Vesmírné lodě a plavidla - Ostatní rasy - Talthuni

Rozcestník vesmírných lodí a plavidel ostatních ras

Talthuni

Talthuni byly rasa lidí z mléčné dráhy, která byla na pokraji vyhynutí. Jejich svět ohrožovala temná hvězda, a proto postavili tři lodě, aby vybraní jedinci z celé jejich civilizace unikli zkáze a zachovali jejich civilizaci. Jsou na vyšší technologické úrovni než Tau'ri , ale jejich lodě nebyly schopny nadsvětelné rychlosti.


Stromos

Specifikace / Popis / Design / Technologie / Známé interiéry / Historie

Stromos

Základní specifikace

Výrobní informace
Výrobce Talthuni
Design talthunský
Třída generační loď
Technické specifikace
Délka 1700 m
Šířka 850 m
Pohon podsvětelný
Typ pohonu raketový
Zdroj energie neznámý, možné připojit naquadahový generátor
Ochrana vnitřní energetická obrana
Cestující více než 1000
Ostatní systémy hibernační komory, paměťový modul
Použití
Účel transportní a generační loď
Rok zavedení neznámý, prvně viděna v roce 2003
Přičlenení Talthuni
Stav jedna zroskotala, druhá možná doletěla

Nahoru

Popis

Uvnitř Stromosu

Stromos je jedna ze tří lodí této konstrukce, která byla postavena Talthuny jako jejich poslední naděje na zachování jejich civilizace, která by jinak zanikla díky jejich hvězdě, která je ohrožovala. Loď svého cíle ale nedosáhla, protože ztroskotala na planetě P2A-347.

Jelikož loď nemá hyperpohon, je plně automatizovaná a uzpůsobena pro přepravu velkého množství Talthunů v hibernačních komorách. Stromos je vybaven nějakou vnitřní obranou, která může jakoukoliv formu života uvést na neznámou dobu do bezvědomí. Tato loď byla se svými sesterskými loděmi vyrobena za jediným účelem a to zachovat zbytky talthunské civilizace, protože jejich domovskou planetu Talthus ohrožovala mohutná hvězdná erupce, která by je jinak zničila. Trup lodi bude určitě velmi odolný, protože dokázal odolat velkému nárazu při ztroskotání a přitom nedošlo k vážnému poškození spacích komor. Až později se projevili vážnější poruchy, protože byl poškozen energetický generátor. Stromos měl pohon, který neumožnoval nadsvětelnou rychlost, proto byly potřeba hibernační komory, protože cesta je potom velice dlouhá a cíle by se posádka nedožila. Z toho také vyplývá, že loď nebyla moc technologicky vyspělá, jako běžné lodě využívající hyperpohon, ale byla vyspělejší než pozemská, pokud by jim Asgardé nepomohli ve vývoji. Tento typ lodi byl poměrně velký, protože moc nechybělo ke dvěma kilometrům na délku, což se samozřejmě nemůžeme divit, když se jednalo o generační loď, která měla pojmout co nejvíce cestujících (SG-1 7x06 – Záchranný člun).

Nahoru

Design

Design StromosuDesign lodi je velmi jednoduchý a zároveň trochu zvláštní. Skládá se z pěti válcovitých částí, přičemž centrální, která je zároveň i největší, je hlavní část lodi, která se v zadní části zužuje do podoby komolého kuželu, který je zakončen několika motory neznámého typu. Zbývající 4 menší válcové části jsou k hlavnímu trupu rovnoměrně po obvodu připevněny pomocí dvou držáků. Myšleno každá část má dva držáky, takže je celkem 8 držáků. V těchto postranních částech se nalézají kryogenní komory pro cestující, kteří byli převáženi na nový svět. V hlavní části lodi jsou všechny základní systémy lodi, ale není vyloučeno, že se tam také nalézají kryogenní komory. Jak vypadá přední část lodi, není známo, protože není vidět a byla pravděpodobně zničena nárazem o skálu, která loď při havárii zastavila.

Nahoru

Známá technologie

I když byla loď vidět jen v jednom díle, podařilo se odhalit několik zajímavých a pokročilých technologií, které jsou na docela vysoké úrovni. Především se jednalo o zajímavou vnitřní obranu a také hibernační komory a paměťový modul.

Energetický generátor a energie

Je známo, že má loď nějaký energetický generátor, který bude asi docela výkonný, když dokáže udržet po tak dlouhou dobu přes 1000 hibernačních komor aktivních, ale není o něm skoro nic známo. Asi nebude na takové úrovni, jako u vyspělých ras a není známo ani jeho palivo. Co ale můžeme s jistotou říci, že je nějakým způsobem kompatibilní s cizí technologií, protože se dal propojit s pozemským naquadahovým generátorem, který pak dodal všem komorám dostatek energie k oživení Talthunů. Generátor se při havárii nějak porouchal a postupně začaly selhávat hibernační komory, protože nebylo dostatek energie k udržení všech (SG-1 7x06 – Záchranný člun).

Hibernační komory

Hibernační komory StromosuS cílem ochránit cestující během letu a především, aby celou, dlouhou cestu přežili, je Stromos vybaven hibernačními komorami, kterých bylo odhadováno stovky, ne-li tisíce. Není to samozřejmě nic překvapivého vzhledem k tomu, k jakému účelu byla loď postavena. Jako u jiných podobných technologií je subjekt v tomto případě zchlazen, čímž jsou utlumeny jeho životní funkce na minimum, takže také stárne mnohem pomaleji. Není přesně známo, na jaké úrovni komory pracovali, ale vzhledem k jejich technologii by v nich Talthuni asi nevydrželi 10 000 let jako třeba u antických stázových komor. Každopádně vzhledem k délce letu to byly přinejmenším stovky let. Komory jsou ve svislé poloze u stěn dlouhých chodeb, takže v nich subjekty stojí.

Podobně jako u jiných komor, jsou i tyto připojeny k paměťovému modulu a hlavnímu počítači, který na ně dohlíží a v případě nouze má za úkol všechny v komorách oživit, ale jen za předpokladu, pokud je na to dostatek energie. Jinak oživí jen tolik, kolik může a zároveň, aby udržel při životě ostatní. V případě Stromosu oživil jen jednoho Talthuna, protože havárie způsobila rapidní pokles energie a 12 komor začalo selhávat. Oživený člen posádky musel rychle jednat. Zajímavé u nich také je to, že se pomocí paměťového modulu daly stáhnout osobnosti Talthunů do člověka, což se stalo v případě Daniela Jacksona, ale naštěstí šel proces provést také obráceně (SG-1 7x06 – Záchranný člun).

Paměťový modul

Paměťový modul StromosuPaměťový modul se na lodi využíval k uložení myslí všech jedinců ve stázových komorách. Modul je schopen oddělit vědomí od těla a uložit v modulu. Je také naprogramován s nějakým zabezpečením proti výpadku programu, které zabraňuje přenosu vědomí do jiného těla, než kam patří. Nicméně může být program přepsán, pokud původní tělo je mrtvé a toto vědomí se dá nahrát do jiného těla a dokonce více než jedno. Paměťové moduly byly vytvořeny pro dlouhou cestu lodí na nový svět, ale Stromos havaroval na planetě P2A-347 a několik jedinců bylo po havárii a selhání komor usmrceno. Pharrin přenesl několik myslí do svého těla a o 12 let později, když našla loď SG-1, to samé udělal Danielovi, aby všechna vědomí mrtvých těl zachoval (SG-1 7x06 – Záchranný člun).

Pohon

Stromos nebyl schopen nadsvětelné rychlosti jakéhokoliv druhu, takže ani hyperpohon Talthunové pravděpodobně neznali. Každopádně tato loď používala formu pohonu, který obchází přítomnost chemických raket a raketových motorů všeho druhu, který byl schopen dosáhnout vysokého zrychlení a také mohl dosáhnout až skoro rychlosti světla. Jedná se tedy pouze jen o podsvětelný pohon, pokud se to tak dá nazvat, který bude pravděpodobně pracovat na podobném principu, nebo využívat podobné fyzikální zákony, jako opravená antická loď Tria, u které se nepodařil opravit hyperpohon, ale mohli cestovat rychlostí 99,9 % rychlosti světla. Pro menší rychlosti byl pravděpodobně využíván normální raketový pohon (SG-1 7x06 – Záchranný člun).

Zbraně a obrana

Vnitřní obrana StromosuCo se týče útočných zbraní lodě ve vesmíru, nemůžeme nic říci, ale vzhledem k tomu, k jakému účelu byla sestrojena, je nepravděpodobné, že nějaké má alespoň pro obranu. Stejně tak není známo, jestli má nějaké štíty nebo jinou vnější obranu, což bude pravděpodobně podobné jako u zbraní. Jisté ovšem je, že má účinnou vnitřní obranu. Chodbami na lodi především u hibernačních komor se dá poslat nějaký energetický puls, který je doprovázen pištícím zvukem, jež po zásahu jakékoliv životní formy způsobí, že vetřelec upadne do bezvědomí. Není vůbec známo na jak dlouho, ale rozhodně je člověk déle v bezvědomí než po zásahu zat'nik'telem. Samozřejmě jak to bývá u Jaffů obvyklé, účinky na ně jsou menší, protože se Teal'c po zásahu probral daleko dříve než zbytek SG-1. Tento obranný systém je pravděpodobně instalován na lodi z důvodu ochrany stázových komor, ale je také možné, že ho loď normálně nemá ve výbavě a je to jen nouzová modifikace systémů uvnitř lodi, když se zjistilo, že jsou na lodi vetřelci a jeden člen byl probuzený (SG-1 7x06 – Záchranný člun).

Nahoru

Známý interiér

Interiér Stromosu byl tvořen hlavně chodbami s hibernačními komoramiI když byla SG-1 na lodi celkem často, moc se o jejích interiérech neví, protože většinu lodi zaujímají dlouhé chodby s hibernačními komorami podél stěn. Přístup do nich byl pomocí schůdků z přední části a nacházeli se pravděpodobně ve 4 vnějších, válcových nástavbách lodi. Těchto dlouhých chodeb s komorami bylo v jedné válcové nástavbě několik. Víme také, že v přední části se nacházel můstek, ale nevíme nic o tom, jak vypadal, protože byl zničen nárazem do hory (SG-1 7x06 – Záchranný člun).

 

Nahoru

Historie

Pharrin ukládá svého syna do hibernační komoryStromos a tři další podobné lodě postavili Talthuni před staletími, aby v nich převezli vybrané jedince ze své civilizace na Ardenu ještě před zničením jejich světa, který ohrožovala jejich hvězda. Jejich svět byl nakonec zničen mohutnou erupcí. Co se stalo se třemi loděmi, není známo, možná dorazily k cíli, ale možná také ne. Stromos ovšem na Ardenu nikdy nedorazil a za záhadných okolností ztroskotal na planetě P2A-347, která měla bránu a navštívila ji SG-1. Po ztroskotání Stromos automaticky oživil důstojníka Pharrina, aby vyřešil problém nedostatku energie. Vzhledem k tomu, že asi 12 hibernačních komor začalo už selhávat, byl nucen Pharrin začít přenášet jejich mysl do jeho vlastní, aby je alespoň tak zachránil, protože na planetě k tomu nebyly jiné prostředky, byla pustá. Vyslal také nouzový signál v naději, že ho zachytí ostatní lodě.

Tea'lc se probouzí po omráčeníPharrin čekal 12 let na pomoc od ostatních lodí, ale místo nich nakonec na planetu dorazila SG-1. Ta objevila ztroskotaný Stromos a šli ho prozkoumat. Objevili v něm velké množství stázových komor s Talthuny, kteří byli ještě živí. Protože už se pomalu nedaly udržet další hibernační komory, musel Pharrin provést další nouzové řešení. Pomocí obrany lodi omráčil SG-1 a přenesl do Daniela další mysli, v kterých byl například jeho syn a také jejich vládce, který byl arogantní, až to bolelo. SG-1 šla poté loď znovu několikrát prozkoumat, aby našli způsob jak Danielovi pomoci, popřípadě, jak se mu to stalo. Nakonec Teal'c odhalil Pharrina, který se tam skrýval a řekl jim pravdu. Došlo k dohodě, že se mysli Talthunů v Danielovi musí obětovat a napojením naquadahového generátoru dodají lodi dostatek energie k oživení ostatních Talthunů, kteří pak mohli jít hvězdnou bránou na Ardenu nebo do jiného domova. Co se poté stalo se Stromosem, není známo, ale pravděpodobně zůstal na P2A-347 (SG-1 7x06 – Záchranný člun).

Rozcestník vesmírných lodí a plavidel ostatních ras


Autor: Scimani © 2012 sg-portal.eu, e-mail: scimani@sg-portal.eu