Rasy a kultury - Galaxie Pegasus

UPOZORNĚNÍ

Tyto stránky jsou původní ze starého webu, takže obsahují drobné chyby. Postupem času budou nahrazeny za nové, kde by už žádné rasy neměly chybět.

Antikové / Replikátoři / Wraithové

Asuřané / Athosiané / Daganďané / Děti - Kerasoví lidé / Doranďané / Eratuský brouk / Geniové / Hophové / Lidé z Proculu / Manariané / Obyvatelé M5S-224 / Olesiané / Sateďané / Stín / Taranisané

Antikové

Antikové

Antikové jsou nejpokročilejší rasou, kterou známe. Jsou to naši předkové, oni jsou naším základem. My jako potomci dosáhneme podobné úrovně až za hodně dlouhou dobu, jestli jí vůbec dosáhneme. Právě oni vytvořili Hvězdné brány a rozsévali je po celé naší galaxii a později jak jsme se dozvěděli, tak i po celé galaxii Pegasus a známém vesmíru. A to jsem se ještě nezmínil o množství technologiích přesahujících naše chápání. A i přes to, co všechno dokázali se dokázali držet svého hlavního pravidla: nevměšovat se do vývoje jiných kultur. S Asgardy, Noxy a Furlingy tvořili alianci čtyř nejvyspělejších ras.

Z naší galaxie odešli hodně dávno (před 5-10 miliony let), když se v ní začala šířit morová epidemie. Mnoha Antikům se podařilo povznést na vyšší úroveň bytí, ale mnozí to zatím ještě nedokázali a odešli do galaxie Pegasus, ale mnozí ještě před odchodem zemřeli. Ze Země odletěli ve svém "létajícím" městě Atlantis, ano je to, co si myslíte: ztracená Atlantida. Antikové se v nové galaxii rychle zabydleli a začali osídlovat nové planety a pokračovali ve vytváření nových technologií, mezi nimiž byla i nová hvězdná brána. Vše šlo dobře, dokud nenarazili na mocného a příliš hladového a zlého nepřítele, kterým se stali Wraithové, jež se vyvinuli z Iratuského brouka. I pro ně byli příliš mocným nepřítelem. Wraithové byli velice hladoví, a proto se začali krmit lidmi na jiných planetách. Antikové válčit nechtěli, jen se bránili a jejich počet se neustále zmenšoval, stále přicházeli o další a další světy, až nakonec zbyl jen jeden - Lantea s jejich městskou lodí Atlantis.

AntikovéPo dlouhém obléhání a několika marných pokusech o vyjednávání, při nichž bylo Wraithy ukradeno i jedno ZPM, které jim velice pomohlo pro vytvoření více bojovníků, se Antikové rozhodli Atlantis potopit pod mořskou hladinu. Tím ale Wraithy jen zpomalili. Nakonec se Antikové rozhodli pro evakuaci. Odešli zpět na Zem, kde svoje příběhy vyprávěli a tím vznikla legenda o bájném městě Atlantida. Mnoho z nich se nakonec povzneslo a stali se jen čistou energií, ale někteří se rozhodli zůstat a zemřít jako lidé. Netoužili se stát jen čistou energií, netoužili ovládat matku přírodu, chtěli už mít jen klid, od všech těch válek a netoužili vidět budoucnost celého vesmíru.

Jejich technologie téměř neznala hranic. Dokázali sestrojit stroj času, vytvořili pro sebe dokonalou DNA, takže neznali nemoce a byli úplně zdraví. Na první pohled mírumilovná rasa však může být i velice krutá. Jejich zákony jsou velice zvláštní a přísné. Nesmí za žádných okolností zasahovat do vývoje cizích kultur, ani s nimi spolupracovat. I samotná komunikace s nimi je vlastně na hranici porušení zákona. A povznesení už nesmí skoro vůbec nic, dokonce už nesměli ani ochraňovat lidi před Wraithy.

Této rase se občas přezdívá Alterané, nebo Lanteané.

Nahoru


Replikátoři

ReplikátořiVelice vyspělá a inteligentní uměle vytvořaná rasa. Cílem replikátorů je vlastní reprodukce. Jsou odolní vůči všem zbraním a jediné, které je dokáží alespoň zpomalit jsou ty pozemské rychlopalné. Jsou složeni z bloků, které se navzájem dokáží dorozumívat a tedy i znovu se poskládat dohromady.

V naší galaxii jsme je zničili Antickou zbraní, ale v této galaxii jsou mnohem vyspělejší než dříve. Dokonce si vytvořili vlastní, ale mnohem větší verzi Atlantis a jsou schopni si vytvořit i své vlastní ZPM. V galaxii Pegasus se vyskytují v humanoidní formě, tedy v lidské formě.

Replikátoři

Expedice s pomocí svého Wraithského "spojence" dokázala zničit domovskou planetu Replikátorů a tím konečně zlikvidovali všechny replikátory, až na pár jedinců, kteří v čele s klonem Dr. Weirové putují dál galaxií Pegasus ve své vesmírné lodi.

Replikátoři byli Thorem zavlečeni i na Zemi, ale podařilo se je zničit. Replikátory stvořil robot Ries, který nad nimi ztratil kontrolu, když se přemnožili. Jsou schopní vstřebávat informace a tím se vlastně stále učí. Asgardům se podařilo vynalézt zařízení na zpomalení času a všechny replikátory tak pozastavit. Asgardi mají tedy dost času na vyřešení problému jak je zničit, ale to se později také obrátilo proti nim.

Nahoru


Wraithové

WraithovéOdporná, slizká, zlá a především velmi hladová rasa. Kvůli nim žijí všechny světy v galaxii Pegasus v neustálém strachu, aby Wraithové nepřišli "sklízet" svou potravu. Živí se totiž lidmi a to tak, že i smrt je příjemnější než to, co musí člověk prožívat při tom, když se jím Wraith krmí. Vysávají totiž z člověka jeho životní energii, sílu a tím ho neuvěřitelně oslabují a mučí. Nejdřív se rozpřáhnou a dlaní udeří vší silou na vaši hruď pak začnou vysávat vaší životní energii. Vy pocítíte jak stárnete, až nakonec vám vysajou poslední zbytek života a vy zemřete. Ale oni se tím posílí a jsou pak téměř nesmrtelní.

Při krmení se do těla člověka vstřikuje zvláštní enzym, který ho dočasně posílí, aby nezemřel dříve, nežli se Wraith narkmí. Wraithové však mají také schopnost život darovat. Například v jedné epizodě Wraith vysál Shepparda, aby se mohl postavit Geniiským partyzánům a po vyhrané bitvě Sheppardovi jeho energii vrátil. Sheppard byl znovu na nohou a byl plný energie.

WraithovéWraithové jsou velice vyspělí. Ani samotní Antikové nepoznali tak mocného nepřítele, který rychle ničil světy v galaxii Pegasus, a který byl tak těžce porazitelný. Právě Wraithové donutili Antiky opustit Atlantis, protože se jim povedlo ukořistit jedno ZPM, se kterým byli ještě silnější a dokázali vytvořit mnohem větší množství bojovníků, než kdy předtím. Wraithové také při útocích využívají svojí speciální schopnost telepatie, při níž donutí svou kořist vidět věci, které neexistují a nebo dokáží z člověka dostat potřebné informace pomocí mentální síly.

Wraithové narozdíl od lidí neumírají stářím, takže nejčastější příčinou smrti, když není válka je hlad. Pokud není Wraith schopen sehnat normálního člověka, může se při nejhorším nakrmit na jiném Wraithovi. Jenže zde platí pravidlo, protože se to většinou odehrává na vesmírných lodí, tak právo nakrmit se na jiném Wraithovi závisí na hodnosti Wraitha. Wraithové jsou schopni přežít i 10 000 let a to hlavně díky dlouhým hibernacím, během níž se postupně probouzí jen pár Wraithů, kteří fungují jako strážci ostatních a také jako lovci kořisti pro spící Wraithy. Pokud hlavní strážce zemře, všichni Wraithové se probudí a jdou se pomstít. Toto zavraždění je vlastně nejhorší zločin, který člověk může udělat. Začne tím válka, na jejímž začátku nemá žádnou šanci, a pokud neotočí průběh války na svou stranu, zemře v mukách a ve velikých bolestech.

Jejich hlavní zbraní jsou omračovací pušky, používané ke znehybění kořisti. Pro vesmírné lodě mají jako obranu připraveno spoustu stíhaček, které se používají také při sklizních, protože mají speciální zařízení, které když použijí na člověka, tak ho uchovají do jakési paměti a na mateřské lodi ho zase z té paměti vyvolají a člověka uvězní pro pozdější krmení.

NahoruAsuřané

AsuřanéAsuřané, tak si říkají replikátoři z galaxie Pegasus, kteří vznikli jako nepodařený experiment Antiků. Ti se je sice pokusili zničit, ale pár jich přežilo a začali se replikovat ve velkém. Vytvořili i svou vlastní verzi Atlantis, která je však mnohem rozlehlejší než originál. Umí si dokonce vytvořit vlastní ZPM z nanitů, které napájí celé město a poskytuje jim téměř neomezené množství energie.

Při prvním setkání Sheppardova týmu s nimi, se lidé mylně domnívají, že jde o Antiky. Asuřané je uvězní a pomocí jejich technik získávání informací zjistí polohu Atlantis. McKayovi se podaří jednoho Asuřana přeprogramovat a donutit ho, aby jim pomohl uprchnout a také s jeho pomocí McKay dovolil Asuřanům přepisovat svůj vlastní kód.

Antikové vytvořili pojistku, aby Asuřané na ně neútočili. Tato pojistka znemožňuje Asuřanům útok na lidi s Antickým genem. Více informací o Replikátorech najdete nahoře.

Nahoru


Athosiané

AthosianéAthosiané jsou první rasou, se kterou jsme se v galaxii Pegasus setkali. Jsou velice přátelští a jejich hlavním způsobem obživy je obchodvání s jinými světy. Jedinými jejich nepřáteli jsou Wraithové, ale mají proti nim výhodu. Někteří z nich totiž dokážou Wraithy vycítit a to proto, že dříve byli někteří z nich ve Wraithských laboratořích, kde sloužili jako testovací subjekty. Dostali kus Wraithské DNA a to jim dovolí Wraithy ucítit, pokud jsou nablízku.

Někteří opravdu silní jedinci jsou dokonce schopni s Wraithy komunikovat a předávat falešné informace. Například Teyla, která je rodilá Athosianka a je také jejich vůdkyně, dokáže i řídit Wraithskou mateřskou loď pomocí jejího neurálního rozhraní.

Athosiané jsou velmi věřící národ a často se modlí k předkům, Antikům. Ačkoliv se to nezdá, ve skutečnosti nejsou příliš důvěřiví, ale při obchodování je tato vlastnost skryta, protože to je jejich jediný způsob, jak dokázat přežít. I přes tuto nedůvěřivost lidem ze Země věří, protože pro ně mají jistou slabost - jsou to lidé, potomci Antiků - takže jsou vlastně jejich bratři a sestry.

Nahoru


Daganďané

DaganďanéAntikové je pověřili velmi důležitým úkolem - měli chránit ZPM do doby, než se pro něj vrátí. Proto se na planetě utvořilo Bratrstvo, které mělo zdroj energie chránit po celé stovky let. Ale pak se objevili Wraithové, kteří celé Bratrstvo vyhladili.

Místní lidé se snažili ZPM najít, ale marně. Znovuobjevení zdroje energie se podařilo až Sheppardově týmu, díky kterému pak mohlo vzniknout nové Bratrstvo, které pokračovalo ve střežení ZPM, doku si pro něj nepřijde někdo z Antiků.

Nahoru


Děti - Kerasoví lidé

Děti - Kerasoví lidéVíceméně dětská rasa. Kvůli obavám z Wraithů nesmí žádný obyvatel přesáhnout věk 25 let. Radu starších tvoří ti nejstarší z nich a člověk, který dovrší 24. roku svého života, musí spáchat sebevraždu, aby ochránil svůj lid před Wraithy.

Této sebevraždě říkají Oběť a praktikují to již stovky let. Ono se to však pouze vypadá jako účinné, protože nikde není dáno, že by se Wraithové nemohli živit i někým mladším. Jen to prostě nedělají. Ve skutečnosti je však ochránil štít, který je napájen ZPM, které bylo uschováno ve Starém městě. Tento štít ruší veškerá elektromagnetická pole, včetně Jumperů a Wraithských lodí, takže lodě jsou zde takřka neovladatelné.

Dr. McKayovi se podařilo pole rozšířit a tím mohli skončit oběti. Atlantis je s dětmi v neustálém kontaktu a posílá jim zásoby a kontrolují stav štítu.

Nahoru


Doranďané

DoranďanéNa jejich planetě si Antikové postavili základnu a satelit. Bohužel se vyskytl problém: Všichni Doranďané zahynuli při testování nového Antického projektu, který testovali na Wraithské flotile, která se na orbitě připravovala k útoku. Wraithy se sice podařilo zničit, jenže pak se systém přetížil a všechny klasické pokusy na deaktivaci zbraně selhaly.

Nakonec se Antikům podařilo zbraň odpojit, ale Doranďdané v blízkosti zahynuli na následky radioaktivního ozáření. Zbytek populace vyhladila další wraithská flotila, na kterou už Antikové nemohli zaútočit.

Nahoru


Eratuský brouk (Iratuský brouk)

Eratuský broukEratuský brouk je něco, jako obrovské Wraithské klíště, které se živí životem. Tento brouk je vlastně předek Wraitha. Když se jeho DNA smíchala s lidskou, vznikl první Wraith.

Tento brouk žije v chladných, vlhkých jeskyních na domovské planetě Wraithů. Brouk se přisaje k lidskému tělu (např. ke krku). Má 4 dlouhé nohy, kterými se zaryje do tepen a přidržuje jimi velmi pevně na krku svoji oběť. Pružné naoranžovělé tělo chrání pevný krunýř, avšak ze všeho nejhorší je, když se snažíte brouka zbavit. Čím více se snažíte ho dostat ven, tím pevněji se do oběti zaryje a tím více drží. Oběť to hodně bolí.

Nelze ho odstranit ohněm, střelením ani slanou vodou, na kterou velmi nepříjemně reaguje. Brouk se oběti pustí až po její smrti.

Nahoru


Geniové

GeniovéGeniové jsou na první pohled naprosto nevinní a mírumilovní farmáři a obchodníci. Tváří se jako prostí lidé, ale ve skutečnosti se v podzemních komplexech usilovně snaží o vytvoření jaderné bomby, kterou by použili proti wraithským lodím (jejichž polohu znají díky přístroji ukořistěném ze sestřelené Wraithské stíhačky).

Tvářili se jako spojenci lidí z Atlantis, po kterých chtěli jen léky a výbušniny C4. Tým jim dokonce pomáhal se sestrojením jaderné bomby, než se dozvěděli, že Geniové jsou podvodníci a lháři. Že nestojí o spojenectví, a že až dostanou to co chtějí, tak Atlantis zničí.

Poté se Geniové rozdělili na hodné a zlé. Ti zlí v čele s bývalým vojenským velitelem Geniů se snaží Atlantis jakkoli znepříjemnit život. Ti hodní Geniové jsou spojenci Atlantis, ale i tak se na ně budeme vždy dívat s nejistotou a nikdy nebudeme vědět co vlastně chystají.

Nahoru


Hophové

HophovéHophové objevili jedinečný protein, díky kterému z nich nemohou Wraithové vysávat jejich energii. Wraithové namísto toho do sebe dostanou jen trochu toho proteinu, který je otraví a oni zemřou.

Vědci tak moc chtěli tento protein získat, že i nevnímali vedlejší účinky a jejich vinou zemřelo 50% jejich populace. Zbytek snad dokáže přežít ve zdraví.

Nahoru


Lidé z Proculu

Lidé z ProculuAntici se snažili chránit svoje lidi před nebezpečím, ale tato ochrana se ujala jen někde. Jednou takovou ochránkyní je i Athara, která velkým energetickým výbojem dokáže ničit wraithské lodě na orbitě jejich planety. Athara pomáhá svému lidu, takže netrpí hladem, nedostatkem materiálu a neznají nemoce. Netrpí ani tělesnými vadami, a proto žijí dlouhý a spokojený život.

Athara je Antička. Sice již povznesená, ale jako ochránkyně žije v lidské podobě, ale tu je schopná udržet jen na své planetě. Pokud odejde, po nějaké době se změní na čistou energii, ale při návratu na svou planetu se změní zpět.

Nahoru


Manariané

ManarianéLidé, kteří tajně spolupracují s Genii a nejspíš byli i v jejich konfederaci, než byla zničena Wraithy. S nepříliš velkým nadšením přijali členy expedice a Athosiany, kteří se na jejich planetě utábořili, protože se na Atlantis blížila obrovská bouře.

Ihned po tom, co na Atlantis nezůstal nikdo, kromě McKaye a pár dalších lidí, vyslali tyto informace Geniům. Geniové obsadili Atlantis, ale Sheppardovi a jeho týmu se podařilo znovu získat kontrolu nad městem. Od té doby již expedice s Manariany nekomunikuje.

Nahoru


Obyvatelé M5S-224

Obyvatelé M5S-224Bytosti vypadající jako lidé z mlhy, kteří vydávají obrovské množství energie. Díky této energii je prý možné dokonce otevřít bránu na Zemi. Avšak každým používáním této energie zemře tisíce bytostí v mlze. Bytosti však riziko podstupují, aby každý návštěvník zase mohl odejít a nepoznal jejich pravou tvář.

Jako ochranu jsou také schopni uvést lidi do bezvědomí a v hlavách jim vytvořit jakousi virtuální realitu.

Nahoru


Olesiané

OlesianéVelice vyspělá rasa, která své lidi, kteří se dopustí nějakého zločinu, velice přísně tresá, a tak se jí daří udržet nízkou kriminalitu. Ti, kdo poruší zákon, jsou posláni na ostrov na němž je Hvězdná brána bez ovládacího panelu. Na ostrov si pro trestance přijdou Wraithové, kteří tak sklidí jen trestance a město nechají na pokoji.

Problém nastal, když nebyl žádný kriminálník a Wraithové měli přijít. Olesiané pak nasadili tento trest pro všechny možné prohřešky. Tím Wraithové měli dost jídla a město zůstalo neohrožené.

Nakonec museli Olesiané umístit na ostrov i nevinné, ale Sheppardův tým jim pomohl a nevinní zůstali naživu. Wraithové pak zaútočili přímo na město.

Nahoru


Sateďané

SateďanéVyspělá rasa lidí, jejichž svět byl před několika lety zničen Wraithy. Několik statečných vojáků, kteří se marně snažili planetu ochránit bylo sklizeno a přepraveno na mateřské lodě. Ale i přesto se 300 Sateďanů zachránilo tak, že se skryli v krytech za městem, kde přežili wraithský nájezd.

Když po bitvě uviděli celé město zpustošené, rozhodli se odejít a nyní utíkají po celé galaxii Pegasus před Wraithy, kteří z nich udělali psance a vypsali na ně dokonce i odměnu.

Nahoru


Stín

StínStín na první pohled připomíná velký černý elektrizující kouř, nebo možná bouřkové mraky. Jedná se však o energetickou bytost, která mění svou velikost podle toho, kolik energie obsahuje. Živí se energií, například z pozemských naquadahových generátorů.

Pokud je malý, střet s ním způsobuje popáleniny, ale když se rozroste, je kontakt s ním smrtelný. Expedice Atlantis ho objevila schovaného v laboratořích, kde ho Antikové zanechali před svým odchodem na Zem (zkoumali ho kvůli povznesení) ve speciálním subprostorovém zařízení.

Tvor je inteligentní, prý dokonce je i schopen vnímat. Když se ho expedice pokusila znovu polapit, nenechal se. Tvora se nakonec podařilo poslat za přetíženým naquadahovým generátorem na pustou planetu M4X-337.

Nahoru


Taranisané

TaranisanéDíky Antickému ochranému štítu se na jejich planetu přestěhovalo velké množství kolonií z několika různých světů. Netušili však, že sopka napájející jejich štít se pod nimi otevřela a hrozí silnou erupcí. Jejich štít využívající geotermální energii začal mít potíže, a proto vyslali nouzové volání. Toto vysílání zachytila Atlantis.

Tento lid v čele s Lycusem odchází zatím na Atlantis, aby zde počkali, než pro ně najdou novou vhodnou planetu. Taranisanů je však hodně a do města se jich dostane jen pár. Zbytek se Sheppardovým týmem zůstane na planetě, protože bránu pohltí láva. Nakonec zbylé Taranisany naloží na lodě Daedalus a na Antickou loď třídy Aurora, kterou tam Antici zanechali. Byla ovšem poškozená a McKay ji musel opravit.

Expedice Atlantis nakonec nalezla pro ně vhodnou novou planetu, kam se Taranisané ihned přestěhovali a na oplátku jim zapůjčili loď, kterou pak Sheppard pojmenoval Orion.

Nahoru