Vesmírné lodě a plavidla - Ostatní rasy - Sekkari

Rozcestník vesmírných lodí a plavidel ostatních ras

Sekkari

Sekkari je nyní již zaniklá vyspělá rasa, která je ovšem založená na bázi křemíku a ne uhlíku jako ostatní. Je jedinou známou rasou tohoto druhu v galaxii Pegasus a Mléčné dráze. Byli velmi vyspělí, protože byli schopni pro vlastní přežití vyvinout automatické vesmírné nosiče s umělou inteligencí.


Zárodečný nosič Sekkari

Specifikace / Popis a historie

Zárodečný nosič Sekkari

Základní specifikace

Výrobní informace
Výrobce Sekkari
Design sekkarský
Třída nosič
Technické specifikace
Pohon neznámý, pravděpodobně bez nadsvětelného
Palivo neznámé
Řidící systém bezpilotní, umělá inteligence
Použití
Účel osévání vhodných světů pro život, zachování civilizace
Rok zavedení neznýmý, první zmíňka před 2000 lety, prvně viděn v roce 2009
Přičlenení Sekkari
Stav 49 neúspěšných, 1 převezen na vhodný svět

Nahoru

Popis a historie

Rodney se pouští se Zelenkou do zkoumání zárodečného nosičeCivilizace Sakkari předpověděla před mnoha lety svůj zánik. Po miliónech let evoluce stáli před koncem. Věděli, že konec je nevyhnutelný a tak poslední dny trávili výrobou zařízení se zárodečným nosičem. Každý nosič měl v systému naprogramován jiný cílový svět. Byly to světy, které by jim poskytly chemické prvky nezbytné pro vznik a udržení nového života. Každý nosič měl v sobě nainstalován archiv s historií celé rasy Sekkari, ve kterém byly zaneseny jejich úspěchy, jejich útrapy a jejich chyby, které nakonec vedly k jejich zničení. Nosiče byly také vybaveny jistým komunikátorem, který by oznámil, že došlo k uchycení zárodku. Celkem jich bylo vypuštěno 50 a ani jeden neuspěl.

Jeden nosič se porouchal a umělá inteligence ho navedla na planetu, kde byla zrovna Atlantida, v naději, že bude vhodná pro život. Bohužel planeta vhodná nebyla. Nosič sice proletěl atmosférou bez následků, ale strávil 2000 let na dně oceánu. Jeho systémy byly ale probuzeny průletem jednoho s Jumperů v oceánu v jeho blízkosti. Umělá inteligence se spojila se Sheppardem, Woolseym a dokonce i s McKayem, aby lidi lépe prozkoumala a poznala a nakonec je navedla k tomu, aby jim pomohli. Umělá inteligence si musela být jistá, že jim může věřit, proto jim to neřekla hned a hrála s nimi menší divadlo. Lidé představovali hrozbu, kdyby se archiv aktivoval bez většího prozkoumání lidí, zárodky by byly zničené, proto jejich mysl UI zaměstnala.

Rodney informuje Woolseyho, co zjistil o zárodečném nosičiPrávě umělá inteligence napojená na McKaye ve formě Dr. Zelenky ho navedla na zárodečný nosič na dně oceánu, který se nacházel 500 m hluboko. Po vyzvednutí McKay začal s průzkumem a zjistil, že z nosiče vychází energie, která osciluje podle určitého klíče jen s nepatrnou radiací. Elektromagnetická radiace pokryla celé město, ale nebezpečná nebyla, protože byla na nízké frekvenci. Signál obsahoval dvanáct symbolů, které se donekonečna opakovaly. Nakonec Rodney zjistil, že se jednalo o heslo pro přístup do archivu a nechal ho dešifrovat.

Když se do archivu dostal, zjistil v něm třeba jejich lékařské objevy a plány na vyspělé zbraně. Také zjistil pravý účel nosiče, který měl zasít na planetách organismy, které by se vyvinuli v inteligentní rasu. Až by dosáhla určité inteligence, mohla by využít informace uložené v archivu nosiče, které jim zanechali zaniklí předci. Bohužel je zařízení naprogramované tak, že pokud by otevřeli data, zničili by vzorky. Museli se tedy rozhodnout. Vzít si data a zničit rasu, nebo přijít o data a zachránit rasu. Nakonec se rozhodli zachránit rasu a Apollem byl nosič dopraven na původní místo určení (SGA 5x15 – Pozůstatky).

Rozcestník vesmírných lodí a plavidel ostatních ras


Autor: Scimani © 2012 sg-portal.eu, e-mail: scimani@sg-portal.eu