Vesmírné lodě a plavidla - Antické - Třída Aurora

Rozcestník antických vesmírných lodí a plavidel

Třída Aurora - bitevní loď

Specifikace / Popis / Technologie / Interiéry lodi / Známé lodě

Bitevní loď třídy Aurora - schéma

Základní specifikace

Výrobní informace
Výrobce Lanteané, Asuřané
Design Lanteané
Technické specifikace
Délka 1 000 - 3 500 m *
Výška/šířka 500 - 1 000 m *
Maximální rychlost po úpravě motorů 296 794 km/s
Pohon podsvětelný, hyperpohon
Hyperpohon standardně mezihvězdný, po úpravě i mezigalaktický
Energetický systém neznámý, možné i ZPM
Ochrana Energetické štíty
Senzorový systém Senzory krátkého i dlouhého dosahu
Zaměřovací systém neurální rozhraní
Ovládací systém můstek, ovládací křeslo, ovládací konzole
Navigační systém Lanteánská hvězdná mapa
Avionika neurální rozhraní
Zbraňový systém střely (množství neznámé), energetické zbraně
Doplňky Puddle Jumpery (množství neznámé)
Minimální posádka 1
Cestující 329 - 500 *
Ostatní systémy počítačové jádro, stázové komory, autodestrukce
Použití
Účel válečná loď
Rok zavedení před tisíci lety
Příslušnost Lanteané, Asuřané, Tau'ri, Cestovatelé
Stav všechny zničeny až na 2, o kterých se neví, co se s nimi stalo

* Nesoulad je způsoben rozdílnými oficiálními zdroji na edicích DVD

Popis

Schéma staršího typu AuroryByla to série antických bitevních lodí během jejich války s Wraithy. Expedice se setkala jen se čtyřmi známými loděmi této třídy od odchodu Antiků z galaxie Pegas, nepočítáme-li lodě Asuřanů (Replikátorů). Jméno třídy lodi, kterou používali antikové, nebylo nikdy odhaleno. Je považována za nejpokročilejší třídu válečných lodí, jaké kdy byly vytvořeny, pouze asgardská modifikace Daedala, je vnímána jako konkurenceschopná, alespoň pro starší varianty lodě. Jestli s ní mohou soupeřit mateřská loď Oriů nebo asgardská loď třídy O'Neill, není známo, ale jedna loď třídy Aurora při plné kapacitě zbraní a energie, je více než dost na flotilu wraithských mateřských lodí, nebo goa'uldských Ha'taků.

Existují minimálně tři varianty lodí třídy Aurora, lišící se nejen velikostí, ale i interiéry, můstkem, chodbami, ale hlavně vězeňskými prostory. Je pravděpodobné, že Asuřané využívali starší typy lodí třídy Aurora (pravděpodobně i slabší), které byly podobné velikostí lodi Aurora, protože měli přístup jen k technologii, která byla vyvinutá do okamžiku, než opustili Antiky. Novější plavidla, jako např. Orion, jsou z doby, kdy Antikové opouštěli galaxii Pegas a jsou tedy větší, luxusnější, podstatně odolnější a pravděpodobně i silnější a výkonnější, protože byly technologie modernizovány, jak válka s Wraithy postupovala. Třetí varianta je někde mezi těmito dvěma a používali ji potom Cestovatelé, ale jejich jméno lodi není známo (SGA 2x09 - Aurora, 2x19 - Peklo, 3x05 - Potomci, 4x05 - Cestovatelé).

Základní technologie

Energie a energetické systémy

Ačkoli je nezjištěné, jaký je hlavní zdroj energie, Antikové příležitostně nainstalovali ZPM, což lodi dodalo extra energii. Ale dokonce i bez nich dokážou vydržet po dlouhou dobu. Když se s touto lodí poprvé setkala expedice, byla stále aktivní a dokonce i ve stázových komorách dokázali Antikové vydržet 10 000 let i bez ZPM (SGA 2x09 - Aurora, 3x10 - Návrat).

Komunikace, velící a řídící systémy

KomunikaceTyto lodě mají subprostorovou komunikaci, která jim umožní vysílat nouzové signály, nebo komunikovat v reálném čase s jinými plavidly na mezihvězdné vzdálenosti. Mohou také ostatním lodím projektovat stabilní hologram, schopný také přenášet zvuk, ale zvuk nemůže být přenesen zpět vysílající lodi. To může být právě z důvodu, že je velký rozdíl rychlostí a vzdálenosti mezi loděmi, nicméně pokud jsou poblíž a cestují stejnou rychlostí, je to možné. Na lodi jsou také ovládací konzole a křeslo, ze kterých lze ovládat různé systémy celé lodi (SGA 3x10 - Návrat, 4x05 - Cestovatelé).

Obranné systémy

Štíty lodiU štítů bylo prokázáno, že napodobují tvar lodi. Umožňují chránit loď, aby vydržely intenzivní palbu, i když jim je dodávána poměrně malá energie. Bylo také prokázáno, že vydrží velké teplo a tlak z výbuchu velké sopky na více jak 4 sekundy, i když loď má málo energie na to, aby provedla krátký hyperprostorový skok na orbitu planety (SGA 2x19 - Peklo, 3x01 - Země nikoho, 4x05 - Cestovatelé).

Nicméně trup lodi se zdá mnohem méně odolný, utrpí velké škody i od railgunů, nebo raket z F-302 a snadno proniknou i plazmové paprskové zbraně Asgardů. Wraithské energetické zbraně z křižníku, mohou zničit jednou dobře mířenou střelou i můstek (SGA 4x11 - Všechny mé hříchy budou vzpomenuty, 4x05 - Cestovatelé).

Pohonný systém a hyperpohon

Vstup do hyperprostoruTato třída lodí má nejrychlejší známé podsvětelné motory. I když typická jejich rychlost je podobná, jako u lodí Asgardů a Tau’ri, mohly být upraveny až na rychlost 99,9% rychlosti světla. Není ale známo, zda to vyžaduje ZPM (SGA 3x10 - Návrat).

I když není známa žádná loď třídy Aurora, která by měla mezigalaktický hyperpohon, bylo možné, aby posádka lodi upravila motory hyperpohonu tak, aby mohli cestovat do jiných galaxií. Je možné, že tento limit byl úmyslný, aby se případně zabránilo Wraithům upravit svůj hyperpohon, pokud by nějakou loď s funkčním hyperpohonem ukořistili a mohli tak cestovat do jiné galaxie. Dokonce aniž by se upravil hyperpohon na těchto lodích, jsou mnohem lepší než všechny ostatní formy mezihvězdného hyperpohonu a je možné, že tento hyperpohon je schopný rychlosti asgardského hyperpohonu, zvlášť pokud byly vybaveny ZPM (SGA 2x09 - Aurora, 2x19 - Peklo, 3x01 - Země nikoho).

Stázové komory

Stázové komoryNa ochranu posádky v případě kritických poškození, je loď vybavena několika sty stázových komor, nebo alespoň tolik, že pojmou celou posádku. Ve stázi šla mysl každého jedince propojit s hlavním počítačem lodi do virtuální reality, kde je možná interakce a ovlivňování, ale po dlouhé časové období (10 000 let), stázové komory nechránily před stárnutím. Je ale známo, že stázové komory na palubách těchto lodí, nebyly tak účinné ve zpomalování procesu stárnutí, jako jsou na Atlantis (SGA 2x09 - Aurora).

Útočné systémy

Vystřelená salva střelTyto lodě se můžou pyšnit arzenálem zbraní, jako jsou střely (Drony), které jsou schopné zničit wraithskou mateřskou loď za pouhé sekundy a prokázaly schopnost obejít štíty, které používají Asuřané a Goa’uldi, s velkou lehkostí. Střely jsou velmi přesné a mohou ničit více cílů najednou, a dokonce i potom, co je jeden z cílů už zničen (SGA 3x01 - Země nikoho).

Loď je také vybavena několika konvenčními energetickými zbraněmi, které jsou neřízené a mnohem méně výkonné než střely, ale stále schopné zničit např. loď Cestovatelů a způsobit značné škody na wraithské mateřské lodi (SGA 4x11 - Všechny mé hříchy budou vzpomenuty).

Známé interiéry lodi

Můstek

Velký můstekMůstek kontroluje většinu, ne-li všechny základní systémy nezbytné pro funkci lodi. Nachází se ve středu horní části lodi a vepředu je veliké okno. Můstek se skládá z panelů a displejů, podobných těm na Atlantis v operačním středisku. Některé návrhy také uvádějí ovládací křeslo pro navigaci, které dovoluje osobě s ATA genem ovládat všechny funkce lodi. Toto křeslo se liší od jiných ovládacích křesel Antiků, jako třeba toho na Atlantis, nebo Zemi. Je pravděpodobně méně pokročilé, ovládané jen uživatelovou rukou, spíše podobné těm na Jumperech (SGA 3x01 - Země nikoho, 4x05 - Cestovatelé).

Pomocná řídící místnost

Pomocná řídící místnostPodobně jako na Atlantidě mají tyto lodě sekundární řídící centra, ze kterých může být loď řízena, pokud je třeba můstek zničen nebo poškozen. Z této pozice byl člen posádky schopen sledovat aktivitu jednotlivců po celé lodi, skenovat známky života a řídit přístupy do chodeb. Četné řídící konzole byly přítomné v místnosti, které jsou podobné, jako na Atlantis.

Plukovník Sheppard našel jednu takovouto místnost, když byl na lodi Cestovatelů a můstek byl zničen křižníkem Wraithů. I přesto byl schopný vypustit střely na nepřátelskou loď a určit, kolik Wraithů je na lodi. Stačí, když je konzole aktivována a může ji pak používat kdokoliv (SGA 4x05 - Cestovatelé).

Vězení

VězeníLodě obsahují vězení, která jsou užívána pro zadržování vězňů a jsou jen ze železných tyčí, která se zdála přiměřená pro zadržení nepřátel. Na Auroře byly cely prázdný prostor, rozdělen na dvě části a mezi tyčemi bylo silové pole. Na jiných lodí třídy Aurora, se cely zdály být méně pokročilé, ale přidaná silová pole, dělala cely podobné, jako v městské lodi (SGA 2x09 - Aurora, 4x05 - Cestovatelé).

 

Zbraňová ovládací platforma (křeslo)

Ovládací křesloMnohé z vlastností těchto lodí jsou podobné jako u městských lodí. Zahrnují i místnost s ovládacím křeslem, známé také jako zbraňová ovládací platforma. Křeslo je umístěno ve středu místnosti, které dovoluje používat lodní střely. Pravděpodobně se s ním mohlo ovládat i řízení lodi a ostatní zbraně. Místnost je umístěna v zadní části lodi a obsahovala vizuální obrazovku na zdi, na které bylo zobrazení některých systémů (SGA 4x05 - Cestovatelé).

 

Ostatní interiéry lodi

Loď obsahovala samozřejmě mnoho dalších prostorů, o kterých se ovšem skoro nic neví, ale byly v seriálu zmíněny, takže je aspoň vyjmenuji.

  • Kapitánova kajuta
  • Sklad střel - pravděpodobně podobný, jako na městské lodi
  • Hangár pro použití Jumperů. Plavidla této třídy obsahují nejméně tři hangáry, i když může existovat více.
  • Chodby a další

Známé lodě

Je známo, že Antici ovládali celou flotilu těchto bitevních lodí, které byly použity ve válce proti Wraithům, pravděpodobně s mnoha loděmi vybavenými ZPM. Na konci však válku prohráli a většina lodí byla zničena. Není ovšem známo, zda to byla jejich nejsilnější loď. Bylo známo několik těchto lodí, které se objevily po příchodu expedice na Atlantis. Stručně se na ně podíváme.

Aurora

AuroraTuto loď objevila expedice po zprovoznění dálkových senzorů na Atlantis a vyslaly k ní Daedala. Loď se ztratila na okraji galaxie Pegas a byla vážně poškozena Wraithy. Posádka byla ve stázi a našli tam připojeného i Wraitha, který se snažil zjistit informace o umístění Země a o mezigalaktickém hyperpohonu. Celá posádka byla uvedena do stáze, protože selhala podpora života. Vydrželi v ní 10 000 let. Ve stázi ale žili vlastní životy v uměle vytvořené realitě, která ovšem byla spojena se skutečným světem počítačové databáze. Aurora byla poté zničena plukovníkem Sheppardem, který se napojil na jejich umělý svět a a nakonec přesvědčil kapitána a vysvětlil mu, co se děje. Kapitán mu dal kódy k sebedestrukci, čili se vlastně obětovali. Výbuch zničil oba Wraithské křižníky, které zrovna dorazili vyzvednout zjištěné informace (SGA 2x09 - Aurora).

Orion (Hippaforalkus)

Můstek OrionuOrion byl do jisté míry totožný s Aurorou, ale byla to mírně modernizovaná varianta. Loď byla nalezena na antické základně na planetě Taranis. Byla zakotvena v podzemním hangáru a poškozena. Loď nebyla Antiky nikdy opravena a zanechali ji v hangáru, když se před 10 000 lety evakuovali na Zemi. Místní obyvatelé neměli vědecké poznatky na opravu a také gen ATA na zprovoznění lodi. Loď je z části opravena expedicí a těsně unikne se všemi zbývajícími Taranisany na planetě, před výbuchem supervulkánu. Se štíty a inerciálními tlumiči v plné síle, byla schopna přežít výbuch sopky 4.1 sekundy, který jim dodal potřebnou energii k otevření hyperprostorového okna na krátkou chvíli, před explozí lodi a dostali se na oběžnou dráhu planety. Z vděčnosti za záchranu, Taranisané půjčili loď expedici (SGA 2x19 - Peklo).

Orion v bitvě před zničenímTa ji opraví, ale ne zcela, a také ji použije na obranu Atlantidy. Po několika týdnech je schopná letu do vesmíru, ale štíty a zbraně nebyly zcela funkční. Později, když se expedice doslechla, že Wraithové znají polohu Země a mají funkční mezigalaktický hyperpohon, vydali se za nimi s Daedalem a právě i s Orionem, aby s nimi svedl na okraji galaxie Pegas bitvu. Ačkoliv Orion měl štíty, Dr. Zelenka měl problém s přenosem energie mezi nimi a zbraněmi a museli je obětovat, aby mohli vypouštět střely, přičemž byla jedna mateřská loď zcela zničena. Další úl ale rychle reagoval a štíty Orionu zničil úplně i s lodí, ale posádka byla naštěstí včas evakuována na Daedala (SGA 3x01 - Země nikoho).

Tria

TriaPřed 10 000 lety byla loď během bitvy s Wraithy poškozena. Poté dostali z Atlantidy zprávu, že odchází na Zemi bránou a nemůžou se tam vrátit. Nastaví tedy kurz k Zemi a modifikují hyperpohon na mezigalaktický. Zhruba v polovině cesty jim ale selže a zjistí, že je neopravitelný. Upraví tedy podsvětelné motory na 99,9% rychlosti světla. V této rychlosti je pro ně podle teorie relativity i normálně dlouhá doba jen kratičký úsek. Najde je Daedalus, když dohlíží na test mezigalaktického mostu hvězdných bran u stanice Midway. Antikové je zaregistrují a požádají je o pomoc, protože mají funkční hyperpohon. Poté si vezmou zpět Atlantis. Vzhledem k tomu, že hyperpohon byl neopravitelný, loď byla pravděpodobně opuštěna a zanechána v prázdném prostoru mezi galaxiemi (SGA 3x10 - Návrat).

Loď Cestovatelů

Aurora cestovatelůPřed 10 000 lety byla loď napadena Wraithy. Byla poškozena, ztratila komunikaci, štíty a motor selhal taky, ale podařilo se jim vstoupit do hyperprostoru. Když zjistili, že hlavní motor vydává smrtelné dávky radiace, upustili od oprav a museli loď opustit. Loď byla po celou dobu 10 000 let spící, než ji objevili Cestovatelé na 200 let trvající eliptické oběžné dráze kolem blízkého hvězdného trpaslíka. Snažili se ji opravit a používat ji jako generační loď pro svoje lidi. Postupem času nastavili několik emitorů štítů kolem lodi, navržené k tomu, aby pohlcovaly záření lodi. Neměli ale gen ATA potřebný pro antickou technologii, tak proces spouštění systémů lodi, by trval věčně.

Aurora Cestovatelů v bitvěVěděli ale, že je v galaxii jedna rasa, která ho má a unesou Shepparda. Když se dostane na palubu, loď poté částečně zprovozní. Podaří se mu nakonec převzít kontrolu nad lodí a skočit do hyperprostoru. Vyšle také signál SOS, aby kontaktoval Atlantis. Je ale nucen zastavit a vrátit loď Cestovatelům, protože Larrin by vypnula emitory štítů a radiace by se dostala do lodi. Sheppardův signál zachytí wraithský křižník a dostane se s ním do bitvy, kde jim křižník zcela zničí můstek. Křižník Wraithů nakonec zničí, ale pár se jich dostane na palubu. Situaci nakonec vyřeší a loď zůstane ve vlastnictví Cestovatelů (SGA 4x05 - Cestovatelé).

Loď se objeví ale ještě jednou při bitvě u domovské planety Asuřanů. Při bitvě je Sheppard v ovládacím křesle, vypouští velké množství střel a ničí asuřanské lodě. Replikátoři jsou zničeni jednou pro vždy a s lodí pak Cestovatelé opět odletí (SGA 4x11 - Všechny mé hříchy budou vzpomenuty).

Později byla v roce 2008 nakonec tato loď zničena, spolu s jednou lodí Cestovatelů a jejich novou kolonií, ve které bylo 3 000 lidí, při explozi hvězdné brány, v důsledku nešťastného použití přístroje Attero (SGA 4x11 - Všechny mé hříchy budou vzpomenuty, 5x11 - Ztracený kmen).

Lodě Asuřanů

Loď AsuřanůAsuřané byli schopni duplikovat hodně antické technologie a vybudovali vlastní flotilu 38 těchto lodí, ale při použití starší technologie. Sedm těchto lodí bylo zničeno pozemkou lodí Apollo s asgardskými plazmovými paprskovými zbraněmi, neznámý počet Wraithy a zbytek těchto lodí až na jednu, byly zničeny při explozi domovského světa Asuřanů. Osud poslední zbývající asuřanské lodě, kterou ovládala kopie Dr. Weirové, zůstává neznámý (SGA 4x11 - Všechny mé hříchy budou vzpomenuty, 5x05 - Duše bez těla).

Tyto obrázky a ještě další najdete také v galerii lodi.

Rozcestník antických vesmírných lodí a plavidel


Autor: Scimani © 2010 sg-portal.eu, e-mail: scimani@sg-portal.eu