Technologie - Tollánské

UPOZORNĚNÍ

Tyto stránky jsou původní ze starého webu, takže obsahují drobné chyby. Postupem času budou nahrazeny za nové, kde by už žádné rasy neměly chybět.

Tollánská hvězdná brána / Iontový kanón / Dálkový vysílač / Detektor zbraní / Energetická bariéra / Fázová bomba / Holografický záznamník / Oddělující zařízení / Tollánské ruční zbraně / Tollánský terminál / Univerzální ovládací zařízení / Zařízení pro průchod pevnou hmotou / Zařízení pro záznam emocí


Tollánská hvězdná brána

Tollánská hvězdná brána

Když byla Tollánská domovská planeta zničena, požádali Noxy a Daniela o nalezení nového světa, kde by mohli žít. Našli tedy vhodnou planetu, která splňovala všechny podmínky, ale neměla hvězdnou bránu. Tu však Tolláni potřebují k cestování na velké vzdálenosti, ale tuto nevýhodu smazala skutečnost, že tuto planetu Goa'uldi neznají.

S pomocí Noxů se jim podařilo velmi podrobně prozkoumat systém konstrukce brány a postavit si tak vlastní, která se od té antické liší už na první pohled. Jejich brána je celá bílá, není vyrobena z naquadahu, tvoří ji pouze jeden statický (nepohyblivý) kruh (tzn. že nelze adresu zadat ručně) a hlavně není potřeba žádného DHD, brána se ovládá speciálním tollánksým ovladačem. Kromě toho má také podobnou ochranu, jako Země má iris - můžou bránu obklopit energetickou bariérou, která zabrání složení hmoty při výstupu z červí díry.

Nahoru


Iontový kanón

Iontový kanón

Tolláni tento Iontový kanón postavili pro případ, že by jejich planetu napadli Goa'uldi. Tolláni mají 63 takových kanónů, které rozmístili po celé planetě na strategická místa. Pokud útočník zničí jeden kanón, ostatní útočníka zaměří a zničí jako primární cíl. Kanóny jsou postaveny hlavně pro ničení mateřských lodí na oběžné dráze, proto jeho střely proniknou goa'uldskými štíty zcela bez problémů.

 

NahoruDálkový vysílač

Dálkový vysílač

Komunikační zařízení používané Tollány. Toto zařízení je schopné posílat zprávy na obrovské vzdálenosti, ale není schopné přenášet obraz ani zvuk, není možné komunikovat v reálném čase. Zpráva je pak odeslána v nulovém čase na neomezenou vzdálenost.

 

 

Nahoru


Detektor zbraní

Detektor zbraní

Toto zařízení je schopné nalézt a zneškodnit jakoukoli mechanickou nebo energetickou zbraň. Je používán k ochraně důležitých budov, nebo při ochraně svědků v případě nějakého soudu.

 

 

Nahoru


Energetická bariéra

Energetická bariéra

Energetická bariéra je vlastně jistý druh energetického pole, který zabraňuje vstupu vetřelců a nepovolovaných osob do některých míst. Tato technologie je velmi vyspělá, protože na rozdíl od goa'uldských štítů je tento odolnější a opravdu nic skrze něj neprojde.

 

 

Nahoru


Fázová bomba

Fázová bomba

Fázová bomba se svými účinky podobá naquadriové bombě (je extrémně silná). Největší výhodou této bomby je generátor fázového posunu, který bombě dovoluje projít jakoukoli pevnou hmotou. Tuto bombu Tolláni sestrojili pod nátlakem Goa'uldů, kteří vyhrožovali zničením jejich planety. Goa'uldi chtěli, aby jednu z těchto bomb Tolláni poslali na Zemi, ale naštěstí dříve, než bombu poslali, byly všechny její prototypy zničeny výstřelem z iontového kanónu.

Nahoru


Holografický záznamník

Holografický záznamník

Zařízení o velikosti obyčejné mince. Lze do něj nahrát krátkou audiovizuální zprávu, která příjemci zobrazí asi 25 cm vysoký holografický záznam.

 

 

Nahoru


Oddělující zařízení

Oddělující zařízení

Toto zařízení bylo Tollány sestrojeno pro účely triadu (soudu), který má rozhodout o tom, zda vyjmou Goua'ulda z těla hostitele. Zařízení se umisťuje na hrudník a v jeho středu je bílý krystal. Pokud tento krystal svítí červeně, tělo ovládá parazit, pokud svítí modře, tělo ovládá hostitel.

Zařízení dokáže potlačit schopnosti Goa'ulda k ovládnutí hostitele a hostitel pak může být svobodný. Přepínání režimů je na dálkové ovládání, které umožňuje i trvalé uzamčení v daném stavu. Zařízení je také napojeno na životní funkce dané osoby a v případě násilného sejmutí následuje okamžitá smrt parazita i hostitele.

Nahoru


Tollánské ruční zbraně

Tollánské ruční zbraně

Tollánské ruční zbraně jsou něco jako naše pistole. Používají ji bezpečnostní složky při střežení důležitých objektů. Armáda ji používá jako sekundární zbraň. Výstřel protivníka omráčí. Tyto zbraně v sobě mají i jistý identifikační systém, který zabrání tollánským detektorům zbraní je zneškodnit.

 

Nahoru


Tollánský terminál

Tollánský terminál

Terminál se skládá ze tří průhledných monitorů, které jsou obsluhovány jedním člověkem. Každý terminál je vybaven bezpečnostním systémem, který v případě nepovolené aktivace spustí tichý poplach. Tím se stráže mohou dostat k nepovolané osobě, aniž by jim utekla. Standardní terminál umožňuje přístup k Tollánské databázi a k centrálnímu počítačovému systému.

 

Nahoru


Univerzální ovládací zařízení

Univerzální ovládací zařízení

Toto zařízení má každý Tollánec a je pro něj životně důležité, ovládají se jím totiž téměř všechna Tollánská zařízení (hvězdná brána, bezpečnostní systémy, energetické bariéry, atd.)

 

 

Nahoru


Zařízení pro průchod pevnou hmotou

Zařízení pro průchod pevnou hmotou

Osoba vlastnící toto zařízení může procházet jakoukoli pevnou hmotou bez možnosti úrazu, případně smrti. Zařízení je možné použít na libovolný počet osob, nelze ho však použít pro předměty, což kontroluje bezpečnostní systém, který detekuje přítomnost živých organismů a při jejich nepřítomnosti fázový posun nespustí.

Jak už bylo řečeno, zařízení využívá fázového posunu částic k průchodu předměty, a proto nedochází ani k částečné dezintegraci těla. Bohužel nevíme nic bližšího a navíc je, jako všechny tollánské technologie, pro nás příliš vyspělá a nemáme tak šanci v současné době jí porozumět.

Nahoru


Zařízení pro záznam emocí

Zařízení pro záznam emocí

Zařízení pro záznam emocí funguje podobně jako videokamera, nahrává tedy obraz a zvuk. Bohužel není známo jak konkrétně funguje, ale s největší pravděpodobností sleduje mozkové vlny osoby a zjištěné informace ukládá do paměti. Výhodou je snadné ovládání a malá velikost tohoto zařízení. Pro prohlížení emociálních záznamů se stačí dotknout červeného trojúhelníku a zavřít oči, aby promítání nebylo rušeno vnějšími vlivy. Zařízení tedy data posílá skrz neurální rozhraní a přehrává se vám tedy přímo v mozku, nepotřebujete žádné sluchátka ani obrazovku.

Nahoru