Vesmírné lodě a plavidla - Pozemské - Vesmírné stanice

Rozcestník pozemských vesmírných lodí a plavidel

ISS / Midway

 


Mezinárodní vesmírná stanice (ISS)

Mezinárodní vesmírná stanice (ISS)

Základní specifikace

Výrobní informace
Výrobce Lidé ze Země
Design pozemský
Třída vesmírná stanice
Technické specifikace
Délka 44,5 m podél osy modulů po dokončení
Šířka 73 m podél osy nosníku po dokončení
Výška 27,5 m po dokončení
Hmotnost 344 378 kg (listopad 2009)
Umístění orbita Země
Výška nad Zemí 336 - 346 km
Sklon dráhy 51,64° k rovníku
Doba oběhu 91 minut
Pohon manévrovací trysky
Energie solární
Ovládací systém pozemský počítač
Navigační systém pozemský počítač
Zbraňový systém žádný
Posádka 6 osob, mění se zpravidla jednou za 6 měsíců
Ostatní systémy výzkumné laboratoře
Použití
Účel vesmírná výzkumná stanice
Rok zavedení 1998 a je ještě stále ve výstavbě
Přidružení Tau'ri
Stav aktivní

Popis

Mezinárodní vesmírná stanice (ISS), je výzkumné zařízení a vesmírná stanice, která se nachází na oběžné dráze Země. Mezinárodní vesmírná stanice je v současné době jediná trvale obydlená vesmírná stanice. První díl stanice, modul Zarja, byl vynesen na oběžnou dráhu 20. listopadu 1998. Od 2. listopadu 2000, kdy na stanici vstoupila první stálá posádka, je trvale obydlena alespoň dvoučlennou posádkou, která se každých 6 měsíců obměňuje. Stanice je umístěna na nízké oběžné dráze Země ve výšce kolem 350 km s periodou oběhu 92 minut a rychlostí okolo 7700 m/s (27 720 km/h).

Historie

Dne 20. listopadu 1998 odstartovala raketa Proton se zmiňovaným modulem Zarja. Stavba ISS byla zahájena. O 16 dní později se se Zarjou setkal raketoplán Endeavour a ve svém nákladovém prostoru k ní připojil modul Unity. Modul Zarja původně sloužil pro zajišťování telekomunikačních služeb a řízení letu. Později by měl sloužit především jako skladovací prostor a zásobník. Modul Unity slouží jako křižovatka modulů. Může k němu být připojeno až 6 dalších modulů. Již vypuštěné moduly nebyly schopny udržet potřebnou dráhu a byly nutné časté korekce. Čekalo se na další plánovaný modul – ruská Zvezda. Opět finanční potíže způsobily zpoždění jejího vypuštění a tím i pokračování ve výstavbě. Modul byl vypuštěn až 12. července 2000 a připojen k modulu Zarja, aby tak tvořil základ ruské části stanice. Tento servisní modul slouží jako dočasný obytný prostor a zajišťuje dodávky elektrického proudu, telekomunikaci s pozemními středisky a korekce dráhy. Již 2. listopadu 2000 mohla stanici navštívit první stálá posádka. Jejím hlavním úkolem byla aktivace a zabydlení stanice. Kosmonauti dále vybalovali uložené zásoby a zařízení. Museli se také připravit na přijetí raketoplánu Atlantis s novým modulem Destiny. Tento modul byl připojen 10. února 2001 k modulu Unity. Modul Destiny je hlavním centrem vědeckých experimentů na stanici. Kosmonauti oživili modul a dále čekali na raketoplán Discovery, který 10. března přivezl novou posádku a nákladní modul Leonardo. Raketoplán modul plný odpadu odvezl zpět spolu s první posádkou. Další důležitou součástí je kanadský robotický manipulátor Canadarm2, který přivezl raketoplán Endeavour 16. dubna 2001. Robotický manipulátor je dlouhý 17,6 m, slouží k přemisťování lidí i nákladu podél příhradové konstrukce. Pro jemné a přesné montážní práce je možné k manipulátoru připojit robotickou nástavbu Dextre. Po havárii raketoplánu Columbie v roce 2003 došlo k několikaletému pozastavení letů raketoplánů a výstavba stanice tak nabrala téměř 3 leté zpoždění. Takto byla ISS viděna v seriálu. Výstavba pak samozřejmě pokračovala dál, ale až v roce 2007. Měla by být dokončena v roce 2010, ale pravděpodobně se to ještě zpozdí.

Anubis vstupuje na ISSV roce 2004 po bitvě u Antarktidy byl na palubě ISS zrovna ruský tým, který upravoval oběžnou dráhu stanice, aby se zabránilo srážce s nějakými troskami lodí Anubise, které zbyly po bitvě, a bylo jich na oběžné dráze spousta. Na palubě stanice, vědomí Anubise zabralo tělo Anatola Konstantinova, aby se mohl vrátit na Zemi a odejít bránou (SG-1 8x03 – Karanténa).

 

Nahoru


Vesmírná stanice Midway

Specifikace / Popis / Interiér / Historie

Vesmírná stanice Midway

Základní specifikace

Výrobní informace
Výrobce Lidé ze Země
Design pozemský
Třída vesmírná stanice
Technické specifikace (Endeavour)
Umístění mezi Mléčnou dráhou a galaxií Pegasus
Ovládací systém pozemský počítač
Zbraňový systém žádný
Posádka neznámý počet
Ostatní systémy 2 hvězdné brány
Použití
Účel vesmírná přestupní stanice při cestování mezi galaxiemi
Rok zavedení 2007
Přidružení Tau'ri, Wraithové (dočasně)
Stav zničena

Popis

Kostra stanice MidwayMidway byla vesmírná stanice, která byla umístěna zhruba uprostřed mezi Mléčnou dráhou a galaxií Pegasus a byla zapojena do mezigalaktického mostu bran, který vytvořili Dr. Rodney McKay a plukovník Samantha Carterová. Sloužila tedy jako jakási přestupní stanice, při cestování mezi oběma zmiňovanými galaxiemi. Nebyla nikterak veliká a byla postavena za pomoci pozemské technologie, popřípadě upravené cizí technologie. Výjimku tvořily dvě hvězdné brány, které byly vzaty z obou galaxií, a každá byla umístěna na jednom konci stanice. Tato brána z Pegasu byla také trochu zvláštní tím, že měla jen osm chevronů, místo devíti, ale je známo, že některé brány v galaxii Pegasus měly jen 8 chevronů, obzvláště orbitální.

 

Interiér

Interiér stanice MidwayStrukturálně byla tedy stanice postavena kolem dvou hvězdných bran a jejímu interiéru dominuje jedna obsáhlá místnost s bránami. Podél obou stran struktury byly ovšem také nainstalovány izolované místnosti, rozdělené do dvou pater. Samotné brány se nachází mezi těmito úrovněmi a jsou přístupné pomocí rampy, jako v SGC. Vzhledem k tomu, že jsou obě brány vůči sobě v docela těsné blízkosti a mezi galaxiemi, tak aby správně systém mohl fungovat, nemohly zde být brány z jedné galaxie, ale jedna z galaxie Pegasus a druhá z Mléčné dráhy, pomocí nichž se může vytáčet příslušná galaxie. Jiné ostatní místnosti zahrnovaly malou obytnou místnost pro personál a cestující mezi galaxiemi, jakož i alespoň jednu zbrojnici. Operace hvězdných bran byly kontrolovány z řídící místnosti na horní úrovni stanice. Tam také byla přechodová komora, která zahrnovala skafandry a Puddle Jumper v případě evakuace (SGA 4x17 – Přestupní stanice).

Historie

Testování mezigalaktického mostu branV době, kdy byl mezigalaktický most dokončen v roce 2006, vesmírná stanice existovala jen jako kosterní rámec, postavený kolem dvou hvězdných bran, koncových bodech částí mezigalaktického mostu Mléčné dráhy a galaxie Pegasus. Bylo stanoveno také dost prostoru, poskytnutého pro Jumper mezi oběma bránami. Když Asuřané krátce převzali kontrolu nad Atlantis v roce 2006, generál Hank Landry měl plán zničit neúplnou stanici hlavicí Mark IX. Tento plán se ovšem neuskutečnil, když se jim podařilo získat Atlantis zpět a stavba stanice pokračovala (SGA 3x10 – Návrat, 3x11 – Návrat).

Do konce roku byla stanice dokončena do té míry, že podporovala život a na konečnou fázi stavby osobně dohlížela plukovník Samantha Carterová a Dr. Bill Lee. Během tohoto úsilí umělá gravitace krátce selhala, ale byla nakonec opravena. Se stanicí a lokalitami galaxie Pegasus, bylo možné komunikovat v reálném čase. Když Atlantis musela opustit Lanteu a následně nedorazila na plánovanou planetu M12-578, loď Apollo o tom stanici informovala a komunikovala nadále se stanicí při jejich hledání (SGA 4x01 – Unášení proudem).

Po propuknutí viru na Atlantis, cestování mezi galaxiemi vedlo pouze přes stanici Midway s 24 hodinovou karanténou, uvalenou na každého cestovatele (SGA 4x08 – Věštec).

Destrukce stanice MidwayZatímco expedice Atlantis pracovala společně s Wraithem (později pojmenovaném Todd), naboural se do počítače McKaye a zjistil informace o stanici. Todd se podělil o tyto informace s ostatními Wraithy, nebo mu byly odcizeny a o několik měsíců později se skupině Wraithů podařilo nabourat jedno DHD na okraji galaxie Pegasus a vytočit Midway. Přišli na stanici a podmanili si ji. Když získali kódy k ovládání, podařilo se jim vytočit Zemi, kde omráčili všechny v SGC a nažili se ho zmocnit. Byli ovšem na Zemi sledováni Rononem a Teal'cem, kteří je nakonec všechny pobili, když byli na návštěvě Midway v rámci přípravy Ronona na nadcházející rozhovor s IOA. Před tím, než bylo posláno více Wraithů na Zemi, dorazil na stanici plukovník Sheppard s jeho týmem a všechny Wraithy na stanici pobili, ale během tohoto průběhu byla nedopatřením aktivována autodestrukce Kavanaghem. Vzhledem k tomu, že nešla zastavit, posádka stanice byla evakuována na Jumper a později zachráněna Daedalem, když se vracel na Atlantis s Rononem zhruba o týden později. Stanice byla zničena (SGA 4x17 – Přestupní stanice).

Není známo, zda byla pak stanice znova postavena, ale v alternativní časové linii téměř o rok později, to nebylo (SGA 4x20 – Poslední muž).

 

Rozcestník pozemských vesmírných lodí a plavidel


Autor: Scimani © 2010 sg-portal.eu, e-mail: scimani@sg-portal.eu