Vesmírné lodě a plavidla - Antické - Městská loď

Rozcestník antických vesmírných lodí a plavidel

Městská loď (Atlantida)

Specifikace / Popis / Technologie / Struktura města / Interiéry města / Známé městské lodě

Atlantis

Základní specifikace

Výrobní informace
Výrobce Antikové, Asuřané
Design Antikové
Třída městská loď
Technické specifikace
Výška přes 800 m
Pohon podsvětelný a mezihvězdný, možný i pohon červí díry (dokončil Dr. Zelenka)
Hyperpohon mezigalaktický
Energetický systém 3 ZPM, solární panely, geotermální energie, možné i naquadahové generátory a využití hromosvodů
Výkon masivní
Ochrana energetický štítový systém pro městské lodě
Senzorový systém senzory krátkého a dlouhého dosahu, biometrické senzory
Zaměřovací systém neurální rozhraní křesla
Ovládací systém ovládací křeslo, ovládací konzole
Navigační systém neurální rozhraní křesla, antická hvězdná mapa
Avionika neurální rozhraní křesla
Protiopatření zařízení proti selhání, maskování (vyvinuto expedicí)
Zbraňový systém střely, railguny (instalované expedicí)
Doplňky více jak 20 Puddle Jumperů, F-302 (vyvinuto expedicí)
Cestující stovky tisíc
Skladovací kapacita miliony tun
Ostatní systémy hvězdná brána, databáze, uzamykací zařízení, uzemňovací stanice, stázové komory, transportní komory, systém podpory života, dálkový vysílač
Použití
Účel město, hvězdná loď, kolonizační loď, předsunutá základna
Rok zavedení před tisíci lety
Přidružení Lanteané, Asuřané, Tau'ri, Geniové (dočasně)
Stav aktivní
Odkud   Adresa Výchozí
bod
Epizoda
Ze Země na Atlantis   192121615820 Gíza  
Odkud   Adresa Výchozí
bod
Epizoda
    1117132291 193  

* První výchozí bod je z Lantey a druhý z Nové Lantey (M35-117)

Popis

Jedná se o mobilní město dříve používané Antiky, také známé jako Ztracené město Antiků - Atlantida. Je to tedy zároveň jedno z největších vesmírných plavidel známého vesmíru, které je schopné cestovat i mezi galaxiemi. Velikostí by se dalo srovnat s ostrovem Manhattan v USA. Jsou to i impozantní bitevní lodě, ale jejich účinnost je značně snížena, pokud se nachází ve vesmíru.

Antikové ho používali už před mnoha miliony lety, když odešli ze Země -  Antarktidy do galaxie Pegas. Je známo ještě jedno další takovéto město (loď) v galaxii Pegas, ale zda bylo postaveno tam, nebo bylo součástí původního antického stěhování, není známo (SGA 1x01 - Vynoření, 2x15 - Věž).

Podobá se spíše modernímu městu než kosmické lodi, se systémy a obytnými prostory rozloženými v několika věžích a budovách, táhnoucích se od pohonného systému až po vrcholky věží, považující se při letu za přední část lodi.

Všechny známé městské lodě jsou schopné planetárního přistání, ale nezdá se, že by byly navrženy především pro funkci ve vesmíru. Většina trupu není vzduchotěsná, alespoň ne ve většině města a tudíž pro pobyt ve vesmíru je potřeba štít, který tam udrží atmosféru. Protože je celé město a systémy napájené obvykle pomocí tří ZPM, štíty jsou mimořádně výkonné. Dokážou odolat i mnoho dnů neustálé nepřátelské palby za použití jen jednoho ZPM, i když je vlastně trup poměrně křehký (SGA 4x01 - Unášeni proudem).

Jak je patrné z Atlantis, městské lodě jsou v podstatě lehké a schopné plout na vodní hladině, bez jakékoliv zjevné technologické pomoci. Mohou také spočívat na dně oceánu, ale v tomto případě je opět zapotřebí štít, aby se zabránilo zaplavení (SGA 1x01 - Vynoření, 1x10 - Bouře).

Některé městské lodě jako je Atlantis, mají vlastní hvězdnou bránu, která se nachází v horní části nejvyšší řídící věže, aby mohla být snadno přístupná Puddle Jumperům, jejichž hangár se nachází nad místností s bránou. Jumpery vstupují do místnosti s bránou a vystupují přes vrata hangáru a mohou rovnou zadat adresu.

Město nese také velké množství střel (Dronů), které jsou zřejmě jejich jedinou výzbrojí, protože město bylo navrženo v době, kdy Antikové neměli nepřátele a mohli se spolehnout v případě potřeby, na obranu pomocí bitevních lodí. Nicméně expedice nainstalovala pro svou obranu na Atlantis ještě railguny, proti útočícím šipkám Wraithů, ale ty byly pro Antiky zbytečné, protože nebyl žádný soupeř pro štít poháněný třemi ZPM a tisíci střel, které mohly zničit všechny lodě útočící na město (SGA 1x20 - V obležení, 2x15 - Věž).

Navíc město také obsahuje spoustu dalších systémů, z nichž mnohé lze spustit bez potřeby ZPM. Většina útočných systémů, jako jsou střely, mohou být spuštěny i dvojicí naquadahových generátorů Mark II. Ovšem pro dlouhodobé používání těchto systémů, ZPM  potřebují také, stejně jako štít. Mezihvězdný pohon byl sice navržen pro tři ZPM, ale je možné (i když se nedoporučuje) létat i s méně. Expedici se povedlo vzlétnout i s jedním ZPM, byť za použití další energie dodávané antickou geotermální vrtnou plošinou (SGA 3x20 - Zaútočit první).

Co se týče technologie, tak Atlantida je jí přímo napěchovaná. Stručně si rozebereme základní systémy města.

Základní technologie

Databáze Atlantis

Databáze AtlantisDatabáze Atlantidy je známa také jako databáze Antiků a je to centrální počítačová databáze obsahující všechny znalosti, které Antikové získali,než odešli z Atlantidy do mléčné dráhy. Databáze může být kdekoli dostupná ve městě, ale nejlepší místo pro vstup do ní, je v holografické místnosti. O holografické místnosti je známo, že je velmi náročná na energii ve vztahu k terminálu a enegetické výkonnosti naquadahového generátoru, nicméně expedice ji používala střídmě. Ganos Lal vymyslela výukový program na pokyny pro mladé Antiky na základě informací v databázi. Přesná velikost databáze, vzhledem k jednotkám ukládání dat na Zemi, není známa. Rodney McKay vymyslel pokročilý kompresní program, který umožňuje optimální ukládání dat, avšak vzhledem k omezenému množství disků, by se mohlo nahrát za krátkou dobu při nutnosti evakuace méně než 10 % dat celé databáze (SG-1 10x03 - Projekt Pegasus, SGA 1x01 - Vynoření, 1x19 - V obležení).

Známé informace uložené v databázi obsahují: 

 • Historické archivy včetně záznamů o válce mezi Antiky a Wraithy
 • Adresy bran v Mléčné dráze a galaxii Pegas, stejně jako prvních osm symbolů pro spojení s Destiny
 • Informace o těchto planetách, jako je populace, data o slunečních systémech a antické poznámky
 • Antické hvězdné mapy
 • Výzkum ZPM (pro expedici není ještě plně srozumitelný)
 • Schéma štítů (pro expedici není ještě plně srozumitelné)
 • Výzkum o povznesení (pro expedici není ještě plně srozumitelný)
 • Schéma zbraní (pro expedici není ještě plně srozumitelné)
 • Kulturní informace o kulturách žijících v galaxii Pegas
 • Biologické poznámky a výzkum
 • Poznámky k cestování vesmírem
 • Informace o Wraithech a Iratuských broucích
 • Seznam Lanteanů, kteří se vrátili na Zemi po válce s Wraithy
 • Archivní obrazové záznamy každého z Lanteanů
 • Podrobnosti o minidronech)
 • Osobní záznamy
 • Schémata Atlantidy

Energetické systémy

Energetický systém městaSchéma energetických systémů městaMěsto využívá jako zdroj energie speciální napájecí moduly nulového bodu ZPM (Zero Point Modules) ve skupině po třech pro úplnou kapacitu. Pro úplný přístup ke všem technologiím města jsou tedy nutné tři, ale v případě nouze je možné pro základní systémy používat i méně ZPM. Tento systém distribuce energie je nejdůležitější pro napájení zbraní, štítů a motorů. Samozřejmě jde posílit rozvodnou síť s jinými zdroji energie, ale systém pracuje nejlépe se ZPM. Ovládání distribuce energie bylo možno obejít a převézt z některých částí města do jiných oblastí. Jedno z hlavních energetických vedení běží vespod řídící věže a vede přímo do místnosti energetických modulů. Zatímco bylo možné jiné části města uzavřít, toto vedení bylo potřeba, aby udrželo energetickou distribuční síť. Město také zahrnovalo sluneční energetické generátory, které se napojovaly na energetickou síť, nicméně neposkytují tolik energie potřebné k fungování jakékoliv důležité technologie ve městě. Stejně tak se mohla používat geotermální energie z mobilní vrtné plošiny, pokud byla poblíž a aktivní (SGA 1x03 - Hra na schovávanou, 1x20 - V obležení, 2x01 - V obležení, 3x05 - Potomci, 3x20 - Zaútočit první, 4x02 - Záchranné lano, 4x20 - Poslední muž, 5x02 - Živná půda).

Hlavní energetické vedení

Energetické vedeníHlavní energetické vedení je série rozsáhlých vedení, vystupujících z rozvodny ZPM a rozprostírají se napříč celým městem. Tato vedení řídí masivní tok energie, potřebný pro mnoho městských systémů. Když byla Atlantis napadena satelitem Asuřanů, paprsek po nárazu do řídící věže poškodil toto vedení, které pak zapříčinilo ztrátu energie, vystoupení města z hyperprostoru a následné selhávání systémů města. V roce 2008 wraithský patogen, který infikoval Dr. Kellerovou, zapříčinil, že hostitelské výhonky patogenu našly vedení a čerpali z něj energii, pro urychlení jeho konečného cíle, přetvořit Atlantis na wraithskou mateřskou loď (SGA 4x01 - Unášeni proudem, 5x02 - Živná půda).

Hangáry

Výstup z hangáruUvnitř města byly nejméně dva hangáry, které obsahovaly řadu Puddle Jumperů uložených v rozličných výklencích a na plošinách. Vnější východy z hangárů umožňovaly Jumperům opustit město a prozkoumat okolí. Jeden z těchto hangárů byl umístěn na vrcholu řídící věže a umožnil otevřít vnitřní dveřní mechanismus, aby se mohly lodě přesunout do místnosti s bránou a cestovat přes bránu. Druhá vrata tohoto hangáru byla u stropu, která umožňovala Jumperům opustit město. Druhý hangár byl umístěn pod městem a byl zřídka používán expedicí, protože byl zatopen v době, co byla expedice ve městě. Tento hangár byl použit, až když bylo město obsazeno Replikátory (Asuřané), aby tým nebyl odhalen (SGA 1x01 - Vynoření, 3x11 - Návrat).

Hvězdná brána, její štít a DHD

Hvězdná bránaMěstské lodě normálně hvězdnou bránu neměly, ale víme, že jedna ji přeci jenom měla. Byla to samozřejmě Atlantis. Je to poslední model hvězdné brány vytvořené Antiky. Byla používána pro průzkum jiných světů, ale nejenom pěšky, ale také Jumperem. Je chráněna silovým polem, které brání i subatomárním částicím se rematerializovat, podobným ve funkci iris na Zemi, jen je mnohem účinnější. Také je na rozdíl od všech hvězdných bran v galaxii Pegas, jako jediná schopna vytočit bránu v jiné galaxii, díky speciálnímu krystalu v DHD. Brána byla sice zničena v důsledku aktivace zařízení Attero, ale byla nahrazena jinou bránou z bývalého mezigalaktického mostu bran a její schopnost vytočit jinou galaxii zůstala, protože speciální krystal není přímo funkcí brány, viz DHD. Brána je obvykle napájena alespoň jedním ZPM, nicméně pokud není k dispozici, naquadahové generátory se ukázaly dostačující. Přestože naquadahové generátory se ukázaly více než dostačující v poskytování energie pro vytočení jakékoliv brány v galaxii Pegas, pro udržení červí díry do jiné galaxie po jakoukoliv dobu, je potřeba ZPM. (SGA 1x01 - Vynoření, 1x09 - Domov, 5x10 - První kontakt, 5x14 - Návrat marnotratného syna).

Štít brányŠtít pro hvězdnou bránu na Atlantis byl navržen Antiky, aby zabránili objektům průchod skrz bránu a nemohli se rematerializovat. Pravděpodobně byl vyvinutý během války s Wraithy. Štít brány nebyl nikdy porušen, vzhledem k tomu, že je tak blízko k horizontu událostí, že se ani subatomární částice nemohou rematerializovat. Rodney později naprogramoval "zadní vrátka" do kódu štítu, které mu umožňovaly deaktivovat štít a dát mu správnou funkci používání k tomu, aby zabránili aktivaci štítu Asuřany, když měli Atlantis pod kontrolou. Štít byl použit několikrát, aby se zabránilo nebezpečí vstupu do města, jako posily Geniů, láva z erupce supervulkánu na Taranis, wraithské šipky sledující Jumper a povodní na M44-5YN (SGA 1x01 - Vynoření, 1x11 - Oko bouře, 2x19 - Peklo, 3x10, 3x11 - Návrat, 5x06 - Svatyně).

DHDDHD na Atlantis se skládá z řady krystalových panelů, podobné, jako DHD v Jumperech a má schopnost blokovat konkrétní adresu příchozí červí díry. Je také vybaven zvláštním kontrolním krystalem, který umožňuje aktivovat osmý symbol a spojit se tak s bránou v jiné galaxii. Je to tedy jediné DHD v galaxii Pegas, které to umožňuje (SGA 1x09 - Domov, 1x17 - Dopisy z Pegasu).

 

Mechanismus zabezpečení proti selhání

Dalším důležitým systémem byl mechanismus zabezpečení proti selhání, který monitoruje závažné selhání systémů, které pak způsobí velké či malé poškození dalších systémů či personálu a snaží se to nějak vyřešit. Janus vytvořil tento mechanismus na Atlantis, který byl naprogramovaný, aby Atlantis vystoupala k hladině oceánu, pokud začne selhávat štít a město by pak bylo zaplaveno (SGA 1x15 - Dříve než usnu).

Mezihvězdný pohon

Podsvětelný pohonVelké městské lodě Antiků jsou pro všechny své záměry a účely, také proslavené jako kosmické lodě, navzdory jejich primární roli jako města. Město má svůj vlastní plně funkční mezihvězdný pohon, který se skládá z podsvětelného pohonu a hyperpohonu, který používají při cestování mezi hvězdami a galaxiemi. Cestování hyperpohonem do vzdálených galaxií je otázkou jen hodin při plném výkonu. Ve skutečnosti jediné ZPM by nemohlo poskytnout dostatek energie inerciálním tlumičům a poskytnout dostatek tahu, aby město dosáhlo únikové rychlosti, ale hyperpohon sám vyžaduje poměrně málo energie a u něj by jedno ZPM stačilo, aby se mohlo aktivovat hyperprostorové okno. Při zapojeném podsvětelném pohonu jen na jedno ZPM, vyžaduje skoro veškerou jeho energii a není tedy možno ani zadat adresu planety, když cestuje normálním prostorem. Pokud by město pohánělo jen jedno ZPM, byly by potřeba jiné zdroje energie, aby městu poskytly dost tahu a mohlo odstartovat z povrchu planety. Proto jsou pro úspěšné odstartování z povrchu planety potřeba alespoň dvě ZPM. Při odstartování z planety na jedno ZPM, musela expedice použít externí zdroj geotermální energie z mobilní vrtné plošiny (SGA 3x20 - Zaútočit první).

HyperpohonPři plné rychlosti a výkonu hyperpohonu, jsou městské lodě rychlejší, než nejvyspělejší asgardský hyperpohon, ačkoli není známo, zda by asgardský pohon s nimi mohl soupeřit, nebo dokonce předčít antický, pokud by dostával stejné množství energie. Dosažení takovýchto rychlostí, jako je cestovat mezi galaxiemi v řádu hodin, ovšem vyžaduje značné množství energie, než mohou poskytnout dvě ZPM.

Nejrychlejší pohon je samozřejmě experimentální pohon červí díry, který umožní během pár sekund přeletět mezi galaxiemi, ale ten běžné městské lodě neměly a honosit se jím mohla jen Atlantis, když ho zprovoznil Dr. Zelenka. Pohon červí díry vytváří podobnou umělou červí díru, jako využívá brána, s jednou výjimkou. Nevyžaduje objekty na obou koncích pro energii či navigaci, ale spíše červí díra je udržována lodí, která jí cestuje. Protože loď používá a vytváří tento pohon, je chráněna před vakuem uvnitř červí díry a není potřeba na konci žádné materializace. Nicméně tuto technologii Antikové opustili, kvůli jeho nestabilitě, enormních energetických nároků a složitostí výpočtů, což by při nepatrné chybičce, loď používající pohon okamžitě vypařilo (SGA 5x20 - Nepřítel před branami).

Obranné systémy

Štít městaMěsto má silný štít, který je napájen ZPM a dokonce jen jeden modul dokáže ochránit město před orbitálním bombardováním, hmotností celého oceánu, před tsunami, asteroidy, zářením, a i před výtrysky koronální hmoty. Štít se aktivuje pomocí deseti emitorů, rozmístěných po celém městě. Tento štít je jedinečný v tom, že je vlastně neproniknutelný, ale dokázal odolávat útoku jen tak dlouho, pokud bylo dost energie k dispozici, aby zůstal zvednutý. Pokud by tedy bylo dost energie na milion let, nic by jím za tuto dobu neproniklo, i kdyby celou tuto dobu byl štít ohrožován. Bylo také možné upravit štítové generátory s cílem vytvořit proti-replikátorské pole, to znamená, že pokud by byl přítomen při aktivaci štítu ve městě nějaký Replikátor nebo Asuřan, rozpadl by se.

MaskováníŠtít může být také přeměněn na maskovací zařízení, když se propojí štítové generátory města s maskovacím zařízením Jumperu. Pokud je ovšem město maskováno, má to nevýhodu v tom, že je náchylné k útoku, protože štít není při maskování funkční. Štít je samozřejmě nezbytný při cestování vesmírem, protože městské lodi chybí trup v tradičním slova smyslu a štít tak udržuje atmosféru ve městě - nedostatek štítu by znamenalo, že obyvatelé města by byli vystaveni vakuu a zemřeli by. Štít lze různě rozšiřovat např. při ochraně větší části planety, nebo při nedostatku energie zmenšit třeba jen na část města (SGA 2x01 - V obležení, 3x11 - Návrat, 3x20 - Zaútočit první, 4x01 - Unášeni proudem).

Ovládací křeslo

Ovládací křesloSchéma křeslaDalším důležitým systémem města byla místnost s ovládacím křeslem, kterým se především ovládaly navigační systémy a mezihvězdný pohon. Křeslo mohlo být také použito pro ovládání jiných systémů města, jako třeba zbraňové systémy (střely), a také se mohlo použít k překonfigurování napájecích systémů (a nespíše také k jiným systémům). Teoreticky by mohla být místnost s ovládacím křeslem také použita jako záložní velitelské centrum, i když může být křeslo používáno zároveň jen jednou osobou. Křeslo reagovalo na mentální vstup uživatele prostřednictvím genu ATA. Pokud byla řídící věž zničena, bylo možné ovládání města přemístit do jiné části města, ovšem mohlo se stát, že to bylo víc, než co by lokální systémy mohly zvládnout (SGA 1x20 - V obležení, 2x15 - Věž, 3x14 - Rodneyho povznesení, 4x02 - Záchranné lano, 5x20 - Nepřítel před branami).

Senzory dlouhého dosahu

Senzory dlouhého dosahuKromě toho bylo město vybaveno silnými senzory dlouhého dosahu, které pokryly asi 2/3 galaxie Pegas a byly schopné zachytit i vzdálené lodě, i když cestovaly hyperprostorem. Jsou to jediné známé senzory, které dokážou lodě v hyperprostoru detekovat. Přesný dosah senzorů není znám, ale Atlantis varovaly až tři týdny předem, než dorazili lodě Wraithů. Rodney byl schopen modifikovat senzory k vyhledání podprostorové frekvence, používané při cestování Wraithy. Údaje získané pomocí těchto senzorů, mohly být předávány přes ovládací křeslo a jeho uživatel je mohl zobrazit jako hologram. To umožňovalo si prohlédnout například vzdálené lokality na povrchu planety (SGA 1x16 - Bratrstvo, 1x19 - V obležení, 3x04 - Sateda, 2x15 - Věž, 3x10 - Návrat).

Senzory krátkého dosahu

Biologický senzorMěsto obsahovalo vysoce automatizovaný počítačový systém, který byl spojen se senzory, které měly také za úkol do jisté míry bránit město, protože včas upozornily na nebezpečí. Pokud zaregistrovaly nějakou nemoc, nebo patogen, aktivoval se karanténní program, který zabránil šíření jakékoliv nemoci, zastavením provozu systémů, jako je přepravce a uzamčení všech dveří. Městské senzory byly tak důmyslné, že dokázali zjistit kohokoliv z personálu, nesoucí ochranný oblek (i těch, které nebyli navrženy Antiky), a umožnit těmto jednotlivcům bezpečný průchod k léčbě infikovaných (SGA 1x13 - Horká zóna, 4x06 - Ztráta paměti). Tyto vnitřní senzory města krátkého dosahu, dokázaly odhalit jedince, či objekty uvnitř města. Nicméně pokud byl přerušen přívod energie v určité oblasti města, i tyto senzory v této oblasti byly nefunkční a nebyly schopné poskytovat informace do řídící místnosti.

Dalším aspektem těchto senzorů byly biologické senzory, které jsou schopné sledovat živé bytosti ve městě. Čidla mohou být také připojena k vnitřním a vnějším biometrickým senzorům, které jsou schopny rozlišit životní formy. Při pokusu převzetí Atlantis Genii, byl Ladon Radim schopný používat tyto senzory a lokalizovat Shepparda (SGA 1x11 - Oko bouře).

Konzole biometrických senzorůBiometrické senzory jsou schopny odhalit nesrovnalosti v biometrických rytmech a předávat tato zjištění do systému. Byl schopný rozlišit cizí životní formy od lidských. Tyto informace předával posádce a informoval je o přítomnosti cizinců. Vyžadovaly ovšem značné množství energie na provoz, ačkoli s nimi bylo možné zaměřit skenování jen na určitou oblast města, čímž se drasticky snížily energetické nároky. Tyto senzory se ovládaly pomocí konzole, která byla přenesena do operačního střediska během prvního roku expedice na Atlantis. Konzole byla aktivována potom, co se jí dotkla Antička Chayi Sar, která navštívila Atlantis. Později byly senzory použity k nalezení Wraithů ve městě. Menší ruční verze tohoto detektoru známek života ovšem neumožňovala rozlišit cizí životní formy (SGA 1x14 - Útočiště, 1x20 - V obležení, 2x01 - V obležení, 5x02 - Živná půda).

Posledními používanými senzory krátkého dosahu, byly podvodní senzory, které jsou schopny skenovat pod městem do hloubky oceánu. Tyto senzory byly použity k nalezení mobilní vrtné plošiny (SGA 3x18 - Ponoření).

Systém podpory života

Atlantis jako loď má složité systémy podpory života. Tento systém má řadu funkcí, jako je ventilace kyslíku, řízení vlhkosti, ovládání tlaku vzduchu a regulaci teploty. Ve městě jsou větrací šachty procházející skrz řídící věž do různých místností a chodeb města. Tento systém je nejdůležitější hlavně v případě, když se město nalézá ve vesmíru.

Transportní systém

Transportní systémMěstské lodě také vlastnily řadu transportních komor, které umožňovaly ve chvilce se přesunout do jiné komory na jiném místě města. Tento systém přepravce počítal s pohotovým rozmístěním komor a cestování personálu skrz rozličné lokality velkého města. Komory také sloužily jako výtahy umožňující personálu procházet různé úrovně města, aniž by musel po schodech (SGA 1x03 - Hra na schovávanou).

 

Útočné systémy

Střela (Drone)Schéma střelyJediná známá výzbroj města jsou střely – Drone, protože se Antikové spoléhali na neproniknutelné štíty. Tyto střely byly uložené uvnitř města a odpalovaly se z portálů umístěných na okrajích trojice městských mol. Poskytovaly vysokou úroveň ochrany a dokázali zničit všechny útočící lodě, protože mohou pronikat jakýmikoliv štíty. Střely byly buďto přímo ovládány pomocí ovládacího křesla, nebo jako individuální neřízené se mohly ovládat pomocí konzole. Tyto střely vyžadovaly také velké množství energie. Tato úroveň výkonu byla snadno dosažitelná, pokud bylo město napájeno ZPM, ale druhotné zdroje energie, byly schopné poskytnout jen takový dostatek energie, že mohli vypustit jen kolem tuctu střel (SGA 1x20 - V obležení, 3x11 - Návrat, 2x15 - Věž).

Uzamykací zařízení

Uzamykací zařízeníDalším řídícím a kontrolním systémem, pravděpodobně nainstalovaným na všech městských lodích, bylo uzamykací zařízení, které bylo nainstalované pod podlahou místnosti s bránou. Noví obyvatelé města žijí v nevědomosti o tomto mechanismu, a když se Antikové vrátí, mohou ho bez varování dálkově aktivovat a umožňovalo Antikům vypnou všechny systémy a převzít kontrolu nad městem. Není známo, zda mohlo být zařízení aktivováno pouze některými vysoko postavenými úředníky, nebo byl nastaven na ATA gen a mohl ho použít kdokoliv s tímto genem. Tato technologie je možná jen sekundární součást normálního městského provozu (SGA 3x10 - Návrat).

Velící a řídicí systémy, ovládací konzole

Řídící věžCentrální velení v městské lodi je v řídící věži, což je nejvyšší stavba uprostřed města. Uvnitř věže bylo operační středisko expedice, kde provozovali operace hvězdné brány. Tato oblast také obsahovala holografickou místnost, konferenční místnost a kancelář velitele. Hvězdná brána, DHD, zapnutí nebo vypnutí štítu brány nebo města, aktivace maskovacího zařízení (pouze na Atlantis, které vypracovali McKay a Zelenka tím, že propojili maskovací zařízení Jumperu se štítovými generátory města), senzory a mnoho dalších systémů, byly umístěny také zde. Zatímco zde bylo hlavní ovládání města (lodi), pomocné řídící centrum bylo umístěno hluboko uvnitř města.

Ovládací konzoleHlavním řídícím a ovládacím prvkem Atlantis jsou ovládací konzole. Jsou to jakési počítačové konzole, využívající k řízení a ovládání systémů města ovládací krystaly. Tyto konzole se samozřejmě využívají i na jiných lodí a základnách Antiků. Zpřístupňují kterýkoliv systém města a jsou s ním propojeny, v četně štítů a mezihvězdného pohonu (SGA 2x01 - V obležení, 3x05 - Potomci). Každý důležitý systém má svou specifickou ovládací konzoli. Jednotlivé krystaly v konzoli mohou být odstraněny a překonfigurovány třeba pro jiné systémy města, jako např. biometrické senzory (SGA 1x19 - V obležení). Krystaly mohou být stisknuty, podobně jako na klávesnici (SGA 3x05 - Potomci). Tyto konzole mohou být aktivovány jen ATA genem, ale nevyžadují gen pro nepřetržité používání (SGA 1x03 - Hra na schovávanou).

Struktura a oblasti města

Struktura městaShora město vypadá jako obří sněhová vločka, jejíž platforma je posetá mrakodrapy. Většina vyšších budov je umístěna v centrální části (vnitřní město), zatímco ty menší jsou umístěny podél okrajů šesti mol. Řídící věž (nejvyšší z budov, asi 70 pater vysoká), se nachází přesně v centu města a obsahuje pokoje, několik důležitých místností včetně místnosti s bránou, hlavní hangár Jumperů, holografickou místnost, rozvodnu energie, ošetřovnu, kanceláře velitele, konferenční místnost. Samozřejmě je tam také spousta dalších méně důležitých místností. Také je na věži balkon, ze kterého je krásný výhled na město a okolní krajinu. Řídící věž je také nejvíce obrněná ze všech, protože se v ní nachází brána (SGA 1x01 - Vynoření, 1x03 - Hra na schovávanou, 1x20 - V obležení, 3x17 - Neděle, 4x01 - Unášeni proudem, 5x14 - Návrat marnotratného syna).

Spodní část města obsahuje masivní mezihvězdný pohon, přístaviště a svorky umožňující přichycení na pevnou zem. Překvapivě je trup městské lodi velmi křehký v porovnání s jinými vesmírnými plavidly a proto potřebuje před různými hrozbami mocný štít (SGA 1x01 - Vynoření, 1x15 - Dříve než usnu, 4x01 - Unášeni proudem).

Vnitřní městoStavby na jednom z molV centru města se nalézá tzv. vnitřní město, což je spousta vysokých budov, rozmístěných kolem centrální řídící věže. Město má dále šest mol a z toho jsou tři velká a tři malá. Východní molo je jedním z největších mol města. Zahrnuje alespoň jednu tělocvičnu, virovou laboratoř, distribuční centrum energie, sociální výzkumnou laboratoř, tajnou laboratoř Januse, pomocnou laboratoř, lékařskou izolační místnost a další. V hlavní věži východního mola je transportní komora a je poblíž vnějšího balkonu na vrcholu věže, stejně jako další balkon se nachází v nižší úrovni Janusovy laboratoře. Věž je nejméně 8 pater vysoká. (SGA 1x13 - Horká zóna, 2x13 - Kritické množství, 3x15 - Hra, 5x10 - První kontakt). Severní molo je jedno z těch menších a obsahuje opalovací platformy pro střely a také druhý hangár Jumperů. Jižní molo je jedním z větších mol ve městě, je propojeno s jihozápadním molem a obsahuje laboratoř na tvorbu nanitů a také skladovací prostor (SGA 2x16 - Dlouhé loučení, 5x05 - Duše bez těla). Jihovýchodní molo je jedním z menších mol a obsahuje obytné prostory  a velké byty a odpalovací platformu pro střely (SGA 5x15 - Pozůstatky). Jihozápadní molo je také jedno z menších mol ve městě a je propojeno s jižním molem. Obsahuje opět platformu pro odpalování střel a nachází se tam také rozhledna. Západní molo, zase jedno z těch větších, obsahuje výzkumnou laboratoř povznesení, jídelnu a centra distribuce energie (SGA 1x03 - Hra na schovávanou, 1x13 - Horká zóna).

Známé používané interiéry města

Archivy

ArchivyArchivy jsou oblastí na Atlantis, kde členové expedice zakládali různé položky a články, na které narazili na jiných místech a planetách. Místnost je plná regálů, v nichž jsou plastové schránky, ve kterých je archivován materiál. Různé předměty z Atlantis jsou také uloženy zde, jako např. nástěnné svícny, které byly sraženy během záplavy města (SGA 5x10 - První kontakt).

 

Atrium před pokoji expedice

Atrium před pokojiToto atrium je centrální oblast obytných prostor na Atlantis. Je z něho přístup do většiny bytů členů expedice. V tomto atriu se stal jednou jeden konflikt, když major Lorne ovlivněný entitou, namířil zbraň na podplukovníka Shepparda, protože věřil, že je to Replikátor. Nakonec se ho povedlo zastavit (SGA 4x04 - Dvojník).

 

Energetické distribuční centrum

Energetické distribuční centrumEnergetické distribuční centrum je pojmenování několika lokalit v Atlantis. Je to veliká místnost, v níž je možnost přesměrovat energii po celém městě z hlavního energetického vedení. Existují tři známá centra - na východním molu, na západním molu a hlavní energetická místnost. Poté co bylo zjištěno, že je ve městě bomba, tato centra byla kontrolována, jestli s nimi někdo nemanipuloval (SGA 2x13 - Kritické množství).

 

Hangár

HangárNa Atlantis je jedna rozsáhlá místnost označována také jako nějaký hangár, kde měli uloženy větší položky, které se nevešli do jiných místností, jako například laboratoří. V seriálu to sice vypadá jako jedna z místností Atlantis, ale aby ušetřili, je to ve skutečnosti stejná místnost, jako místnost s bránou, jen je brána odstraněna a místnost doplněna různými zařízeními po obvodu. Tento hangár využili, když potřebovali někam uložit trosky wraithské šipky, aby pomocí jejího transportního systému, dokázali oddělit tělo poručíka Cadmanové z těla Rodneyho McKaye, ve kterém spolu s ním byla (SGA 2x04 - Duet).

Hangáry Jumperů

Hangár JumperůMěsto bylo vybaveno hangáry pro velké množství lodí, známé také jako Puddle Jumpery, které tak byly pojmenovány expedicí. Lodě byly uloženy v dvoupatrové místnosti na plošinách v horní části, nebo na podlaze v dolní části, uspořádaných dokola kolem hangáru. Horní část obsahuje také plošinu dokola podél zdi pro přístup k Jumperům na plošinách. Hlavní hangár má dva výstupy, jeden v podlaze pro přístup do místnosti s bránou a druhý v malé šachtě ve stropě, umožňující lodím opustit město a prozkoumávat planetu, nebo dokonce vyletět z planety do místního hvězdného systému (SGA 1x01 - Vynoření). V hangáru se nalézá také točité schodiště, které vede až k římse na vnější straně řídící věže a je to pravděpodobně také nejvyšší místo ve městě, kde se může stát (SGA 5x14 - Návrat marnotratného syna).

Schéma hangáruKdyž byla Atlantis pod kontrolou Asuřanů a Sheppard vyhodil do vzduchu operační středisko a místnost s bránou, výbuch také poškodil hangár a ten se s největší pravděpodobností zhroutil. Později ho Asuřané postavili znova, ale jeho design se liší od původního. Byl mnohem větší a nebyl v dokonalém kruhu, jako předchozí, což znamená, že změnili rovněž uspořádání (SGA 3x11 - Návrat).

Do hangáru je možné také ukládat F-302. Magnetický systém byl vytvořený expedicí v roce 2005 a pomocí něho mohly ukotvit v hangáru i malou stíhačku (SGA 2x14 - Pod tlakem).

Podvodní hangár JumperůMěsto také obsahuje vedlejší hangár, který může nebo nemusí být koncipován, jako podvodní přístupový bod. V době, kdy ve městě byla expedice ze Země, byl ovšem zaplaven. Byla tam vrata, která se mohla ovládat dálkově a umožňovala Jumperům vstup do města, načež bylo ale poté požadováno, aby se uzavřela, z důvodu udržení normálního tlaku v hangáru. Toho se docílilo malé řídící stanice, která se právě starala o tlak a čerpací systém. V době příchodu expedice byl ovšem hangár zaplaven, dveře se zasekly a otevření a zavření bylo obtížné. Je však pouze známo, že tento hangár obsahuje jen dva Jumpery a byl používán jen zřídka (SGA 3x11 - Návrat).

Hlavní energetická místnost

Hlavní energetická místnostHlavní energetická místnost je místností na Atlantis, kde docházelo k rozvodu energie do systémů města. Tato místnost se nachází v řídící věži nejméně 6 pater níže, než centrum operací. V této místnosti je umístěno také několik naquadahových generátorů. Je to místnost, kde se může hlavní vedení energie vypnout lokálně, pokud tam není vzdálený přístup. Když v roce 2008 postihla město porucha, Dr. Radek Zelenka byl schopen použít větrací šachty, k získání přístupu do této místnosti, aby resetoval systém (SGA 4x13 - Karanténa).

Holografická místnost

Holografická místnostTato zvláštní místnost sloužila jako archiv informací a historických záznamů, kdy se požadovaná informace předávala návštěvníkům jako hologram. Byl zde jeden počítačový displej, kterým se spouštěl samotný holografický program. Tento program nabýval tvaru vtělení Antika, který poskytoval informace v závislosti na programu (SGA 1x01 - Vynoření, 1x19 V obležení).

Většina, ne-li všechny programy, byly hlasové – interaktivní do jisté míry a mohly napodobovat jistá chování a vypadat jako skutečná osoba. Místnost si brala dost energie, aby se aktivoval hologram, což byla nevýhoda oproti databázovým terminálům, pokud mělo město málo energie. Expedice ji tedy využívala jen zřídka. Městské lodě také mohly projektovat hologram kdekoliv jinde ve městě. Pravděpodobně všechny městské lodě obsahují podobné místnosti (SG-1 10x03 - Projekt Pegasus, SGA 4x20 - Poslední muž).

Jídelna

JídelnaJídelna nebo bufet, je oblast, kde se lidé mohou shromažďovat, aby se najedli, nebo tam třeba trávili svůj volný čas např. při šachách apod. Jídelna na Atlantis se nachází na západním molu, je dost velká a jídlo se podává u jakési linky bufetu. Jídelna má také veliký balkon, který nabízí velkolepý výhled na město. V případě nouze, jako je např. výbuch, může jídelna sloužit pro svou rozlehlost i jako pohotovost, když je ošetřovna plná (SGA 2x09 - Aurora, 4x06 - Ztráta paměti). V jídelně došlo jednou i k masivní explozi, při které byl zabit člověk a mnoho dalších zraněno. Bylo to způsobeno explozí nádoru (SGA 3x17 - Neděle).

Kancelář plukovníka Caldwella

Caldwellova kancelářCaldwellova kancelář je oblast na Atlantis, kterou plukovník Caldwell používá jako svou soukromou kancelář během doby co je na Atlantis. Bylo to právě v této kanceláři, kde on uvolnil záznam týkající se změn vojenského protokolu na Atlantis (SGA 2x08 - Přeměna).

 

 

Kancelář Dr. Heightmeyerové

Kancelář Dr. HeightmeyerovéDr. Heightmeyerová je doktorkou psychologie a proto má na Atlantis také svou kancelář, kde pořádá sezení se členy expedice, pokud mají nějaké psychické problémy. Především ji navštěvovala Teyla, když měla živé sny o Wraitech, kde potom zjistili, že má dar se s nimi telepaticky spojit. Potom také, když měla vize na Atlantis, kde viděla Antiky, kteří se ji snažili varovat před katastrofou. Také pomáhala Rodneymu, když sdílel tělo s poručíkem Laurou Cadmanovou a v neposlední řadě Wraithovi Michaelovi, když se ho snažili přeměnit na člověka (SGA 1x18 - Dar, 2x04 - Duet, 2x18 - Michael, 3x12 - Ozvěny).

Kancelář velitele

Kancelář veliteleVelitelská kancelář je velká místnost v Atlantis, která je propojena s operačním střediskem pomocí krátké lávky. Byla používána jako osobní kancelář Dr. Veirové, později i plukovníka Carterové a Woolseyho, stejně tak jako zasedací místnost pro malé nebo neoficiální setkání, nejčastěji mezi vedoucími pracovníky Atlantis.

 

Laboratoře

Rozlehlost města počítala i s řadou výzkumných laboratoří, kde se mohly věnovat vědeckým výzkumům. Obsahovaly spoustu počítačových panelů, displejů a jiné formy vybavení v závislosti na formě prováděného výzkumu. Byly to např. laboratoře na vytvoření nanitů, kde vznikl např. halucinační virus (nanovirus), který se později vyvinul až na lidem podobné Asuřany (Replikátory). Pomocí sociálních výzkumných laboratoří byl spravován rozvoj lidských civilizací. Biolaboratoře zase obsahovaly zařízení pro studium života na planetě. Také měli zvláštní laboratoř, kde Antikové zkoumali povznesení. Pouze samotná Atlantis sama ukázala, že má výzkumné laboratoře, ale pravděpodobně i jiné městské lodě obsahují podobné laboratoře. Podívejme se na ně trošku podrobněji.

Biologická laboratoř

Biologická laboratořLaboratoř byla zaplavena, když se zhroutila část štítu pod mořem, po příchodu expedice. Později byla však opravena. V této laboratoři studovali Antikové zvířata na Lantee, včetně inteligentní velryby Flagisallus. Snažili se pochopit jejich jazyk pomocí zvukových a vizuálních signálů, které posílali přes vysílač. Byl to také vlastně přijímač, s vestavěným akustickým jazykovým filtrem, který převáděl signál velryb do řeči Antiků (SGA 3x12 - Ozvěny).

 

Botanická laboratoř

Botanická loboratořBotanická laboratoř je místo, kde expedice pěstovala a studovala rostliny, které přinesly z pevniny Lantey a nebo z cizích planet. Pracovala tam Katie Brownová, o kterou se také zajímal Rodney a je v ní spoustu zeleně, mnohdy až ke stropu místnosti. Rostlinám se tam opravdu dařilo (SGA 4x13 - Karanténa).

 

 

Janusova tajná laboratoř

Janusova tajná laboratořJanusova laboratoř byla skryta v nižších úrovních hlavní věže na východním molu Altlantis, takže na jiných městských lodích se tato laboratoř nenachází. Byla utajena, aby antický vědec Janus mohl provádět svůj výzkum bez vědomí Rady, protože objevili potenciálně závažné důsledky v případě jeho výzkumů, ale on nepřestal. V laboratoři se nacházelo také zařízení, které mohlo aktivovat také jeho vynález, zařízení Attero, které má vážné vedlejší účinky. Laboratoř byla objevena v roce 2008 Rodneym a Danielem. Zjistili ji v opuštěné části města, které utrpělo poškození vodou během prvního roku expedice ve městě. Místnost se nachází za zdí na konci chodby. Přístup do ní byl pomocí tří světel na zdi chodby, kterých se muselo dotknout v určitém pořadí a rychlosti v návaznosti na vytvoření správné harmonické rezonance. Po správné kombinaci se dá projít zdí do laboratoře. Dr. McKay ale poté provedl nějaké úpravy, umožňující zdi zůstat otevřené trvale. V této laboratoři byli Rodney a Daniel uneseni Vaniry, společně s ovládacím zařízením přístroje Attero. Poté co se vrátili na Atlantis, Rodney pokračoval ve zkoumání informací v laboratoři a Dr. Kellerová v  ní také nechtěně aktivovala antické komunikační kameny, což jí pak později přeneslo vědomí do těla Neevy Cosol (SGA 5x10 - První kontakt, 5x11 - Ztracený kmen, 5x18 - Totožnost).

Laboratoř na povznesení

Laboratoř na povzneseníTato laboratoř se nachází v jedné z dříve zaplavených oblastí Atlantis. Antikové ji používali k tomu, aby rychle vyvinuly prostředky pro rychlý vývoj člověka, aby se mohli povznést. Zařízení v centu místnosti manipuluje s DNA subjektu a při spuštění způsobí, že zasažený uživatel se bude vyvíjet ve zrychleném tempu, až nakonec dosáhne bodu, kdy by se mohl povznést, pokud k tomu má ovšem předpoklady, jinak má za následek smrt. Toto zařízení náhodně použil Rodney a začal se tak rychle vyvíjet (SGA 3x14 - Rodneyho povznesení).

Laboratoř na tvorbu nanitů

Zařízení na tvorbu nanitůAntikové vytvořili stroj, jako součást jejich výzkumu v oblasti vytváření lidské formy Replikátora, který se vyvíjel z nanoviru. Jedná se o hladký stůl, pomocí něhož se mohly vytvořit nanité a jejich soudržné pouto, čímž by se mohly dotvarovat více do lidské podoby. Bylo možné také vytvořit malý blok nanitů, nicméně to vyřadí příliš mnoho základních protokolů a nanité mezi sebou nemohou komunikovat a rozpadnou se. Zařízení tedy bylo vytvořené především na tvorbu lidské formy Asuřana. Antikové ho zanechali ve skladovacím prostoru, kde byl nalezen expedicí a přenesen do této laboratoře. Rodney později stroj použil na tvorbu FRAn (přátelský replikátorský android), který byl jejich zbraní proti Asuřanům (SGA 4x11 - Všechny mé hříchy budou vzpomenuty). Později ho použila také Weirová k tvorbě těla pro svou mysl (SGA 5x05 - Duše bez těla).

McKayova laboratoř

McKayova laboratořJedna místnost na Atlantis byla také přijata Dr. McKayem, jako jeho osobní laboratoř, která se nacházela v centrální věži poblíž jedné ze schodišťových šachet. Laboratoř má trojici dveří a ovládací konzole. Během třetího roku fungování na Atlantis, se ale přestěhoval do mnohem větší místnosti. V roce 2007, když byly uzavřeny dveře místnosti při karanténě, zde byl uvězněn Sheppard s Teylou (SGA 4x13 - Karanténa).

 

Sociální výzkumná laboratoř

Sociální výzkumná laboratořTato laboratoř byla také nazývána jako "herna". Je to oblast na východním molu Atlantis a nalezl ji Rodney s Johnem v průběhu prvního roku. Původně si mysleli, že je to hra, kde pomocí konzole s displejem každý spravoval jednu kulturu, které byly mezi sebou oddělené řekou, a soutěžili mezi sebou. Později se soupeření mezi kulturami vyvinulo natolik, že byly na pokraji války. Naštěstí včas zjistili, že jejich města jsou skutečná na jiné planetě. Řady pozorovacích družic byly umístěny nad planetami, aby sledovali konkrétní společnosti. Data z těchto satelitů jsou přenášena do konzole laboratoře. Ty pak uživateli umožňují prakticky ovlivnit všechny aspekty rozvoje kultury. Informace, které zadali do konzole, byly posílány z Atlantis podprostorem na satelit nad planetou. Příkazy pak byly předány ze satelitu stanicím v obou městech a lidé je poslouchali. Když to zjistili, tým musel zabránit válce mezi národy a pak Weirová nařídila laboratoř zapečetit a odříznout od energie (SGA 3x15 - Hra).

Virová laboratoř

Virová laboratořTato laboratoř byla na Atlantis. Po bouři na Lantee, nachází expedice tuto laboratoř, když kontrolovali škody po bouři. Dva z vědců byli vystaveni nanoviru a brzy nakazili všechny ostatní členy, když sešli do nižších úrovní. Naštěstí byly nanité později neutralizováni EM pulzem z přetížení naquadahového generátoru. O dva roky později expedice objevila skutečný účel laboratoře. Antikové v ní vyvíjeli nanity, které jim pomohou ve válce s Wraithy. Ty se ale později vyvinuli do Asuřanů. Později ji také použije Rodney a tajně stvoří lidského Replikátora FRAN, aby zastavili Asuřany. Naposled laboratoř použije sama Weirová, aby si pro sebe a ostatní z její frakce stvořila tělo a mohli se povznést (SGA 1x13 - Horká zóna, 3x05 - Potomci, 4x11 - Všechny mé hříchy budou vzpomenuty, 5x05 - Duše bez těla).

Výzkumná laboratoř povznesení

Výzkumná laboratoř povzneseníTato laboratoř se nachází na západním molu Atlantis. Krátce poté co expedice dorazila do města, ji náhodou objevil athosianský chlapec Jinto, když náhodně aktivoval transportér. Když tam byl uvězněn, náhodně deaktivoval přístroj, který věznil energetické stvoření, které měli Antici na pozorování. Tato laboratoř byla také první známkou toho, že Antikové nemuseli dosáhnout povznesení přirozenou cestou (SGA 1x03 - Hra na schovávanou).

 

Místnost s hvězdnou bránou

Místnost s hvězdnou bránouSchéma místnosti s bránouJe to vlastně hlavní místo ve městě, protože se odtud mohli spojit s celou sítí bran galaxie Pegas. V blízkosti brány se také nacházelo uzamykací zařízení, které umožňovalo Antikům převzetí kontroly nad celým městem. Místnost má průchod ve stropě, umožňující Puddle Jumperům klesnout až před bránu, aby mohli cestovat na jiné světy. Hvězdná brána samotná byla chráněna silovým polem, aby zabránili nepříteli vniknout do města. Bylo možné vyřadit bránu z provozu, odstraněním ovládacího krystalu z DHD (SGA 4x06 - Ztráta paměti). Ne všechny antické městské lodě mají v této místnosti bránu (SGA 2x15 - Věž).

Místnost s ovládacím křeslem

Místnost s ovládacím křeslemMístnost se nalézá v horní části východní věže ve vnitřní části města, ale jen v případě, že má město hvězdnou bránu. Bylo také důležité místo a obsahovala samotné ovládací křeslo. Z tohoto místa byl uživatel schopen regulovat obranné a útočné systémy města, jako jsou např. štíty nebo střely, rozvod energie a další důležité funkce města. Je také důležité při navigaci v hyperprostoru (SGA 1x20 - V obležení, 3x14 - Rodneyho povznesení, 3x20 - Zaútočit první, 4x02 - Záchranné lano).

I přesto, že je to jeden z životně důležitých systémů města, nenachází se tato místnost v řídící věži. Stejně tak ovládací křeslo se ne vždy nachází v této místnosti, protože je znám jeden případ, kde bylo ovládací křeslo umístěno v operační místnosti místo hvězdné brány (SGA 2x15 - Věž).

Není vyloučeno, že tato místnost byla přímo spojena s městskými senzory, protože Asuřané nebyli schopni nasměrovat střely do vody, když bylo operační středisko zničeno (SGA 3x11 - Návrat).

Náměstí

Vstup na náměstíNáměstí se zdá být velký venkovní prostor na Atlantis přibližně 400 m dlouhý. Když podplukovník John Sheppard cestoval 48 000 let do budoucnosti, byl nucen přejít toto náměstí v silné písečné bouři, aby se dostal do stázové místnosti v jiné části města (SGA 4x20 - Poslední muž).

 

 

Obytné místnosti

Woolseyho pokojMěsto obsahovalo velký počet pokojů, které sloužily jako obytné prostory pro personál. Obytné místnosti se nachází v celém městě, některé jsou v řídící věži, jako Sheppardův a Teyly pokoj, zatímco převážně větší pokoje, jako Woolseyho, je na jihovýchodním molu. Některé jsou poměrně malé a může v něm pobývat jen jedna osoba, nemající moc pohodlí a volného místa, zatímco jiné jsou větší a poskytují mnohem více prostoru a pohodlí. Původně žili v těchto malých pokojích, ale později se přestěhovali do větších. Vchody do pokoje mají dveře, které obsahují čidlo, vyžadující, aby jedinec před ním mávl rukou a dveře se otevřely. Uvnitř bylo běžné vybavení personálu, jako např. postel, noční stolek, stůl, židle, skříně, atd. Woolsey měl dokonce v pokoji knihovnu. Pokoje jsou často zdobeny na zdi nějakými obrazy nebo fotografiemi. Některé pokoje mají i více místností včetně ložnice, koupelny, jídelny a dalších různých pokojů. Některé pokoje mají i více vstupních dveří. U postele byl další senzor, který mávnutím ruky aktivoval, nebo deaktivoval světlo. Čidlo dveří bylo schopné rozpoznat konkrétní osoby (případně s genovou terapií skenování), a když byly dveře zamčené, tak mohl získat přístup jen držitel hlavního systémového hesla nebo klíče (SGA 1x15 - Dříve než usnu, 5x02 - Živná půda, 5x03 - Zpřetrhané vazby, 5x04 - Duet, 5x15 - Pozůstatky).

Odpalovací platformy střel

Odpalovací platforma střelTyto odpalovací platformy jsou oblasti v Atlantis a jiných městských lodí, kde jsou k dispozici střely pro okamžité nasazení. Platformy jsou na Atlantis celkem tři, a nachází se na severním, jihovýchodním a jihozápadním molu. Mohou být aktivovány jen někým s ATA genem přes ovládací křeslo, poté se otevře a dovoluje vyletět odpáleným střelám ven. Tyto platformy byly použity při obléhání Atlantis Wraithy, aby mohli zneškodnit útočící šipky a později pak také při obraně Země před ZPM úlem. Mezitím je také použili Asuřané, když ovládali na krátkou chvíli Atlantis, aby zničili Jumper s týmem. Je prokázáno, že střely nemusí opouštět město přes tyto platformy a mohou si hledat nejbližší východ pro opuštění, jak je patrné při aktivaci střel Lordem Protectorem ve věži (SGA 1x20 - V obležení, 2x15 - Věž3x11 - Návrat, 5x20 - Nepřítel před branami).

Odsolovací nádrže

Odsolovací nádrže je oblast na Atlantis, kde byla ve velkých nádržích filtrována mořská voda a byla tak zbavena soli. To potom poskytovalo velké množství pitné vody obyvatelům města. Byly napojeny na vodovodní rozvodnou síť města a vedena do sprch, van, koupelen ve městě (SGA 1x03 - Hra na schovávanou, 4x13 - Karanténa).

Operační středisko

Operační střediskoSchéma operačního střediskaNachází se přímo naproti hvězdné bráně a bylo používáno jako ústřední řídící místo města. Tato pozice dovolila personálu města, aby monitorovali každý aspekt městských technologií a senzorů, stejně jako ovládat obranný štít, ačkoliv střely byly řízeny z ovládacího křesla. Zničení operačního střediska může mít ohromující dopad na řízení města, protože některé systémy, jako např. interní senzory, by byly offline, jelikož k nim jde přistupovat z bezpečnostních důvodů právě jen odtud (SGA 3x11 - Návrat).

Ošetřovna

OšetřovnaOšetřovna je oblast v Atlantis, která se používá k diagnostice, léčbě a karanténě nemocných a zraněných osob. Atlantis má několik zdravotních zařízení. V těchto místnostech se uchovává mnoho lékařských pomůcek a zařízení, většina z nich je pozemských, ale nějaké také antické, jako např. lékařský skener, z nichž u většiny dokonce Dr. Carson Beckett přiznal, že neví, k čemu slouží. Může se v nich provádět také lékařský a biologický výzkum. Primární zdravotnické zařízení je velká místnost s několika lůžky pro léčbu a dohlížení na mnoho lidí. Jsou zde ale také další přilehlé místnosti, které se dají také použít jako karanténní prostor pro jednoho člověka, zatímco ostatní lidé ho mohou sledovat shora z velké skleněné fasády, nebo operační sál, kde se provádí operace. Zdravotnické zařízení bylo pod vedením Dr. Carsona Becketta. Po jeho smrti převzala jeho roli hlavní lékařky Dr. Jennifer Kellerová.

Podvodní ovládací místnost hangáru

Podvodní ovládací místnost hangáru JumperůTato místnost byla umístěna na druhé straně vedlejšího hangáru, kde byly prostředky pro ovládání průtoku vody a dveří hangáru. Ovládací místnost byla umístěna v další úrovni, kde byl vstup přes otvor do hangáru. Tam bylo umístěno manuální ovládání, které sloužilo jako nouzový ovládací mechanismus, uprostřed konzole. Ruční ovládání musí být drženo neustále, než se aktivuje hangár (SGA 3x11 - Návrat).

 

Pomocná řídící místnost

Pomocná řídící místnostNacházela se zde pomocná řídící místnost, podobná jako na válečných lodích třídy Aurora. Byla schopna zpřístupnit vnitřní komunikační systémy a ty byly schopné určit stav energetické úrovně ZPM. Navíc byla schopna aktivovat dost systémů města, když byl vyčerpán hlavní zdroj energie. Z tohoto důvodu je to důležité místo a může sledovat mnoho systémů, podobně jako operační středisko. Mohl zde být aktivován i mezihvězdný pohon, ale ovládací křeslo bylo přesto nutné k navigaci. Tato pomocná řídící místnost se používala hlavně v případě, když hlavní operační středisko je z nějakého důvodu mimo provoz, nebo zničeno. Expedice ji použila např. v pozůstatcích druhé městské známé lodě (Věž). Později pak, když museli zničit operační středisko obsazené Asuřany a po výbuchu brány, když bylo aktivováno zařízení Attero (SGA 2x15 - Věž, 3x11 - Návrat, 5x11 - Ztracený kmen).

Rozvodna energie ZPM

Rozvodna energie ZPMMěsto je poháněné skupinou tří ZPM, které mohly udržet město v provozu po tisíce let. Samotná rozvodna měla trojúhelníkovou strukturu se třemi porty, jeden na každém rohu, každý obsahující jedno ZPM. ZPM mohla být vyřazena, nebo vysunuta bez přerušení napájení. ZPM směřují energii do hlavního energetického vedení Atlantis. Jejich výkon se mohl ovládat z dvojice konzolí v blízkosti zařízení. Bylo možné rozdělit napájení mezi tři moduly, které tak samostatně mohly udržet město v chodu i 10 000 let, avšak musel být přítomen alespoň jeden člen posádky, který modul po vyčerpání přepnul na jiný v průběhu tisíciletí (SGA 2x01 - V obležení, 1x15 - Dříve než usnu).

Sekce sedm

Sekce sedm byla oblast na Atlantis, ve které bylo několik naquadahových generátorů, odpovědných za napájení ošetřovny energií. Dr. Radek Zelenka byl do této sekce povolán, aby opravil problém, který způsoboval výpadky proudu v ošetřovně (SGA 4x11 - Všechny mé hříchy budou vzpomenuty).

Sklad ochranných obleků HAZMAT

Expedice Atlantis používala jednu místnost ve spodní části řídící věže, jako sklad ochranných obleků HAZMAT. Byl v něm nainstalován halový protipožární systém. Dr. Weirová ale původně váhala nad instalací tohoto systému, protože tento plyn je toxický pro člověka. Když byla Weirová pod vlivem cizí mysli, použila tuto oblast k tomu, aby vytvořila zkrat mezi jedovatým plynovým systémem a podporou života, jako druh pojistky (SGA 2x16 - Dlouhé loučení).

Sklad střel

Sklad střelHluboko uvnitř města byla místnost, která obsahovala zásobu Střel (Dronů), které byly schopné nasazení v co nejkratší době. Skladiště obsahovalo mnoho střel, které byly uskladněny v šestihranných kontejnerech, kde čekaly na rozmístění do odpalovacích portálů. Bylo možné, aby jednotlivec mohl manipulovat s jednou střelou ručně a nepoužít kontejnery, ale bylo to nebezpečné. Střely se pravděpodobně aktivovali přímo v těchto kontejnerech. Obsahoval stovky skladovacích kontejnerů, které ovšem pro trvalé užívaní, musely být doplněny novými střelami. Tento sklad byl viděn v jiné městské lodi, ale je pravděpodobné, že Atlantis má podobné prostory (SGA 2x15 - Věž).

Skladovací prostor

Skladovací prostor je oblast na Atlantis, kde expedice skladovala různé dodávky a materiál během druhého roku působení na Atlantis (SGA 2x16 - Dlouhé loučení).

Stázové místnosti

Jedna ze stázových místnostíMěsto obsahovalo neznámý počet místností se stázovými komorami, kde mohli být umístěni obyvatelé města do stáze. Komory měly tvar jakési kóje, které se zdály být naplněny jakýmsi druhem „ledové“ kostky, když byly aktivovány. Tento stav stáze dovoloval personálu přežít po nespočet milénií, ale stáze nezastavila stárnutí zcela, pouze drasticky zpomalila (bylo prokázáno, že za 10 000 let ve stázové komoře, člověk zestárne asi o 60 let). Nakonec bude jednotlivec v komoře stárnout do doby, než zemře. Jedna taková místnost byla nalezena spolu s Elizabeth Weirovou z alternativní časové linie. Byla to velká místnost se stázovou komorou vzadu a ovládacích panelů kolem místnosti. Zdálo se, že po stranách stázové komory bylo několik počítačových terminálů. Místnost měla také okno s výhledem na město (SGA 1x15 - Dříve než usnu).

Jedna ze stázových místnostíStázové komory sloužily také jako způsob uchování nevyléčitelných jedinců do doby, než by byl nalezen lék. Takový případ se stal například u Dr. Becketta. Tato místnost ale vypadala jinak, než ta, kde byla nalezena Dr. Weirová (SGA 4x19 - Příbuzní).

V další jiné stázové místnosti, která se nachází poblíž náměstí, strávil Sheppard 700 let, když byl poslán 48 000 let do budoucnosti a čekal na správnou sluneční erupci, aby ho poslala zpátky (SGA 4x20  Poslední muž).

Studovna

StudovnaStudovna, také známá jako knihovna, je místnost na Atlantis, kde si členové expedice mohou něco číst, nebo nastudovat, ačkoli je známo, že tato místnost není příliš využívána. Jsou zde tedy také uloženy některé knihy. Tato místnost byla viděna v asuřanské kopii Atlantis, takže je vysoce pravděpodobné, že byla i na skutečné Atlantis. Na asuřanské kopii Atlantis spadla do této místnosti asuřanská sonda (SGA 4x10 - Smrtící spirála).

 

Tělocvična

TělocvičnaTělocvična Atlantis je velká prázdná místnost na východním molu, která je používána pracovníky města hlavně k trénování bojových schopností a cvičení. Tato mstnost je často plná rozličných tréninkových vybavení, jako např. rotoped, cvičební míče, bojové tyče a mnoho jiných. Tělocvičnu využívali nejvíce hlavně Teyla Emmagan, John Sheppard a Ronon Dex (SGA 1x13 - Horká zóna, 4x12 - Válečná kořist, 4x17 - Přestupní stanice).

 

Transportní komory

Transportní komoraMěsto obsahovalo několik transportních komor, které umožňovaly jednotlivcům se přesunout z jedné komory do druhé, čím se pohybovali z jedné části města do druhé s velikou lehkostí. Když osoba vstoupila do komory, na stěně se otevřel displej, který obsahoval schéma města s vyznačením poloh jiných transportních komor. Cestující si zvolil místo transportní komory v jiné části města, a když stiskl jednu z označených komor, dveře se zavřely a byl do ní v mžiku přenesen. Sloužili také jako výtahy pro přepravu osob nahoru a dolů ve stejné budově. Expedice objevila jejich funkci náhodně, zprvu si mysleli, že jsou to skladovací prostory (SGA 1x03 - Hra na schovávanou). Transportní komory jsou interní, ale existuje také jedna venkovní na vnějším balkónu východního mola (SGA 5x05 - Duše bez těla).

Energie a přístup k transportní komoře může být regulován počítačovým systémem a energetickou rozvodnou sítí (SGA 1x13 - Horká zóna, 1x20 - V obležení, 5x02 - Živná půda).

Známá místa, kam se transportní komorou dá dostat:

 • Patro řídící věže, kde je místnost s bránou
 • Vrchol východní věže
 • Dolní část východní věže
 • Venkovní balkon na vrcholu západní věže
 • Výzkumná laboratoř povznesení
 • Atrium před pokoji expedice
 • Jihovýchodní molo, patro 19
 • Poblíž ošetřovny
 • Jídelna
 • O úroveň níže vedlejšího hangáru Jumperů
 • Vstupní hala západního mola
 • Vstupní hala východního mola
 • Poblíž uzemňovací stanice 2
 • Poblíž věže s obytnými pokoji
 • Poblíž jídelního balkonu

Uzemňovací stanice

Uzemňovací staniceVzhledem k nestabilní povaze struktury budov města, které jsou velmi citlivé na blesk, bylo město vybaveno velkým počtem hromosvodů rozmístěných po celé struktuře města, které byly připojeny k uzemňovacím stanicím, pro směrování úderu blesku od křehkého trupu města pryč do oceánu nebo země. Samotná Atlantis má čtyři uzemňovací stanice a dá se předpokládat, že to byl standard i pro jiné městské lodě. Elektřina byla přesměrována do vody nebo země v okolí města, což zabránilo jakémukoliv poškození města. Dvě byly umístěny v centru města v blízkosti dopravní komory a dvě ve vnější části města na okrajích mola. Bylo možné vyřadit uzemňovací stanici z provozu zadáním kódu, který ji oddělil od zbytku města a úder blesku se tak mohl dostat nekontrolovaně do chodeb města. Pokud jste ji chtěli odpojit, museli jste zadat na konzoli v blízkosti stanice kód (antický ekvivalent "031547") a stanice se rozdělila na dvě části. Blesky směřující na tuto stanici pak nekontrolovaně probíhají chodbami v této oblasti města (SGA 1x10 - Bouře, 1x11 - Oko bouře).

Vězení

VězeníVězení byla pravděpodobně i na jiných městských lodích. Je to velká místnost obsahující krychlové vězeňské cely, kde byly zadržováni za energetickým polem nebezpečné osoby a vězni. Jsou známy nejméně dvoje vězení ve městě. Cela měla neobvyklý design, který se skládal z vodorovných buněk a energetického silového pole mezi nimi. Toto pole neumožňovalo subjektu uniknout. Silové pole muselo být deaktivováno a dveře otevřeny, pokud chtěli osobně vyslýchat vězně a vstoupit do cely. Ovládání dveří a silového pole bylo umístěné na vnějším rohu cely a bylo možné ho vypnout, pokud se správně zadala posloupnost příkazů a přístupový kód. Cely expedice používaly k zadržení Wraithů, ale také v nich byli uvězněni Woolsey a O'Neill, když byla Atlantis okupována Asuřany (SGA 3x11 - Návrat).

Zasedací místnosti

Zasedací místnostVe městě jsou nejméně dvě známé zasedací místnosti. Několikanásobné multifunkční otáčecí dveře sloužily jako vstup do místnosti. První místnost byla malá a obsahovala trojúhelníkový stůl. Byla používána na hlavní schůze a diskuze o důležitých věcech s málo lidmi. Samotný stůl nebyl upevněný a mohl se odstranit (SGA 5x02 - Živná půda). Druhá větší místnost byla kruhová a používala se pro velká shromáždění, schůze a vedení pohovorů s lidmi, kteří navštívili Atlantis. Obsahovala stůl, uspořádaný do jakéhosi prstence, umístěný naproti několikanásobných vstupních dveří. Později byl nahrazen jiným mahagonovým stolem, když Woolsey převzal velení Atlantis (SGA 4x11 - Všechny mé hříchy budou vzpomenuty). Antikové tuto místnost používali jako základnu, ze které řídili svou říši a nachází se na úrovni operačního střediska (SGA 1x15 - Dříve než usnu). Asuřané podobně používali tuto místnost jako Asuřanský koncil, během setkání s cizími návštěvníky (SGA 3x05 - Potomci).

Zbrojnice

ZbrojniceZbrojnice je místo na Atlantis, kde má expedice uloženy všechny své pozemské zbraně, střelivo, granáty, miny a výstroj do bitev. Jsou zde uloženy také zbraně Wraithů. Na Atlantis jsou minimálně dvě takovéto zbrojnice, jedna se nachází v řídící věži poblíž operačního centra a druhá také zahrnuje střelnici (SGA 2x04 - Duet, 4x19 - Příbuzní).

 

Další známé městské lodě

Věž

Pozůstatky městské lodiJe to městská loď téměř totožná s Atlantis. Její jméno pochází ze skutečnosti, že pouze horní část řídící věže je viditelná, zbytek města je zcela zarostlý vegetací a další budovy byly zborcené, možná kvůli útoku Wraithů. Také podzemní části města se zbortily v důsledku zemětřesení. Věž má hangár plný Jumperů a velké množství střel. Nejvíce nápadný rozdíl mezi Atlantis a Věží je ten, že ve Věži je ovládací křeslo v místnosti, kde je na Atlantis brána a Věž samozřejmě bránu nemá.

Kdysi dávno byla věž použita k ochraně planety před Wraithy. Možná pak Wraithové ztratili zájem o planetu a z neznámých důvodů odešli. Lord Protektor pak začal využívat střely Věže k tomu, aby zastrašil lidi v nedaleké vesnici, když nevyhověli jeho přáním.

V době, kdy na planetu přišla expedice a objevila tuto městskou loď, byla ovládána primitivními lidmi, kteří neměli tušení, co je to skutečně za místo, ale někteří z nich měli gen ATA, a tak mohli ovládat křeslo, avšak jejich pokrevní příbuznost se ztrácela. Město mělo jediné zbývající ZPM, které bylo téměř vyčerpáno, když se tam tým dostal. McKay ho pak použil, aby ochránil vesnici před útokem střel. Většina Jumperů a střel byly pak dány Atlantis, výměnou za IDC (SGA 2x15 - Věž).

Asuřanská městská loď

Asuřanská městská loďTuto loď nepostavili Antikové, postavili ji Asuřané, ale je postavena na jejich technologii. Je to přesná kopie Atlantis, ale má několik podstatných rozdílů. Na Asuras byla městská loď jen malá část rozsáhlé metropole, postavené Asuřany, ve snaze překonat Antiky a udělat ji parádnější.

Při sondování mysli Asuřané zjistili, že Atlantis nebyla Wraithy zničena a poslali kopii Atlantis (malá část jejich obrovské metropole), aby ji zničila. Rodneymu se nakonec podařilo přetížit jejich tři ZPM a loď explodovala na oběžné dráze Lantey. Expedice si byla ale dobře vědoma toho, že existují četné další městské lodě Asuřanů, které by mohly dosahovat stovek (SGA 3x05 - Potomci).

Asuřanská kopie Atlantis

Asuřanská kopie Atlantis těsně před zničenímAsuřanská kopie Atlantis byla antická městská loď na planetě frakce Niama. Byla vytvořena frakcí Niama za účelem vytvoření základny, kde by mohli vykonávat svou práci bez rušení Oberotha a dalších Asuřanů. Město ale našla sonda Asuřanů a Oberoth ho našel a zničil, přežili jen replikátorská kopie Weirové a TÝM, kteří unikli Jumperem. Město se podobalo Atlantis ve všech směrech, kromě brány, která nebyla skutečná (planeta pravděpodobně také neměla bránu) a mělo další extra místnost, kde byly dělané kopie. V době, kdy dorazili ostatní Asuřané, aby město zničili, tato kopie jediného ZPM byla příliš vyčerpaná na to, aby mohli zvednout štít a město bylo snadno zničeno (SGA 4x10 - Smrtící spirála).

Tyto obrázky a ještě další najdete také v galerii městské lodi.

Rozcestník antických vesmírných lodí a plavidel


Autor: Scimani © 2010 sg-portal.eu, e-mail: scimani@sg-portal.eu