Planety a místa - Mléčná dráha

UPOZORNĚNÍ

Tyto stránky jsou původní ze starého webu, takže obsahují drobné chyby. Postupem času budou nahrazeny za nové.

Abydos / Cimmeria / Dakara / Chulak / Tollana / Země


Abydos

27715321230

Abydos

Byla první planetou dosaženou prostřednictvím programu Hvězdné brány na Zemi a pravděpodobně první svět, na který Goa’uldi přesunuli lidi z Tau‘ri, aby jim mohli sloužit. Nachází se v systému jednoho slunce a obíhají kolem ní 3 měsíce. Na planetě trvá jeden den 36 hodin. Je to pouštní svět, jinak neužitečný, kromě ložisek naquadahu, které se zde nacházejí. Když byl tento svět pod nadvládou Goa’ulda Ra, přinutil lidské obyvatele, aby pro něj naquadah těžili. V době, kdy lidé z Tau‘ri navštívili poprvé Abydos jako výzkumníci, nebyli si jisti jeho použitím. Lidé, kteří žili na této planetě, byli potomci lidí ze Země a nebyli vůbec vyspělí. Lidé zde měli také ochočená zvířata připomínající velblouda. Nazývali se Mastadge. Jsou to velká, chlupatá, čtyřnohá zvířata s dlouhým krkem, větší než kůň a mají velmi vyvinutý čich. Je schopen cvalu na velké vzdálenosti a zdá se, že mohl pohodlně dýchat během písečné bouře. Používali je jakou soumary a pomáhali lidem při práci.

Hvězdná brána na této planetě se nachází uvnitř ohromné pyramidy, do které se vstupovalo skrz blízký chrám. Pyramida sloužila jako přistávací místo pro Ra’ovu loď. Na planetě se také nacházela veliká místnost s kartuší, na které byl rozsáhlý seznam adres sítě bran v Mléčné dráze, který se stal potom jediným zdrojem adres bran v SGC, než O’Neill později dodal další od Antiků. Na Abydosu byly také skryté jeskyně Kaleemah, kde se všichni ukryli při útoku Anubise. Nacházela se v nich také tajná místnost s urytým Ra’ovým Okem. Hlavní město Abydosu bylo Nagada. Bylo z kamene a bylo obehnáno velikými zdmi s jedinou dřevěnou bránou. Zdi byly navrženy tak, aby zabránily průniku písečné bouře do města a také pro případ útoku smrtících kluzáků.

Symboly pro tento svět byly první platnou adresou brány, které objevil Dr. Jackson na kartuši z Gízy. Tým byl poslán skrz bránu, vedený Jackem O‘Neillem, aby zde hledal známky možného nebezpečí. V případě zjištění nebezpečí, byl Jack instruován, aby tam odpálil termonukleární hlavici. Když se Abydosiané poprvé setkali s týmem, byli moc přátelští a věřili, že byli posláni jejich bohem Ra‘em. Když se Ra vrátil na Abydos a objevil jadernou zbraň a cestovatele z jiného světa, naplánoval poslat jadernou hlavici zpět na Zemi s přidaným naquadahem, který by zvýšil účinnost bomby stonásobně. Zadržel O’Neilla a oživil Dr. Daniela Jacksona v jeho sarkofágu, který byl zabit v boji. Donutil Daniela, aby popravil svůj tým před zraky všech Abydosianů. Daniel neochotně začal provádět popravu, ale v poslední vteřině se otočil proti Ra‘ovi a strážím, což jemu, týmu a skupině mladých Abydosianů umožnilo uniknout. Danielovi se posléze podařilo přesvědčit Abydosiany, že jejich vládci nejsou bohové a povzbudil je k rebelii. Když to jejich vůdce Kasuf konečně provedl, Ra se pokusil opustit planetu, ale O’Neill a Jackson přesunuli kruhy hlavici na jeho loď, která explodovala na oběžné dráze. Jack O’Neill a jeho muži se vrátili na Zem, ale Daniel Jackson zůstal na Abydosu. Viděno ve filmu Hvězdná brána.

Po konci Ra‘ovi vlády byli Abydosiané volní a žili jejich životy s Danielem. Později byl obnoven kontakt se Zemí a SG-1 se vrátila, protože si mysleli, že útok na Zemi v roce 1997 byl veden z Abydosu. Po zjištění, že útoky nebyly z Abydosu, Daniel ukázal SG-1 kartuše obsahující mapy adres hvězdných bran leptané do struktury stěn. Ihned po tom neznámí útočníci vedené Goa‘uldem Apophisem dorazili také na Abydos, zabili a zranili mnoho Abydosianů a také zranili Louise Ferrettiho z SG-2, který si všiml adresy, kam útočníci unikli i se zajatým Skaarou a Sha‘re. Daniel Jackson se pak rozhodl k návratu na Zemi, aby je pomohl zachránit a Kasuf pohřbil bránu na dobu jednoho roku až do jeho návratu (SG-1 1x01-02 Děti bohů).

O rok později planetu navštívil Daniel s Teal’cem, aby informoval Kasufa, že jeho dceru nenašel. Ona ovšem už na planetě byla a byla těhotná. To také zapříčinilo, že Goa’uld v ní spal, než se dítě narodí. Dítě počaté Goa’uldy není běžná věc a nazývá se Harsesis. Má veškeré vědomosti a znalosti Goa’uldů. Sha’re nakonec porodila a dítě ukryli před zmocněním se ho Heru’urem. Démon v Sha’re se probudil a vrátila se k Apophisovi, kterému řekla, že ho Heru’ur unesl (SG-1 2x09 Tajemství).

Nakonec byl Abydos zničen a obyvatelé zabiti Anubisem, když tam hledal Oko boha Ra. To nejdříve našla SG-1 a Anubis jim slíbil, že když mu ho dají, odletí a lidem se nic nestane. Nakonec museli souhlasit, ale Anubis dohodu nedodržel a po zamontování posledního Oka do své ničivé zbraně na své mateřské lodi na pyramidu vystřelil a zničil vše živé v okruhu mnoha kilometrů. Nikdo nepřežil, ale naštěstí povznesený Antik Oma Desala byla schopna pomoci Abydosianům a ti se povznesli (SG-1 Kruh se uzavírá).

Nahoru


Cimmeria

11352217626

Cimmeria

Označená Tau’ri také jako P3X-974 je planeta pod ochranou a je ve smlouvě o chráněných planetách na základě jednomyslného výroku 40.73.29. Planeta obíhá kolem jednoho Slunce a má nejméně jeden měsíc. Je pokryta hustými lesy a velkými hornatými oblastmi. Asgardé tam postavili akvadukt, který přivádí vodu z hor k vesnicím do údolí. Dominantní rasou jsou zde Cimmeriani. Obyvatelé tohoto světa jsou prostí lidé a pravděpodobně potomky Vikingů ze severní Evropy na Zemi a pevně věřili, že Asgardi jsou jejich bohové, kteří je chránili před Goa’uldy, kterým říkali Etinové, než přišli lidé z Tau’ri, kteří později úspěšně kontaktovali Asgardy a ti rozhodli, že již není nutné je držet v tomto přesvědčení. U brány se nalézá zařízení Asgardů, které se nazývá Thorovo kladivo. Toto kladivo chránilo obyvatele před nežádoucími vetřelci, jako jsou např. Goa’uldi. Dokázalo v nich odhalit symbionta a poté je přenést do labyrintu v hoře, kde veškeré energetické zbraně přestaly fungovat. Z labyrintu může vyjít živý jen hostitel, protože při výstupu z něj je umístěno kladivo, které symbionta zabije, ale hostitele nechá naživu.

Kladivo přeneslo do labyrintu Teal’ca s O’Neillem při jejich první návštěvě. V labyrintu ale čekala další hrozba v podobě prvního hostitele Goa’uldů, Unase, který se dokáže regenerovat, takže jejich palné zbraně ho nezabily, jen zpomalily. Zbytku týmu nakonec pomůže Kendra, která je zavede k výstupu z labyrintu, protože jediná znala cestu, jelikož i ona byla dříve Goa’uld, ale kladivo ji osvobodilo. Pro osvobození Teal‘ca nakonec museli kladivo zničit (SG-1 1x10 Thorovo kladivo).

Později Heru’ur zjistil, že již není Thorovo kladivo funkční, napadl Cimmerii, přinutil obyvatele k otroctví a začal stavět pyramidy pro své lodě Ha’taky. Kendra byla mrtvá, ale před tím, než ji zabili, nařídila Gairwyn, aby se pokusila kontaktovat Zemi. SG-1 jim přišla na pomoc, protože byli odpovědní za zničení Thorova kladiva. O’Neill a Teal’c pomáhali bojovníkům v ochraně Cimmerie a Daniel se Sam šli s Gairwyn, aby se pokusili najít Síň Thorovi moci. Domnívali se, že by tam mohly být ukryty mocné zbraně. V Síni podstoupili několik zkoušek, aby se ukázalo, jestli jsou hodni uvidět pravou moc. Tím ale nakonec nejsou zbraně, ale komunikační relé, které ukázalo pravou tvář Asgardů. Vysvětlili Asgardům situaci, ale nakonec byli přeneseni bez Gairwyn zpět. Heru’ur SG-1 zajme, ale v poslední chvíli se ukáže Asgardská mateřská loď a zachrání je (SG-1 2x06 Thorův vůz).

Nahoru


Dakara

162838334

Dakara

Dakara je planeta v Mléčné dráze ovládaná v různých časových obdobích Antiky, Goa’uldy a svobodnými Jaffy. Planeta byla původně obývána Antiky, když přišli do naší Galaxie. Na planetě vybudovali Superzbraň, která kdysi vytvořila nový život v Mléčné dráze po devastaci, kterou způsobil mor, který se přehnal Galaxií. Ovládání zbraně leželo v malé místnosti ukryté za zdí, jež šla otevřít jen díky vyřešení složité hádanky na zdi. Hvězdná brána leží na úpatí naproti této památky a je-li správně přeprogramována, umožňuje energetickému poli ze zbraně projít a šířit se do všech bran v Mléčné dráze.

Po odchodu Antiků z planety ji zřejmě ovládli Goa’uldi. Vládci soustavy si byli vědomi toho, že silná zbraň na Dakaře existovala, ale nepodařilo se jim ji najít. Planeta měla zlověstnou roli pro Goa’uldy, kteří ji využívali, na ní zotročili Jaffy. Podle jaffských příběhů byla Dakara planetou, na které jejich otroctví začalo a bylo to místo prvního rituálu Prim’tah. V chrámu Jaffa dostal pro jejich novou sílu symbionta. Chrám bylo poslední posvátné místo Goa’uldů, aby udrželi Jaffy loajální a kde propagovali lží, že oni jsou bohové. Samotná myšlenka vstoupit na Dakaru, byla pro Jaffy nemyslitelná, ale nakonec se rozhodli, že se ji pokusí obsadit.

Kolem konce vlády Goa’uldů ležela planeta hluboko uvnitř bývalého území Ba’ala a uplatnit tak nárok na planetu, bylo takticky nesprávné. Proto stále držel u planety velkou flotilu Ha’taků, aby ji mohl ochránit z případné invaze.

Lidsky vypadající Replikátor Samantha Carterová chtěla zničit superzbraň, protože věděla, že se dá přeprogramovat, aby zbraň vyhladila všechny Replikátory v Galaxii. Goa’uld Anubis chtěl zase použít zbraň, aby přestavěla život v Mléčné dráze podle svých vlastních specifikací.

Při jaffském povstání se svobodní Jaffové angažovali v obsazení Dakary. Teal’c věřil, že klíčem úspěchu je příchod Jaffů společně, udržet její strategickou polohu a příkladem jejich síly bylo planetu udržet ve jménu svobodných Jaffů. Po dlouhém a krvavém tažení se jim podařilo nakonec odrazit Goa’uldy a Replikátory a udržet svět pro sebe. Když Jaffové upevnili svou pozici na planetě, zbraň byla lokalizována plukovníkem Samanthou Carterovou a za pomoci jejího otce Jacoba se symbiontem Tok’ry Selmak a vládce systému Ba’ala, byla zbraň upravena a použili ji ke zničení všech Replikátorů v Galaxii (SG-1 8x16, 8x17 Poslední boj). Zmocněním se planety ukázalo všem ostatním Jaffům, kteří byli ještě v otroctví, že Goa’uldi nejsou ve skutečnosti bohové. To vedlo ke všeobecnému povstání Jaffů proti jejich pánům. V kombinaci s oslabenými Goa’uldy po jejich válce s Replikátory, bylo výsledkem svržení všech vládců soustavy a kolapsu jejich říše. Jaffové z celé Galaxie si vzali Dakaru za svůj domov a začali zde vytvářet novou demokratickou vládu. O pár měsíců později svobodný národ Jaffů zvolil vůdce do svého úřadu a stal se jím Gerak. Ba’ala a všechny další Goa’uldy porazil, svobodní Jaffové nadále obývali Dakaru, vybudovali nové stavby z kamene a silnou společnost, která doufala, že se rozšíří do zbytku Galaxie.

Později během invaze Oriů v Mléčné dráze, svobodní Jaffové pod vedením Se’taka chtěli použít superzbraň a zničit všechny přisluhovače Oriů. Adria ale vzala jeden křižník na Dakaru a zaútočila na planetu. Adria naprosto zničila Dakaru, zničila chrám, který obsahoval zbraň a zabila většinu z politického vedení svobodných Jaffů (SG-1 10x07 Protiúder).

Po zdánlivě úspěšném nasazení Merlinovy zbraně proti Oriům v jejich galaxii, stále jejich lodě a armády plenily světy, které se nechtěli k nim přidat a Země tak stále čelila jejich možné invazi. Proto se do ruin Dakary vrátila SG-1 v naději, že nalezne zbraň Archu pravdy, která by všechny přesvědčila, že Oriové nejsou bohové. V ruinách Dr. Jackson najde uzamknutou kamennou truhlu a věří, že je to Archa pravdy. Na truhle je nápis v nejstarším známém dialektu Antiků. Tým je napaden vojáky Oriů a jsou kvůli přesile nuceni se vzdát Tominovi. Ten potom truhlu rozstřelí, protože jim SG-1 namluví, že když ji otevřou, dokáže zničit Orie, ale tomu nevěří Převor, tak mu to nařídí. Zjistí ale, že obsahovala jen staré svitky. Následně je Převor zabit a Tomin se s vojáky kvůli pochybnostem vzdá a vrátí se s týmem na Zemi (film SG-1 Archa pravdy).

Nahoru


Chulak

9223153720

Chulak

Je to domovská planeta Goa’uldů, dříve pod vládou Apophise a také všech Jaffů. Planeta byla veřejně označena jako první planetou goa’uldských bohů. Byla také první planetou, která padla do rukou Oriů. Chulak obíhá binární hvězdný systém, který dodává planetě velmi teplé dny a chladné noci. Planeta je hornatá, hustý vegetační svět s obrovskými jehličnatými lesy. Nachází se zde také hlavní město, které se nazývá Chulak, stejně jako planeta. Zdá se, že město je postaveno na vrcholu kopce a je několik kilometrů od hvězdné brány. Město je kamenné a je zde postaven palác s chrámem Apophise. Hvězdná brána na Chulaku je pojmenována místními obyvateli na planetě jako Chappa’ai. Působí zde více jak 5000 let. Pod kontrolou Apophise byla oblast Hvězdné brány zbavena lesa a byla z ní udělána téměř svatyně se strategicky umístěnými kameny do tvaru jakéhosi víru, který vypadá jako spirální ramena Mléčné dráhy.

Za vlády Apophise byla planeta objevena týmy SG-1 a SG-2, po té co Louis Ferretti zahlédl adresu Chulaku na Abydosu, když se útočníci vraceli. Oba týmy pokračovaly na planetě, ale tým SG-1 byl zajat Apophisem a uvězněn spolu s unesenými Abydosiany. Později O’Neill přesvědčil prvního muže Apophise Teal’ca, aby jim pomohl. Ten se nakonec otočil proti vlastním strážím, které zabili a pomohl týmu a lidem utéci na Zemi (SG-1x02 Děti buhů).

Háje Chompkatského jitra je oblast země na Chulaku, o které se říká, že je krásná, protože je plná různých kvetoucích rostlin. Teal’c s Rya’cem si tam hráli, když byl mladý. Později použije Rya’c háje Chompkatského jitra jako kódovou zprávu pro Tea’lca, když byl pod vlivem Apophise. Teal’c ji rozluštil a setkal se s ním v háji. Spolu s SG-1 pozabíjeli stráže a vzali ho s matkou zpět na Zemi, ačkoliv se později ukázalo, že je stále pod vlivem Apophise (SG-1 2x08 Rodina).

Další oblastí na Chulaku je úpatí Gomai. Během setkání s některými Jaffy o vstupu do povstání byl Tea’lc představen Ma’karem z úpatí Gomaie, než byl zajat. Později se zjistilo, že setkání byla past, která by umožnila Apophisovi chytit Heru’ura, kterého ale nakonec zabil (SG-1 4x14 Hadí zášť).

Po Apophisově vládě byl Chulak napaden Sokar’ovými silami a ten převzal kontrolu nad planetou, ale mnoho Jaffů se stalo stoupenci jaffského povstání za svobodu. Když do Mléčné dráhy dorazily první Orijské mateřské lodě, byla tato planeta první, která byla Orii dobita během jejich invaze v Mléčné dráze, protože s největší pravděpodobností byl Chulak první planetou, která povstala proti Goa’uldům. Oriové tak chtěli dokázat, že se s Jaffy snadno vypořádají. Po porážce Oriů ovšem není známo, co se dál na Chulaku dělo (např. SG-1 3x20 Mateřský instinkt, 7x22 Ztracené město, 8x16 Poslední boj, 10x01 Z masa a kostí).

Tazek'sur je památník na Chulaku, kde selhalo Jaffské povstání při bitvě a kde zemřel otec Geraka. Toto místo si Teal‘c vybral, aby přesvědčil Geraka, že udělal špatnou věc, když se stal Převorem a pomohl jim zlikvidovat na Zemi Orijský mor (SG-1 9x11 Čtvrtý jezdec apokalypsy).

Nahoru


Tollana

4298221825

Tollana

Tollana byla planeta, na kterou museli odejít Tolláni po katastrofě na jejich původní domovské planetě Tollan. Původně neměla hvězdnou bránu, ale Tolláni byly schopni za pomoci Noxů vybudovat si svou vlastní. Tolláni rychle vybudovali své město na planetě spolu s výkonným obranným systémem iontových děl.

Co se týče kolonizace, tak to byl svěží zelenající se svět v Mléčné dráze, který původně neměl hvězdnou bránu. Byl nedotčen inteligentním životem až do příjezdu Tollánů. Byla vybrána za jejich nový domovský svět za pomoci Noxů, kvůli nalezištím trinia na planetě. Oni utrpěli krutou lekci, při níž poskytli svou moderní technologii málo vyspělé civilizaci a jejich původní domovský svět Tollan, byl tímto zničen. Proto se zde usadili a byli rádi, že zde nemusí trpět žádný ze škodlivých účinků viděných na Tollanu a zařekli se, že už nikdy nedovolí, aby se nějaká podobná událost opakovala znovu. S jejich technologií, jakož i přírodními zdroji planety, měla Tollana dostatek čistých zdrojů energie, stejně jako zásoby potravin a živin. Navíc s sebou Tolláni přinesli technologii, která jim umožňovala přizpůsobit planetární klima a zachovat prosperující ekosystém.

Planeta sama měla dva měsíce, které pokřtili jako Onseem a Deril. Po usazení se na hlavním kontinentu planety, který pojmenovali Vanell, Tolláni postavili jejich první město mezi dvěma osamocenými kopci. Pozice byla pravděpodobně vybrána pro svou polohu v blízkosti oceánu, který využívali jako vodní zdroj, kterou extrahovali a čistili, aby mohla být lidmi užívána. Kromě toho recyklovali a čistili veškerý odpad před tím, než ho vrátili do prostředí a tím udržovali planetu čistou. Automatická klimatizace zajišťovala, že planeta udržovala v blízkosti sídel ideální teplotu, příležitostně jim poskytne bouřku, aby znovu naplnila zdroje místní přírody. I když by nebyl tento systém kontroly počasí, planeta měla příhodné počasí pro osídlení lidmi a měla předvídatelná roční období a počasí. Také se zdá, že Tollana je mnohem menší než Země a celá planeta by mohla být chráněna 9 iontovými kanóny, zatímco Země jich potřebuje 38 pro globální ochranu. Nicméně s tímto názorem já osobně moc nesouhlasím, protože si myslím, že jejich 9 kanónů je potřeba na celou jejich populaci, která ovšem je rozprostřena na velmi malém kousku planety, kdežto na Zemi jsou lidé skoro všude a je jich mnohonásobně více, takže velikost planety bude pravděpodobně podobná.

Tolláni brzy postavili na jejich nové planetě hvězdnou bránu, která jim umožňovala zůstat v kontaktu se svými novými spojenci, stejně jako dostat se rychle na jiné planety a byla umístěna uvnitř hlavního města. Kromě brány postavili rychle řadu dalších staveb na své nové planetě a brzy byli na cestě k obnově jejich společnosti. Jako jedna z prvních staveb byla postavena pamětní zeď. Do zdi jsou vyleptána jména všech Tollánů, kteří na planetě zahynuli. Vrcholem všeho je zde uvedena deklarace nejvyššího zákona Tollánů; nikdy sdílet jejich technologii s jinými druhy, pokud si nejsou jisti, že ji moudře použijí. Tolláni brzy začali navštěvovat pamětní zeď alespoň jednou týdně, aby se pomodlili, nebo žádali podporu a vedení v jejich životech.

Všechna bydlení na planetě byla poskytnuta vládou a většina lidí žila v malých soukromých ubikacích, které byly málo vybavené. Rodiny měly větší ubytování, která byla obvykle víceposchoďová. Každá bytová jednotka zahrnovala základní zábavní zařízení, stejně tak prostředky pro zdravotnictví, přípravu potravin, pro hygienu a společné shromažďovací oblasti spolu se soukromými místnostmi pro spánek pro každého člena domácnosti. Ti kdo sloužili ve vládní funkci, měli často mírně větší bydlení, které bylo rovněž blíže k jejich místu výkonu práce, a považovala se za ohromnou poctu.

Na prostranství ministerstev byla umístěna většina vládních úřadů a byla domovem čtyř divizí vlády, která se starala o všechny záležitosti na Tollaně. Tyto úřady byly pojmenovány po svých funkcích, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo vědy a konečně ministerstvo vesmírného prostoru. Většina těchto budov byla složena z jednoduchého bílého pískovce či mramoru se sériemi vzdušných mostů, které je spojovaly pro snadnější přesun. Každé z ministerstev plnilo důležité a samostatné úkoly, jimiž se řídila Tollana, ale každý úřad zveřejňoval vše na centrálním úřadu Curie, který byl nejvyšší řídící orgán planety. Brzy po obydlení planety Tolláni kontaktovali některé daleké světy kolonií, které byly obydlené průzkumníky desítky let před tím, než byl jejich bývalý svět Tollan zničen, aby obnovily kontakty a nabídli lidem nový domov. Mnozí z těchto kolonistů se rozhodli cestovat na Tollanu, aby pomohli svým lidem v obnově.

Na planetě se stalo několik událostí, jednou z nich je, že tam havaroval Goa’uld Klorel ve Skaarovém těle. Tolláni se rozhodli pro Triad, kde se ukáže, komu přiřknou tělo. Byli pozváni SG-1, Goa’uldi a nestranná strana Noxové. Během Triadu se ukázalo, že Goa’uldi chtějí zničit Tollanu, to se jim ale nepodaří, protože Teal’c s Lyou ukryjí jeden iontový kanón a Tollanu zachrání. Triad vyhraje Skaara a Klorel je vyjmut z těla Tok’ry (SG-1 3x15 Záminka).

Krátce po této události Tolláni zjistili, že lidé z Tau’ri kradou technologie, domluvili se s Asgardy, že přeruší diplomatické vztahy se Zemí. SG-1 je vyslána na Tollanu, aby to urovnala, ale O’Neill se rozčílí a při návratu ukradne kus technologie. Opustí SGC, aby našel tým NID operující mimo Zemi. NID najde a přivede je zpět na Zemi. Vše byla jen záminka, aby je mohl dopadnout a jeho tým o ničem nevěděl (SG-1 3x18 Odstíny šedi).

Nakonec Goa’uld Tanith ve službách Anubise byl schopný změnit štíty na své lodi, aby ho chránily před Tollanskými iontovými kanóny a nutil jim vůli Anubise. Tanithův plán na zničení Země byl nakonec zmařen zásahem SG-1, ale zdecimoval planetu a zabil většinu Tollánů, pár se jim podařilo uniknout, ale pak už o nich nikdo neslyšel (SG-1 5x09 Mezi dvěma ohni).

Nahoru


Země

28265361129
2728161230313
10152026281318630

* Adresa z Destiny je oficiální z konceptu pro epizodu 1x05 - Země. Ovšem v epizodě 2x12 - Dvojí osud jsou na bráně vidět při vytočení Země jiné symboly.

Země

Také nazývána Antiky jako Terra, Asgardy jako Midgard, Goa’uldy jako Tau’ri, a sama Tau’rii označena jako P2X-3YZ. Je domovskou planetou lidí a kolébka lidské civilizace v Mléčné dráze. Země byla jednou z prvních planet, kterou Antikové kolonizovali, když opustili své domovské galaxie. Známá jako Terra, byla centrem jejich říše v Mléčné dráze a také to bylo místo, kde byl zahájen projekt Destiny, což byla loď určená ke zkoumání vesmíru. Země byla také domovem pro městskou loď Atlantidu, nacházející se v Antarktidě, která ovšem byla v té době mnohem blíže rovníku planety. Před několika miliony let byli Antikové nuceni odejít z Terry s Atlantidou do galaxie Pegasus kvůli moru, který postihl naší Galaxii. Nakonec se ale vrátili, když utíkali před válkou s Wraithy, kterou nemohli vyhrát i s lepší technologií, protože je převyšovali mnohonásobně počtem. Někteří se rozhodli připojit se k původním lidem a začlenit se do lidské společnosti. Tím také přenesli na některé lidi gen ATA. Ovlivňovali tím také společnost, jako jsou Řekové a Římané, čímž vznikl např. mýtus o Atlantidě a také předáváním jejich jazyka (SG-1 7x22 Ztracené město, 9x01 Avalon, SGA 1x01 Vynoření).

Krátce po tom co se Antikové povznesli a opustili zbývající lidi v primitivním a bezbranném stavu, Goa’uld známý jako Ra objevil Zemi a její lid, vzal ho za svůj a vládl tam 5 000 let. Alternativní SG-1 cestovala zpět v čase, aby pomohla původním obyvatelům se vzbouřit proti Ra’ovi, který potom opustil Zemi a vrátilo se tak zpět všechno do původní časové linie (SG-1 8x19, 8x20 Moebius).

Díky znovuobjevení hvězdné brány se Tau’riové vydali na jiné planety a zjistili, že lidé žijí na jiných planetách a jsou potomky lidí ze Země, ale mají svou vlastní jedinečnou kulturu. Jak program hvězdné brány pokračoval, termín Tau’ri se nakonec vžil a začal být používán pro identifikaci lidí ze Země. Na Zemi se vyskytuje nejpočetnější populace ze všech známých planet a galaxií. Proto byla také v roce 2009 Země napadena wraithským mateřským úlem poháněným ZPM. Všechny pokusy Země zabránit útoky selhaly a byla téměř zničena, ale zásah Atlantidy a výbuch jaderné hlavice uvnitř úlu loď nakonec zničil ještě před tím, než mohli napáchat nevratné škody (SGA 5x20 Nepřítel před branami).

Země se také několikrát ocitla v alternativní realitě. V jedné z nich ji Apophis napadl a zničil většinu velkých měst. Do této reality se dostal Daniel Jackson. Nakonec mu pomohli, aby se mohl vrátit do své reality a předal tam zprávu o možném útoku na jejich Zemi (SG-1 1x20 Paralelní svět). V jiné realitě také Zemi napadl Apophis i s Teal’cem, ale Carterové se podařilo projít do naší reality a za pomoci SG-1 úspěšně kontaktovali Asgardy (SG-1 3x06 Jiný náhled). V jiné časové linii vytvořené Ba’alem byla Země napadena flotilou goa’uldských lodí pod jeho velením (film SG-1 Návrat). A v neposlední řadě byla Země také napadena wraithským mateřským úlem. Loď byla sice zničena z antarktické základny pomocí křesla, ale přežil jeden Wraith, který později poslal zprávu o souřadnicích Země do jiných realit, kde ji v naší realitě později zachytil mateřský úl poháněný ZPM, který potom Zemi napadl (SGA 5x19 Vegas).

O rasách, kulturách, světadílech atd. asi nemá cenu nic psát, jelikož to každý zná, když na Zemi žijeme, zmíním se ještě jen o bránách nalezených na Zemi. Brány zde byly nalezeny dvě, jedna v Gíze v Egyptě v roce 1928, označená jako brána alfa a druhá v Antarktidě v roce 1998, označená jako brána beta.

Brána alfa nalezená v Egyptě byla vlastně až druhou bránou na Zemi, pravděpodobně dopravenou Ra’em. Asi před 10 000 lety nejvyšší vládce soustavy Ra přišel na Zemi a bránou poslal otroky na Abydos, aby pro něj těžili naquadah, který se tam vyskytoval. Nakonec ale o 5 000 let později se staří Egypťané proti němu vzbouřili a ten byl nucen uprchnout ze Země. Brána byla pohřbena a objevena až roku 1928 profesorem Paulem Langfordem a jeho expedicí v Gíze (film Hvězdná brána). Brána zůstala v Egyptě až do roku 1939. Stále nevěděli, co je to za zařízení a obávali se, že je to nějaký druh zbraně a chtěli zabránit, aby se dostala nacistům do rukou, protože byli na pokraji druhé světové války. Brána byla přepravena do Spojených států nákladní lodí Achilles (film SG-1 Návrat). V roce 1945 profesor Langford a letectvo Spojených států prováděli výzkum na hvězdné bráně v naději, že se jedná o zbraň. Brána byla úspěšně aktivována, nicméně výzkum byl ukončen, protože jí prošel Ernest Littlefield, který skutečně cestoval na planetu Heliopolis, kde byl uvězněn a nedokázal se dostat zpět. Byl zachráněn až SG-1 v roce 1997 (SG-1 1x11 Tantalova muka). V roce 1969 byla brána ve svislé poloze uložena ve skladu, který se nacházel ve Washingtonu D.C. (SG-1 2x21 1969). V roce 1994 objevil Dr. Daniel Jackson symbol výchozího bodu alfa brány a stal se součástí týmu vyslaného na Abydos (film Hvězdná brána). Po misi byla hvězdná brána uložena v Cheyennské hoře, kde byla ponechána beze změny až do roku 1997, kdy zaútočil Apophis. Program hvězdné brány byl aktivován a brána byla používána různými týmy SG v boji proti Goa’uldům (SG-1 1x01, 1x02 Děti bohů). Asi o tři roky později byla brána z SGC přenesena na asgardskou mateřskou loď Biliskner, která byla napadena Replikátory, aby mohli z lodi uniknout, než byla loď zničena při nekontrolovaném průletu zemskou atmosférou a spadla do Tichého oceánu. Nicméně brána zničena nebyla a byla vyzvednuta ze dna oceánu Rusy. Rusové přepravili bránu na leteckou základnu Kuybyshev, kde na chvíli začali svůj vlastní program (SG-1 3x22 Nemesis, 4x07 Vodní brána). Nakonec byl ruský program odložen na neurčito. Brána alfa byla Rusy pronajata SGC za značnou sumu peněz a účasti na programu hvězdné brány po tom, co zničil Anubis bránu beta, kterou měli v SGC nainstalovanou, zatímco měli Rusové bránu alfa (SG-1 6x02 Spása). A nakonec Rusové prodali bránu SGC výměnou za plány X-304 Kkorolev.

Brána beta byla sice nalezena jako druhá v Antarktidě, ale na Zemi byla mnohem dříve, používali ji ještě Antikové. Brána tam byla zanechána, když Atlantida odletěla do galaxie Pegasus. Objevili ji náhodou O’Neill a Carterová, když energie výbuchu přetížila bránu na planetě P4A-771 a červí díra byla přesměrována na tuto bránu (SG-1 1x18 Osamění). Z Antarktidy byla převezena do Oblasti 51 a dána do skladu. Po obvinění týmu SG-1 z krádeže Svatého kamene na planetě PX7-941 Carterová zjistila, že byla tato brána používána a někdo jiný cestoval na planety a kradl technologie. SG-1 to jela vyšetřit a zjistila, že ve skladu Oblasti 51 byla umělohmotná replika. Nakonec byla brána nalezena a vrácena do Oblasti 51 (SG-1 2x14 Svatý kámen). Později studie brány beta ukázala, že může být jedna z nejstarších bran v Mléčné dráze, možná o 50 miliónů let starší. To mohlo znamenat, že Země mohla být první planetou v naší Galaxii, kterou kolonizovali Antikové a brána sem mohla být přesunuta z jiné galaxie (SG-1 6x04 V zajetí ledu). Hvězdná brána beta zůstala ve skladu do doby, než skončila brána alfa v Tichém oceánu, viz brána alfa. Poté byla instalována v SGC a sloužila tam do doby, než ji zničil Anubis.

S bránou beta ovšem nastal určitý problém, který scénáristé nikdy nevysvětlili, protože během celé doby, co byla používána v SGC, používala symbol výchozího bodu brány alfa. Lze jen předpokládat, že to není pravidlem a místo toho je to výrobní problém, způsobený opakovaným použitím stejného návrhu pro obě brány. Jak bylo uvedeno v epizodě SG-1 1x18 Osamění, brána beta má jiný výchozí bod.

Nahoru


Autor: Scimani © 2009 sg-portal.eu, e-mail: scimani@sg-portal.eu