Vesmírné lodě a plavidla - Wraithské - Křižník

Rozcestník wraithských vesmírných lodí a plavidel

Wraithský křižník

Specifikace / Popis / Design / Systémy / Interiér / Známé křižníky / Historie

Wraithský křižník

Základní specifikace

Výrobní informace
Výrobce Wraithové
Design Wraithové
Třída křižník
Technické specifikace
Délka 762 m
Šiřka 457 m
Pohon podsvětelný, wraithský hyperpohon, trysky
Hyperpohon omezený mezihvězdný
Ochrana regenerační trup
Trup trinium/organický
Senzory wraithské senzory
Ovládací systém neurální rozhraní
Protiopatření rušící kódy (elektromagnetické pole), autodestrukce
Výzbroj neznámý počet wraithských energetických zbraní
Doplněk šipky
Posádka 3
Cestující 800 Wraithů
Použití
Účel Doprovod úlů, Sklizeň na planetách bez brány
Rok zavedení před více jak 10 000 lety
Přidružení Wraithové, Michael Kenmore
Stav stále aktivní

Nahoru

Popis

Křižníky v doprovodu úluWraithské křižníky se používají především jako doprovod pro mateřské úly. Křižníky jsou vždy viděny v doprovodu úlů během útoku nebo při krmení na lidských světech. Jsou-li zničeny jejich mateřské úly, obvykle opouštějí bojiště útěkem do hyperprostoru. Kromě této role bývají také viděny v roli hlídkových lodí, kde jsou například poslány prozkoumat nějaké poruchy v blízkosti území Wraithů, nebo když se tam něco děje. Jsou také vysílány na lidské světy, které se rozhodli vyhubit, pokud nejsou schopni proti nim vybudovat nějakou obranu, která by křižníky mohla ohrozit. Podobně jako u jiných wraithských plavidel, nemají křižníky žádné štíty a místo toho se spoléhají na napůl biologický trup, který je chrání před poškozením a jeho schopnost regenerace, podobně jako u úlů, ale jsou zranitelnější, protože nejsou tak silné (SGA 1x17 – Dopisy z Pegasu, 2x01 – V obležení, 2x05 – Odsouzenci, 2x09 – Aurora, 4x05 – Cestovatelé).

Pokud jsou ve společnosti mateřských úlů a ty vstupují do hyperprostoru, vypadá to, že jsou do hyperprostoru vtaženy s nimi, ale oni mají svůj vlastní hyperpohon, který pracuje na stejném principu jako u úlů a dokáže tedy cestovat hyperprostorem sám a opět je limitovaný dobou strávenou v hyperprostoru. Kromě hyperpohonu má také čtyři podsvětelné motory a několik brzdících trysek.

Zbraně křižníkuTaké, stejně jako úl, jsou schopny nést wraithské šipky v hangárech, které mohou být nasazeny v boji nebo ke sklizni, ale jejich přesný počet zůstává neznámý, každopádně rozhodně méně, než je jich v úlu. Jeho energetické zbraně jsou na stejném principu, jako mají úly, protože střílí také modré energetické střely. Jsou opět dost výkonné, ale ne tak, jako střely úlu. Křižníky jsou také schopny přistávání na planetách, podobně jako úly a jiné wraithské lodě (SGA 1x19 – V obležení, 2x05 – Odsouzenci, 4x05 – Cestovatelé, 5x01 – Záchranná operace).

 

Nahoru

Design

Podsvětelné motory křižníkuDesign této lodi není ani ničím moc zvláštní. Dá se přirovnat k ploššímu, trochu zakřivenému trojúhelníku, přičemž je příď lodi nejšpičatější. V zadní části lodi se nacházejí čtyři podsvětelné motory a také z ní vystupují dva mohutné výčnělky, které ještě přecházejí na spodní část lodě, v nichž jsou právě podsvětelné motory. Zhruba od poloviny lodě po stranách na spodku lodi až k přídi se nachází řada zbraňových systémů. Z křídel, zhruba od poloviny lodi směrem k zádi, vystupuje na každé straně šest zvláštních, úzkých trnů neznámé povahy. Ty jsou také viděny i na hřbetu křižníku.

 

Nahoru

Velící a řídicí systémy

Konzole na křižníkuPodobně jako velké mateřské úly Wraithů, křižníky obsahují také můstek s četnými konzolemi, které se ovládaly posádkou. Tyto konzole řídily veškeré systémy lodi, jako podsvětelný pohon, hyperpohon, zbraně, komunikace, senzory, dveře hangárů a další vedlejší systémy. Trochu zvláštním systémem byla autodestrukce lodi. Velitel lodi, kterým může být i samotná královna úlu, byl schopen aktivovat autodestrukční sekvenci pro zničení lodi, na které se dá nastavit i časovač. Aktivovaná autodestrukce na konzoli červeně bliká a pro vypnutí je potřeba nějaký autorizační kód (SGA 3x18 – Ponoření, 5x01 – Záchranná operace).

 

Nahoru

Známé interiéry lodi

Hangár šipek

Hangár šipek v křižníkuKřižníky byly také schopny pojmout několik letek šipek, které vysílaly pro sklizně, nebo do boje. Proto byly také pro ně na křižníku hangáry. Vypadaly podobně jako v úlech, čili především s plošinami a byly o dost menší. Plukovník John Sheppard použil jednou zamaskovaný Jumper, aby mohl vstoupit do hangáru šipek křižníku Michaela Kenmorea a mohl tak zachránit Teylu Emmagan. Kdykoliv je křižník v ohrožení a čelí zničení, z hangáru jsou vždy vyslané šipky, aby se pokusily dostat na palubu nepřátelského plavidla (SGA 4x05 – Cestovatelé, 5x01 – Záchranná operace).

 

Laboratoř

Laboratoř na křižníkuNení známo, jestli byly laboratoře běžné na všech křižnících, ale ví se, že jedna byla určitě na Michaelově křižníku, kde držel Teylu. Je to ovšem pravděpodobné, neboť křižník ve velká loď a určitě na něm Wraithové také experimentovali. Teyla byla připoutána na jakémsi lůžku, které se dalo polohovat a kolem ní byly různé přístroje, které byly zaměřeny pravděpodobně na lékařské a genetické funkce. Poblíž byla také wraithská obrazovka, na které se ukazovaly údaje z přístrojů. Michael tuto místnost také využíval pro své genetické pokusy, při kterých se snažil vytvořit hybridy, kteří by mu pomohli ovládnout celou galaxii (SGA 4x18-19 – Příbuzní, 5x01 – Záchranná operace).

Můstek

Můstek křižníkuKřižník obsahuje podobnou strukturu můstku, jako mají úly, čili s množstvím konzolí, které jsou uzpůsobeny tak, aby u nich posádka při obsluhování stála. Takže opět žádná křesla k sedění. Posádka z těchto terminálů využívá různé informace, které používá k ovládání lodi podle potřeby, jako například střelbu ze zbraní v případě ohrožení, vstup do hyperprostoru, zadávat příkazy na regeneraci trupu v momentě poškození a podobně. Prostřednictvím ovládacích konzol jsou prezentovány posádce informace, například o situaci mimo loď pomocí senzorů a navíc mohou získávat podrobné informace o nasazení šipek mimo loď (SGA 4x18-19 – Příbuzní, 5x01 – Záchranná operace).

Strojovna

Strojovna křižníkuGenerátor hyperprostorového okna na palubě Wraithského křižníku je unikátní v tom, že se zdá být zavěšen na stropě strojovny. Několik terminálů bylo na zemi, kde mohli členové posádky ovládat generátor. Obvykle kontrolovali a obsluhovali hyperprostorový generátor tři členové posádky. Hyperpohon křižníku Michaela Kenmorea byl poškozen asgardským plazmovým paprskem pozemské lodi Daedalus. Nicméně, opravy byly dokončeny rychleji, než mohl John Sheppard použít výbušniny, aby ho zničil nadobro. U úlu nebyl hyperpohon nikdy vidět, ale předpokládá se, že by to mohla být podobná, jen větší verze těchto generátorů (SGA 5x01 – Záchranná operace).

Zadržovací cely

Prostor před celami křižníkuStejně jako úl, má i křižník prostory pro zadržení vězňů. Tyto prostory jsou ovšem trochu jiné než v úlu, protože je do všech cel přístup z větší místnosti, kde je plno sloupů a cely jsou sami o sobě docela malé a je tam jen nějaká malá lavice pro alespoň trochu pohodlí. Mříže vypadají stejně jako v úlech, jen jsou menší, vzhledem k velikosti samotných cel. V celách byla několikrát držena Teyla, když ji unesl Michael. Ten ji tam vyslýchal a také ji prozradil svůj plán, který se týkal využití jejího dítěte pro jeho novou armádu hybridů (SGA 4x18-19 – Příbuzní).

 

Nahoru

Známé křižníky

Michaelův křižník

Michaelův křižník prchá ze základny na planetě

Když Michael utekl expedici, za nějakou dobu se mu podařilo získat od Wraithů jeden křižník. Tento křižník pak využíval pro své vlastní operace a především pro držení Teyly, která čekala dítě, a to chtěl využít pro jeho novou armádu.

Když se Michaelovi podařilo zadržet těhotnou Teylu, používal křižník pro její přepravu mezi jeho základnami. Nejprve ji vzal k základně, kde byl držen klon Dr. Carsona Becketta, ale tam ho překvapil Daedalus. Dostal se do bitvy, ale věděli, že je na palubě Teyla, tak ho chtěli jen zneškodnit a ne zničit. Křižník utrpěl nějaké škody, ale ty se podařilo opravit, a když mu chtěli vyřadit hyperpohon, minuli a křižník skočil do hyperprostoru. Cestoval k jiné jeho základně, kde byli zase drženi Athosiané. Z některých už udělal hybridy pro jeho novou armádu. Jakmile expedice zjistila, kde se základna Michaela nachází, vyslali tam týmy, aby Teylu zachránily. Bohužel se jim to nepodařilo a Michael spolu s Teylou a hybridy utekl v křižníku, který odstartoval z planety (SGA 4x18-19 – Příbuzní).

F-302 útočí na Michaelův křižníkPozději je Michael informován, že jedna jeho základna byla prozrazena a rozhodne se tam letět. Je to základna, kde si expedice myslela, že drží Teylu, ale byla to past a budova se na záchranný tým zbortila. Po příletu křižníku je chtěl Michael živé. Nakonec dorazí Daedalus a dojde opět k bitvě. S vědomím, že křižník není žádný soupeř pro Daedala, se pokusil skočit do hyperprostoru. Tentokrát však Daedalus uspěl a vyřadil mu hyperpohon. V troskách na planetě ovšem zůstal ještě Ronon s Johnem a jediný způsob, jak je zachránit, bylo, transportovat je na palubu. Museli ovšem sklopit štíty a toho křižník využil a vážně Daedala poškodil, než je opět zvedli. Nakonec využili F-302, aby mu zničili zbraně a zároveň to byla příležitost, jak se dostat na palubu a zachránit Teylu. Když Michael vypustil vlnu šipek proti F-302, podařilo se jim se zamaskovaným Jumperem dostat na palubu. Hyperpohon byl ovšem už skoro opraven a museli ho co nejrychleji zničit pomocí C4 a zároveň tak vyřadit celou loď. Když unikli z křižníku šipkou, protože Jumper si vzal Michael, Daedalus křižník zničil (SGA 5x01 – Záchranná operace).

Nahoru

Historie

Křižníky nad planetou chráněnou AtharPrvně jsme se setkali s wraithským křižníkem, když tým AR-1 narazil na planetu Proculus, která byla pod ochranou bytosti jménem Athar. Kněžka Chaya Sar, což byla vlastně Athar a Antik, ale ještě to nevěděli, byla pozvána na Atlantis, kde se dokonce později zamilovala do Shepparda. Nakonec byla jako Antik odhalena a musela se vrátit na planetu, protože ji napadli Wraithové. Sheppard tam za ní vyrazil Puddle Jumperem, aby ji pomohl, ale ona to nepotřebovala. K planetě přiletěly minimálně dva křižníky, které vyslaly šipky, ale Athar si s nimi poradila bez Sheppardovi pomoci, i když také zničil minimálně jednu šipku (SGA 1x14 – Útočiště).

Atlantis byla v ohrožení, protože k ní mířili tři wraithské mateřské úly. Zelenka zjistí, kde vystoupí s hyperprostoru. Rozhodnou se hrozbu prozkoumat z blízka a dostanou povolení, letět k planetě, kde vystoupí z hyperprostoru. Teyla se Sheppardem čekají u planety a když wraithská flotila vystoupí z hyperprostoru, jsou ohromeni, protože hrozba je ještě větší, než mysleli. Každý wraithský úl doprovází minimálně tři křižníky. Než vyrazí na Atlantis, ještě vyšlou šipky, aby sklidili planetu. Zachrání ještě rodinu jednoho známého Teyly a letí o tom informovat Atlantis (SGA 1x17 – Dopisy z Pegasu).

Expedice objeví jeden obranný antický satelit, který by mohli zprovoznit a zastavit tak wraithskou flotilu. To se jim podaří, a když poblíž satelitu vystoupí Wraithové z hyperprostoru, podaří se jim s ním zničit jeden úl. Dojde ovšem k poruše a nemohou znova vystřelit. Wraithská flotila zahájí palbu a satelit zničí. Atlantis se nepodařilo zadržet wraithskou flotilu a zbývající dva úly s křižníky směřují k ní (SGA 1x19 – V obležení).

Daedalus v bitvě s úlem a křižníkyNa poslední chvíli přiletí Daedalus a Shepparda zachrání, přitom se jim podaří s hlavicí na Jumperu úl zničit. Ihned si jich Wraithové všimnou a s úly a křižníky zahájí protiútok. Daedalus se je snaží zastavit, ale rakety jsou zničeny ještě před dopadem vlnou šipek. Nakonec využijí transportního systému Asgardů a přenesou jadernou hlavici přímo na palubu úlu. Poslední úl je zničen a zbylé křižníky ustoupí a skočí do hyperprostoru. Wraithové se ale nevzdávají a křižníky zavolají o posily. K Atlantis nyní míří 12 úlů a plno křižníků. Expedice se rozhodne k preventivnímu úderu na místě, kde budou mít zastávku a pokusí se je zničit. Podaří se jim zničit další dva úly, než zavedou protiopatření, ale pak jsou pod silným útokem a křižníky je obklíčí. Jeden dokonce přilétá nad Daedala, aby se mohli vylodit na palubu. Daedalus z boje prchá zpět na Atlantis. Po příletu wraithské flotily k Atlantis zaujmou křižníky společně s úly formaci a začnou bombardovat Atlantis. ZPM tak bude vyčerpáno během několika dní, ale expedice vymyslí plán. Odpálí nad Atlantis jadernou hlavici a zamaskují město. Wraithové si myslí, že je zničena a flotila úlů a křižníků odlétá od Lantey (SGA 2x01 – V obležení).

Křižník dostal zásah dronem z JumperuKdyž je tým AR-1 zajat na planetě Olesii vězni, sama Weirová se vydá na planetu, aby tým našla a také s nimi projednala obchodní podmínky. Tam se dozví, že je unesli olesianští vězni. Mezitím tým zjistí, že je tam spousta lidí nevinných, protože je využívají jako krmení pro Wraithy. Na planetu pak přilétají Wraithové a chtějí více vězňů. K vězňům přilétá křižník, ale Sheppardovi se ho podaří poškodit jednou střelou z poškozeného Jumperu. Jsou hned Weirovou informováni, že je nad planetou více křižníků a míří k nim další. Podaří se jim vytočit bránu, aby mohli vězni utéct, a sami pak uniknou na Atlantis, přičemž na ně druhý křižník střílí, když běží k bráně. Poté křižník zamíří k hlavnímu městu Olesianů a soudce je zděšen (SGA 2x05 – Odsouzenci).

Atlantis najde na dálkových senzorech antickou loď jménem Aurora. Vyšlou k ní Daedala s týmem AR-1, aby to prozkoumali. Po příletu zjistí, že je velmi poškozená. Posádka je ve stázových lůžkách ve své vlastně vytvořené realitě, ale napojil se mezi ně jeden Wraith, aby zjistil více o jejich hyperpohonu. Sheppard se napojí a snaží se přesvědčit posádku, že je tam Wraith a Daedalus zatím na senzorech zaregistruje dva křižníky, které k nim letí. Nakonec se Johnovi podaří přesvědčit kapitána Aurory, když Rodney odpojí Wraitha z jejich virtuální reality a pomůže mu zničit oba křižníky. Když křižníky dorazí, zapnou autodestrukci, která zničí Auroru i oba křižníky (SGA 2x09 – Aurora).

Křižníky nad Lanteou

Když byl Ford unesen jednou šipkou, byl poté zhmotněn na jednom křižníku, kde se docela rychle probral díky imunitě vůči omráčení, vlivem Wraithského enzymu, který měl v sobě. Podařilo se mu zabít několik Wraithů, ukradl jim nějaký enzym a pak utekl z křižníku šipkou. Bylo to prý docela snadné, když Wraithové nečekají, že je někdo na palubě (SGA 2x03 – Lovná zvěř, 2x10 – Zbloudilci).

Atlantis dostane ze Země přes Daedala zprávu, že se nachází v městě nějaká bomba a vybuchne, pokud vytočí Zemi. Daedalus se na Atlantis vydá, aby pomohl. Mezitím také senzory Atlantis detekují dva křižníky, které ovšem k Atlantis nesměřují a bojují spolu. Později se z ničeho nic začne vytáčet brána na Zemi, ale nedojde k ničemu, protože je ZPM odpojené. Vyšle se ovšem silný signál, který upozorní oba křižníky a vydají se k Lantee to prozkoumat. Budou muset zamaskovat město, ale nepůjde to bez ZPM, o němž také zjistili, že by došlo k přetížení, když bude hodně využíváno. Křižníky dorazí k Atlantis, ale město zamaskují. Musí najít sabotéra, aby je křižníky neodhalily, protože se zapnou inerciální tlumiče, které zajistí přetížení ZPM. Dojde k přetížení ZPM a v poslední chvíli zjistí, kdo za tím je a dostanou od něj přístupové kódy, aby tomu zabránili. Křižníky pak odletí (SGA 2x13 – Kritické množství).

Expedice našla na dně oceánu mobilní vrtnou plošinu, kterou Antici používali také jako zdroj geotermální energie. Teyla poté vycítí v blízkosti Wraithskou královnu, která ji ovládne a přinutí ji udělat vše potřebné, aby se dostala dovnitř vrtné plošiny. Když se jim ji podaří omráčit, Teyla s ní naváže spojení a zjistí, že se sem dostala z křižníku, který zde havaroval před 10 000 lety, když byl v první vlně lodí, která napadla Atlantis. Byl poškozen a spadl do oceánu. Byla v hibernaci, ale probudila ji přítomnost Teyly. Před odchodem nastavila autodestrukci křižníku. Vydají se tam v oblecích, aby ji vypnuli, ale zjistí, že je chráněna kódem. Královna jim nic neřekne, ale Teyla se s ní spojí a královna ji ovládne, přičemž zjistí, co se snaží udělat. Osvobodí ji a vrací se na křižník, kde vypne autodestrukci. Pak ji Rodney zneškodní (SGA 3x18 – Ponoření).

Křižník ničí můstek antické lodi CestovatelůPři jedné misi je Sheppard i s Jumperem unesen Cestovateli, kteří ho dopraví na jednu ztracenou loď Antiků, kterou tam zanechali z důvodu poruchy pohonu, který vyzařoval smrtelnou radiaci. Cestovatelům se ji podařilo částečně opravit, ale potřebovali Johna na zprovoznění celé lodi. Sheppardovi se také podařilo vyslat signál SOS, který později zachytila expedice, ale zároveň přilákal jeden wraithský křižník, který k nim letěl. Po příletu zaútočil na loď, ale štíty byly jen na 20% a za chvíli selhaly. Křižníku se podařilo zničit můstek lodi Cestovatelů. Sheppard vyslal salvu dronů a křižník zničil, ale ne dříve, než se povedlo několika Wraithům dostat na palubu (SGA 4x05 – Cestovatelé).

Wraithové také přiletěli v jednom křižníku na planetu M4F-788 na okraji galaxie Pegasus a zaparkovali ho v blízkosti brány. Odtud se jim podařilo nabourat DHD, aby se mohli dostat na přestupní vesmírnou stanici Midway mezi oběma galaxiemi, Pegasus a Mléčnou dráhou. Odtud pak mohli zadat Zemi a obsadit SGC. Rodney později zjistil, že je něco v nepořádku, a když se mu podařilo vytočit bránu, poslali tam MALP, aby zjistili, co se děje. Našli tam wraithské zařízení připojené k DHD a také mohli vidět křižník, kterým tam Wraithové přiletěli (SGA 4x17 – Přestupní stanice).

Michael Kenmore získal jeden vlastní křižník, který používal jako svou mobilní operační základnu a pro držení Teyly. Byl ale nakonec zničen asgardskými paprskovými zbraněmi Daedala během bitvy u planety M2S-445. Více v křižníku Michaela (SGA 4x18-19 – Příbuzní, 5x01 – Záchranná operace).

Křižníky letící na pomoc Toddově základněKdyž se Wolssey setkává s Toddem a jeho delegací na Daedalu, aby projednali další záležitosti ohledně genové terapie a nemuseli se tak živit na lidech, je Todd kontaktován svými druhy, že byla jedna jejich základna aliance napadena. Todd vysílá na pomoc dva své doprovodné křižníky, ale v okamžiku, kdy vstoupí do hyperprostoru, jsou zničeny. Todd obviní posádku Daedala, že se jim nějakým způsobem podařilo aktivovat zařízení Attero, všechny omráčí a převezme kontrolu nad lodí. Později posílá zprávu dalším křižníkům a úlům, aby nevstupovaly do hyperprostoru (SGA 5x10 – První kontakt).

 

Rozcestník wraithských vesmírných lodí a plavidel


Autor: Scimani © 2011 sg-portal.eu, e-mail: scimani@sg-portal.eu