Planety a místa - galaxie Pegas

UPOZORNĚNÍ

Tyto stránky jsou původní ze starého webu, takže obsahují drobné chyby. Postupem času budou nahrazeny za nové.

Athos / Doranda / Genie / Lantea / Nová Lantea (M35-117) / Taranis / Wraithský domovský svět


Athos

10734262820

Athos

Athos byla první planeta, kterou navštívila expedice Atlantidy po příchodu do galaxie Pegasus. Setkali se tam s místními obyvateli Athosiany, kteří jim vyprávěli o Wraithech.

Na planetě se nacházelo město Předků (Antiků) Athos, postavené před mnoha tisíci lety. Antikové byli nuceni opustit město a planetu během války s Wraithy. Athosiané nikdy město nenavštívili ze strachu, aby se neobjevili Wraithové. Plukovník Marshall Summer a pár lidí z jeho týmu šlo město vyhledat, když byli na planetě.

Obec Athosianů byla postavena v blízkosti města předků a u jezera. Skládala se ale jen ze stanů, které se neustále přemisťovaly, kvůli obavě ze sklizně. Teyla Emmagan, vůdkyně jejich lidu, vzala majora Johna Shepparda do blízkých jeskyní, kde se Athosiané skrývali před Wraithy a pověděla mu trochu historie o jejím lidu. V této jeskyni Athos se místní lidé schovávali během velkých sklizní, ke kterým docházelo každých 200 let. Jeskyně obsahuje rozsáhlé výkresy těchto sklizní Wraithů a některé se datují až 10 000 let staré, během války mezi Předky a Wraithy. Teyla si tam hrávala jako malé dítě a ztratila tam náhrdelník, který dostala od otce. John tam náhrdelník našel. Později se ukázalo, že medailonek je vlastně vysílač Wraithů, který zjistil gen ATA v Sheppardovi a ten se aktivoval. Proto také brzo poté dorazili Wraithové na planetu. Tau’riové pomohli Athosianům se bránit, ale bylo mnoho ztrát a John se rozhodl, že je všechny vezme zpět na Atlantidu. Jako trest za to, že Athoiané kladli odpor, Wraithové zdevastovali planetu (SGA 1x01, 1x02 Vynoření, 1x05 Podezření).

Později bylo zjištěno, který Wraith za to byl zodpovědný, když se Teyla musela vrátit (SGA 1x10 Bouře).

Nahoru


Doranda

Doranda

Planeta v galaxii Pegasus. Hvězdná brána se nacházela na oběžné dráze planety. Byla to jedna z planet Antiků, kde žili také lidé, kteří byli popsáni jako klidní a báječní.

Během války s Wraithy Rada Antiků nařídila vědcům, aby na planetě vybudovali základnu a začali provádět výzkum na novém projektu Arcturus, který nikdy nebyl uveden v databázi Atlantidy. Nakonec přiletěla flotila wraithských lodí včetně mateřských úlů a hodlali si planetu podrobit. Antikové zničili flotilu Wraithů jejich experimentálním zdrojem energie a jednou z jejich zbraní. Bohužel projekt Arcturus nebyl dokonalý. Zdroj energie se přetížil a zbraň nakonec zničila nejen Wraithy na oběžné dráze, ale i všechny budovy na povrchu v dosahu zbraně. Antikům se nakonec podařilo zastavit zdroj energie a zbraň, ale byli všichni zabiti smrtelným zářením, zatímco tak činili a veškerá technologie zanechaná na planetě byla nedotčena.

O 10 000 let později navštívila planetu expedice Atlantidy a Rodney McKay se pokusil oživit znova projekt Arcturus se svou nejmodernější technologií, jak tvrdil, ale skončilo to nejen destrukcí planety, ale i 5/6 okolní sluneční soustavy, protože se zdroj energie znova přetížil, ale tentokrát už mimo kontrolu (SGA 2x06 Všemohoucí).

Nahoru


Genie

36151324323

Genie

Planeta v galaxii Pegasus, která je domovem Geniů. Přeživší Geniové se spojili a uprchli do podzemních tunelů, kde vybudovali obrovský podzemní komplex, aby přežili a schovávali se před Wraithy. Jejich vývoj byl zhruba na úrovni pozemského ve 40. letech 20. století. Navenek na povrchu udržovali obraz jednoduchých farmářů, kteří na úrodné půdě pěstovali plodiny, převážně fazole nazývané Teva, stejně jako udržovali zásobování potravin, zatímco se skutečně zabývali výzkumem a odbornou přípravou v podzemí proti Wraithům, kde vyvíjeli jadernou zbraň. Podzemní bunkry nezabrání úniku škodlivých emisí generátorů, které tam mají, musí tedy včas zjistit hrozbu, aby je mohli vypnout, protože by Wraithové mohli zjistit jejich přítomnost a zaměřit je. Geniiové jsou vojenskou společností. Mají spojenecké vztahy s některými dalšími planetami, jako je Dagan nebo Manaria. Na mnoha dalších světech mají své špióny, kteří pravidelně informují mateřskou planetu. Geniiové také postavili své základny nebo tajné sklady zbraní na mnoha neobydlených planetách, které by se mohli stát útočišti v době neočekávaných událostí.

Po příchodu týmu z Atlantidy s nimi chtěli obchodovat, protože potřebovali potraviny. Nakonec se vše zvrtlo a zjistili jak to ve skutečnosti s nimi je. Geniové je chtěli podvést, protože si mysleli, že jsou odpovědni za smrt jejich jednoho člena, ale nepovedlo se jim to a stali se na nějakou dobu nepřáteli expedice na Atlantidě (SGA 1x08 V podzemí).

Nahoru


Lantea

192121615820
1117132291

Lantea

Lantea je planeta v galaxii Pegasus, která se proslavila tím, že to bylo místo bájné Atlantidy Antiků. Před zjištěním skutečného jména planety navrhl poručík Aiden Ford z expedice Atlantidy pojmenování planety jako Atlantica, které bylo pak zamítnuto majorem Johnem Sheppardem.

Planeta má jeden měsíc s pravidelnou orbitou kolem Lantey. V minulosti měla ještě jeden měsíc, který byl nějakou katastrofou zničen a je nyní rozptýlen v pásu asteroidů v Lanteanském systému. Lantea je jedna ze dvou známých planet v místní sluneční soustavě, která má atmosféru schopnou udržet lidský život. Jedná se převážně o planetu pokrytou velkým oceánem, i když existuje i jedna pevnina, která zahrnuje přibližně 15 000 000 km2. Na pevninu se potom odstěhovali Athosiané, kde pěstovali plodiny a drželi tak sebe soběstačné. Později ale byli nuceni pevninu opustit. Na planetě existují nejméně tři živočišné formy života, velryba nazývána Antiky Flagisallus, obří humří stvoření, jehož jméno není známo a ryby pozoruhodně podobné pozemskému pstruhu. Po celou dobu své historie se na planetě nevyvinul inteligentní život, přestože Flagisallus vykazuje malé známky inteligence. Po celou dobu své historie se na planetě nevyvinul inteligentní život, přestože Flagisallus vykazuje malé známky inteligence. Život na planetě je ohrožován dvěma významnými nebezpečími. Za prvé, každých 20 až 30 let se oceán neobvykle ohřeje, což způsobuje vývoj silných bouří, které mohou pokrýt až 20% planety a způsobují velkou zkázu. Tyto bouře vyvolávají velkou elektrickou aktivitu, silný vítr a intenzivní déšť. Nebýt štítu Atlantidy i samotné město by bouři podlehlo. Dalším velkým nebezpečím je koronální hromadná ejekce hmoty místního slunce, která postihne všechny planety v soustavě a stává se přibližně jednou za 15 000 let. Dokáže zničit veškerý život na planetě, ale Antikové v minulosti se proti tomu bránili tím, že dokázali rozšířit štít města a pokryli tím velkou část planety. Nicméně oblasti, které nebyly chráněny štítem, byly tak zdevastovány, že zde vyhynulo hned několik druhů živočichů (SGA 1x10 Bouře, 1x11 Oko bouře, 3x12 Ozvěny).

Poté co Antici opustili Zemi přibližně před 5 až 10 milióny let, konečně usadili své město na této planetě v galaxii Pegasus, kterou nazvali Lantea. Město Atlantida sedělo na vodě jako ostrov a od této planety začali zkoumat svou novou domovskou galaxii, nasadili život na planetách a postavili zcela novou síť hvězdných bran, tentokrát s použitím nového designu a také nechali některé jen na orbitách kolem planet. Pro ochranu svého nového domova vybudovali rozsáhlou síť obranných satelitů rozmístěných po celém Lanteánském systému. Jako alternativní zdroj energie pro jejich město vybudovali na dně oceánu planety mobilní geotermální vrtné plošiny. Město nakonec museli opustit a potopit ho na dno oceánu, kvůli válce s Wraithy, které vlastně sami stvořili. Na dně oceánu zůstal taky jeden wraithský křižník při posledním útoku, ve kterém přežila celou tu dlouhou dobu jen jedna z královen Wraithů. Město a později i křižník nakonec objevila pozemská expedice.

Nahoru


Nová Lantea (M35-117)

192121615820
Do příletu Atlantidy neměla bránu

M35-117

Je planeta v galaxii Pegasus, na kterou byla Atlantida přemístěna po svém odchodu z Lantey v roce 2007, když na ni zaútočili Replikátoři. Než na ni přiletěla Atlantida, neměla planeta hvězdnou bránu a dalo se na ni dostat jen lodí.

Planeta má atmosféru schopnou udržet život jako Země a její slunce je hvězda spektrální třídy G, stejně tak jako naše Slunce. Je podobná Lantee, má také velký oceán, ve kterém se usadila Atlantida. Její pevnina je pozoruhodně veliká, kterou obývá jedovatý had a je domovem rostliny velmi podobné pozemské Begonia eiromischa, která byla v roce 2007 oficiálně vyhlášená jako vyhynulá. Planeta má také pět měsíců, ale pouze dva jsou viditelné pouhým okem. Planeta má sklon k ionosférickým bouřím (SGA 4x02 Záchranné lano, 4x13 Karanténa, 5x15 Pozůstatky).

Planeta byla za nové místo vybrána po zajetí Dr. Weirové Replikátory z části proto, že před tím neměla žádné znalosti o jejím umístění. Udržet tajemství o jejím umístění před Wraithy a Replikátory bylo považováno za nejvyšší prioritu.

Jak vyplynulo z alternativní časové linie, ze slunce tohoto systému se stane zhruba za 48 000 let rudý obr. To způsobí, že bude planeta stále teplejší a teplejší, až vyschnou oceány a stane se z nich poušť, atmosféra se vypaří a vyhubí veškerý život na planetě. Zdálo se, že město Atlantida přežilo a zůstalo nedotčené i za těchto podmínek. Nakonec se samozřejmě stane ze slunce rudý obr i v naší realitě (SGA 4x20 Poslední muž).

Bylo zjištěno, že na planetě také havaroval zárodečný nosič vymírající rasy zvané Sakari. Ten byl nakonec převezen do nového světa pozemskou lodí Apollo (5x15 Pozůstatky).

Chvíli potom se potopila přední část lodě nemocného wraithského úlu do oceánu planety. Byla to loď Wraitha Todda a na palubě zůstal tým plukovníka Shepparda, majora Lorna a další tým mariňáků. Nakonec byli zachráněni záchranným týmem v Puddle Jumperech před tím, než se úplně potopila (SGA 5x17 Nákaza).

Nahoru


Taranis

2959187

* Adresa obsahuje dva stejné symboly a není známo, která pozice je správně. Je dokonce možné, že není správně ani jedna z obou pozic se stejným symbolem.

Taranis

Planeta v galaxii Pegasus. Byla to bývalá kolonie Antiků, o čemž svědčí zanechaná základna s vytáčecím zařízením, jako má Atlantida a má štít napájený geotermální energií. Za války s Wraithy základna na Taranis sloužila jako opravářský dok pro antické loďstvo. V doku zůstala jedna neopravená loď Hippaforalkus, která pak byla pojmenována Sheppardem jako Orion. Základna zde byla ponechána nedotčená, když uprchli Antici na Zemi. Nakonec byl Taranis znovu osídlen lidmi, kteří začali studovat antickou technologii zde zanechanou a pomocí štítu se chránili před Wraithy. Nicméně používání štítu, který využíval geotermální energii, způsobilo, že se dosud spící supervulkán, v jehož jícnu se nalézala celá základna, stal aktivní. Na planetu přišla expedice Atlantidy. Když začalo docházet k otřesům a hrozil výbuch vulkánu, nabídli Taranisanům evakuovat se na Atlantidu, než pro ně najdou nový svět. Většinu lidí zachránili, brána byla zničena a výbuch supervulkánu způsobil, že se z něj vyhrnul masivní oblak prachu a popela, který zahalil planetu, a ta se stala po staletí neobyvatelná (SGA 2x19 Peklo).

Nahoru


Wraithský domovský svět

20342628710

* Stejnou adresu má ještě planeta Proculus. Jedná se o stejné záběry při vytáčení z Jumperu. Předpokládá se, že u této planety bude asi správně, protože byla vidět i na DHD na Athosu, když odlétaly wraithské šipky.

Domovský svět Wraithů

Planeta v galaxii Pegasus, která se stala domovem Wraithů. Vyvinul se zde první Iratuský brouk, ze kterého se později vyvinuli právě Wraithové. Na planetě jsou běžné silné bouře a také tam můžeme vidět veliké stromy, vypadající jako mrtvé. Kolem planety obíhají prstence, což je netypické pro tuhé planety. Planeta má hvězdnou bránu na oběžné dráze. Na planetě byl už stovky let minimálně jeden mateřský úl Wraithů, který byl za tu dlouho dobu pokryt vegetací. Wraithové tam hibernovali.

Když vysílač zachytil někoho s genem ATA na planetě Athos, vyslali tam tři wraithské šipky, aby to vyšetřili. Na Athosu byli zachyceni jejich transportními zařízeními Athosiané a také někteří lidé z expedice Atlantidy včetně plukovníka Marshalla Summera a odvezeni na tento svět. Sheppard a Ford následně zorganizovali záchrannou misi, která sice byla úspěšná, ale plukovník Summer zaplatil životem a také probudili všechny Wraithy z hibernace. Zároveň se Wraithové dozvěděli, že existuje nějaká Země, kde je mnoho potravy pro Wraithy (SGA 1x02 Vynoření).

Později šel tým z Atlantidy shromažďovat na planetu informace, ale zjistili, že wraithský mateřský úl už tam není a odletěl, přičemž po sobě zanechal obrovský kráter. Zároveň byl zde major Sheppard napaden Iratuským broukem, který se ho nechtěl ani za nic pustit. Nakonec to dobře dopadlo (SGA 1x04 Třicet osm minut).

Nahoru


Autor: Scimani © 2009 sg-portal.eu, e-mail: scimani@sg-portal.eu