale pro ně to bylo více jak 200 let cesty. Expedici Destiny se podařilo stáhnout třetinu databáze, než se město stalo natolik nestabilní, že se propadalo do velkých tvořících se lávových trhlin a museli rychle odletět. Destiny opustila planetu a bylo vidět jen, jak jsou na jejím povrchu četné lávové trhliny, takže se toulavá černá díra postarala její úplné zničení a Novus byl přímo rozerván protichůdnými gravitačními silami (SGU 2x17 – Společný původ, 2x18 – Epilog).

Nahoru


Planeta (Blokáda)

Vytáčení planety (Blockade)

Tato neznámá planeta se nachází v neznámé galaxii (Pain), do které jako druhé dorazila Destiny od doby, co na ni přišla expedice a je několik miliard světelných let daleko od Země. Planeta nebyla nikdy vidět, ale vzhledem k tomu, že na ní byla hvězdná brána, která nebyla uzamčena, dá se předpokládat, že jsou na ní dobré podmínky pro život, pokud se od té doby nějak nezměnily. Na planetu se pokusil utéct Morrison, když psychicky nevydržel, jak po nich pátraly drony na kolonii Novus (Blockade). Začal vytáčet adresu planety a musela ho rychle srazit poručík Jamesová a vypnout vytáčení, aby je drony neodhalily (SGU 2x19 – Blokáda).

Nahoru


Planeta (Bolest)

27182131neznámý

* Symboly viděny v seriálu, ale nebylo vidět pořadí zadávání. Není tedy známo přesné umístění a posloupnost.

Jedná se o nepojmenovanou planetu, na které byla zanechána rozsévací lodí brána a byla jedna z prvních planet, kterou v druhé galaxii expedice navštívila. Planeta opět nebyla nikde vidět a ví se o ní jen to, že má dýchatelnou atmosféru a plukovník Young na ni vyslal tým. Destiny povolila posádce zůstat jen 10 hodin (SGU 1x17 - Bolest).

Nahoru


Planeta (Cloverdale)

113171926neznámý

* Symboly viděny v seriálu, ale nebylo vidět pořadí zadávání. Není tedy známo přesné umístění a posloupnost.

Planeta (Cloverdale)Tuto planetu navštívila expedice v roce 2010 a je to domovský svět jakési agresivní rostliny, chovající se jako zvíře. Planeta má dýchatelnou atmosféru a v okolí brány je povrch rovinatý a jen mírně zvlněný, podobně jako u nás na Zemi v pahorkatině. Nachází se na ní lesy, také podobné těm na Zemi, jen jsou trochu řidší, kvůli agresivní rostlině, která potřebuje trochu prostoru. Také se v okolí brány nachází všude jakási modrá houba, která roste od hlavního kořenového systému agresivní rostliny. Rostlina útočí na všechno, co se přiblíží a dotyčného bodne a infikuje. Její výtrusy se šíří pak tělem dále. V okolí agresivní rostliny není známa žádná fauna.

Rostlina, se kterou se tam expedice setkala, vykazuje vlastnosti rostlin i živočichů. Rostlina je jako bytost, která přebývá pod povrchem planety. Dorůstá alarmujícím tempem, viditelném pouhým okem a je nesmírně odolná proti poškození jakýmkoliv typem. Dokáže se šířit organickým i anorganickým materiálem. Tyto agresivní rostliny jsou všechny navzájem propojeny rozsáhlým kořenovým systémem. Když jí byl Scott infikován, většinu času byl v bezvědomí a infekce (spory) se šířila nejen uvnitř těla, ale také zvenčí. Jen Chloe, s mimozemským patogenem v těle, byla vůči ní imunní (SGU 2x05 - Cloverdale).

Nahoru


Planeta (Epilog)

Planeta (Epilogue)

Jedná se o velmi nehostinnou planetu, která se nachází v neznámé galaxii (Pain) miliardy světelných let od Země. Planeta nemá moc dobré podmínky pro život, protože se tam sice dá dýchat, ale ne na moc dlouho. Po nějaké době lidé omdlívají, protože je planeta docela malá (přesněji spíše málo hmotná) a má tedy i velmi řídkou atmosféru, protože hustší si nedokáže udržet. Tím pádem také na planetě zuří stále silné větrné bouře. Poblíž brány byla také nějaká jeskyně, kam se expedice uchýlila potom, co dorazili na planetu, když se pokoušeli s Destiny spojit se Zemí a erupce je poslala 2000 let zpět do minulosti na tuto planetu. V jeskyni byli sice trochu chráněni před bouří, ale nemohli se tam zdržovat moc dlouho kvůli řídké atmosféře. Proto se snažili najít jinou vhodnější planetu. V dosahu byly čtyři další planety s bránou a vyslali vždy napřed KINO na průzkum. Našli jednu vhodnou planetu, kterou šli napřed ještě prozkoumat osobně Scott s Greerem, než na ni začal Young posílat ostatní lidi. Planetu, na kterou odešli z této, později pojmenovali Novus a usadili se tam (SGU 2x18 – Epilog).

Nahoru


Planeta (Hozená rukavice)

582162331

* Symboly viděny v seriálu, ale nebylo vidět pořadí zadávání. Není tedy známo přesné umístění a posloupnost.

Planeta (Gauntlet)

Tato nepojmenovaná planeta se nachází v neznámé galaxii (Pain). Na planetě nejsou vhodné podmínky pro život a lze na ni jít jen ve skafandrech. Na planetě je dokonce hvězdná brána. Je pravděpodobné, že se na ni podmínky za tak dlouho dobu od zřízení brány změnily, protože není pravděpodobné, že by na ni jinak rozsévací lodě dávaly bránu, pokud by nebyla vhodná pro život. Proto byla právě brána uzamčena, že už na ní nebyl život. Život na ni byl pravděpodobně vyhuben velkou meteorickou aktivitou a povrch je proto poset krátery. Díky meteoritům byla planeta bohatá na rudu palladium hydrid a tu posádka potřebovala k opravě stázových komor. Proto vymysleli plán. Vyslali raketoplán, který poslal silný subprostorový signál, který napodoboval aktivaci hvězdné brány, aby odlákali velitelskou loď. To se jim povedlo a na planetu byli vysláni ve skafandrech Scott, Greer a Morrison, aby rudu donesli. To se povedlo a přinesli z planety to, co potřebovali, než dorazily drony (SGU 2x20 – Hozená rukavice).

Nahoru


Planeta (Intervence)

417233236neznamý

* Symboly viděny v seriálu, ale nebylo vidět pořadí zadávání. Není tedy známo přesné umístění a posloupnost.

Planeta (Intervention)Tato nepojmenovaná planeta se nachází v neznámé galaxii (Pain), která se nacházela jako další na kurzu Destiny v roce 2010. Planeta má normální dýchatelnou atmosféru, ale jinak jsou na ní podmínky docela drsné. Jsou na ní časté bouře, které jsou obzvláště silné, protože je zde veliké napětí mezi mraky bouře a zemí. Údery blesků jsou tak silné, že vlivem velkého přepětí přímo bombardují povrch země a dokáží udělat na ni malý kráter. Tyto bouře doprovází také velmi silný vítr. Povrch planety je velmi nehostinný, na kterém je velmi málo zeleně a je dosti rozbrázděný, pravděpodobně díky těmto silným bouřím. V blízkosti brány se také nachází nějaký systém malých jeskyní.

Tato planeta byla v dosahu Destiny, když byla u binárního pulsaru, ale adresa byla uzamčena, pravděpodobně díky veliké vzdálenosti od Destiny, která byla na okraji dosahu. Šlo to ovšem obejít a v době, kdy měla Luciánská aliance krátce úplnou kontrolu nad Destiny, poslala na tuto planetu většinu pozemského personálu. V době příchodu, se blížila silná bouře a tak vyhledali jako úkryt malý systém jeskyní. Po převzetí kontroly nad Destiny zpět pozemským personálem, byli lidé vzati zpět na palubu (SGU 2x01 - Intervence).

Nahoru


Planeta (Lov)

Planeta (The Hunt)Tato nepojmenovaná planeta se nachází ve vzdálené galaxii (Pain), kterou Destiny navštívila na své cestě vesmírem. Planeta je celkem příjemná s dýchatelnou atmosférou a bohatou faunou a flórou. Na planetě se nachází hvězdná brána, která je obklopena lesy. V oblasti brány je planeta také dost hornatá. Na planetě jsme mohli vidět dva druhy nějakého zvířete. Prvním z nich byl vesmírný jelen (pojmenovaný tak poručíkem Scottem), který se tak trochu podobal pozemskému, jen byl různě zbarvený, měl širší hlavu a na hlavě měl místo parohů kostní výrůstky, které měl i na zádech. Byli také býložraví a loveny zdejšími predátory. Nakonec se Greerovi podařilo jednoho ulovit a na Destiny ho opekli a snědli.

PredátorDruhým stvořením byl velký dravý predátor, který napadl expedici. Jednalo se o nějakou masožravou šelmu. Je to velký a agresivní predátor, který žije ve zdejších jeskyních v horách a dokáže si také hlídat své teritorium. Tento predátor je zvláštní především tím, že má 6 končetin zakončených silnými drápy a delší silný ocas. Své oběti se snaží unést živé a zřejmě je konzumují později. Není jasné, jak inteligentní tento tvot je, ale jsou schopni koordinovaného útoku. Jeden z nich neměl strach ani z ohně a byl schopen rozpoznat inteligenci u lidí a dovolil jim pak odejít z jeho území pokojně. Jeden predátor byl při záchranné operaci zabit.

V roce 2011 ji navštívil průzkumný tým expedice Destiny, který v lese založil tábor a snažil se ulovit nějakého exotického vesmírného jelena, protože už měli dost té rostlinné stravy. Při lovu je ovšem napadl velký dravý predátor, který několik lidí zranil a unesl Tamaru s Reynoldsem. Museli na planetu vyslat záchranný tým, aby se je pokusil najít a později jim přišel na pomoc tým Luciánské aliance, aby stvoření vystopoval. Z těch zbyl ale nakonec jen Varro, ostatní byli zabiti predátorem. Nakonec se jim podařilo Tamaru a Reynoldse zachránit, protože je predátor nechal nakonec jít (SGU 2x16 – Lov).

Nahoru


Planeta (Naděje)

Tato nepojmenovaná planeta se nachází v neznámé galaxii (Pain), do které jako druhé zamířila na své cestě expedice Destiny. Na této planetě se nachází hvězdná brána a nic jiného se o ní neví, jen ze slov Eliho, že byla překrásná, takže se dá usuzovat, že byla bohatá na flóru a možná i faunu. Tuto planetu navštívila v roce 2010 expedice, aby na ní pochovali Ginn, kterou zabil Simeon. Měla zde krátký vzpomínkový obřad (SGU 2x14 - Naděje).

Nahoru


Planeta (Následky)

6neznámýneznámýneznámýneznámýneznámý

Planeta (Aftermath)Tato planeta se nachází v neznámé galaxii, do které dorazila Destiny v epizodě Pain. Na planetě byla zanechána rozsévací lodí brána. Planeta má příhodné podmínky pro život, především dýchatelnou atmosféru, ale jinak je na ní častá vulkanická činnost a také má atmosférickou super rotaci, to znamená, že ve vyšších výškách v atmosféře dosahuje rychlost větru obrovských rychlostí. Krajina v okolí brány a v místě havárie raketoplánu je dost hornatá a z vegetace jsou nejvíce zastoupeny jehličnaté lesy. Vlivem vulkanické činnosti byla také pohřbena brána v sutinách a nebylo tím pádem přes ni dostupné spojení s Destiny, dokud ji nevykopali.

Dr. Rush nechal vystoupit Destiny z FTL po objevení můstku, aby se pokusili na této planetě najít nějaké zásoby jídla a vody. Vyslali na planetu raketoplánem tým, protože brána byla nefunkční, který sice proletěl atmosférou přes silné turbulence, ale pak se něco pokazilo a neovladatelný se zřítil na planetu. Raketoplán narazil pravým křídlem do hory a havaroval přes vrcholky jehličnanů, které ulámal, dopadl do volného prostoru a byl zbrzděn až úpatím velké skály. Raketoplán byl vážně poškozen a museli ho na planetě zanechat. Při havárii raketoplánu byl smrtelně zraněn Riley a umřel zde. Na planetě pak byli zanecháni všichni, mimo devíti nejužitečnějších členů Luciánské aliance (SGU 2x02 - Následky).

Nahoru


Planeta (Patogen)

Planeta (Pathogen)Další, opět nepojmenovanou planetou, je plynný obr, který se nachází v jednom z hvězdných systémů neznámé galaxie, při cestě Destiny na jejím kurzu. Tento plynný obr má rozsáhlý prstencový systém a také kolem ni obíhají nejméně tři měsíce. Na této planetě samozřejmě není brána, protože s největší pravděpodobností není obyvatelná a Destiny se u ní na chvíli zdržela, protože ji nechal Rush vyskočit z FTL, když dělal pokusy s ovládnutím všech systémů lodi, především odpočtu (SGU 2x04 - Patogen).

 

Nahoru


Planeta (Pomsta)

2141823neznámýneznámý

* Symboly viděny v seriálu, ale nebylo vidět pořadí zadávání. Není tedy známo přesné umístění a posloupnost.

Planeta (Malice)Jedná se o jednu z dalších planet v neznámé galaxii (Pain), na které byla zanechána rozsévací lodí brána. Planeta má dýchatelnou atmosféru a docela dobré podmínky pro život, jen je více suchá. Terén v okolí brány je trochu nepřehledný a členitý a je zde velmi patrná větrná eroze, protože vítr zde vymodeloval docela zajímavé útvary na skalách, které jsou pravděpodobně převážně z pískovce, nebo jiné horniny, jemu podobné a proto také snáze větrem tvarované. Na planetě jsou náznaky rostlin, i když ne mnoho a těmi se také živí jediní zmámí tvorové, kteří tuto planetu obývají, vesmírní bizoni. Jedná se o dvounohé zvíře se zakrnělými předními končetinami, trochu spíše připomínající dinosaury, než bizony. Má tmavě hnědou barvu a dvě velké oči. Od hlavy až na záda má jakousi hřívu a zdá se, že je býložravec a živí se trávou. Zdá se také, že se zdržují ve větších stádech.

Na tuto planetu uprchl s rukojmím Simeon, ale Parkovou nechal u brány s bombou na zádech. Chvíli za ním ho šel pronásledovat Rush, který šel slepě za pomstou, protože mu zabil Amandu. Rushovi potom přišel na pomoc ozbrojený tým vojáků v čele se Scottem, ale ti zase chtěli Simeona živého, kvůli možným informacím o plánovaném útoku Luciánské aliance na Zemi. Několik členů týmu bylo zraněno a museli se vrátit k bráně. Rush dále pronásledoval raněného Simeona a nakonec využil C4 a vesmírné bizony, aby je vyděsil a ty zašlapali Simeona, aby to s ním mohl skončit (SGU 2x08 - Pomsta).

Nahoru


Planeta s klíšťaty (Bolest)

Tato nepojmenovaná planeta v neznámé galaxii, kterou jako druhou navštívila Destiny, po příchodu expedice ze Země, nebyla nikde vidět. Byla to první planeta, kterou expedice navštívila, když do této galaxie Destiny dorazila. Není známo, jestli je na této planetě brána, protože na ni mohli letět také raketoplánem, to nebylo zmíněno. Z této planety si nevědomky s sebou přineslo několik členů týmu cizí hmyz, který vypadal podobně, jako pozemské klíště. Zakouslo se u každého vždy na stejném místě a to v týlu hlavy nad krkem. Způsobovalo pak členům posádky velmi reálné halucinace. Z toho je tedy pravděpodobné, že byly na planetě flóra i fauna a teda vhodné podmínky pro život (SGU 1x17 - Bolest).

Nahoru


Systém modrého veleobra

Modrý veleobr

Systém se nacházel v neznámé galaxii (Pain) několik miliard světelných let od domova a expedice do něj přiletěla s Destiny záměrně, protože neměli na výběr. Není známo, jestli měl tento systém nějaké planety, ale pokud ano, tak je jisté, že na žádné nebyla hvězdná brána. Hvězdou tohoto systému je modrý veleobr spektrální třídy O, což je docela vzácná hvězda, protože je to jedna z nejsvítivějších a nejžhavějších hvězd ve vesmíru. Destiny musela v této hvězdě dobít energii, protože velitelské lodě s drony blokovaly přístup ke všem červeným trpaslíkům (hvězdy podobné Slunci, ale ještě menší a chladnější), ve kterých mohla Destiny normálně dobíjet energii. Většina posádky byla dočasně evakuována z lodi skrz hvězdnou bránu na jedinou planetu v dosahu tohoto systému, protože by to nepřežili a na lodi zůstali jen Eli, Rush a Parková, pro které měli na ochranu skafandry. Eli a Rush pilotovali loď do modrého veleobra, ale zvyšující se teplota zapříčinila, že byla hydroponická zahrady, kde byla Parková, uzamčena a nešlo to obejít. Musela se schovat do zavlažovací nádrže, ale při výstupu z hvězdy už to kupole nevydržela a byla narušena, protože štíty už nevydržely takový tlak a silné magnetické pole hvězdy. Pomocí magnetických bod se udržela, ale velmi jasné světlo ji oslepilo. Manévr dobíjení energie byl ale úspěšný a došlo při něm jen k menšímu poškození Destiny. Posádka se pak vrátila na palubu (SGU 2x19 – Blokáda).

Nahoru


Toulavá černá díra

Lisa zjišťuje pravdu o černé dířeTato černá díra není nikterak velká, protože se pohybuje po neznámé galaxii (Pain) velkou rychlostí, a proto se jí také říká toulavá. Na své cestě galaxií se dostala i do hvězdného systému, ve kterém byla planeta Novus. I když je poměrně malá, její gravitace je stále mnohem silnější, než u běžných hvězd a tak způsobila mnohonásobné zvýšení tektonické a vulkanické činnosti na Novu. Trvalo to samozřejmě roky, ale mělo to na Novus nedozírné následky. Jejím působení kůra zeslábla a vznikaly v ní velké trhliny, kterými se valila na povrch láva, která nakonec pohřbila celé město lidí z Novu. Je pravděpodobné, že po odletu expedice z planety, černá díra nakonec způsobila zničení celé planety a roztrhala jí (SGU 2x18 – Epilog).

Nahoru


Stránka: 1 2

Planety v neznámé galaxii (Vzduch) / Planety v neznámé galaxii (Bolest)


Autor: Scimani © 2010-2011 sg-portal.eu, e-mail: scimani@sg-portal.eu