Planety a místa - Ostatní planety

Celestis / Hala / Neznámá planeta (Nemesis) / Orilla / Othala / Ver Isca / Ver Omesh


Celestis

Celestis

Celestic je domovská planeta Oriů v domovské galaxii Alteránů, na které je také vesnice Ver Eger, obývaná lidmi, kteří je uctívají. Nalézá se tam pláň Celestis, na které je vybudované město Celestis, které je domovem Dociho a plamenů osvícení (Oriů), kde Oriové dříve pobývali. Ortus Mallum, původní domov Antiků (Alteránů) je také na Celestis. Antikové byli nuceni uprchnout ze svého domovského světa před milióny lety v důsledku válečných akcí svých bratrů Oriů.

 

 

Pláně Celestis

Pláně Celestis

Pláně Celestis je nesmírně krásná země odlehlá od vesnice Ver Eger, na které je město Oriů. Pláně jsou dostupné transportními kruhy, jakož i lodí, nebo pěšky. Nicméně pláně jsou obklopeny masivním horským hřebenem a cesta tam pěšky je skoro nadlidský výkon, ale Teal’c to dokázal s vypětím posledních sil a ještě malé pomoci Morgany Le Fay. V roce 2005 vzal na pláně Převor Daniela a Valu a později v roce 2008 tam byli přepraveni Orijskými vojáky Daniel, Vala a Tomin.

 

 

Ver Eger

Ver Eger

Ver Eger je vesnice, obývaná věřícími v Orie pomocí knihy Počátku. Vesnice se skládala z primitivních obydlí, jako na Zemi ve středověku. Žili zde ale také obyvatelé, jako třeba Harrid, Sallis a Fannis, které je neuctívali. Daniel s Valou přenesli jednou pomocí komunikačního zařízení Antiků svá vědomí do těl Harrida a Sallis, kde se právě dozvěděli o Oriích.

 

 

Ortus Mallum

Ortus Mallum

Ortus Mallum je vesnice, která sloužila jako původní domov Alteránů. Vesnice je umístěna na jedné hoře v pohoří obklopující pláně Celestis a je to místo, kde byla vytvořena Archa pravdy. Když Alteráni odcházeli z vesnice neznámo kam, vyletěli s lodí z hory, která se částečně zhroutila a pohřbili tak vesnici. Dnes je na místě vesnice les. V roce 2008 v troskách vesnice nalezli Daniel, Vala a Teal’c Archu pravdy. Krátce poté, co se ruiny zhroutili, je přepadli Orijští vojáci a zajali i s Archou pravdy. Teal’ca přitom střelili a všichni věřili, že je mrtvý.

 

Město Celestis

Město Celestis

Město Celestis, také známo jako město bohů, je velká zlatá pevnost, která leží uprostřed plání Celestis. Město je hlavním sídlem Oriů a jako bydliště jejich zaměstnanců, hlavně Převorů. Obsahovalo četné chodby, kde mniši zahájili odbornou přípravu, která vyústila v jejich případnou transformaci na Převory. Artefakty vytvořené Antiky, byly také převezeny do města, kde byly zničeny, ačkoliv členové anti-orijského odboje několik takovýchto zařízení zachránilo, vzhledem k několika solidárním mnichům ve městě, kteří jim pomohli. V srdci města sídlí Doci, který slouží jako mluvčí Oriů a bdí nad plameny osvícení. Ve městě jsme mohli vidět několik jeho částí.

Dociho komnata

Dociho komnata

Byla to ústřední struktura uvnitř města, a kde vůdce Převorů bydlel. Byl tam vchod, který sloužil jako vstup do místnosti a byl otevřený, když si někdo přál s Docim mluvit. Na stěně komnaty byl symbol počátku, před kterým Doci často stojí a modlí se. Do místnosti byli jednou přizváni Dr. Daniel Jackson a Gerak. Není známo, co se s komnatou stalo, když byli Oriové zničeni.

 

Plameny osvícení

Plameny osvícení

Je to bydliště Oriů v kolektivní ohnivé podobě, které leží vedle Dociho komnaty. Zdá se to jako masívní ohnivá stěna, která slouží jako fyzický projev povznesených Oriů. Při některých příležitostech může opustit Ori plameny a vstoupit do těla Dociho za účelem prokázání své pravomoci na věřící. Před nimi byli také transformováni věrní uctívači v Převory. Jednou před plameny předstoupil i Daniel, kde se dozvěděl, že se všichni lidé musí řídit pravidly Oriů a ten kdo je nebude uctívat, bude zničen. Opět není známo, co se s komnatou stalo, když byli Oriové zničeni Merlinovou zbraní, ale plameny osvícení vyhasly.

 

Adriina místnost

Adriina místnost

Po zničení Oriů Merlinovou zbraní byla postavena nová místnost, která obsahuje stůl a zrcadlo ve tvaru stylizovaného portálu, jako symbol počátku. Jeho povrch obsahuje plamen, který je domovem povznesené Orici Adrie. Vala a Archa pravdy byly převezeny do této místnosti, kde Adria vysvětlila, že po zničení Oriů převzala jejich moc a naplánovala nemilosrdně dokončit tažení Oriů v Mléčné dráze a stát se bohem. Nicméně Adria byla nepozorná a Danielovi s pomocí Teal’ca se podařilo Archu aktivovat a otevřít před Docim, čímž Adria ztrácela svou moc. Zde skončilo tažení Oriů.

 

Čekárna

Čekárna

Čekárna byla místem, kde byli umístěni hosté města. Místnost byla hojně zdobena a byl v ní umístěn veliký stůl se židlemi. Na stolech bylo i jídlo, kdyby měli návštěvníci hlad. Byla zde také kopie knihy počátku, aby lidé mohli studovat jejich víru. Místnost má bytelné dveře, které jsou schopné udržet návštěvníky v místnosti, než přijde Převor a provede je městem. V této místnosti byl Daniel s Valou, když čekali na Převora. Dr. Jackson četl knihu počátku, aby případné otázky mohl předložit Docimu a Oriům.

 

Vězeňské cely

Vězeňské cely

Město obsahuje několik vězeňských cel, které zdá se byly z oceli, kde byli umístěni nepřátelé Oriů. Byly potřeba normální klíče, aby otevřely zámky k celám, které byly dost pevné na to, aby zde udržely obyčejného člověka. Typicky Doci nebo Převorové přišli před celu a začali používat svou sílu k tomu, aby dali mučivou bolest bezvěrcům, jako součást jejich mučení. To stačilo k tomu, aby vězně lehce zlomili a ten se jim pak podřídil. Poražená SG-1 byla v těchto celách uvězněna, když je chytili vojáci Oriů a byli mučeni, než Teal’c infiltroval město a později je osvobodil.

(SG-1 9x02 Avalon, 9x03 Počátek, 9x10 Čtvrtý jezdec apokalypsy, film Archa pravdy)

Nahoru


Hala

282223279neznámý

Halla

Je to planeta v galaxii Asgardů Othala, na níž žili Asgardé do doby, než byla zaplavena Replikátory. Během války Asgardů s Replikátory aktivovali Asgardé svolávací signál na androidu Reese, aby přilákali všechny Replikátory a nastražili na ně past v podobě dilatačního pole, které by na planetě zpomalilo čas natolik, aby měli dost času na vyřešení problému s Replikátory. Nicméně, něco se nepovedlo a Thor musel požádat o pomoc SG-1, aby zařízení znova zprovoznili, protože se ho Replikátorům podařilo vyřadit a otočit běh času, takže na Hale ubíhal čas rychleji. SG-1 po příletu na planetu zjistila, že je celý povrch pokryt Replikátorskými bloky a byla na planetě jen jedna velká stavba. Dále také zjistili, že za tu spoustu času se Replikátoři vyvinuli do lidské podoby. Měli sice spoustu problémů, ale jeden z Replikátorů jim pomohl a dokončili zdárně úkol, zařízení aktivovali a Replikátoři byli uvězněni (SG-1 6x12 Nepřirozený výběr).

Asi o dva roky později Asgardi nechali zhroutit místní slunce do černé díry, aby tak nadobro zničili Replikátory, než mohli uniknout z dilatačního pole, protože zařízení bylo pouze dočasné opatření. Tento plán se ale později ukázal jako velká chyba, protože Replikátorům se podařilo dilatační zařízení použít k tomu, aby nebyli nasáti do černé díry a unikli. Planeta byla ale samozřejmě roztrhána velkou gravitací a vtažena do černé díry (SG-1 8x01 časy se mění).

Nahoru


Neznámá planeta (Nemesis)

Tato planeta se nachází v galaxii Ida. Svého času navštívili planetu Replikátoři. Asgardi ji navštívili později a našli zde deaktivované Replikátorské bloky. Svým započatým výzkumem těchto bloků vlastně na sebe Replikátory upozornili a začala válka. Není známo, zda má planeta hvězdnou bránu, když Asgardi navštívili planetu (SG-1 3x22 Nemesis).

Nahoru


Orilla

Orilla

Je to planeta v galaxii Asgardů Othala. Planeta byla bohatá na neutronium, což byl klíčový prvek technologie Asgardů. Byl to jeden z jejich hlavních důvodů, proč si vybrali tuto planetu, na které znovu vybudovali jejich civilizaci. Předtím než byla Othala a Hala zničena, byla uložena vědomí většiny občanů do databáze evakuační flotily, která čekala na stáhnutí do nových honovaných těl při příjezdu na Orillu. Neutonium, kvůli kterému původně vybrali Asgardi tuto planetu jako nový domov, je však nutné pro stavbu lidské formy Replikátora, jako je Pátý a proto to byl hlavní cíl Replikátorů poté, co unikli z dilatačního pole a černé díry.

Když Replikátoři unikli, transportovali Carterovou na svou loď, které velel Pátý a skládala se výhradně z Replikátorských bloků a nastavil kurz na Orillu. Planetu se už ale nepodařilo opustit, protože vědomí už byla stažena do nových těl a tak Asgardi umístili na orbitě Orilly šest bitevních lodí třídy O’Neill, aby se pokusili zničit loď Replikátorů hned poté, co se vynoří z hyperprostoru. Jejich plán byl úspěšný, ale Pátý a Carterová se stihli před zničením lodi přenést na planetu blízko bohatého ložiska neutronia. Bloky Replikátorů zasypali planetu. Tam začali Replikátoři dolovat neutronium pro stavbu nových lidských forem Replikátorů. Na planetu byla transportována SG-1 s novou zbraní, která je dokáže zničit, zatímco Thor stavěl větší verzi zbraně, která by zničila naráz všechny Replikátory na Orille. Nakonec se vše podařilo a všichni Replikátoři byly na planetě zničeni, ale za cenu, že Pátý unikl. Asgardi mohli znovu vybudovat jejich civilizaci na své nové domovině (SG-1 8x02 Časy se mění).

V roce 2007 navštívila Orillu loď Tau’riů Odyssea, kde byla posádka informována, že Asgardi nebyli schopni zastavit genetické poškození, které ohrožovalo jejich druh existence, a spáchají hromadnou sebevraždu tím, že zničí celou planetu, přičemž zanechají veškeré své znalosti na Odyssee, jako své dědictví, protože se lidé stali pátou rasou. Krátce poté ale přiletěli tři Orijské lodě a museli plán urychlit. Masivní nárůst energie vyrobené sériemi řízených explozí Orillu zcela zničil a také 2 lodě Oriů (SG-1 10x20 Bez konce).

Nahoru


Othala

1127231633039

Othala

Planeta se nachází v domovské galaxii Asgardů, Ida. Othala byla jedním z hlavních světů uvnitř sféry hlavních planet ovládaných Asgardy. Planeta slouží jako hlavní sídlo pro Asgardskou vysokou radu, která se svolávala uvnitř velkého sálu Gladsheim. Hvězdná brána byla umístěna uvnitř velkého sálu, který sloužil jako kontaktní místo pro styk s ostatními členy velké aliance a byl přístupný pouze členům této aliance. Asgardi dostali od Antiků zařízení, které je varovalo, když byla brána aktivována, k čemuž nedošlo po tisíciletí až do doby, než přišel O’Neill a také je informovalo o tom, kolik cestovatelů bylo na cestě. To umožnilo Asgardům se připravit na příchod návštěvníků, kteří se setkali se strážci hvězdné brány. Na zbytku planety byl ruch jako v úle a obsahovala mnoho shromažďovacích prostor, stavebních zařízení, domovů, akademických center a vojenské základny Asgardů. Několik zelených parků oddělovalo veliké město velikosti celé planety. Zatímco většina obyvatel jsou Asgardi, je možné všimnout si i několika členů jiných druhů. SG-1 se později dozvěděla, že domovská galaxie Asgardů se jmenuje také Othala, takže se vlastně jedná o kolonii v jiné galaxii Ida, vzdálené od nás přes 4 milióny světelných let.

Poté co si plukovník O’Neill stáhl do mozku archiv vědomostí Antiků, jeho podvědomí provádělo automaticky nezbytné kroky k tomu, aby mohl přicestovat na tuto planetu a podařilo se mu zde sehnat pomoc (SG-1 2x15 Pátá rasa).

V důsledku války s Replikátory, byli Asgardi nuceni Othalu evakuovat a cestovat na Orillu, při ničení Othaly a důležité Asgardské kolonie Haly v důsledku černé díry (SG-1 8x01, 8x02 Časy se mění).

Nahoru


Ver Isca

Ver Isca

Je planeta v domovské galaxii Oriů, obývaná uctívači Oriů. Na tuto planetu byla poslána Vala Mal Doran. Když zničila superbránu a transportovala se kruhy, byla nasáta do černé díry a ocitla se na této planetě. Zde ji našel Tomin, a když počala dítě, stala se také jeho ženou. Až později ji Převor oznámil, že bylo počato z vůle Oriů. Seznámila se zde také s odbojnou skupinou, kterou vedl Seevis. Na planetě se stavěli desítky bitevních křižníků Oriů pro invazi do Mléčné dráhy a také pro ně poskytovala vojáky. Seevis měl lodě sabotovat, ale plán se nepovedl a odboj byl zlikvidován (SG-1 9x19 Křížová výprava).

 

Nahoru


Ver Omesh

Je planeta v domácí galaxii Alteránů. Ver Omesh je pojmenování z knihy počátku. Lidé na planetě byli uctívači Oriů a byla také domovem dvou lidí, Articus a Markon, kteří byli také popsáni v knize počátku. Více se o této planetě bohužel neví.

Nahoru


Autor: Scimani © 2009 sg-portal.eu, e-mail: scimani@sg-portal.eu