Časová osa - 8000 let př. n. l. až 1927 n. l.

Rozcestník časové osy SG

Stránka: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

8000 př. n. l. / 8000 až 3000 př. n. l. / 3000 př. n. l. / 1000 př. n. l. / 1 / 8 / 10 / 109 / 500 / 1000 / 1004 / 1098 / 1298 / 1504 / 1565 / 1600 / 1643 / 1700 / 1795 / 1800 / 1805 / 1850 / 1854 / 1864 / 1879 / 1885 / 1889 / 1895 / 1899 / 1906 / 1908 / 1910 / 1914 / 1918


Období po příchodu Antiků zpět do Mléčné dráhy

Kolem roku 8000 př. n. l.

 • Merlin (Moros) zůstal chvíli na ZemiNásleduje éra po příchodu Antiků zpět na Zemi. Antikové dochází k závěru, že domorodí lidé na Zemi jsou velmi primitivní, což jim brání přestavět svou velkou civilizaci, aby mohli navázat tam, kde před válkou přestali. Někteří Antikové se vmíchali mezi domorodý lid po celý zbytek svého života a vedli je. Jiní používali hvězdnou bránu pro průzkum Mléčné dráhy a ostatní se povznesli (SG-1 9x02 Avalon, SGA 1x15 Dříve než usnu).

 • Aliance 4ras se setkávala na planetě HeliopolisAntikové na Zemi zastávají různé filozofické způsoby života. Někteří pomáhají ovlivňovat jazyk a mytologii starověkého Říma a Řecka. Jejich výzkum povznesení zase tvoří základ Budhismu. Spousta z nich používá hvězdnou bránu a vytváří oficiální alianci čtyř ras s Noxy, Furlingy a Asgardy. S těmito rasami již spolupracovali dříve, nyní si však vypomohli k vzájemnému blahobytu na další tisíciletí (SG-1 1x11 Tantalova muka, 2x15 Pátá rasa).

 • Zařízení pro přenos vědomí do androidůNa planetě Altair se vytvořily takové podmínky, že Altaiřané se už museli stáhnout do podzemí kde následně přenesli svá vědomí do umělé formy života. Tohoto pokroku docílil Altaiřan Hubbald, který vytvořil přenosné zařízení, které převedlo všechny lidi na androidy. Tento život se ale všem nelíbil a postupně odcházeli. Posledním známým Altaiřanem se stal Harlan, který zůstal v podzemí sám a snažil se udržovat zařízení v provozu (SG-1 1x19 Montér).

Mezi roky 8000 až 3000 př. n. l.

 • Goa'uldi udělali z lidí první JaffyGoa'uldi použili člověka z Tau'ri jako šablonu pro vytvoření konečného hostitele s názvem Jaffa. Tito lidé jsou geneticky upraveni a do hrudi je jim vložena larva Goa’ulda. Sloužili tak jako inkubátory pro Goa'uldí larvy, které tam dospívaly. Za účelem zajištění jejich loajality, paraziti slouží jako imunitní systém Jaffů a ti bez symbionta zemřou. Výhodou byla naopak dlouhověkost (SG-1 1x01-02 Děti bohů).

 • Uvězněný Goa'uld v kanopěSetesh (Seth), Osiris (Usirev) a Isis (Eset) se neúspěšně pokusí zavraždit Ra‘a. Ra je zbaví jejich postavení Vládců soustavy a odsuzuje je k věčnému utrpení. Osiris a Isis jsou násilně odstraněni ze svých hostitelů a jsou umístěni do kanop. Seteshovi se však podaří uniknout a schovává se od té doby na Zemi (SG-1 4x13 Kletba).

 • Na Zemi přichází Omoroca, z rasy zvané Ohnes nebo také Oannes a pokouší se zabránit Goa’uldům, aby získali úplnou nadvládu nad lidstvem. Goa’uld Belus ji ale zabíjí, protože se domníval, že její vliv vedl k eventuálnímu povstání lidí (SG-1 1x13 Oheň a voda).

 • Poslední zbývající Antikové buď umírají, nebo se povznesou.

Kolem roku 3000 př. n. l.

 • Vzpoura Tau'riů proti Goa'uldůmTau'riové se dozvěděli pravdu o svých bozích. V okamžiku, kdy jsou Vládci soustavy nejvíce spokojeni, lidé povstanou, svrhnou Jaffy, zabijí několik Goa'uldů a pohřbí bránu. Zatímco ztráta Tau'ri byla pro Ra’a velká urážka, pokračující boj s Asgardy vyžadoval znovu jeho pozornost. S četnými chovnými světy v celé Mléčné dráze, které jsou jim k dispozici, je Goa'uldům Tau'ri lhostejná a s odhodláním vypořádat se s nepřítelem, se pouštějí do dlouhé války. Jak plyne čas, je Tau'ri pomalu zapomenuta (Hvězdná brána).

 • SG-1 záskala od Ra'a ZPMSG-1 přicestovala v čase, aby Ra’ovi ukradla ZPM, které jak zjistili, vlastnil. Podaří se jim to, ale jsou uvězněni v tomto časovém období, protože Jaffové najdou jejich zamaskovaný časový Jumper. Snaží se začít vzpouru proti Ra‘ovi, která se ale nezdaří a výsledkem je smrt všech, s výjimkou Dr. Daniela Jacksona, čímž se změnila časová osa (SG-1 8x19 Moebius).

 • Alternativní časová osa: Ra stojí opět před vzpourou, tentokrát se brání neúspěšně, proto opouští Zemi, ale bránu si bere s sebou. To má za následek, že program Stargate v budoucnosti nikdy neproběhne (SG-1 8x19-20 Moebius).

 • Vzpoura lidí za pomoci týmů z obou časových os byla úspěšnáS pomocí Dr. Daniela Jacksona z naší časové osy a zbytku SG-1 z alternativní časové osy, je Země osvobozena od goa'uldského útlaku, když se lidé opět vzbouří a brána je zakopána. Ra opouští Zemi bez brány, čímž se napravila původní časová osa. Zároveň ukryjí ZPM, aby se mohlo v budoucnu najít (SG-1 8x19-20 Moebius).

 • Sodané se usadili na skryté planetěSodanská frakce Jaffů se vzbouřila proti Goa'uldímu Vládci soustavy Ishkurovi a osvobodili se. Vydají se na dalekou cestu před utlačovateli, aby našli Kheb, ale nakonec se usadí na skryté, původně antické planetě (SG-1 9x08 Babylon).

Kolem roku 1000 př. n. l.

 • Katastrofa zapříčinila přeměnu naquadahu v naquadriiNa Langaře dochází k velké naquadriové katastrofě, která zabíjí Goa'ulda Thanose. Thanos prováděl testy na naquadrii, ale jeden test vyústil v explozi, která katalyzovala dvě žíly naquadahu do naquadrie a zabila ho (SG-1 7x14 Hrozba z podzemí)

Kolem roku 1 n. l.

 • Egerie byla Ra'em potrestána a uvězněna v kanopěKrálovna Egeria se vzepře Goa’uldům, protože je proti tomu, co provádějí a založí hnutí Tok'rů, skupinu “hodných” symbiontů, kteří mají jiné přesvědčení oproti způsobům Vládců soustavy. Za to ji Ra chytí, odsoudí k "věčnému zatracení" a umístí ji do stázové nádoby (kanopa). Ra zavádí protiopatření, aby se už něco podobného nestalo. Začala třetí goa’uldská dynastie (SG-1 4x04 Na rozcestí, 6x10 Lék).

 • Hathor je Ra'em uvězněna v sarkofágu v MexikuHathor, Ra’ova královna, je uvězněna v Mexiku do sarkofágu (SG-1 1x14 Hathor).

 

Kolem roku 8 n. l.

 • Rasa Sekkari vyslala v Pegasu nosiče pro své přežitíVyspělá rasa Sekkari v galaxii Pegas rozesílá 50 zárodečných nosičů se svými genetickými informacemi a archivem historie své rasy z důvodu vlastního vymírání. Všechny selhaly až na jeden, který ztroskotá na Nové Lantee (M35-117). (SGA 5x15 Pozůstatky).

Kolem roku 10 n. l.

 • Potomci expedice Destiny se usídlili na NovuExpedice z Destiny, která byla poslána zpět 2000 let v čase, kolonizuje v neznámé galaxii (Bolest) planetu, které dají název Novus (SGU 2x18 Epilog).

Kolem roku 109 n. l.

 • Vládci soustavy opět zaútočili proti Asgardům a nově i proti Tok'rům. Bitvy byly divoké a poprvé Vládci soustavy zaznamenali pokrok proti více pokročilé rase Asgardů.

Kolem roku 500 n. l.

 • Merlin si uvědomil, jakou hrozbu představují Oriové a proto sestoupil na nižší úroveň bytí do lidské podoby, aby sestrojil novou zbraň proti povzneseným bytostem. Vrátil se do této formy, ale nechal si přitom veškeré znalosti a schopnosti Antiků, což ho udělalo jednou z nejmocnějších bytostí té doby na Zemi (SG-1 9x18 Plášť krále Artuše, 10x03 Projekt Pegasus).

 • Merlin zakládá na Zemi AvalonMerlin znovu založil na Zemi “Avalon” (SG-1 9x01 Avalon).

   

   

 • Merlinovo zařízení pro uchránění tajemství zbraně proti povznesenýmMerlin vyvine nové zařízení zaměřené na fázový posun, které později pojmenuje jako Artušův plášť. Toto zařízení ho dokáže schovat v jiné dimenzi, kde ho údajně povznesené bytosti nemohou najít a rozvíjí tak svou zbraň v tajnosti. Když Merlin odešel ze Země, zanechal na ni toto zařízení v ”Avalonu” (SG-1 9x18 Plášť krále Artuše).

 • Merlinova další laboratoř na planetě KamelotMerlin vystavěl osady na jiných planetách, vše soustředěné kolem krále Artuše a jeho rytířů kulatého stolu, včetně společnosti na planetě zvané Kamelot. Tam měl svoje útočiště, kde nechal vystavět knihovnu, ve které měl jeho výzkum, historické dokumenty a proroctví. Měl tam zvlášť tajnou místnost. Vše bylo chráněné silovým polem, které se dalo zrušit klíčem. Jako pojistku pro neoprávněný vstup vytvořil propracovaný bezpečnostní systém ve formě holografického rytíře (SG-1 9x18 Plášť krále Artuše, 9x20 Kamelot, 10x03 Projekt Pegasus).

 • Morgana uložila Merlina do stázové komoryPovznesení Antikové poslali za Merlinem Morganu Le Fay, aby ho sledovala, protože se obávali, že by mohl být úspěšný v rozvoji zařízení, které by mohlo zničit povznesené bytosti na vyšší úrovni bytí. Morgana nalezne Merlina na Camelotu, zbraň zničí, ale nechá ho žít, protože si uvědomila, že Oriové opravdu představují velkou hrozbu. Uloží proto Merlina do antické stázové komory a nechá mu i všechny znalosti a vzpomínky (SG-1 9x20 Kamelot, 10x03 Projekt Pegasus).

 • Pergamen ctností, který byl vodítkem k nalezení Merlinovy laboratořeNásledně Morgana vystavěla uzavřenou síť hvězdných bran tak, aby skryla Merlina a jeho znalosti o tom, jak postavit zbraň. Morgana nastavila vodítka tak, aby Merlina mohl nalézt jen Artuš a jeho rytíři kulatého stolu, ale žádnému z nich se to nepodařilo (SG-1 9x20 Kamelot, 10x11 Výprava).

Kolem roku 1000 n. l.

 • Telchakovo ukryté léčebné zařízeníAnubis a Telchak spolu bojovali o antické léčebné zařízení, známé také jako Telchakovo zařízení, ze kterého Telchak zdokonalil Thothův první sarkofág. Anubis sice vyhrál bitvu, ale nenašel zařízení. Telchak ho ukryl v jednom ze svých chrámů ve Střední Americe, v současném Hondurasu (SG-1 7x11 Evoluce).

 • Anubis je znovu vyhnán z říše Goa'uldů za to, co Vládci soustavy považují za “nepopsatelné zločiny” (SG-1 5x16 Poslední boj, 8x18 Osobní záležitosti).

 • Anubi byl Antiky uvězněn mezi tělesnou existencí a povznesenímAnubis se stáhnul do ústraní a našel planetu Kheb, kde napálil Omu Desalu, která ho povznese. Jakmile si Oma uvědomila, co udělala, protože vlastně povznesla čisté zlo, když zjistila, že je to Goa’uld, snažila se ho poslat zpět, ale ostatní zakročili. Poslali ho zpět jen “na půl cesty” mezi tělesnou existencí a povznesením. Zůstal tedy energetickou bytostí s věčným životem, kterou držel pohromadě jeho plášť. Rovněž mu zakázali používat jakékoliv znalosti a vyšší schopnosti získané povznesením, ledaže by je získal jinak jako Goa’uld (SG-1 6x22 Kruh se uzavírá, 8x03 Karanténa, 8x18 Osobní záležitosti).

 • Asgardé se stali fyzicky neschopní dosáhnout dělení buněk prostřednictvím meiózy, tedy schopnost pohlavně se rozmnožovat. Reprodukce po tomto bodě bylo dosaženo pouze prostřednictvím procesu posílené buněčné mitózy (klonování) a převedení vědomí. (SG-1 5x22 Překvapivá odhalení).

 • Unas uvězněný v labyrintu na CimmeriiJeden z prvních Unasů se dostal do labyrintu na Cimmerii. Když přišel na planetu, poslalo ho tam Thorovo kladivo a přežíval tam až do současnosti (SG-1 1x10 Thorovo kladivo).

Rok 1004 n. l.

 • Geniiové vystavěli podzemní městoVznikla konfederace Geniiů – společnost lidí z galaxie Pegas, kteří se spojili v boji proti Wraithům. Na jejich domovském světě si vystavěli v podzemí úkryt, který se stal jejich hlavním řídicím střediskem (SGA 1x08 V podzemí).

Rok 1098 n. l.

 • Madroňané dostali od Furlingů zařízení na ovládání počasíPlaneta Madrona je teraformována od neznámé rasy, kteří si říkali Furlingové. Místní obyvatelé od nich získali zařízení na ovládání počasí (SG-1 2x14 Svatý kámen).

 

 

Rok 1298 n. l.

 • Pyrus svrhl místního Goa'ulda SetihoPyrus Bohomor svrhnul a zabil Goa’ulda Setiho vládnoucího na planetě Terella a zaujal jeho místo (SG-1 2x05 Závislost).

 

Rok 1504 n. l.

 • Rady staršíchByla vytvořena rada starších na planetě M7G-677, která se skládala z nejstarších dětí, kteří měli věk maximálně 25 let. Byla to jejich ústřední vláda (SGA 1x06 Konec dětství).

 

Rok 1565 n. l.

 • Narození Noxe OhperaNa planetě Gaia (P3X-774) se narodil Ohper, jeden ze starších lidí rasy zvané Noxové (SG-1 1x08 Noxové). 

 

Kolem roku 1600 n. l.

 • Zničená planeta Antiky jako trestI přesto, že ostatní Antikové už dávno založili svá pravidla nevměšování se, pokud se týče interakce s nižšími rovinami existence, povznesený Antik Orlin prozradil lidem na planetě Velona znalosti o tom, jak vybudovat mocnou zbraň pro obranu proti Goa'uldům. Veloňané ale nebyli dostatečně pokročilí, aby na vlastní pěst přijali odpovědnost za takovou mocnou zbraň a poté, co použili zbraň na Goa'uldy, ji obrátili proti jiným planetám, aby je dobili. Ostaní Antikové pak zničili Velonu a její lid, protože by je jinak zničili Goa’uldi, kdyby Orlin nezasáhl a vyhnali ho na tuto zpustošenou planetu (SG-1 5x03 Povznesení).

Rok 1643 n. l.

 • Narodil se Isaac Newton.

Kolem roku 1700 n. l.

 

 • Trosky chrámu Shak'ranaShak'ran je zabit Apophisem na planetě Pangara, po němž tam zůstal chrám (SG-1 6x10 Lék).

 

 • Na planetě Latona jepostaveno zařízení strážceNa planetě Latona je postaveno zařízení Strážce. Jedná se o zbraň určenou k ochraně Latoňanů tím, že všechny Goa'uldy, kteří se dostanou na planetu, odstraní. Zařízení vyžaduje, aby se správce na planetě spojil se zařízením, aby správně fungovalo. Takže vyžaduje jako doplněk ještě živou složku. Plamen hořící ve městě ukazuje, zda je správce živý a je vše v pořádku. Pokud zhasne, něco se stalo se správcem a zařízení nemůže fungovat (SG-1 5x20 Strážce).

Rok 1795 n. l.

 

Kolem roku 1800 n. l.

 • I přesto, že Ra už dávno opustil Tau’ri, Setesh (Seth) se stále ukrývá na Zemi a poblíž Stonehenge v Anglii zakládá kult jeho uctívačů (SG-1 3x02 Seth).

 • Tok’ra Selmak se začátkem tohoto století spojila s hostitelkou Saroosh (SG-1 2x12 Tok’rové).

 • Narodil se Ma'chelloNarodil se Ma’chello, špičkový vědec, který vytvořil několik zařízení pro ochranu proti Goa’uldům (SG-1 2x17 Dovolená).

 

 

 • Lidem z Novu (potomci expedice Destiny poslané do minulosti) se podařilo objevit lék na nemoc ALS (Lou Gehrigova choroba nebo také amyotrofická laterární skleróza), na níž lidé stále nemajíí lék (SGU 2x18 Epilog).

Rok 1805 n. l.

 • Ruiny s budoucími událostmiNa Arkhanově světě se objeví neznámá bytost, pravděpodobně Janus v časovém Jumperu, který právě cestoval časem do minulosti nejméně 200 let. Po přistání v této době vytesá na kamenný sloup události, které viděl v budoucnosti na této planetě, ale jsou napsány v antickém jazyce, takže je místní obyvatelé nedokážou přečíst (SG-1 8x13 Byl jednou jeden král).

Rok 1850 n. l.

 • Na Edoře padají meteority až na zem každých 150 letPlaneta Edora prošla dalším rojem meteoritů, které dopadaly až na zem, jinak jím prochází každý rok, ale bez dopadů. Dopady, které způsobují katastrofu a vynášejí plno naquadahu ve formě prachu do atmosféry, který se pak nějakou dobu usazuje, se opakuje každých 150 let (SG-1 3x17 Sto dní).

 • Na Tegalu byla nalezena hvězdná bránaProtektorát Rand na planetě Tegalus nalézá hvězdnou bránu a nakonec ji umístí do muzea (SG-1 8x05 Ve jménu víry).

Rok 1854 n. l.

 • Wraithové se v Pegasu ukládají do hybernaceV galaxii Pegas se Wraithové ukládají do dlouholeté hibernace, která má trvat 200 let. Jejich úly přistály na planetách a postupem času zarostly vegetací (SGA 1x02 Vynoření).

Rok 1864 n. l.

 • Narodil se Bra'tacNa planetě Chulak se narodil Bra‘tac.

 

Rok 1879 n. l.

 • Narodil se Albert Einstein14. března se narodil Albert Einstein, tvůrce teorie relativity.

 

 

 

Rok 1885 n. l.

 • Byly nalezeny zmínky o ZPM v EgyptěArcheologové objevili v Egyptě nástěnnou malbu Ra’a se ZPM (SG-1 8x19 Moebius).

 

Rok 1889 n. l.

 

 

 • Byla vydaná kniha The Eye of the SunByla vydaná kniha The Eye of the Sun, ve které byly uvedeny podrobnosti a rituály pozorované u starých uctívačů Ra’a, boha Slunce. Jeden výtisk měla také Dr. Langfordová a po její smrti ho dostal Dr. Jackson (SG-1 8x19 Moebius).

Kolem roku 1895 n. l.

 • Tokra Jolinar a Lantash se sblížiliTok‘rové Jolinar z Malkshuru v hostitelce Rosha a Lantash v hostiteli Martouf se spojili (sblížili). (SG-1 2x11-12 Tok’rové).

 

Rok 1899 n. l.

 • Ronacovi se narodil Teal'cRonacovi (též Ro’nak nebo Ro’nac), prvnímu muži Cronuse, se narodil na blíže neurčené planetě pod kontrolou Cronuse Teal'c, který byl pak vychováván na planetě Chulak (SG-1 4x18 Světlo).

 

 • Bra'tac ukryl speciální kluzákApophisův první muž Bra'tac ukryl na jedné planetě speciální kluzák s unikátním designem, který mohl být použit pro průlet hvězdnou bránou (SG-1 3x01 Pod palbou).

 

Rok 1906 n. l.

Rok 1908 n. l.

 • V tomto roce vyhráli světovou sérii Cubs. Brigádní generál Jack O’Neill se na to chtěl přiletět podívat časovým Jumperem (SG-1 8x19 Moebius).

Rok 1910 n. l.

 • Aschenové začali vyhlazovat VolianyDr. Daniel Jackson zjistil, že v tuto dobu byli Voliané na podobné technologické úrovni, jako USA na přelomu 20. a 21. století, než je navštívili Aschenové a skoro všechny začali vyhlazovat (SG-1 5x10 Rok 2001).

Rok 1914 n. l.

 • Na Zemi začala 1. světová válka.

Rok 1918 n. l.

 • Na Zemi skončila 1. světová válka.


8000 př. n. l. / 8000 až 3000 př. n. l. / 3000 př. n. l. / 1000 př. n. l.
1 / 8 / 10 / 109 / 500 / 1000 / 1004 / 1098 / 1298 / 1504 / 1565 / 1600 / 1643 / 1700 / 1795 / 1800
1805 / 1850 / 1854 / 1864 / 1879 / 1885 / 1889 / 1895 / 1899 / 1906 / 1908 / 1910 / 1914 / 1918

Stránka: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

Rozcestník časové osy SG


Autor: Scimani, Pranus © 2014, e-mail: scimani@sg-portal.eu