Technologie - Alteránská, Antická, Lanteánská - Univerzální T-W

Rozcestník Alteránské, Antické, Lanteánské technologie

Stránka: 1  2  3  4  5  6

Transportní systémy / Umělá gravitace / Umělá inteligence


Transportní systémy

Hvězdná brána / Obeliskový transportní systém / Paprskový transportní systém
Transportér Atlantidy / Transportní kruhy / Výtah Destiny

Transportní technologie, občas známé také jako teleporty, jsou zařízení, která se používají k přesunu lidí či věcí na relativně krátké vzdálenosti z jednoho místa na druhé, např. z povrchu planety na loď na oběžné dráze. Antikové a Asgardé (možná i Furlingové) mají nejmodernější transportní systémy. I Tau'riové používali moderní transportní technologii, ale ta jim byla dána Asgardy. Umožňovala přesouvat velké budovy, odstraňovat goa'uldské symbionty, nebo transportovat lidi a věci. Antikové vynalezli hned několik typů transportérů, na které se podíváme podrobněji.

Hvězdná brána

Hvězdná bránaAno, i ta nejsložitější technologie, jakou známe, což je hvězdná brána, se počítá mezi transportní systémy, protože umožňuje transport z planety na planetu v rámci galaxie, galaxií, nebo z planety Mléčné dráhy na Destiny třeba přes celý vesmír, i když to potom vyžaduje nepředstavitelné množství energie. Hvězdná brána má svou vlastní kategorii v technologiích, takže ji tady rozebírat nebudeme.

 

 

Nahoru


Obeliskový transportní systém

Obeliskový transportní sdystémObeliskovému transportnímu systému se také říkalo oko bohů. Jednalo se o antický transportní systém, který byl nalezen na sodanské domovské planetě P9G-844. Tyto obelisky využívaly formu paprskového transportu. Aktivací správných symbolů na obelisku zařízení uvolní kužel energie, která obklopí všechny objekty nacházející se před obeliskem a okamžitě je přenese před jiný nedaleký obelisk. Tento transportní systém umožnil velmi rychle a efektivně cestovat napříč planetou a zdálo se, že funguje na velmi odlišném principu než transportní kruhy. Jde tedy pouze o lokální transport. Podobně jako u jiných druhů antické technologie, i obeliskový transportér byl řízen ovládacími krystaly (SG-1 9x08 Babylon, 9x18 Plášť krále Artuše).

Ovládací krystaly obeliskového transportního systémuMnohem propracovanější verze této technologie pak byla používána Merlinem a Morganou Le Fay. Jejich obelisky mohly komunikovat se sítí hvězdných bran a byly schopné aktivovat hvězdnou bránu a přepravit přes ni i obsah celé laboratoře na jinou planetu. Tyto obelisky byly naprogramovány na hodinový interval, aby bylo utajení co nejefektivnější, protože tak Morgana ukrývala tajnou laboratoř Merlina. Samozřejmě, že aktivace obelisku a přeprava přes hvězdnou bránu se uskutečnila pro lidi v laboratoři i před obeliskem bez varování (SG-1 10x11 Výprava).

Historie

Přepravní paprsek obeliskového transportního systémuDva takové obelisky byly vytvořeny a umístěny na sodanské domovské planetě. Sodané je používali pro dopravu k hvězdné bráně, jelikož jejich vesnice byla od brány značně vzdálená. Tento transportér Sodanům umožňoval nečekaný a překvapivý útok na cizince, kteří přišli hvězdnou bránou. Bohužel, jednoho Sodana jménem Volnek převor zmanipuloval, aby Volnek všechny Sodany zabil, protože se nechtěli přidat k Oriům. Volnek odstranil ovládací krystal na obelisku a tím transportér přestal fungovat. Mitchellovi se ale při rvačce s Volnekem podařilo získat ovládací krystal a po znovuzapojení se mohli členové týmu transportovat k bráně (SG-1 9x08 Babylon, 9x18 Plášť krále Artuše).

Přeprava lidíMorgana Le Fay pak vytvořila zdokonalený systém obelisků jako součást svého plánu, jak ukrýt Merlina a jeho laboratoř s výzkumem zbraně proti povzneseným bytostem. Obelisk přepravoval celou laboratoř a všechny pracovníky v ní přítomné periodicky na vybrané planety odříznuté od sítě hvězdných bran, aby bylo velmi obtížné ji najít. Obelisky obsahovaly příkaz, který přepsal zadávací program brány v DHD a laboranti i laboratoř tak mohli být odříznuti od sítě hvězdných bran. Vyřazením tohoto příkazu, což se povedlo Carterové ve spolupráci s Ba'alem, se pak mohli vrátit do známé sítě bran (SG-1 10x11 Výprava).

Nahoru


Paprskový transportní systém

Paprskový transportní systémPaprskový transportní systém je velice pokročilé teleportační zařízení velmi podobné asgardským transportním paprskům. Na antickou paprskovou transportní technologii jsme narazili jen několikrát a není známo, zda byla vyvinuta před tím, než se Antikové povznesli anebo později.

Paprskový transportér Antiků může poslat osobu nebo předmět z jednoho místa na druhé bez použití jakékoliv platformy, na rozdíl od transportních kruhů a transportéru městské lodě. Transport je velmi podobný asgardskému transportéru, ale je podstatně rychlejší, co se týče především materializace a rematerializace. Antické transportní paprsky jsou také schopny transportovat velké množství hmoty prostřednictvím hvězdné brány (SG-1 9x02 Avalon, 10x11 Výprava).

Historie

Přeprava celé jeskyně pomocí paprskuTato forma transportu byla vyvinuta po pádu Antiků s využitím poznatků Merlina získaných během povznesení, protože tento typ transportu nebyl nikdy viděn před postavením Avalonu, dokonce ani v nejmodernější Atlantidě ne. V opačném případě by to byla pravděpodobně jejich poslední technologie, kterou vymysleli před tím, než rezignovali a vymřeli, nebo se povznesli, či pomáhali různým lidským civilizacím v Mléčné dráze na svých základnách, jako třeba na Kamelotu. Tento paprskový transportní systém se používal především k ukládání nashromážděného Merlinova pokladu, pravděpodobně do nějaké vyrovnávací paměti. Když byly dokončeny určité úkoly, jako ověření toho, že je toho přítomný hoden, byl poklad paprskem přepraven do místnosti. V Avalonu stačilo vyřešit dvě hádanky, porazit holografického rytíře a vrátit vše na své místo. V Kamelotu to bylo trochu jiné. Stačilo pouze zadat správnou kombinaci na antickém ovládacím zařízení. Paprskový transportní systém byl také použit ve spojení s jinou formou antické transportní technologie, jako například s obelisky, které dokázaly transportovat velký prostor se vším v něm obsaženém dokonce přes hvězdnou bránu (SG-1 9x02 Avalon, 9x20 Kamelot, 10x11 Výprava).

Molekulární konstrukční zařízení používá pravděpodobně paprskovou technologiiTechnologie molekulárního konstrukčního zařízení je ve spojení s Merlinovou variantou úložiště znalostí velmi podobná právě této paprskové transportní technologii. Ve vyrovnávací paměti bylo navrženo virtuální zařízení, které pak bylo sestaveno z příslušných molekul a zhmotněno pomocní nějakého podobného paprskového transportéru (SG-1 10x11 Výprava).

 

Nahoru


Transportér Atlantidy (městské lodě)

Transportér je něco jako výtahový systém Atlantidy a dalších městských lodí, které využívají technologii transportéru k rychlému přesunu lidí po celém městě.

Transportér AtlantidyTransportéry Atlantidy mají tvar jakési komory. Když člověk vstoupí do kabiny, na její zadní stěně se otevře ovládací panel, který zobrazí mapu Atlantidy, v níž jsou vyznačeny všechny ostatní transportéry a uživatel si je hned vědom, do jakých míst ve městě se může přesouvat. Výběrem místa určení na mapě města jsou zavřeny dveře kabiny a cestující jsou transportováni do zvoleného transportéru v příslušné lokaci města, a navíc si mohou zvolit, do kterého podlaží budou cestovat. Vyberou si z nabídky na levé straně obrazovky s mapou města. Interiér transportéru je ve tvaru lichoběžníkového hranolu, přičemž největší stěna je u dveří.

Ovládací panel transportéruVe stěnách jsou zásuvné pulty s ovládacími krystaly. Transportér vydává při aktivaci podobný zvuk jako transportní kruhy, takže je nanejvýš pravděpodobné, že funguje na podobném principu jako ony. A podobně jako u transportních kruhů, pokud se v cílové kabině již nachází nějaký předmět, je tento transportován do výchozí kabiny, odkud uživatel cestoval. Většina transportérů je umístěna v místnostech, ale jeden vede i na vnější balkón na východním molu Atlantidy. Je pravděpodobné, že další antické městské lodě jsou vybaveny těmito transportéry a jejich základní uspořádání bude totožné, nebo alespoň podobné (SGA 1x03 Hra na schovávanou, 4x13 Karanténa, 5x05 Duše bez těla).

Není známo, jestli také Věž měla takové transportéry, ale s ohledem na její podobnost s Atlantidou je to pravděpodobné. Je také možné, že vzhledem k nízké hladině energie byly prostě nefunkční (SGA 2x15 Věž).

Známá umístění transportérů na Atlantidě:

 • Hlavní operační středisko
 • Vršek východní věže na východním molu
 • Spodek východní věže na východním molu
 • Venkovní balkón na vrcholu západní věže na západním molu
 • Výzkumná laboratoř povznesení
 • Atrium před pokoji členů expedice
 • 19. podlaží jihovýchodního mola, kde jsou další pokoje členů expedice
 • V blízkosti ošetřovny
 • Jídelna
 • Jedno nebo dvě podlaží níže pod sekundárním hangárem Puddle Jumperů
 • Chodba na západním molu
 • Chodba na východním molu
 • V blízkosti uzemňovací stanice 2
 • V blízkosti obytných prostor kontrolní věže
 • V blízkosti jídelny na balkóně

Historie

Historii probereme jen stručně. Chvíli po příchodu expedice na Atlantidu členové nevěděli, k čemu tyto kabiny slouží, proto do jedné kabiny uložili bedny se zásobami Athosianský chlapec Jinto omylem použil jeden takový transportér, čímž se odhalil jeho pravý účel. Od té doby byly transportéry používány každý den pro bezpečnou přepravu po celém městě (SGA 1x03 Hra na schovávanou).

Uvěznění v transportéru během karantényKdyž byla v důsledku ionizujícího záření spuštěna karanténa na celé Atlantidě, nacházela se v jednom transportéru plukovník Carterová s Dr. Zelenkou. Po dobu několika hodin byli v transportéru uvězněni. Transportní komora se v takovém případě uzavře, nejde otevřít a transport po městě je zastaven (SGA 4x13 Karanténa).

 

Poslední zajímavou událostí bylo, když digitálně povznesení Asuřané v čele s Weirovou ovlivňovali systémy města a docházelo ke kolísání energie. Richard Woolsey v té době použil transportér, který se vlivem kolísání energie porouchal a poslal ho na venkovní balkón na vrcholu západní věže západního mola. Dveře se pak zasekly a Woolsey se musel dostat do operačního střediska pěšky (SGA 5x05 Duše bez těla).

Nahoru


Transportní kruhy

Transportní kruhy využívalo mnoho ras a měly plno dalších jmen. Je to opět další forma přepravy, která byla původně vymyšlena a navržena Antiky před tím, než zdokonalili svůj transport a vymysleli paprskový transportní systém. S vědomostmi Antiků měli transportní kruhy i Oriové, ale vypadaly trochu jinak, takže budou popsány v orijské technologii. Budou popsány ovšem jen změny, základ technologie je naprosto totožný.

Přehled

Transportní kruhyTransportní kruhy jsou co do funkce podobné hvězdným branám, ale jejich použití je omezeno na vzdálenosti v rámci planety, nebo povrchu planety a lodě na oběžné dráze. Pokud jsou transportní kruhy aktivovány na panelu, z podlahy nebo stropu místnosti vystoupí postupně několik kruhů (většinou 5, ale jsou i výjimky), které obklopí přepravovaný objekt nebo lidi a přemění je na energii. Proud hmoty se potom přesune na jinde umístěnou sadu kruhů (nebo mezi samotnými kruhy např. v rámci jedné lodi, pokud je to požadováno), kde se z přenesené energie znovu složí objekty a lidi do původního stavu a kruhy se opět zasunou do podlahy či stropu místnosti. Aby se zabránilo poškození osob či objektů během materializace, hmota v místě určení se jednoduše vymění s hmotou ve výchozím stanovišti.

Pohled do vnitřku vysunutých transportních kruhůKruhy byly navrženy Antiky, ale používaly je i jiné rasy jako Goa'uldi, Tok'rové, Tau'riové a Oriové. Orijské transportní kruhy ovšem mají jiný design, nicméně jsou kompatibilní s jinými druhy transportních kruhů. Antikové používali transportní kruhy, dokud působili v Mléčné dráze, ale jakmile ji v Atlantidě opustili a zamířili do galaxie Pegas, přestali je úplně používat. Transportéry na Atlantidě fungují na podobném principu, což naznačuje, že byla jejich technologie založena právě na transportních kruzích. Když se Antikové vrátili na Zemi z Atlantidy, začali místo kruhů používat paprskový transportní systém a k transportním kruhům se už nevrátili (SG-1 7x22 Ztracené město, 9x01 Avalon, 9x03 Počátek, 9x06 Předsunutá základna).

Design a využití

Transportní kruhy se skládají z několika kruhů, které se během provozu volně vznášejí mírně nad zemí (podlahou) a mezi sebou navzájem. Téměř všechny transportní kruhy převzaté Goa'uldy mají pět kruhů, s výjimkou těch, které jsou nainstalované v prostoru brány v pyramidě na Abydosu, které jich měly devět. Jsou vyrobené z naquadahu. Jako obvykle využívají ovládací krystaly (Hvězdná brána).

Většina transportních kruhů je identických (kromě orijských) a můžeme s jistotou říci, že Goa'uldi tuto technologii ukradli, nebo lépe okopírovali a vyráběli je hromadně v obrovském množství. Jeden transportní kruh váží 2,58 tuny, ale celá platforma s transportními kruhy váží 12,9 tuny, což odpovídá počtu 5 kruhů v platformě. Pozemské naquadahové generátory jsou schopné takové transportní kruhy hravě napájet (SG-1 6x08 Hrdinové).

Platforma transportních kruhůKruhy mají sice větší oficiální průměr než hvězdná brána, ale zdají se mnohem menší. Fungují na podobném principu. Jejich rozměr je tedy 7,5 metru vnější průměr, 7 metrů vnitřní průměr a jejich tloušťka činí 0,1 metru.  Údaj o tloušťce ovšem také neodpovídá tomu, co bylo vidět v seriálu. Tam se kruhy jeví vždy mnohem mocnější. Kruhy se vynoří z kruhové platformy, což je nějaká válcová komora umístěná buď v podlaze, nebo stropě. Obklopí přesouvaný objekt nebo osobu, kterou rozloží na proud energie. Následuje transport hmoty uvnitř kruhů do jiných kruhů. Pokud se transport kruhy děje mimo vnitřek lodi, je pravidlem, že se provede transport do nejbližších kruhů v dosahu.

Je-li dvojice transportních kruhů stále aktivní a kruhy se po transportu ještě nevrátily do své platformy, energie nahromaděná v jedné sadě kruhů se převede do druhé sady kruhů z dané dvojice, což má za následek zničení veškerých dosud aktivních kruhů. Svědčí o tom i fakt, že spodní kruh v únikovém tunelu explodoval v momentě zničení základny Seteshe (Seth) goa'uldskou bombou, když se ještě nevrátil do stropní platformy tunelu (SG-1 3x02 Seth).

Funkce

Transportní paprsek kruhůJsou-li transportní kruhy aktivovány, tak všechna hmota uvnitř kruhů je nejprve dematerializována a pak teleportována přes proud hmoty do jiné sady kruhů na jiném místě, kde je pak hmota opět rematerializována. Unikátní vlastností těchto transportních kruhů je to, že „vymění“ hmotu mezi dvěma místy. Je-li osoba nebo předmět v přijímacích i odchozích kruzích, transportní kruhy jednoduše vymění obě hmoty, takže kdo byl v přijímacích kruzích, ocitne se v odchozích a zároveň, kdo byl v odchozích, ocitne se v přijímacích kruzích. Jedná se vlastně o bezpečnostní opatření, aby se zabránilo přenosu částic z okolní hmoty, což by mohlo vést k poškození neživých objektů a dononce usmrcení živých organismů, i když by byl na místě určení pouze atmosférický plyn. Tento jev také umožňuje skrytý únik z oblasti. Pokud předpokládáte, že se chce do vámi kontrolovaného objektu přenést nepřítel, stačí včas zaujmout pozici v prostoru kruhů a s příchozími se vyměníte. Samozřejmě s rizikem, že se ocitnete ve výchozím místě vetřelců. Transportní kruhy, na rozdíl od hvězdných bran, nečiní rozdíl mezi celými objekty a jejich částmi. Hmota je prostě transportována bez ohledu na to, zda se celý objekt nachází nebo nenachází uvnitř kruhů. Takto byl např. zabit jeden ze strážců boha Ra, když byl kruhy přitlačen k zemi a část jeho těla zůstala při transportu mimo oblast kruhů.

Po transportu se kruhy zasunou zpět do platformyTransportní kruhy mohou být využity i v případě, kdy není zapotřebí druhé sady kruhů. Takto můžou být využity např. při výstupu z lodi na povrch planety, když se loď vznáší jen pár metrů nad zemí. Takto to umožňují lodě jako je Tel'tak nebo výsadková loď. Kruhy z lodě jednoduše naberou posádku uvnitř lodi a vysadí ji na povrchu planety. To se stalo například, když SG-1 použila transportní kruhy na Tel'taku nad antickou základnou Taonas na planetě Praclarush, kde kruhy prostě prorazily tenkou vrstvu ztuhlé lávy nad základnou a dopravily SG-1 na místo. Takto to ovšem funguje jen na velmi krátkou vzdálenost a není zcela jasné, jak je to příkazově odlišeno, protože rozdíl transportu mezi dvěma sadami kruhů a v rámci jedné sady kruhů je zřejmý (SG-1 7x22 Ztracené město).

Antický ovládací panel transportních kruhůTransportní kruhy mohou být aktivovány různými způsoby. Mohou být spuštěny tlačítky na prstenech nebo náramcích na rukou Jaffů či goa'uldské ozbrojené ruce, nebo mohou být aktivovány ovládacím panelem, který se nachází někde poblíž kruhů, z toho většina ovládacích prvků byla vyrobena Goa'uldy. Původní antické ovládání bylo spatřeno snad jen jednou v Avalonu v jeskyni. Platformy transportních kruhů jsou někdy velmi dobře maskované, a když jsou kruhy aktivovány, vypadá to, jako by se prostě vynořily přímo z podlahy (SG-1 2x11 Tok'rové, 3x02 Seth).

Proud hmoty

Proud hmoty transportních kruhůProud hmoty je spojení mezi oběma sadami transportních kruhů a přenáší veškeré informace vytvořené transportními kruhy, tedy rozložené subjekty. Když je sada kruhů aktivována, je transportována veškerá hmota pomocí proudu hmoty na nejbližší sadu transportních kruhů. Transportovanou věc v proudu hmoty je též možné zachytit jinou sadou transportních kruhů, ale to vyžaduje velmi přesné načasování a samozřejmě musí být sada kruhů mobilní, aby se do proudu hmoty dostala. Pokud se ovšem proud hmoty mine, část transportované hmoty může být změněna nebo spíše ztracena a to může být smrtelné pro živé bytosti v proudu (Hvězdná brána, SG-1 1x02 Děti bohů, 3x12 Vzpomínky Jolinar, 3x13 Vyhánění čerta ďáblem, 9x01 Avalon, 9x06 Předsunutá základna, 10x01 Z masa a kostí).

Skladování a mobilní kruhy

Vysunuté transportní kruhyPo dokončení transportu se kruhy vrátí zpět do skladovací platformy a jsou deaktivovány. Kruhy samy o sobě se nedají přepravovat, ale některé platformy transportních kruhů jsou přenosné a dají se přepravit na jiné místo, když jsou neaktivní.

Transportní kruhy často slouží k výstupu z kosmické lodi na povrch planety, kde je jedna sada kruhů na lodi a druhá je instalovaná někde na povrchu planety. To bylo běžně k vidění u goa'uldských lodí typu Tel'tak, Ha'tak, nákladních lodí a bombardérů Al'kesh, ale i pozemská loď Prometheus disponovala takovým transportem (SG-1 1x02 Děti bohů, 6x20 Svědek minulosti).

V extrémních případech bylo možné použít kruhy i za rychlého letu v atmosféře planety, pokud bylo potřeba něco rychle dostat z lodi, jako se to stalo jednomu superbojovníkovi (Kull) Anubise. Kruhy se vysunou z lodi a setrvají ve stabilní poloze pod lodí, dokud nedojde k rematerializaci, pak už se ale nevrátí a jsou zničeny (SG-1 7x12 Evoluce).

Podobnost s transportérem Atlantidy

Je zřejmé, že existuje jistá podobnost mezi transportními kruhy a transportérem Atlantidy. V obou případech totiž dochází k podobným zábleskům světla při transportu a při provozu se vyměňuje obsah dvojice zařízení ve stejnou dobu. Zvuk paprsku při transportu je také stejný. Vzhledem k tomu, že Antikové vynalezli oba tyto transportní systémy, můžeme se domnívat, že technologie jsou příbuzné. Oba transportní systémy jsou vůči sobě kompatibilní a umožňují spojení transportních kruhů na lodi obíhající planetu s Atlantidou na povrchu, ačkoliv to nebylo nikdy prokázáno v seriálu. Tato informace je z jedné kolekce DVD. Antikové mnohem později vynalezli pokročilé transportní paprsky, které už nevyžadovaly platformy.

Nahoru


Výtah Destiny

Výtah DestinyAntická loď Destiny používá mnoho výtahů, které mohou rychle dopravit lidi do dalších částí lodi. Výtah je dostatečně velký na to, aby se do něj vešla malá skupinka lidí. Na stěně má ovládací panel, který výtah aktivuje a volí se zde místo určení. Tyto výtahy jsou trochu zvláštní v tom, že se mohou pohybovat horizontálně i vertikálně. Přepravovaly osoby také od zádi k přídi lodi a do neprozkoumaných oblastí Destiny. Protože je obývací prostor pro posádku z důvodu velkého poškození lodi docela malý, posádka výtahy moc nevyužívala a ani nevěděla o jejich funkci horizontální přepravy, dokud to Eli nezjistil náhodným mačkáním tlačítek. Jsou napojeny na systém řízení Destiny a je možné je vypnout z řídicí místnosti. Výtah také hojně využíval Rush, aby se tajně dopravoval na nově objevený můstek, který se nacházel v nejvyšším patře Destiny (SGU 1x19 Vpád).

Historie

Hned poté, co se expedice ze základny Icarus dostala na Destiny, vedl poručík Matthew Scott průzkumný tým, který prohledal loď, alespoň v místech, kam se byli schopni dostat. Přes vysílačku byli naváděni Dr. Nicholasem Rushem a Scott narazil i na výtah, ovšem byl vyrušen prolétajícím kinem, když se chystal stisknout ovládací panel (SGU 1x02 Vzduch).

Eli s Chloe se schovali ve výtahuKdyž byla Destiny napadena Luciánskou aliancí, tak se při jedné přestřelce dostali Eli Wallace a Chloe Armstrongová do jednoho z výtahů. Aby unikli pronásledovatelům, Eli náhodně aktivoval tlačítka na ovládacím panelu a výtah je převezl někam k přídi Destiny, čímž se potvrdilo, že je možno v lodi cestovat i horizontálně, což je něco jiného, než co lidé obvykle předpokládají. Nebyli pak schopni vrátit se na záď lodi, protože chvíli potom byly výtahy uzamčeny (SGU 1x19 Vpád).

Když Dr. Rush nalezl v počítačích Destiny cestu na můstek, nalezl tam i aktivační kód k výtahu, který ho tam po zadání dovezl. Od té doby jej Dr. Rush a později i posádka používali pro přístup na můstek. Výtah tentokrát jezdil přes obývací prostory do horních pater Destiny, kde se můstek nalézal (SGU 2x02 Následky, 2x07 Pro dobro všech).

NahoruUmělá gravitace

Ovládání umělé gravitaceUmělá gravitace je nezbytná technologie, která je používána především na vesmírných lodích a plavidlech, stejně jako na vesmírných stanicích. Udržuje tak na palubách lodí obyvatelné podmínky jako na povrchu planet. Veškeré známé lodě ras, jako jsou například Tau'riové, Asgardi, Wraithi, Goa'uldi, využívají tuto technologii. Antikové ji na svých městských lodích, lodích třídy Aurora, Puddle Jumperech, vědeckých plavidlech a transportních lodích, dokonce i na obranném satelitu, mají také. Zdá se, že tato technologie je velmi spolehlivá, protože většinou funguje, i když je loď vážně poškozená, ale samozřejmě jsou i výjimky, nebo když je umělá gravitace záměrně vypnutá. Může to mít souvislost s tím, že není vyžadována žádná energie pro udržení gravitačního pole na lodích. Bohužel není přesně známo, jak tato technologie na antických lodích pracuje a co je k tomu zapotřebí (SGA 1x19 V obležení, 5x10 První kontakt).

NahoruUmělá inteligence

Umělá inteligence Asuřanů / Umělá inteligence Destiny / Umělá inteligence hologramů

Umělá inteligence je inteligence strojů a spadá do oboru počítačových věd, který si klade za cíl ji vytvořit. Mnoho, ne-li všichni androidi a stroje, mohou myslet samostatně, a potom je jejich základem umělá inteligence. Mnoho pokročilých technologií obsahuje v nějaké formě umělou inteligenci a budou zde uvedeny pouze ty s významnými programy umělé inteligence.

Umělá inteligence Asuřanů

Umělá inteligence replikátorůAntikové také stvořili Asuřany, kteří se vyvinuli do lidské formy replikátora, který měl schopnost se učit a komunikovat zcela lidským způsobem. Jednotliví členové jejich společnosti mohou vytvářet své vlastní osobnosti a přesvědčení. Mohou dokonale napodobovat lidi, pokud si to přejí, nebo pokud jsou tak naprogramováni. Bylo uvedeno, že mají velké pochopení lidské mysli obecně, a to i díky tomu, že dokázali číst mysl nějakého člověka. Pak jsou schopni takovou osobu simulovat s velkým detailem a věrohodností. Mohou být naprogramováni pro vojenské účely, čímž se z nich stane téměř nezastavitelný bojovník, nebo se rozptýlit do jednotlivých nanitů, či vyléčit živé organismy (SGA 4x10 Smrtící spirála, 4x15 Vyděděnec).

Nahoru


Umělá inteligence Destiny

Antikové měli několik významných druhů umělé inteligence. Poprvé vytvořili umělou inteligenci pro loď Destiny a její přidružené konstrukční lodě, díky níž se lodě mohly bez problémů pohybovat na kursu v převážně neprozkoumané části vesmíru. Umělá inteligence měla také lodím umožnit řešení nepředvídaných anomálií a zajistit jejich obranu v případě napadení.

Přehled

Umělá inteligence DestinyUmělá inteligence Destiny je automatický systém, který ovládá a udržuje antickou výzkumnou loď hlubokého vesmíru. Umožňuje, aby se loď přizpůsobila jakýmkoli nepředvídatelným okolnostem na své cestě napříč vesmírem. UI je primární funkcí lodního autopilota, který řídí loď a dělá opravy kursu, doplňuje palivo či energii, nebo podle potřeby provádí zastávky u planet s hvězdnými branami. Může také provádět složité prakové manévry kolem hmotných těles v jejich gravitačním poli, jako jsou plynní obři a hvězdy, stejně jako přesměrování energie potřebné k tomu, aby loď zůstala na kursu a v pořádku.

UI má také schopnost analyzovat posádku anebo odchýlit loď od kursu do lokací, které poskytují potřebné zdroje nutné pro přežití posádky. Avšak přežití posádky je považováno za druhořadé vzhledem k hlavní misi Destiny, takže UI poskytne jen tolik času, kolik považuje za nutné pro posádku, aby dokončila svůj aktuální úkol. Kromě základního přežití je pak UI schopna interpretovat a reagovat na emocionální stav posádky. Je možné využít lodní rozsáhlé neurální rozhraní k manipulaci s myslí posádky a projektování vlastního scénáře do jejich hlav k různým účelům.

UI se může potlačit z můstku, ale pokud je aktivní, bude i nadále jednat, i když k ní někdo z posádky získal přístup. Na posádku působila především tak, že např. Rush měl halucinace Glorie a Franklina, kteří mu občas pomohli vidět něco, co jinak nezjistil, nebo Youngovi předávala různé bitevní scénáře, aby zjistila, jak na ně bude jako velitel lodi reagovat, a tudíž jestli je schopný velení.

Počítačový systém Destiny má schopnost spouštět a uchovávat neznámý počet lidských myslí stažených přes neurální rozhraní křesla jako programy do počítače a umožňuje jim interakci se systémy lodi a čtení v lodní databázi. Takové programy jsou v podstatě samostatné UI. Není známo, jakou mají tyto programy úroveň přístupu do systémů lodi, ale databáze vyžaduje hlavní kód, přičemž se nezdá, že by uložená mysl měla jiný přístup k zakódovaným systémům, jako je např. navigace. Tyto programy se mohou normálně zjevovat posádce a využívat Avatary, ale nemají tu schopnost jako UI, a to pomocí neurálního spojení vstupovat do lidských myšlenek a manipulovat s myslí členů posádky, tzn., neumí číst myšlenky, umístit lidido virtuální simulace, nebo jim dát pocity hmatu, chuti a zápachu. Je to pravděpodobně způsobeno nějakým bezpečnostním omezením, ale mohou za to být zodpovědné i jiné faktory (SGU 2x02 Následky, 2x04 Patogen, 2x06 Pokus a omyl, 2x14 Naděje, 2x15 Obsazení).

Historie

Během cesty Destiny po miliony let vesmírem, ji umělá inteligence udržovala tak, aby docházelo k co nejmenším poškozením a stav lodi se příliš nezhoršoval. Po příchodu posádky ovšem UI začala členy posádky studovat a zastavovat u vhodných planet pro získání potřebných zásob.

Když Dr. Nicholas Rush objevil můstek, začal mít halucinace Glorie Rushové a Jeremyho Franklina. Rush věřil, že se jednalo o projevy lodi, ačkoli to mohlo být způsobeno jeho duševním onemocněním. Halucinace Glorie mu kladla otázky týkající se jeho rozhodnutí a snažila se ho přimět k tomu, aby se o sebe postaral. Zatímco halucinace Franklina poukazovala na věci, které Rush neviděl, jakkoliv byly obvykle takové informace předávány nejednoznačným způsobem. Oba ale zdůrazňovali, že je potřeba na ovládání lodi celou posádku. Rush později deaktivoval neurální spojení, ale ukázalo se, že halucinace Franklina byla způsobována stažením vědomí Franklina do lodi přes ovládací křeslo (SGU 2x02 Následky, 2x04 Patogen, 2x14 Naděje).

Umělá inteligence později použila neurální spojení Destiny, aby ovlivnila sny plukovníka Younga. Promítala do jeho mysli scénář katastrofického útoku Nakaiů na Destiny. V každé další iteraci scénáře vedly akce Younga ke zničení nebo zajmutí lodi. Po třetím scénáři se plukovník Young izoloval ve své kajutě a loď vystoupila z FTL. Bez odpočtu se nechtěla vydat dál. Rush a Camile Wrayová navrhli, že loď čeká na někoho schopnějšího, kdo by převzal velení. Nakonec musel Rush obejít program a dostal znovu loď do pohybu v momentě, kdy se dal Young do pořádku a plně opět převzal vše do svých rukou. Halucinace Franklina to ovšem považovala za špatný nápad (SGU 2x06 Pokus a omyl).

Když bylo zjištěno, že v komunikačních kamenech zůstalo vědomí jinak mrtvých těl Ginn a Dr. Amandy Perryové, byla tato vědomí stažena pomocí neurálního rozhraní ovládacího křesla do databáze Destiny. Dr. Perryová použila svůj přístup k lékařské databázi Antiků a s pomocí poručíka Tamary Johansenové dokončila transplantaci ledviny ze seržanta Greera do Dr. Volkera. Ginn se pak ukazovala Eliovi (SGU 2x14 Naděje).

Dr. Amanda Perryová trávila hodně času s Rushem a nabídla mu způsob, jak se k ní dostat. Rush tedy použil neurální rozhraní ovládacího křesla, aby se dostal k ní do simulace a mohli tam mít spolu fyzický vztah. Přitom se vědomí Rushe nahrálo do databáze Destiny. Když se Rush snažil vrátit ze simulace, nejšlo to a zůstal tam uvězněn. Způsobila to Amanda, protože se ho nechtěla vzdát. Ginn pak násilně spustila vypnutí FTL pohonu, aby odvrátila pozornost Amandy a řekla Eliovi, že Amanda nechce Rushe pustit. Eli byl poté nucen přesunout vědomí Ginn a Amandy do karantény, aby zachránil Rushe a ten se mohl vrátit ze simulace vytvořené Amandou (SGU 2x15 Obsazení).

Nahoru


Umělá inteligence hologramů

Antikové dále využívali umělou inteligenci ve svých hologramech, které potom byly pro lidi plně interaktivní a mohly tak „z očí do očí“ odpovídat na otázky, což zkvalitnilo komunikaci mezi lidmi a počítačem. Bylo prokázáno, že jsou schopny odpovídat na dotazy o věcech a faktech uložených v antické databázi a extrahovat relevantní informace podobným způsobem, ať je dotazujícím se uživatelem člověk nebo Antik (SG-1 10x03 Projekt Pegasus).

Umělá inteligence hologramůV alternativní časové linii byli Tau'riové schopni naprogramovat hologram Dr. McKaye s jeho znalostmi a osobností, který běžel na projekčních systémech Atlantidy, ale není známo, zda tento software byl antický nebo ne. Vzhledem k množství znalostí, které hologram obsahoval, je možné, že byla použita i nějaká forma neurálního rozhraní pro zkopírování mysli McKaye, protože bylo prokázáno, že Antikové touto technologií disponovali. Asgardi a Tau'riové měli také přístup k této technologii. Ať tak či onak ukazuje to, že antické počítače byly dostatečně výkonné, aby simulovaly lidskou mysl, a proto je možné, že Antikové měli možnost vytvořit počítačové simulace něčí mysli (SGA 4x20 Poslední muž).

Nahoru


Transportní systémy / Umělá gravitace / Umělá inteligence

Stránka: 1  2  3  4  5  6

Rozcestník Alteránské, Antické, Lanteánské technologie


Autor: Scimani, Korekce: HWG, © 2016, e-mail: scimani@sg-portal.eu