Technologie - Tok'erské

UPOZORNĚNÍ

Tyto stránky jsou původní ze starého webu, takže obsahují drobné chyby. Postupem času budou nahrazeny za nové, kde by už žádné rasy neměly chybět.

Biomonitor / Dálkový senzor / HUD (Heads Up Display) / Holografický projektor / Chemický implantát / Jed Tok'rů / Měřič síly / Monitorovací zařízení / Planetární bomba
Subprostorová sledovací síť / Tunely / Za'tarc detektor / Zařízení pro vyvolávání vzpomínek


Biomonitor

Biomonitor

Tímto zařízením se zjišťuje zdravotní stav pacienta. Používá se také pro zkušební účely, například když Anise zkoušela na týmu SG-1 speciální náramek, tímto zařízením pak monitorovala všechny životní funkce.

 

 

Nahoru


Dálkový senzor

Dálkový senzor

Dálkový senzor je zařízení na ochranu planety, který neustále sleduje celou sluneční soustavu a identifikuje všechny lodě, které do ní vstoupí. Tak dokáže včas varovat všechny Tok'ry, kteří pak stačí uprchnout. Dálkový senzor lze také použít jako vysílač, který informuje všechny Tok'ry ve vesmíru, že se nemají na planetu vracet.

Tok'rové vždy dají na planetu 4 senzory a to v okruhu 100 km kolem hvězdné brány. Senzory také umisťují tak, aby jejich průsečíkem byla právě hvězdná brána. Každý senzor má svůj vlastní zdroj energie, a proto jsou na sobě nezávislé. Dálkové senzory se nedají ovládat na dálku, musí se tedy buď zničit nebo vypnout ručně.

Nahoru


HUD (Heads Up Display)

HUD (Heads Up Display)

Toto zařízení má stejnou funkci jako HUD displeje, které používají piloti stíhaček. Pochopitelně je ale více vyspělé a upravené pro tok'erská plavidla. Mimo to se dá připojit k lodnímu počítači a zobrazovat na něm data získaná z lodních senzorů. Zařízení se skládá ze skenerů, které zjištěný obraz promítají pomocí třírozměrného síťového zobrazení na malý displej, který má voják umístěn před pravým okem, aby jeho zobrazovací plocha pokrývala celé zorné pole oka.

Nahoru


Holografický projektor

Holografický projektor

Hlavní funkcí tohoto zařízení je promítat trojrozměrný obraz. Přestože není příliš kvalitní, jeho hlavní výhodou je jeho malá velikost, takže jej můžete přenášet bez problémů v dlani. Obraz se zvukem se kvůli malé velikosti tohoto zařízení musí nahrávat něčím větším, například monitorovacím zařízením. Projektor lze také připojit k pozemským notebookům a použít ho k zobrazení dvourozměrného obrazu, což naprosto stačí a je zaručena 100% funkčnost přehrávání. Notebookem lze také obraz do zařízení nahrát, ale následné přehrání není zcela stabilní, protože zařízení je postaveno na trojrozměrný obraz, který je pro pozemšťany stále nedosažitelný.

Nahoru


Chemický implantát

Chemický implantát

Chemický implantát vznikl z přírodního obranného mechanismu Reolů. Reolům stačí dostat tekutinu na oblečení osoby, kterou chce podvést, Tok'rové to předělali na formu jedu, který se vstříkne dané osobě pomocí malé injekce. Chemikálie se dostane do mozku a upraví paměť osoby tak, že ji překryje falešnými vzpomínkami. Chemikálie dokáže ovlivnit smysl vnímání tak, že si napadený myslí, že před ním stojí úplně jiná osoba, než ve skutečnosti.

 

Nahoru


Jed Tok'rů

Jed Tok'rů

Tento jed sestavovali Tok'rové několik měsíců, je speciálně vytvořen tak, aby útočil na centrální nervový systém symbiontů a tím symbionta zabil. Bohužel to zabije i hostitele. Tok'ra, který jed vypustí musí počítat i s vlastní smrtí, protože Tok'rové a Goa'uldi mají vlastně stejný základ DNA.

Jed je umístěn v malé nádobce, která je rozdělena na dvě části. V okamžiku, kdy chce osoba jed vypustit, aktivuje vnitřní mechanismum stistknutím tlačítka. V nádobce se uvolní ventilek, jed se smíchá dohromady, nádoba exploduje a jed se v několika vteřinách rozšíří vzduchem na celkem slušnou vzdálenost.

Nahoru


Měřič síly

Měřič síly

Měřič síly je malý míč (velký zhruba jako tenisák), který stačí vzít do dlaně a zmáčknout ho co největší silou. Zařízení uvnitř pak vyhodnotí vaši fyzickou sílu a získaná data pak přenese do monitorovacího zařízení.

 

 

Nahoru


Monitorovací zařízení

Monitorovací zařízení

Monitorovací zařízení zastává u Tok'rů stejnou funkci jako u nás notebook. Jedná se o malý přenosný počítač, která je schopen přijímat a zaznamenávat údaje z mnoha zařízení sestrojené Tok'ry. Tímto zařízením se také ovládá holografický projektor nebo funkce biomonitoru.

 

Nahoru


Planetární bomba

Planetární bomba

Planetární bomba je velmi silná jaderná zbraň, podobná bombě obohacené naquadahem, která slouží k ničení celých planet. Zbraň se musí nejdříve dostat do jádra planety, jenže nemá žádný vrtný mechanismums, proto ji lze odpálit jen do místa, kde je přímý přístup k jádru planety, jako jsou například díry v plášti planety, sopky a podobně. Jakmile se bomba k jádru dostane, vyvolá řetězovou reakci, která destabilizuje planetární jádro. Jádro se pak snaží čím dál více rozpínat a tím planetu doslova roztrhá na kusy.

Nahoru


Subprostorová sledovací síť

Subprostorová sledovací síť

Tok'rové po několik let rozmístili do stovek goa'ldských lodí svá sledovací zařízení, která tam umístili Tok'erští špehové. Zařízení vysílá různé údaje o goa'uldské lodi, hlavně jejich polohu a typ lodi. Toto zařízení vysílá šifrovaný kód, který mění svou frekvenci podle předem stanoveného klíče, aby nebylo možné se jen tak do něho napojit. Tento signál se dá přijímat pouze na speciálním přijímači, který kód dešifruje a zobrazí na monitorovacím zařízení.

 

Nahoru


Tunely

Tunely

Tok'rové se musí schovávat v podzemí, proto si budují vlastní tunely. Pro tvorbu tunelů používají speciální krystaly. Krystalů je několik druhů, každý staví jiný tunel, ale všechny jsou velice odolné, protože vydrží i těžké bombardování. Krystaly staví dlouhé, krátké, úzké tunely. Tunely nahoru směrem k povrchu, dolu od povrchu, nebo tunely za sebou ničí.

 

Nahoru


Za'tarc detektor

Za'tarc detektor

Toto zařízení připomíná pozemský detektor lži. Výhodou je, že detektor rozpozná lež, o které samotná osoba ani neví. Princip technologie je jednoduchý, jde o kombinaci zařízení pro vyvolávání vzpomínek a technologie Za'tarcu. Vyšetřované osobě se kladou otázky a sledováním životních funkcí a rozšíření zornic se zjišťuje, zda osoba říká pravdu nebo lež. Pokud osoba lže, je na displeji zobrazeno, že se vzpomínky v daných bodech liší, a že byly překryty něčím jiným - s největší pravděpodobností je tedy osoba Za'tarcem. Tento přístroj má také schopnost Za'tarc zničit, ale je to velice riskantní, protože to jednoduše zničí napadenou část mozku.

Nahoru


Zařízení pro vyvolávání vzpomínek

Zařízení pro vyvolávání vzpomínek

Zařízení slouží k vyvolávání vzpomínek, které si člověk nedokáže, nechce nebo nemůže vybavit. Nejdříve je třeba zavést ho do mozku pomocí hrotu s neurální sondou. Po proniknutí do mozku se sonda aktivuje a začne se stimulovat paměťová část mozku. Poté má sonda přístup ke všem vzpomínkám, které se odesílají pomocí sondy na holografický projektor. Zařízení se dá nastavit na několik stupňů intenzity, jde o to, jakou vzpomínku chcete získat. Má to také své nevýhody, čím vyšší intenzita, tím vyšší bodavá bolest hlavy, to je způsobeno maximální stimulací a na to není lidský mozek stavěn. Dlouhé použití maximální intenzity vede až k trvalému poškození mozku.

Nahoru