Planety a místa - Mise Destiny - Neznámá galaxie (Vzduch)

Planety v neznámé galaxii (Vzduch) / Planety v neznámé galaxii (Bolest)

Stránka: 1 2

Eden / Hoth / Neznámá planeta (Vzduch) / Planeta (Čas) / Planeta (Člověk) / Planeta (Spravedlnost) / Planeta (Vesmír) / Planeta se sněhem (Ztraceni) / Planeta s krystaly (Ztraceni) / Planeta s lesem (Ztraceni) / Planeta s mlhou (Ztraceni) / Planeta s pouští (Vzduch) / Planeta s vichřicí (Ztraceni) / Planeta v zóně zlatého štěstí / Toxická planeta (Ztraceni) / Velká Berta


Neznámá galaxie (Vzduch)

Neznámá galaxie (Air)Při bitvě o základnu Icarus, musela skupina ze Země utéct na Destiny pomocí 9. symbolu hvězdné brány. Když dorazili na loď, nacházeli se v této nepojmenované galaxii několik miliard světelných let od Země (SGU 1x01 - Vzduch). Po několik měsíců cestovali touto galaxií, navštívili několik planet, poznali cizí nepřátelskou mimozemskou rasu a další nehumanoidní formy života, až dosáhli okraje a Destiny opustila soustavu (SGU 1x15 - Ztraceni). Poté co byla loď sabotována za okrajem této galaxie a byl proveden další nepovedený útok Nakaiů, Destiny byla schopna udělat další skok do FTL z prázdna mezi galaxiemi a nechala ji za sebou nadobro (SGU 1x16 - Sabotáž).Eden a jeho hvězdný systém

Destiny na oběžné dráze kolem hvězdy systémuTato nepojmenovaná planeta je jedinou planetou v systému, který není na žádných hvězdných mapách Antiků, protože ho rozsévací lodě nikdy nedetekovali a tedy o něm nevěděla ani Destiny. Nachází se v neznámé galaxii (Air) a nemá tudíž bránu. Hvězda tohoto systému má spektrální třídu G2, čili stejnou jako naše Slunce a je mu tedy velmi podobná. Vzhledem k tomu, že o tomto systému Destiny nevěděla a letěla okolo, gravitace hvězdy  narušila FTL pohon a loď z něj vypadla. Destiny pak musela strávit celý příští měsíc manévrováním okolo hvězdy, aby se dostala zase na kurz a mohla skočit do FTL. Kolem této hvězdy obíhá jedna planeta s příhodnými podmínkami pro život, na které jsou známky vyspělé civilizace, protože se posádka domnívá, že celý systém i s planetou by vytvořen velmi vyspělou civilizací, nebo dokonce bohem, proto, byl systém velmi mladý a nebyl zanesen v antických mapách.

Obelisk planet (Obelisk)

Zdá se, že planeta je skutečný ráj s ideálními podmínkami pro život. Flóra je velmi podobná pozemské a můžeme zde objevit např. ovoce velmi podobné kiwi a také velmi chutné. Zdá se ovšem, že na planetě není žádná fauna. Planeta je také chladná a po mnoho měsíců je na ní zima. Na povrchu planety také probíhají velké aktivity a objevují se silné vzdušné bipolární vichřice, které také způsobují formování povrchu planety. Zima na této planetě trvá několik měsíců, více než na Zemi. Jedinou známkou civilizace na této planetě, je obrovský obelisk, postavený neznámou, patrně značně vyspělou civilizací, která jak se zdá, planetu a celý systém vytvořila.

Obelisk na EdenuObelisk je masivní konstrukce 600 m vysoký, stvořen mimozemskou rasou. Po vytvoření světa ho postavili v jednom údolí na povrchu planety. Jeho původ a účel je neznámý, i když vydával slabé elektromagnetické pole. Obelisk byl popsán nějakými neznámými znaky cizí civilizace.

Obelisk objevila expedice, když Destiny vstoupila do systému, vzhledem k jejímu narušení FTL pohonu v důsledku nečekané gravitace hvězdy, která tam neměla být. Když byl poslán raketoplán na planetu, aby ji prozkoumali, později ho s ním objevili. Studovali ho, ale nezjistili žádný účel nebo původ tohoto monumentu. V posledních dnech pobytu na planetě začal obelisk vysílat do vesmíru modrý paprsek, doprovázen neznámým zářením. Jen spekulovali, že účelem aktivace, bylo poslání signálu k jeho tvůrcům. Posádka Destiny zůstala na této planetě asi jeden měsíc, než Destiny mohla zase skočit a někteří členové, jako Robert Caine, Dana, Peter, Vince Kwan a další, zůstali na planetě nastálo. Později, během kruté zimy nakonec všichni umřeli na následky podchlazení a tvrdých podmínek. Byli ovšem na nějakou dobu navráceni k životu a poslány zpět na Destiny, kde ovšem začali umírat stejně v pořadí, jako na planetě (SGU 1x13 - Víra, 2x01 - Intervence, 2x09 - Návštěva).

Nahoru


Hoth

15318223529

HothPlaneta se nachází v neznámé galaxii, která byla objevena před milióny let rozsévací lodí hvězdných bran Antiků. Toto pojmenování dostala podle Eliho narážky na ledovou planetu Hoth z Hvězdných válek, jelikož má podobné podmínky.

Hoth má minimálně dva měsíce. Atmosféra a led planety v okolí brány je jedovatý. Teplota na povrchu byla naměřena -45°C. Atmosféra je řídká a skládá se z 1,3% kyslíku, 95% oxidu uhličitého a trochu argonu.

Planetu navštívila expedice Destiny v roce 2009 kvůli získání ledu pro doplnění zásob vody na lodi. Museli jít dál od brány, kde našli čistý led. Poručík Scott málem přišel o život, když se propadl do země při otřesu. Později se ukázalo, že v ledu byly bakterie, které dokážou zabít člověka (SGU 1x06 - Voda).

Nahoru


Neznámá planeta (Vzduch)

Neznámá planeta v neznámé galaxii opět objevená před mnoha milióny let Antiky. Tato planeta se nachází ve stejném systému, jako pouštní planeta, ale z nějakého nepochopitelného důvodu byla v DHD Destiny uzamčena a nemohla se zadat adresa. I přes toto varování, když byl tým zkoumat pouštní planetu kvůli potřebnému minerálu, se Andrea Palmerová, Jeremy Franklin a Curtis rozhodli, že by bylo lepší hledat na této planetě, protože byla bohatá na vegetaci, vodu a vzduch. Vytočili tedy adresu z pouštní planety i přes veškerá varování. Palmerová a Curtis prošli bránou na tuto planetu, ale Franklin byl zastaven. Ti co prošli na tuto planetu, jsou považováni za mrtvé. Pokud ovšem žijí, jsou opuštěni, protože Destiny skočila do FTL (SGU 1x03 - Vzduch).

Nahoru


Planeta (Čas)

4323629neznamý6

* Adresa viděna v seriálu, ale nebylo vidět pořadí vytáčení. Není tedy známo přesné umístění a posloupnost.

Jungle planet (Planeta džungle)Nepojmenovaná planeta v neznámé galaxii nalezená před mnoha milióny let Antickou lodí rozsévající hvězdné brány po planetách.

Planetu navštívila expedice Destiny v roce 2009, aby ji prozkoumala. Všude kolem byla džungle, normální dýchatelná atmosféra a vody zde bylo také dosti, pršelo tam běžně. Zjistili ale, že už na planetě byli dříve a všichni tam zahynuli. Časový posun měla za následek erupce místního slunce. Díky tomu našli KINO a toto zjistili. Rush sám našel na planetě svoje kosterní pozůstatky. Na planetě žili tvorové, kteří expedici zabili. Vylézali z úkrytu jen v noci, zakousli se do hrudníku člověka a prokousali se skrz. Na Destiny vypukla smrtelná nemoc, ale nakonec zjistili, že tito tvorové obsahují lék. Tak se nakonec vydají na planetu se záměrem jednoho dostat. Opět nepřežijí, ale poručík Scott pošle zpět jiné KINO s informacemi (SGU 1x08 - Čas).

Nahoru


Planeta (Člověk)

1012142332neznamý

* Adresa viděna v seriálu, ale nebylo vidět pořadí vytáčení. Není tedy známo přesné umístění a posloupnost.

Ruins planet (Planeta ruin)Na této nepojmenované planetě v neznámé galaxii, byla zanechána brána rozsévacími loděmi Antiků a vytáčená Destiny, hned jak vyskočila z FTL. Z neznámých důvodů, bylo odpočítávání nastaveno kolem šesti hodin. Planeta je bohatá na vegetaci a pravděpodobně i na různé živočichy. Když na ni přišli Scott, Greer, Eli a Chloe, nalezli na ní ruiny nějakého starého města. Ačkoliv se zdálo, že tyto ruiny jsou obyčejné, Chloe spekulovala o tom, že by mohla být nalezena nějaká pokročilá technologie v podzemních tunelech, podobně, jako některé z kultur Mléčné dráhy, nebo galaxie Pegasus. Při prozkoumávání podzemního labyrintu, Greer musel střelit obrovského pavouka a způsobil tak zřícení stropu tunelu, vedoucího na povrch. Při pokusu urychlit jejich osvobození, tým poslaný Destiny na jejich záchranu, použil C4, ale situaci ještě zhoršil a oblast se stala ještě více nestabilní. Záchranný tým byl nucen se vrátit na Destiny, protože čas se krátil. Destiny skočila do FTL a tým byl zanechán na planetě v podzemních tunelech (SGU 1x14 - Člověk).

Tým později našel v katakombách jakousi mapu, podle které by se mohli dostat ven, ale při otřesu spadlo část stropu na Greera. Mysleli si, že je mrtvý a i když neochotně, musel Scott nařídit, odejít z planety. Greer se ale ze sutin vyhrabal, jenže tým už byl pryč. Později Greera našel záchranný tým vyslaný Destiny (SGU 1x15 - Ztraceni).

Nahoru


Planeta (Spravedlnost)

3341271910

Barren planet (Pustá planeta)Na této pusté planetě bez známého jména v neznámé galaxii byla zanechána hvězdná brána jednou z rozsévacích lodí hvězdných bran Antiků.

V roce 2009 byla planeta navštívena expedicí z lodi Destiny. Přestože planeta vykazovala známky vegetace, oblast kolem hvězdné brány byla neplodná a tým musel jít prozkoumat větší oblast od brány. Při svém pátrání narazili na ztroskotanou cizí loď ležící na vrcholu jednoho z hřebenů velmi členitého terénu. Když se o nálezu dozvěděl Nicholas Rush, který se velmi zajímal o první cizí technologie a byl do nich přímo blázen, byl nadšený a prošel bránou na planetu, aby to vyšetřil. Loď podle Rushe nebyla Antická a zdálo se, že je neschopná letu. Tým tlačil čas, neboť Destiny měla brzo skočit do FTL. Plukovník Young nařídil zbytku týmu, aby se vrátil na loď a zůstal tam s Dr. Rushem do poslední chvíle. Odhalil Rushe z vraždy seržanta Spencera a nechal ho na planetě (SGU 1x10 - Spravedlnost).

Když se Rush probral z bězvědomí, aktivoval některé systémy lodi a něchtěně také aktivoval nějaká nouzový maják, který přivolal Nakaie a ti ho po příletu zajmuli (SGU 1x11 - Vesmír).

Později navštívili planetu Scott, Eli a Chloe, kteří uvízli na planetě ruin, aby získali přístup do databáze Nakaiů v jejich ztroskotané lodi, zjistili tak mapu hvězdných bran v této galaxii a mohli se dostat zpět na Destiny (SGU 1x15 - Ztraceni).

Nahoru


Planeta (Vesmír)

Purple planet (Růžová planeta)Nepojmenovaná planeta nacházející se v nejmenované galaxii. Na planetě byla Antiky zanechána brána, a když k ní dorazila v roce 2010 expedice Destiny, vytočila ji, aby zjistila, jaké jsou tam podmínky. Adam Brody věřil, že by planeta mohla obíhat kolem červeného trpaslíka, což by vysvětlovalo její podivné zbarvení. Na planetě byly totiž růžové rostliny, což vysvětluje tím, že růžový chlorofyl je citlivý právě na červené a infračervené světlo. Planeta má dýchatelnou atmosféru, vodu a kyslík. Mohli by se tam vyskytovat sluneční erupce s následnou radiací. Young se tedy rozhodl, že si obléknou na průzkum skafandry. Než ji ale mohli důkladněji prozkoumat, dorazila mimozemská loď a zaútočila na Destiny (SGU 1x11 - Vesmír).

Nahoru


Planeta se sněhem (Ztraceni)

Winter planet (Zimní planeta)

Nepojmenovaná planeta v neznámé galaxii, na které se nachází brána. Na planetě je v okolí brány vegetace a velmi chladno. Jestli je na ní i fauna, není známo, ale je pravděpodobné, že ano. V okolí brány také sněžilo. Planeta je v dosahu pouštní planety (Lost) a navštívili ji Scott, Eli a Chloe, když se snažili dostat zpátky na Destiny. Z této planety je možné se také dostat na planetu, kde byl zanechán Dr. Rush a ztracený tým tam šel, aby se pokusil zjistit nějaké informace z havarované lodi Nakaiů (SGU 1x15 - Ztraceni).

 

Nahoru


Planeta s krystaly (Ztraceni)

Crystal planet (Planeta krystalů)Tuto nepojmenovanou planetu v neznámé galaxii navštívili Nicholas Rush a jeho tým, zatím co se snažili nalézt Scotta, Eliho, Chloe a Greera, kteří zůstali na planetě ruin. Byla to pozoruhodná planeta s velikými krystalickými formacemi, viděnými prorůstat ven ze země. Planeta má dýchatelnou atmosféru, navzdory zvláštní barvě oblohy a nedostatku flóry a fauny v okolí brány. Tým se zde rozdělil, aby mohli najít ztracený tým rychleji (SGU 1x15 - Ztraceni).

 

 

Nahoru


Planeta s lesem (Ztraceni)

neznamýneznamýneznamýneznamýneznamýneznamý

Forest planet (Lesní planeta)Je to nepojmenovaná planeta v neznámé galaxii. Planeta je velmi bohatá na vegetaci a je vysoce pravděpodobné, že na ní budou i živočichové. Když se na ní dostal ztracený tým Eli, Chloe a Scott, hledající cestu na Destiny, byla z této planety již Destiny v dosahu. Když se ji snažili vytočit, nepovedlo se jim to, protože tým Rushe se vracel akorát na Destiny a byli rychlejší. Když se ji snažili vytočit znova, v tom momentě akorát Destiny skočila do FTL, opouští galaxii a ztracený tým byl zanechán na planetě. Nebylo návratu (SGU 1x15 - Ztraceni).

Popzdfěji se ztracení členové posádky dostali na Destiny,  když na ní došlo k sabotáži a musela vystoupit z FTL. Pravděpodobně to bylo z této planety (SGU 1x16 - Sabotáž).

Nahoru


Planeta s mlhou (Ztraceni)

4202823neznamýneznamý

* Adresa viděna v seriálu, ale nebylo vidět pořadí vytáčení. Není tedy známo přesné umístění a posloupnost.

Foggy planet (Mlhavá planeta)Tuto nepojmenovanou planetu v neznámé galaxii, navštívili jako první po odchodu z planety Ruin, kde byli zanecháni, Eli, Chloe a Scott, když se snažili vrátit na Destiny. Planeta má dýchatelnou atmosféru, flóru i faunu a v době příchodu týmu, na ni panovala mlha. Chvíli po příchodu byli ale napadeni obrovskou kreaturou, velikostí připomínající dinosaura. Kreatura je čtyřnohé stvoření a má obrovské špičaté zuby. Museli tedy urychleně vytočit další planetu a utéci na ni, protože je kreatura pronásledovala a střelba na ni vůbec nezabírala (SGU 1x15 - Ztraceni).

 

Nahoru


Planeta s pouští (Vzduch)

78141732neznamý

* Adresa viděna v seriálu, ale nebylo vidět pořadí vytáčení. Není tedy známo přesné umístění a posloupnost.

Desert planet (Pouštní planeta)Tato nepojmenovaná pouštní planeta s hvězdnou bránou se nachází v neznámé galaxii. Před milióny let navštívila tuto planetu jedna z rozsévacích lodí hvězdných bran Antiků. Atmosféra planety se skládá z kyslíku, dusíku a oxidu uhličitého a má extrémně nízkou vlhkost. Svého času byla dříve na planetě voda, která mohla podporovat život. Tato planeta byla také domovem prašného hmyzu, který jak se později ukázalo se dostal i na Destiny.

V roce 2009 to byla první planeta, kterou prozkoumávala expedice z lodi Destiny. Poručík Matthew Scott vedl tým k nalezení minerálů, které by mohly být použity v zařízení na recyklaci vzduchu na Destiny, což se jim také povedlo, ale ztratili kvůli tomu několik členů posádky, kteří odešli na jinou planetu (SGU 1x02 - Vzduch, 1x03 - Vzduch).

Nahoru


Planeta s vichřicí (Ztraceni)

7neznamýneznamýneznamýneznamýneznamý

Desert planet - Air (Pouštní planeta)Tato nepojmenovaná planeta v neznámé galaxii, byla jedna z planet, kterou navštívili Eli, Scott a Chloe, když hledali Destiny. Planeta má dýchatelnou atmosféru, ale v době, kdy na ní dorazil tým, tam zuřila masivní písečná bouře. Není známo, jestli je tato planeta takto nehostinná stále, každopádně v okolí brány nebyly žádné známky po flóře nebo fauně. Když se z ní potřebovali co nejrychleji dostat, poslali KINO na planetu, kde byla ale toxická atmosféra, takže o něj přišli a Scott musel jít na další planetu naslepo (SGU 1x15 - Ztraceni).

 

Nahoru


Planeta v zóně zlatého štěstí

Goldilocks zone planet (planeta v zóně zlatého štěstí)Je to planeta v témže nepojmenovaném systému jako Velká Berta, pojmenovaná expedicí podle podmínek k životu. Během kolizního kurzu Destiny se sluncem tohoto systému bylo rozhodnuto, že na tuto planetu poletí raketoplán se 17 lidmi na palubě v naději na přežití, jelikož to byla jediná planeta v dosahu, která by mohla udržet život. Nicméně jak se blížil raketoplán k planetě, bylo zjištěno, že v atmosféře planety je málo oxidu uhličitého a teplota jen velmi zřídka vystoupí nad 0°C. Proto bylo také na planetě malé množství vegetace a přežití by bylo obtížné. Naštěstí Destiny nebyla zničena, ale dobíjela si jen energii. Spojili se s raketoplánem, že se můžou vrátit, ale nabírali takovou rychlost, že by je raketoplán nedohonil. Raketoplán tedy využil planetu jako gravitační prak ke zvýšení rychlosti a nakonec Destiny jen taktak dohonili, takže jim vlastně planeta nakonec zachránila život (SGU 1x05 - Světlo).

Nahoru


Toxická planeta

Nepojmenovaná planeta v neznámé galaxii, na které byla zanechána brána rozsévacími loděmi Antiků. Eli Wallace na tuto planetu poslal KINO, když se snažili přes několik planet dostat blízko k Destiny, ale to zjistilo, že atmosféra této planety je toxická a museli zde KINO zanechat, protože nebyl způsob, jak ho dostat zpět, jelikož neměli s sebou ochranné obleky. Museli jít tedy potom naslepo. V době, kdy zde Antikové zanechali bránu, byla pravděpodobně schopná udržet život a podmínky se na ní změnily z neznámého důvodu později (SGU 1x15 - Ztraceni).

Nahoru


Velká Berta

Big Bertha (Velká Berta)Jméno Velká Berta (Big Bertha) dal planetě plukovník Everett Youngt. Je to plynný obr v neznámé galaxii. Antická loď Destiny proletěla vrchní vrstvou atmosféry planety na naprogramovaném kurzu. Tím byl gravitací planety změněn kurz lodi a ta byla navedena přímo na kolizní kurz se sluncem v tomto systému. Nicméně posádka lodi později zjistila, že to loď udělala úmyslně, aby doplnila vyčerpané zásoby energie. V tomto systému byly ještě tři další planety, ale jen jedna z nich (planeta v zóně zlatého štěstí) měla na povrchu podmínky k životu (SGU 1x04 - Temnota).

 

Nahoru


Stránka: 1 2

Planety v neznámé galaxii (Vzduch) / Planety v neznámé galaxii (Bolest)


Autor: Scimani © 2009 - 2010 sg-portal.eu, e-mail: scimani@sg-portal.eu