Neoficiální časová osa - více než 65 mil. až 8000 let př. n. l.

Rozcestník neoficiální časové osy SG

Stránka: 1  2  3  4  5  6

Úvod
Před více než 65 miliony let př. n. l. / Kolem roku 30 milionů př. n. l. / Kolem roku 73 000 př. n. l. / Kolem roku 66 000 př. n. l. / Kolem roku 42 200 př. n. l. / Kolem roku 28 000 př. n. l. / Kolem roku 22 000 př. n. l. / Kolem roku 19 000 př. n. l. / Kolem roku 18 000 př. n. l. / Kolem roku 17 800 př. n. l. / Kolem roku 17 500 př. n. l. / Kolem roku 17 400 př. n. l. / Kolem roku 16 000 př. n. l. / Kolem roku 14 000 př. n. l.


Úvod

Zde jste se dostali do neoficiální časové osy, která by vám měla přiblížit časově seřazené události, které se staly jinde než v seriálech a filmech. I když mají například knihy požehnání od MGM a daly by se brát jako oficiální, jsou uvedeny zde. Než se pustíte do čtení, chtěl bych vás ještě na pár věcí upozornit, protože není napsaná stylem, jako jste zvyklí u oficiální časové osy, jelikož informace nejsou úplné a to z toho důvodu, že pokud si knihu nekoupíte, tak věřte, že na internetu stručný popis celého děje jen tak neseženete, až na pár výjimek. Mějte tedy na paměti, že jako popis události je většinou převzatá jen anotace knihy, které jsou samozřejmě známy a jak víte, sice poskytne náhled na děj, ale rozhodně už ne rozuzlení, takže jsou ty události takové poloviční a nedozvíme se, jak dopadly. Ovšem jak všichni známe hlavní hrdiny, vždy si se vším poradí. Samozřejmě, těch pár výjimek je zde popsaných úplně. Také byste měli vzít na zřetel, že jelikož jsou to všechno události, které jsem nikdy nečetl a neviděl a vše jen překládal, protože není známo nic v češtině, může být někdy překlad trošku nepřesný, protože jsem si nemohl dát všechny věci do souvislostí. I když tedy nejsou události úplné, rozhodně si můžete udělat představu, o co asi šlo a myslím si, že to většina fandů ocení a třeba to pomůže v rozhodování, kterou knihu si pořídit ať už v originále, kdo má na to náturu a hlavně znalost angličtiny, nebo se třeba někdy v budoucnu dočkáme překladů do češtiny. Také je velmi pravděpodobné, že narazím na další podrobnosti při dělání ostatních kategorií, jako jsou např. neoficiální planety či rasy a budu postupně přidávat, protože z časových důvodů nebylo v mé moci všechno prohledávat. V této časové ose je především docela dobře popsaná historie Goa’uldů a mnohem víc se dozvíte, až budou hotoví neoficiální Goa’uldi. Knižní série SGA Legacy je rovněž podrobnější než ostatní. Co se týče budoucích událostí, tak abychom to nemuseli každý rok upravovat, jsou počítané od roku 2014, tedy od doby, aby byla časová osa vytvořena.


Období antického rozkvětu a příchod do Mléčné dráhy

Před více než 65 miliony let př. n. l.

 • Povídka K-TTým SG-1 se dostává do druhohor na konci období křídy a musí nalézt způsob, jak se dostat do současnosti před tím, než budou dinosauři vyhubeni asteroidem (K-T).

 

Kolem roku 30 milionů př. n. l.

 • Kniha Stargate SG-1 TransitionsAntikové začali stavět městskou loď Atlantidu na ostrově Santorini poblíž Řecka. Antička Amara tam zůstává ve stázové komoře, když Atlantida opustí Zemi (Stargate SG-1: Transitions).

 

 

 

 

 


Období po odchodu Antiků do galaxie Pegas

Kolem roku 73 000 př. n. l.

 • Kniha Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System LordsDocházelo k řadě konfliktů mezi prvními Goa’uldy kvůli malému počtu vhodných unasských hostitelů, protože jejich počet rapidně klesl. Goa'uldi už nechtěli splynout s běžnými tvory. Konflikty mezi Goa'uldy vyústily v boj. Během této malé války se vyvinuly nové zbraně, primitivní nástroje a Goa'uldí populace také drasticky klesá. Aby zabránili v budoucnu podobným problémům, Goa’uldi se uchýlili k rituálnímu kanibalismu (Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords).

 

Kolem roku 66 000 př. n. l.

 • Populace Unasů začne znovu vzkvétat. Čistokrevní Unasové (nejvhodnější hostitelé) se nacházejí v odlehlých oblastech. Jsou opatrní, aby je paraziti znovu neovládli. I v tomto stavu, smíšení Unasové jsou lepší ve všech směrech. Vypracovali si sociální strukturu, funkční jazyk (starý goa’uldský) a používali první nástroje. Goa'uldí počet je uměle omezen, protože se uchýlili k rituálnímu kanibalismu, který řídil populační růst (Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords).

Kolem roku 42 200 př. n. l.

 • Goa'uldi rychle prosperují, i když vytváří jen malou společnost. Dopomohl jim k tomu vývoj aktivní genetické paměti. Tento druh genetické paměti urychlil jejich vývoj neuvěřitelnou, až exponenciální, rychlostí. V krátké době se objevila ve hře i hvězdná brána a začali zkoumat jiné světy, kde začali lovit a hledat i nové hostitele. Jejich rychlý vývoj odsoudil Goa'uldy do parazitní existence. Od té doby si zvykli brát bez přemýšlení, co chtějí, bez toho, aby mysleli na jiné druhy (Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords).

Kolem roku 28 000 př. n. l.

 • Goa'uldi objevili světy dříve ovládané Antiky. Goa'uldi tak získali nové technologie a jejich technologický rozvoj se opět urychlil. Původní planeta P3X-888 byla zcela opuštěna, využívala se pouze jako živná půda pro Unase, kteří stále žijí ve strachu před parazitickými utlačovateli (Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords).

 • Původně kmenovou goa’uldskou společnost, založenou na domorodé unasské kultuře, Goa'uld Atok přetvořil v první organizovaný goa’uldský systém řízení, za pomoci působivé fyzické formy a hlavně nově objevených, téměř magických, antických technologií, nalezených v antických ruinách (Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords).

Kolem roku 22 000 př. n. l.

 • Malicherná hašteření mezi Goa'uldy nakonec dala cestu novému vedením v čele s Goa’uldem Apepem, fyzicky vyspělejším synem Atoka, který veřejně, brutálně zabíjí svého otce před všemi Goa‘uldy. Apep pověřil rovným dílem nejsilnější Goa'uldy ke správě svého panství. Těmi byli Ra, Nut a Thoth. Nižší Goa'uldy, Osiris (Usirev), Isis (Eset) a Bastet, vládce Apep využívá k zajištění míru, zároveň se snaží, aby žádný Goa'uld neměl vyšší moc než jiný. Apep se ustanovuje hlavním vládcem (Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords).

 • Apep formuluje mezi svými podanými Goa’uldy pravidla ve vedení panství, ale stále zůstávají pevně pod jeho kontrolou. Ra, Nut, Thoth a jejich služebníci Osiris (Usirev), Isis (Eset), a Bastet zaručují Apepovi loajalitu a na nějaký čas tvoří pomocí těchto pravidel jednotné vedení Goa'uldů. Nyní pod sjednoceným vedením se potomci Goa'uldů šíří přes galaxii jako mor. Jejich počet ještě vzroste a Unasové jsou téměř vyhlazeni. Opět žije příliš mnoho larev Goa'uldů. Kromě toho se život Goa'uldů významně prodlouží, což vyústilo v další populační problém. Apep tedy navazuje na starou tradici rituálního kanibalismu (Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords).

 • Vzniká Goa’uldské impérium a První goa’uldská dynastie (Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords).

Kolem roku 19 000 př. n. l.

 • Goa’uld Anubis rychle stoupá po žebříčku oblíbenosti s četnými vítězstvími a slibuje svou podporu Apepovi. Ten ho později označí jako Pána mrtvých pro jeho bezohlednost (Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords).

Kolem roku 18 000 př. n. l.

 • I přes velké množství nově objevených hvězdných bran a nových území, s rozsáhlou flotilou lodí, kterou mají Goa’uldi k dispozici, nenacházejí žádné stopy po Anticích. Přitom různí Goa'uldi už začínají klást na nově objevená území svoje nároky. Díky tomu začínají první skutečně vojenské spory mezi Goa'uldy (Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords).

 • Goa'uld Thoth objevuje antické zařízení na opravu tkáně a vytváří první elementární sarkofág přepracováním antické technologie. Přístroj je primitivní a mocný, schopný udržet si Unasského hostitele po několik generací. Zařízení však působí i negativně na larvy Goa’uldů, protože sarkofág vstřikoval minerál naquadah do krevního oběhu larev a goa’uldské královny nebyly schopny zabránit jeho přenosu na budoucí larvy Goa‘uldů. Od té doby mají všichni Goa’uldi v krvi naquadah (Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords).

Kolem roku 17 800 př. n. l.

 • Apep vlivem stáří a častého vystavování primitivnímu sarkofágu začíná postupně propadat šílenství a ztrácí mezi Goa’uldy důvěru. Toho využívá Anubis, vloudí se do jeho přízně a stává se jeho nejvěrnějším rádcem. Za jeho projevené služby ho bohatě odměňuje. Anubis je dokonce Apepem favorizován nad ostatními Goa’uldy, dokonce před jeho vlastními syny a dcerou, včetně Ra‘a (Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords).

Kolem roku 17 500 př. n. l.

 • Anubis násilně přinutí Apepa použít sarkofág, aby se dozvěděl o místě, kde se nachází mocná, antická, zbraňová platforma. Dále nabádá Goa’uldy směrem od zdravého rozumu (Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords).

 • Anubis po získání nové superzbraně, která využívá obrovské množství energie, násilně extrahuje Apepa z jeho hostitele. Před zraky ostatních Goa’uldů ho požírá a prohlašuje se za císaře. To se ostatním Goa‘uldům nelíbilo a tak spojili své síly dohromady, aby ho porazili. Válka trvala přibližně sto let, během níž byly celé hvězdné systémy a planety zničeny (Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords).

Kolem roku 17 400 př. n. l.

 • Ve válce padly celé legie Unasů. Unasové a Goa’uldi jsou opět na pokraji vyhubení. Z posledních sil spojení Goa‘uldi nakonec porazili Anubise a zničili jeho síly. Zajatý Pán mrtvých (Anubis) byl zbývajícími Goa’uldy vyhoštěn (Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords).

 • Ra si polepšil jako nejvyšší Goa'uld, protože hlavně jeho zásluhou byl Anubis poražen a zaujal tedy místo zavražděného Apepa. Thoth je také vyhnán a jeho místo zaujímá jeho náhradník Telchak. Bastet je odměněna za její pomoc proti Anubisovi. Osiris (Usirev) a Isis (Eset) se připojili k řadám nižších goa'uldích vládců. Ra nalezl zbytky po Anubisově antické zbrani a odebral z ní šest krystalů (goa’uldské oči), bez kterých je zbraň nefunkční a rozdělil je mezi zbývající loajální Goa'uldy, protože věděl, že se díky potyčkám o svá území nikdy spolu nespojí, takže zbraň se nikdy znovu nebude moci použít (Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords).

Kolem roku 16 000 př. n. l.

 • Ra jmenoval novou instituci Vládci goa’uldí soustavy, kteří řídili ostatní Goa‘uldy. Vzniká tedy druhá goa’uldská dynastie. Členství ve Vládcích soustavy probíhalo přes hlasování stávajících členů a skýtalo mnoho výhod, včetně přístupu k unasským hostitelům v zájmu zachování armády. V tomto aktu byla Ra’em vytvořena mocenská struktura, kterou zachovali Goa’uldi až do současnosti a Egeria se stala jeho královnou. Ra si bere ostatní královny, jako třeba Hathor, během své dlouhé vlády (Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords).

 • Vládci soustavy se stali Osiris (Usirev), Isis (Eset), Tiamat a Yu (Ti). Pod nimi byli podřízení, ale stále na vyšší úrovni hierarchie než ostatní Goa’uldi, Ba'al, Heru'ur a Setesh (Seth). (Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords).

Kolem roku 14 000 př. n. l.

 • Naquadah, který je základem antických i současných goa'uldských technologii, je objevován jen v malém množství. Vládci soustavy jej potřebují a tak Ra vytváří novou éru pro expanzi, protože nabídl exkluzivní práva a přístup k Unasům, výměnou za pomoc při těžbě a přepravu naquadahu. Jejich pozornost je tedy směrována jinam a mezi Vládci soustavy začíná závod s průzkumem neznámých světů a hledání naquadahu (Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords).

Úvod
Před více než 65 miliony let př. n. l. / Kolem roku 30 milionů př. n. l. / Kolem roku 73 000 př. n. P7yŁUP7yŁUPbŁUАFŁU7yŁUp7yŁUp7yŁUř. n. l. / Kolem roku 28 000 př. n. l. / Kolem roku 22 000 př. n. l.
Kolem roku 19 000 př. n. l. / Kolem roku 18 000 př. n. l. / Kolem roku 17 800 př. n. l. / Kolem roku 17 500 př. n. l.
Kolem roku 17 400 př. n. l. / Kolem roku 16 000 př. n. l. / Kolem roku 14 000 př. n. l.

Stránka: 1  2  3  4  5  6

Rozcestník neoficiální časové osy SG


Autor: Scimani © 2014, e-mail: scimani@sg-portal.eu