Vesmírné lodě a plavidla - Ostatní rasy - Luciánská aliance

Rozcestník vesmírných lodí a plavidel ostatních ras

Luciánská aliance

Luciánská aliance využívala sice upravené lodě Goa'uldů, které používali pro pašování, útoky i obranu, jenž jsou popsány v goa'uldských lodích, ale byla tam vidět i jedna těžce ozbrojená loď, která se tam dostala od jedné vyspělejší rasy Serrakinů/Hebridianů, od nichž se někdo přidal k alianci. Ta bude popsaná u rasy Serrakinů. Pak už zbývá jen transport Luciánské aliance, i když vlečná loď byl goa'uldský Al'kesh. Samotný transport není v goa'uldských lodích podrobněji popsán, tak se tu o něm zmíním.


Transport Luciánské aliance

Specifikace / Popis / Design / Historie

Transport Luciánské aliance

Základní specifikace

Výrobní informace
Výrobce Luciánská aliance
Design goa'uldský
Třída přepravní loď
Technické specifikace
Palivo naquadahová směs
Ochrana štíty
Ostatní systémy transportní kruhy
Použití
Účel přeprava a pašování surovin a plodin, převážně kassy
Rok zavedení neznámý, prvně viděn v roce 2007
Přičlenění Luciánská aliance
Stav minimálně tři zničeny, ostatní pravděpodobně aktivní

Nahoru

Popis

Interiér transportního moduluJedná se o nákladní transport, který využívala Luciánská aliance na svém území pro transport jejich nejvýdělečnější plodiny, kassy. Transport se skládá z kontejnerů, ve kterých je uložen náklad, přičemž je každý vybaven transportními kruhy. Kontejnerů bývalo pravděpodobně jen tolik, kolik bylo potřeba na převezení nákladu. Jediný známý náklad byla plodina kassa. Uvnitř kontejneru nad kruhy se nachází nějaké skenovací zařízení, které ihned upozorní vojáky Luciánské aliance v tažné lodi, pokud někdo použije neoprávněně kruhy. Skener skenuje zeleným paprskem. Kontejnery jsou vzájemně propojeny prostřednictvím energetického pole a první je propojen s vlečnou lodí Al'kesh, který celý transport táhne, ale tam není známo jakým způsobem. Pravděpodobně také pomocí energetického pole nějak mezi motory, ale nebylo to vidět. Kontejnery byly neprodyšně uzavřeny bez viditelných dveří či vrat, takže jediný způsob, jak dostat náklad do kontejneru, byl pravděpodobně přes transportní kruhy (SG-1 10x15 – Odměna).

Nahoru

Design

Design transportuKontejnery mají jednoduchý design, pravděpodobně goa'uldský, protože vnitřek kontejnerů jevil jasné známky goa'uldské architektury, což není samozřejmě překvapením, protože většina lodí Luciánské aliance pochází od Goa'uldů. Jedná se zjednodušeně řečeno o nepravidelný hranol průřezu osmiúhelníku prodlouženého více do stran pro více prostoru. Na zadní a přední části kontejneru jsou energetické úchyty, které drží transport pohromadě.

 

Nahoru

Historie

Sken v transportním moduluS tímto transportem jsme se setkali jen jednou, když jím Luciánská aliance převážela náklad kassy v roce 2007. SG-1 měla za úkol ho zničit. SG-1 přiletí k transportu v zamaskovaném Tel'taku a každý z členů se přenese kruhy na jeden ze čtyř kontejnerů, kde se ihned spustí skenovací zařízení. Každý tam položí nálož a všichni mimo Mitchella se dostanou včas zpátky na Tel'tak. Mitchel je přepaden vojáky, ale na poslední chvíli se přenese zpět a kontejnery explodují spolu s Al'keshem. SG-1 se takto podařilo zničit už tři transporty kassy Luciánské aliance, čímž ji značně oslabují a ta na jejich hlavu vypisuje odměnu. Zároveň byl tento akt také vyhlášením války Zemi (SG-1 10x15 – Odměna).

 

Rozcestník vesmírných lodí a plavidel ostatních ras


Autor: Scimani © 2012 sg-portal.eu, e-mail: scimani@sg-portal.eu