Neoficiální časová osa - 8000 let př. n. l. až 1927 n. l.

Rozcestník neoficiální časové osy SG

Stránka: 1  2  3  4  5  6

Mezi roky 8000 až 3000 př. n. l. / Kolem roku 500 n. l. / Kolem roku 1000 n. l. / Kolem roku 1500 n. l. / Před rokem 1900 n. l. / Rok 1908 n. l.


Období po příchodu Antiků zpět do Mléčné dráhy

Mezi roky 8000 až 3000 př. n. l.

 • kniha Stargate SG-1, Atlantis: Far Horizons: ConsortVětšina Antiků umřela nebo uprchla z galaxie Pegas, ale jejich potomci, známí jako Asuřané, jsou stále ve válce proti dominantní formě života v galaxii, známé jako Wraithové. Na palubě jednoho wraithského úlu ale dochází ke sporu mezi wraithskými komandéry v jejich politické a sociální při, jenže královna vymyslí smělý plán na drtivý úder v srdci Asuřanů, který otočí výsledek bitvy (Stargate SG-1, Atlantis: Far Horizons: Consort).

 

 

 

 • Kniha Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords

  Asgardé, spojenci Antiků, se prvně setkají s Goa’uldy a prohlásí je za své nepřátele, takže jim vlastně vyhlásili válku. Goa’uldi se chtěli předvést, jak jsou silní, ale záhy pochopili moc a technologickou vyspělost Asgardů a jejich spojenců, takže se stáhnou a lížou si rány, protože prohra byla opravdu drtivá (Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords).

 • Po kapitulaci Goa’uldů jejich zdroje docházejí a Vládci soustavy zahájí opětovný překvapivý útok proti Furlingům a Asgardům, dlouholetým spojencům. Goa’uldi sice provedli překvapivý a drtivý úder o území, ale v následujících letech se ukáže, jak jejich nepřátelé dokážou vrátit úder plný pomsty. Asgardé se tedy nezalekli a i přes několik nezdarů je nakonec porazili. Zároveň Asgardé pochopili, že Goa'uldi jsou pro jejich galaxie velkou hrozbou (Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords).

 • Ra je po těchto bojích těžce raněn, a prchá před asgardskými pronásledovateli do cizího hvězdného systému. Tam najde svěží svět obývaný velkou populací primitivů, která ho přijala za svého boha, když se snesl z hvězd. Tento svět, Země, obsahuje obrovské množství domorodců, kteří jsou vhodní pro symbionty. Přenos Ra’ova symbionta do egyptského chlapce ho naplní novou energií a elánem do života. Ra rychle zjistí, že lidé představují pro Goa'uldy téměř ideální hostitele. Ra si přivezl s sebou hvězdnou bránu a prohlásil svět Tau'ri (Země) za svůj vlastní (Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords).

 • Ra vytvoří na Tau’ri správcovství, takže mohou přijít ostatní Vládci soustavy, kteří mohou vládnout na svých předem určených místech. Lidi si pak mohou převážet na své světy a používat je jako chovné stádo. Goa'uldi za účelem maximalizace počtu potenciálních otroků, odvádí populaci na další světy, jako je např. Chulak a chov lidí se přesouvá i na jiné planety, protože potřebují co nejvíce otroků v co nejkratším čase (Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords).

 • Ra rozděluje Zemi přísnými geografickými hranicemi, aby zajistil, že žádný Vládce soustavy nebude zasahovat na jiné území. Značný počet Goa'uldů je v tomto období na vzestupu. Toto období hodně poznamenalo mytologii a historii Tau'ri (Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords).

 • Kniha Stargate SG-1: The Barque of HeavenKdyž byl Ra na vrcholu své moci, rozhodl, že každý Goa’uld, který si přeje, aby mu mohl sloužit, musí projít mnoha zkouškami velkého triadu. Vítězství znamenalo moc a prestiž, ovšem porážka přinesla vyhnanství a smrt (Stargate SG-1: The Barque of Heaven).

 

 

 

 

 • Telchak zdokonaluje původní sarkofág navržený a vytvořený Thothem pro použití na člověka. Výsledky jsou efektivnější, než by někdo mohl věřit, díky téměř nesmrtelnosti Vládců soustavy. Negativní vedlejší účinky se zmenší ještě více, takže opakované použití na symbionta má menší vliv. Dokonce i mrtví mohou být přivedeni zpět k životu. Telchak ukrývá původní antické zařízení na Zemi, ale své poznámky v knize Thotha si nechává (Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords).

Kolem roku 500 n. l.

 • Stargate SG-1: Roleplaying GameGoa'uldí Vládce soustavy Ollathair, známý také jako Otec nebe, byl zabit nepřítelem. Jeho poddaní na planetě Newgrange si ale jen mysleli, že je opustil, protože prostě zmizel a už se neukázal (Stargate SG-1: Roleplaying Game).

 • Adresa na planetu Newgrange byla navždy ztracena. Keltští lidé ze Země, kteří sem byli dopraveni Goa’uldem Ollathairem, tak získali navždy svobodu (Stargate SG-1: Roleplaying Game).

Kolem roku 1000 n. l.

 • Kniha Stargate SG-1: Friends and Foes: Stargate Season TwoNirti se vzdala planety Ghanaz (P4K-967) poté, co se na ni změnily podmínky k životu díky změně velikosti tamní hvězdy při jejím vývoji v červeného obra. Do té doby na ní aktivně prováděla své experimenty na lidech (Stargate SG-1: Friends and Foes: Stargate Season Two).

 • Planetu Ghanaz zasáhla doba ledová a stala se opuštěnou. Místní hvězda postoupila ve svém vývoji a začala spalovat v jádru hélium místo vodíku. Tím redukovala svoji velikost a na planetu se dostávalo méně energie (Stargate SG-1: Friends and Foes: Stargate Season Two).

 • Povídka The Herilian AgendaGoa’uld Diancecht nachází skupinku lidí keltského původu na planetě Herilia a ustanovuje se jejich vládcem (The Herilian Agenda).  

Kolem roku 1500 n. l. 

 • Heriliané už toho mají dost a v krvavém povstání svrhnou vládu Goa’ulda Diancechta a vyženou ho z planety. Povstání se podařilo hlavně díky tomu, že v této době byly jeho zdroje roztříštěné díky obzvláště krvavé válce s jiným Vládcem soustavy (The Herilian Agenda).

 

 

 

 • Kniha Stargate Atlantis: NightfallAsgardský vědec Fenrir byl odsouzen asgardskou vysokou radou za neoprávněné testy v obydleném hvězdném systému k 500 let stáze na své lodi Aegis, která se bude toulat vesmírem, než se po uplynutí trestu vrátí na Halu. Brzy poté se ovšem dostala do galaxie Pegas přímo mezi planetu Heruun a wraithskou flotilu, kteří je zrovna chtěli sklidit. S vyspělejší technologií se mu podařilo vyhrát bitvu, ale jeho loď byla poškozena a ztroskotala na měsíci Heruunu. Bez pomoci ovšem nebylo možné loď opravit a tak unesl několik lidí z Heruunu, aby je přeškolil a pomohli mu opravit loď. Fenrir potom všechny propustil domů (Stargate Atlantis: Nightfall).

 

Před rokem 1900 n. l.

 • Povídka The Herilian AgendaVíce než století po urovnání záležitostí Goa’ulda Diancechta s jiným Vládcem soustavy, se vrací zpět na planetu Herilia, ale zjišťuje, že si vytvořili svou vlastní nezávislost a nebyl schopen dobít planetu silou. Místo toho tedy pracoval v zákulisí a pomalu formoval vývoj společnosti v experimentu, zda by pro něj mohl být tento svět užitečným, když by obyvatelé nevěděli, že je vlastně tajně ovládá (The Herilian Agenda).

 

 

 

Rok 1908 n. l.

 • Kniha Stargate SG-1: RoswellAlternativní časová osa: Poté, co se sem dostane plukovník Mitchell, Qetesh z něj udělá svého prvního muže. Mitchell zatím postupem času připravuje otroky na různých planetách pod kontrolou boha Ra, aby s jejich pomocí mohl nakonec zničit Ra’a a Qetesh (Stargate SG-1: Roswell).

 

 

 

 


Mezi roky 8000 až 3000 př. n. l. / Kolem roku 500 n. l. / Kolem roku 1000 n. l.
Kolem roku 1500 n. l. / Před rokem 1900 n. l. / Rok 1908 n. l.

Stránka: 1  2  3  4  5  6

Rozcestník neoficiální časové osy SG


Autor: Scimani © 2014, e-mail: scimani@sg-portal.eu