Vesmírné lodě a plavidla - Ostatní rasy - Gadmeerové

Rozcestník vesmírných lodí a plavidel ostatních ras

Gadmeerové

Gadmeerové byli velmi vyspělou rasou z Mléčné dráhy, kteří hledali nový, vhodný svět pro život. K tomuto účelu měli svou vlastní vesmírnou loď, která dokázala také celou planetu přetvořit na podmínky pro jejich existenci, protože to nebyla rasa na bázi uhlíku, ale síry, která potřebuje naprosto jiné podmínky pro život, než jsou běžné.


Gadmeerský terraformer

Specifikace / Popis / Design / Technologie / Známé interiéry / Historie

Gadmeerský terraformer

Základní specifikace

Výrobní informace
Výrobce Gadmeerové
Design gadmeerský
Třída terraformer
Technické specifikace
Rozpětí 3220 m
Výška 61 m
Pohon podsvětelný pohon, manévrovací trysky, pravděpodobně nadsvětelný pohon
Zdroj energie neznámý
Senzorové systémy gadmeerské senzory spojené s holografickou technologií
Zbraňový systém pravděpodobně žádný
Posádka žádná (umělá inteligence)
Ostatní systémy gadmeerské zařízení, transportér, genetická inženýrská jednotka, databáze se vzorky, terraformovací paprsek se 14 tryskami
Použití
Účel transformace planety na vhodné podmínky pro život Gadmeerů
Rok zavedení neznámý, prvně viděna v roce 2000
Přičlenění Gadmeerové
Stav pravděpodobně stále aktivní, pokud již nedokončili transformaci planety

Nahoru

Popis

Gadmeerský terraformer se blíží k vesniciGadmeerský terraformer byl postaven Gadmeery jako jejich jediná šance na záchranu celé jejich civilizace, která stála před úplným zničením rukou vojenské převahy. Byli to totiž mírumilovné bytosti a ve válce by neměli šanci, i když jsou velmi technologicky vyspělí. A také si byli vědomi toho, že je většina života založena na jiné bázi než oni. Byla to obrovská vesmírná loď, která měla dva hlavní cíle. Jeden z cílů lodi byl najít vhodný svět v naší Galaxii, který by mohli přetvořit tak, aby na něm mohly být vhodné podmínky pro přežití jejich rasy, která je úplně odlišná od ostatních ras, protože je založena na jiném základním prvku a to síře. Loď putovala Galaxií velmi dlouho, než našla jedinou planetu, která by vyhovovala, protože kritéria byla opravdu velmi přísná.

Druhou hlavní funkcí bylo přetvoření nalezené planety tak, aby tam mohli žít, což ovšem vyžaduje velmi zásadní zásah do ekosystému planety a zanechává na ní pro nás úplnou spoušť. Všechno ze své původní planety bylo touto lodí také převáženo a uskladněno v podobě genetických vzorků. Loď byla plně automatizovaná a předem naprogramovaná pro splnění této dlouhodobé mise. Loď dokázala rychle reagovat na jakékoliv problémy, které mohly nastat. To se stalo například, když zjistila známky života, které na planetě původně neměly být. Ihned přenesla tým SG-1 automaticky na palubu a vytvořila prostředníka pro komunikaci. Takže její naprogramování bylo opravdu precizní (SG-1 4x09 – Spálená země).

Nahoru

Design

Design gadmeerského terraformeruDesign této lodi se dá tak trochu přirovnat k obrovskému ptáku bez hlavy s roztaženými křídly, která jsou u trupu od přídi k zádi a do stran se zužují do špičky. Povrch trupu je jinak velmi členitý, obzvláště na spodní straně křídel, kde jsou vidět jakási žebra, ale bez zjevných, ostrých hran. Není známo, kde jsou pohonné jednotky, ale na spodní, zadní straně křídel jsou trysky pro přetvoření planety, které vypouští nějaký druh energie, který ničí život na povrchu za lodí a zanechává tak za sebou úplnou zkázu pro životní druhy na planetě neobyvatelnou. Trysek pro terraformaci je celkem 14, po sedmi na každém křídle. Na přední, vrchní straně křídel u trupu jsou nějaké menší výstupky zářící červeně, které vypadají jako oči.

Nahoru

Známé technologie

Terraformer je přímo napěchovaný nejmodernější technologií, od transportního systému a pokročilé holografické technologie, až po velmi pokročilé senzory a umělou inteligenci, jelikož je loď celá automatizovaná bez posádky. Loď má obrovskou databázi, ve které jsou nejenom všechny znalosti Gadmeerů, ale i vše, co loď zjistila při pátrání po vhodné planetě, včetně všech údajů o miliónech světů, které navštívila při své misi. Podrobněji se podíváme na nejzajímavější technologie (SG-1 4x09 – Spálená země).

Gadmeerské zařízení

Gadmeerské zařízeníPřístroj byl umístěn na palubě lodi, není známo přesně kde. Toto zařízení umožňuje propojení s uměle vytvořeným Enkaranem Lotanem a provádí neznámou funkci, pravděpodobně umožňuje Lotanovi propojení se systémy lodi, ale není to potvrzeno. Uživatel je obklopen nějakým druhem energetického pole, které se kolem něj obtáčí ve formě spirály. Uživatel stojí na dvou podlážkách nakloněných k sobě a má roztažené ruce.

Když se Daniel vrátil na palubu, aby promluvil s Lotanem, objevil ho právě v tomto zařízení. Energetické pole se uvolnilo pár vteřin po příchodu Daniela, ačkoli není známo, zda to bylo vyvoláno právě příchodem Jacksona, který vstoupil do místnosti se zařízením, nebo ho vypnul Lotan sám, anebo nějakým automatickým časovačem (SG-1 4x09 – Spálená země).

Hologarafická technologie

Holografický 3D model okolí loděLoď využívá velmi pokročilou holografickou technologii, která je také přímo spojena se senzory. Veškerá data získaná ze senzorů se mohou zobrazit jako hologram a ne jen na plochém holografickém displeji, jak to bývá obvyklé, ale rovnou v 3D zobrazení. Takto byla například zobrazena poloha naquadahového generátoru na trojrozměrné mapě povrchu pod lodí. Také se mohly pomocí hologramu zobrazovat celé planety, které loď zkoumala. Stručněji řečeno, byl zobrazen 3D hologram potřebné informace, která byla nad 3D modelem doplněna popisem v jazyce Gadmeerů. Hologram se teda využíval pro zobrazení údajů ze senzorů v reálném čase, jako to bylo například s přetíženým generátorem, anebo prostě pro zobrazení informací uložených v databázi (SG-1 4x09 – Spálená země).

Senzory

Senzory gadmeerského terraformetuLoď má i pokročilé senzory, no aby ne, když je potřeba zjistit veškeré možné údaje o planetě, jestli vyhovuje, nebo nevyhovuje velmi přísným kritériím, ale dokázaly toho ještě víc. Mohou zkoumat například, jestli jsou na povrchu nějaké životní formy a pokud ano, dokážou zjistit všechny potřebné údaje pro vytvoření biomechanické kopie bytosti, jako to například udělala loď s Enkarany. O vytvoření se samozřejmě stará jiný systém lodi, který od senzorů dostane jen zjištěná data. Senzory jsou také schopny velmi podrobného vyšetření povrchu planety, jestli může být v pořádku terraformován, protože nezáleží jen na tom, jestli je pro Gadmeery vhodnou planetou, ale jestli se dá také bez problémů přeměnit (SG-1 4x09 – Spálená země).

Terraformovací paprsek

Terraformovací paprsekVzhledem k tomu, k jakému účelu byla loď sestrojena, nesmíme zapomenout na jednu z hlavních technologií, konkrétně technologii přeměny povrchu a klimatu planety na vhodné podmínky pro jejich přežití. Není přesně známo, jakým způsobem tento proces prováděli, ale zdá se, že vypouští nějaký druh energie z trysek na křídlech. Celá tato brázda se táhne až 20 km za lodí. Energie vytváří jakousi neprostupnou oponu pod lodí, která ničí veškerý život na povrchu planety pod lodí a poté vkládá do zničených oblastí mikroby. Tyto mikroorganismy jsou prvními stavebními kameny nového ekosystému, ve kterém jsou Gadmeerové schopni přežít. Loď obsahuje dostatek materiálu k přeměně jen jedné planety, takže pokud proces započne, už se musí dokončit, maximálně přerušit, ale rozhodně ne zastavit proces a přesunout se na jinou planetu (SG-1 4x09 – Spálená země).

Transportní systém

Transportní systém gadmeerského terraformeruGadmeerský transportér je podobný technologii Asgardů, ale září oranžovým světlem a jsou v něm vidět výrazně kruhy. Princip je teda podobný jako u Asgardů, protože není potřeba žádné zařízení u přepravovaných osob, ale co se týče projevu nebo efektu, tak je podobný transportéru Aschenů jen jinak barevný. Loď je vybavena minimálně jedním takovým transportérem pro případ nějakých komplikací, který byl využit pro první kontakt SG-1 s vytvořeným zástupcem Gadmeerů. Prvně přenesl SG-1 na palubu lodi a pak se s ním přepravoval proti rozkazům Jacka i Daniel, aby vyřešil vzniklou krizi diplomaticky. Také byl využit pro přepravení přetíženého generátoru na palubu a pak následně ven z lodi. Transportní systém má mnohem menší dosah než jejich asgardský protějšek, což naznačuje, že byl méně vyspělý (SG-1 4x09 – Spálená země).

Nahoru

Známé interiéry

Ačkoliv je loď bez posádky, má různé interiéry, protože Gadmeerové věděli moc dobře, že se loď může s něčím nečekaně setkat a použít je pro vyřešení problému. Bylo tam nainstalované například zařízení pro vytvoření mechanické kopie životní formy, kdyby na nějakou narazili, aby s nimi mohli komunikovat a také místnosti s uskladněnými genetickými vzorky z jejich planety.

Genetická komora

Genetická komora gadmeerského terraformeruTato místnost je velká, bílá a šedivá hala, kde jsou uskladněny milióny genetických vzorků tkání, uložených v tisících zásuvkách uvnitř zdí a ve sloupech uvnitř místnosti. Místnost také obsahuje skleněné pilíře s nějakou tekutinou, jejichž využití není známo, ale je možné, že dodávaly potřebné látky pro udržení vzorků při životě. Tyto pilíře byly u stěn i jako podpůrné uvnitř místnosti. Na stěnách byly po jednom a uvnitř místnosti po třech. Místnost je různě osvětlena světly na stěnách a je velmi členitá. Směrem vzhůru se místnost rozšiřuje a prostory navíc jsou nějaké plošiny se zábradlím, jako balkón. Přístup je přes kruhové dveře, které se otvírají do stran. Vzhledem k tomu, k jakému účelu byla loď sestrojena, je velmi pravděpodobné, že je na lodi více takových místností (SG-1 4x09 – Spálená země).

Kontrolní místnost

Kontrolní místnost gadmeerského terraformeruExistuje alespoň jedna místnost uvnitř lodi, která může být používána pro ovládání systémů plavidla. Tato místnost je propojena s genetickou komorou přes jeden krátký tunel s kruhovým průřezem. V místnosti jsou dvě konzole, které umožňují přístup bytostí k databázi lodi a ovládat její systémy. Uprostřed kontrolní místnosti je nejzajímavější kus technologie v podobě velkého holografického projektoru, který je schopen zobrazovat data z databáze nebo trojrozměrné mapy okolí lodi. Místnost je relativně malá, zvlášť oproti genetické komoře a je bez oken, ostatně jako všechny interiéry na této lodi (SG-1 4x09 – Spálená země).

 

Nahoru

Historie

SG-1 byla na palubě představena rasa GadmeerůNení přesně známo, kdy tato loď zahájila svou misi na záchranu civilizace, ale je to jistě velmi dlouho, když dokázala za tu dobu prozkoumat milióny světů. Podařilo se naštěstí tuto loď vyslat dříve, než byla jejich civilizace zničena velkou vojenskou silou, aby hledala nový svět pro jejich rasu. Po návštěvě mnoha světů počítač lodi konečně našel vhodnou planetu P5S-381, kde začala proces terraformace. Tato planeta však byla také vybraná SGC jako nový domov pro Enkarany. Po tomto zjištění loď vytvořila velmi rychle ani ne do dne Lotana, biomechanickou formu Enkarana, aby jim řekl, že mají opustit planetu. K tomuto účelu přenesla loď SG-1 na palubu. Jenže Enkarané planetu nemohli opustit bez rizika ztráty zraku, protože také potřebovali planetu s přísnými měřítky a žádná taková SGC nebyla známá mimo této.

Naquadahový reaktor neškodně explodoval mimo loď

Daniel se proti rozkazům snažil s Lotanem domluvit a byl několikrát transportován na loď. Během toho zbytek SG-1 plánoval na loď útok s přetíženým naquadahovým generátorem, který ji měl zničit. Loď ho senzory objevila zrovna v době, kdy byl Daniel na palubě a transportovali ho na palubu. Také přerušila proces terraformace. Těsně před výbuchem ho nakonec vystřelili z lodi, kde nad ní neškodně explodoval. Pak se Danielovi a Lotanovi podařilo najít původní planetu Enkaranů a šli jim to sdělit. Lotan zůstal s Enkarany a nebyl zpátky včleněn do systémů lodi a loď je všechny přepravila na domovskou planetu. Poté se pravděpodobně vrátila a dokončila proces přeměny, aby mohla vzkřísit svou civilizaci. Konečný osud lodi je neznámý, ale pravděpodobně se to podařilo (SG-1 4x09 – Spálená země).

Rozcestník vesmírných lodí a plavidel ostatních ras


Autor: Scimani © 2012 sg-portal.eu, e-mail: scimani@sg-portal.eu