Časová osa - 10 mil. let až 8000 let př. n. l.

Rozcestník časové osy SG

Stránka: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

10 až 5 miliony let př. n. l. / 1 milion př. n. l. / 100 000 př. n. l. / 98 000 př. n. l. / 28 000 př. n. l. / 10 000 až 8000 př. n. l.


Období po odchodu Antiků do galaxie Pegas

Mezi 10 až 5 miliony let př. n. l.

 • Povznesení Antikové využili svoji nevyčerpatelné síly k ochránění existence lidstva v Mléčné dráze a v galaxii Pegas tak, že Oriové si nebyli vědomi jejich existence (SG-1 9x03 Počátek).

 • Lanteané vyvynuli nejnovější verzi hvězdných branAntikové se usadili v galaxii Pegas na planetě, kterou pojmenovali Lantea a sami si začali říkat Lanteané. Rozeseli na planetách lidský život. Galaxie Pegas a Mléčná dráha jsou osety druhou generací lidské evoluce. Antikové pak v Pegasu kolonizovali různé světy a zkoumali na nich vývoj lidí. To prováděli také pomocí nejnovější verze hvězdných bran, které rozeseli po planetách a na jejich orbitách (SGA 1x01 Vynoření).

 • Iratuský broukJak Lanteané rozeseli lidský život v galaxii Pegas, došlo k prvnímu kontaktu lidí s Iratuským broukem. Nevědomky tak stvořili své nové nepřátele Wraithy. Wraith je výsledkem prolnutí DNA Iratuského brouka a člověka. Toto prolnutí vyústilo ve wraithskou potřebu krmit se na lidech pro jejich vlastní přežití (SGA 1x04 Třicet osm minut, 1x18 Dar).

 • Experiment s minidrony byl úspěšnýAntický experiment v mini-dronové technologii proběhl nad očekávání dobře, takže to byl velký pokrok oproti větší velikosti dronů, které byly již funkční na antických základnách v Mléčné dráze, včetně Země (SGA 4x14 Harmony).

 

 • Povznesení Oriové nakonec také vytvořili druhou generaci lidstva v jejich domovské galaxii. Oriové přidali do Knihy počátku texty, které je uctívaly jako bohy, protože zjistili, že by mohly získávat více moci v povznesené rovině prostřednictvím lidí, kteří se vzdají své svobodné vůle (SG-1 9x03 Počátek, 9x10 Čtvrtý jezdec apokalypsy).

 • Kniha počátkuOriové učili novou generaci lidí, že Antikové byli “zlí duchové“ a psali v knize počátku o rozporu, který je odlišoval a dělal zlými (SG-1 9x03 Počátek, 9x10 Čtvrtý jezdec apokalypsy).

 

 • Celestis, město bohůStoupenci Oriů vybudovali  v blízkosti vrcholu hory s osadou Alteranů své hlavní město nazývané město bohů (Celestis), ze které vzlétla první Alteranská loď a kde byla zanechána Archa pravdy. Tato hora nesla název “Ortus Mallum“. Město bohů Celestis bylo místo pro muže, kteří zde byli cvičeni a připravováni stát se převory, kteří šířili učení Oriů. Město bylo i sídlem samotných “bohů“, povznesených Oriů (SG-1 9x03 Počátek, Hvězdná brána: Archa pravdy).

 • Zakázané technologie byly hrozbou OriůmNěkolik generací převorů a také nevěřících prohledali trosky vesnice Alteranů na hoře Ortus Mallum, kvůli možným pozůstatkům po alteranských artefaktech, které se datovaly do doby před vzestupem Oriů. Kdykoliv převorové našli artefakty, které zpochybňovali víru v Orie, okamžitě je prohlásily jako kacířské a byly pak v Celestis spáleny v ohni. Kacíři (nevěřící) hledali důkazy proti uctívání Oriů a v utajení zachránili několik těchto artefaktů před zničením, ale stále to nebylo dost na to, aby způsobily mezi věřícími pochybnost ve víru v Orie jako bohy (Hvězdná brána: Archa pravdy).

 • Lidé v domovské galaxii Oriů (Alteranská galaxie) byly také rozmístěny na různých planetách a cestovali mezi nimi s použitím hvězdných bran (SG-1 9x03 Počátek, 9x19 Křížová výprava).

Kolem roku 1 milion př. n. l.

 • Planeta Proclarush Taonas se stala nestabilníPlaneta Proclarush Taonas se stala neobyvatelnou a byla vystěhována v důsledku silné vulkanické činnosti, ačkoliv antická základna zůstala nedotčená díky štítu, který držel  lávu mimo ni. Nakonec se vytvořila kolem štítu kupole, když se roztavená láva ochladila a ztuhla (SG-1 7x22 Ztracené město).

 

 • Krystalická rasa Unity se usídlila na planetě v Mléčné drázeKrystalické subjekty, což byla inteligentní krystalická rasa nazývaná Unity, osídlily planetu označenou jako P3X-562 (SG-1 1x07 Zmrtvýchvstání).

 

 

 • Teklutá inteligentní forma životaVnímavá tekutá forma života převzala planetu s ruinami, které jsou nyní zcela zatopeny vodou. Voda pravděpodobně pokrývá celou planetu (SG-1 4x07 Vodní brána).

 

 

 

 

 • Chodby na planetě Hadante jsou velmi staréDr. Daniel Jackson se domníval, že chodby na vězeňské planetě Hadante byly vytvořeny zhruba v této době (SG-1 2x03 Ve vězení).

 

Kolem roku 100 000 př. n. l.

 • Rasa Goa'uldů se vyvýjí do inteligentní parazitické formy životaNa planetě P3X-888 se objevuje pozdější fáze evolučního vývoje rasy Goa'uldů, což vede ke schopnosti inteligentněji vnímat. Omezeni jejich fyzickou formu, larva Goa'ulda přijala parazitický vztah s jinými formami domorodého života, včetně Unasů, největších predátorů na planetě. Došlo k velkému rozmnožení Goa‘uldů (SG-1 4x08 První hostitelé).

 • Na Zemi se vyvinul druh homo Sapiens, což jsme vlastně my. Je pro něj charakteristické vertikální držení těla, rozumová inteligence a schopnost mluvit. Jejich genetická výbava postrádá mnoho prvků, které by je spojily s vyvinutějšími Antiky, avšak vzhledově vypadají identicky.

Kolem roku 98 000 př. n. l.

 • Svět s inteligentními mikroskopickými organismy umíráSvět, později označovaný jako P5C-353, umírá. Mikroskopické organismy, které žily na planetě, vytvořily kouli (Orb), ve kterém spaly 100 000 let, čekajíc na někoho, kdo je přes hvězdnou bránu přinese na jinou planetu. Jakmile se dostaly do styku s vhodnou atmosférou nějaké planety, tak se probudily a začaly se exponenciálně množit požíráním jakéhokoliv materiálu. Dali se spatřit, když byly osvětleny ultrafialovým světlem (SG-1 2x07 Zpráva v lahvi).

Kolem roku 28 000 př. n. l.

 • Posádka asgardské lodi se díky poruše musela uložit do stázeAsgardská loď s posádkou byla na cestě na neznámé místo. Nicméně, navigační počítače byly poškozeny a posádka se uložila do stázových komor. Loď  byla unášena tisíc let přes galaxii. Nakonec havaruje na planetě v Mléčné dráze (SG-1 5x22 Překvapivá odhalení).

Mezi roky 10 000 až 8000 př. n. l.

 • Lidé na planetě Altair museli vytvořit pro své přežití androidyLidé se usadili na planetě známé jako Altair v Mléčné dráze, ale později museli vyvinout způsob, jak přežít, když povrch jejich planety začínal být toxický. Proto se jim povedlo vytvořit androidy, do kterých mohli přehrát kopii svého vědomí (SG-1 1x19 Montér).

 

 • Byla započata válka mezi Lanteány a Wraithy, když se Wraithové vyvinuli natolik, že měli vlastní vyspělou technologii a začali konzumovat lidskou populaci sáním jejich životní síly.

 • Antikové se snažili replikátory vyhladit, ale selhaliLanteanští vědci vyvinuli nové nanity k zabíjení Wraithů zevnitř, ale naniti překročili svoje programování a vyvinuli se v lidskou podobu. Tyto lidské formy replikátorů se usadili na planetě Asuras a začali být nazýváni jako Asuřané. Tehdy si Lantané uvědomili svou chybu. Začali posílat válečné lodě na Asur a bombardovali Asuřany, aby je zničili, pr­ŁU­ŁUʮŁU5ŁUh­ŁU ­ŁUM: ­ŁUně některé nanity přežili a začali budovat svou společnost od začátku (SGA 3x05 Potomci).

 • Asgardská frakce Vanirů přichází do galaxie Pegas, kde se ukriliDo galaxie Pegas přichází asgardská frakce Vanirů, kteří nesouhlasí s dosavadní filozofií Asgardů nedělat pokusy na lidech, aby zvrátili degeneraci klonů a odtrhli se od nich. V Pegasu dělali pokusy a výsledky byly neočekávané, ale už tam zuřila válka mezi Lanteány a Wraithy a hodně jejich mezigalaktických lodí bylo zničeno. Na další neměli zdroje a museli se skrýt na planetě s jedovatou atmosférou, kde našli zařízení Attero (SGA 5x11 Ztracený kmen).

 • Lanteané vytvořili obranné satelityByly zkonstruovány obranné lanteánské satelity a umístěny v lagrangeových bodech dráhy své planety. Byly jejich poslední linií obrany pro Atlantidu. Tento vysoce vyspělý obranný satelit vystřeloval smrtící paprsky, které mohly zničit spoustu nepřátelských lodí.

 

 • Výbušné nádory pro zabíjení Wraithů byly zavrženyLanteané vytvořili zařízení, které bylo zaměřené na zabíjení Wraithů zevnitř pomocí výbušných nádorů, ale ukázalo se, že je to škodlivé pro každého v blízkosti, včetně Antiků a lidí. Tento plán nakonec zavrhli (SGA 3x17 Neděle).

 

 • Projekt Arcturus selhal a zničil celou planetuLanteané začali rozvíjet projekt Arcturus na Dorandě. Měla to být silná energetická zbraň, ale technologie ještě nebyla testována a skončila úmrtím několika Lanteánů a Doranďanů, když se k nim vrátila flotila wraithských lodí, které chtěli zničit. Wraithská flotila byla během nehody zničena (SGA 2x06 Všemohoucí).

 

 • Lanteané vybudovali podvodní vrtnou plošinu využívající geotermální energiiPodvodní mobilní vrtná stanice byla navržena tak, aby čerpala geotermální energii z planety a dopravovala ji na Atlantidu, ale stanice byla opuštěna po začátku obléhání planety. Později při obléhání Atlantidy poblíž ní také ztroskotal wraithský křižník s královnou, která se po tisíciletí krmila vojáky, aby přežila (SGA 3x18 Ponoření).

 • Lanteané vybudovali hangrá pro opravu svých lodí na planetě TaranisLanteané postavili na své základně na planetě Taranis nový hangár, kde opravovali poškozené lodě třídy Aurora. Okolí základny a hvězdné brány chránili štíty, které byly poháněny geotermální energií čerpanou z magma spícího supervulkánu, v jehož kaldeře se základna nacházela. Vzhledem k nebezpečí výbuchu sopky, kdyby se probudila, vytvořili několik bezpečnostních protokolů, aby se zabránilo nepřetržitému používání štítů po delší dobu na maximální výkon (SGA 2x19 Peklo).

 • Lanteané vytvořili chráněné útočiště pro lidi připravující se povznéstLanteané vytvořit místo zvané útočiště, kde se oni a jiní lidé mohli schovat před wraithskýmy útoky uvnitř pole dilatace času. Odstíněnou bublinu pohánělo ZPM a čas v ní plynul přibližně 250 krát rychleji ve srovnání s časem mimo ni. Vchod do útočiště byl pouze jednosměrný, což znamená, že jakmile člověk vstoupil dovnitř, nemohl se otočit a jednoduše vyjít ven. Hlavním cílem útočiště nebylo jen chránit lidi před Wraithy, ale bylo to místo i pro poslední Antiky, kteří hledali cestu k povznesení (SGA 2x12 Povznesení).

 • Lanteané opouštějí díky válce svá velká městaJeden svět po druhém ovládaných Lanteány padají ve válce pod kontrolu Wraithů. Lanteané opustili svá velká města, včetně jednoho na planetě Athos, které Athosiané nazývali město předků. Athosiané se nikdy nevydali do města ze strachu, že jejich vstup by přivolal Wraithy (SGA 1x01 Vynoření).

 

 • Wraithové vytvořili klonovací zařízení pro nevyčerpatelný přísun vojákůLanteané poslali své výkonné válečné lodě poháněné ZPM hluboko do wraithského území s nadějí na vítězství ve válce. Spoustu antických lodí bylo zničeno, některé padly do zajetí a Wraithové získali několik ZPM a tím zvýšili výkon klonovacího zařízení, které vyrobilo tisíce a tisíce nových wraithských válečníků. To byla právě největší výhoda Wraithů, protože byli nad Lanteány v obrovské přesile a mohli spustit neúprosné útoky (SGA 4x12 Válečná kořist).

 • Jednu poškozenou antickou loď museli Lanteané opustit a zanechat na místěJedna z antických lodí třídy Aurora se dostala do konfliktu s wraitskou lodí, která ji silně poškodila. Lodi vypadly štíty a komunikace, ale nakonec se jim i přes poškozený pohon podařilo od nepřátelské lodi odletět. Bohužel při tom přišli i o hyperpohon, který navíc začal vydávat silné smrtící záření. Posádka byla nucena loď evakuovat a opuštěná loď byla unášena na eliptické dráze s periodou 200 let kolem zdejšího červeného trpaslíka (SGA 4x05 Cestovatelé).

 • Lanteané schovali několik ZPM po celém PegasuLanteané začali schovávat ZPM po celé galaxii před Wraithy. Mezi místa, kam ukryli tento zdroj energie, patřila i planeta Dagan, kde žili Sudariané, kteří uctívali Lanteány. Vytvořili bratrstvo patnácti mnichů, jehož jediným účelem bylo chránit “Potentii” (ZPM) do doby, než se Lanteané vrátí a za tuto službu všechny bohatě odmění (SGA 1x16 Bratrstvo).

 • Lanteané museli do stáze, aby na porouchané Auroře přežiliLoď s názvem Aurora byla na bitevním poli tak vážně poškozena, že vypadla podpora života. Proto se celá posádka uchýlila do stázových komor před dlouhou cestou zpět na Lanteu a čekali na záchranu od Atlantidy, která nepřišla (SGA 2x09 Aurora).

 

 • Dr. Weirová dostané od Januse instrukce, aby Atlantida přežila vynořeníDr. Elizabeth Weirová z alternativní budoucnosti přicestuje s Dr. Radkem Zelenkou a Johnem Sheppardem z roku 2004 v upraveném Puddle Jumperu s přidaným strojem času nad planetu Lantea a dostane se přímo do bitvy s Wraithy. Nakonec Jumper ztroskotá v oceánu. Přežije pouze Elizabeth. Po vyzvednutí z oceánu se ji ujme vědec na Atlantidě, který si říká Janus. Nejvyšší rada získala informace o budoucím dění, ale jako jediný Janus pochopil situaci a učinil patřičná protiopatření pro zvýšení výkonu ZPM. Naprogramoval Atlantidu, aby se vynořila z oceánu, pokud klesne energie pod kritickou úroveň a zablokuje všechny příchozí červí díry mimo Země. Dále provede změny tak, aby namísto použití několika ZPM najednou, se zapojovala postupně po jednom, čímž se prodlouží výdrž. Weirová se pak uloží do stázové komory a probudí se každých 3300 let, aby mohla vyměnit ZPM a v normální časové ose o 10 000 let později mohla expedice dorazit a město se mohlo bez poškození vyzvednout na hladinu (SGA 1x15 Dříve než usnu).

 • Lanteané opouštějí Atlantidu a vrací se na ZemiMezitím válka mezi Lanteány a Wraithy eskaluje do bodu, kdy je Atlantida neustále v obležení. Obléhání trvalo skoro 100 let. Mocné silové pole bylo dostatečně výkonné, aby vydrželo dlouhodobé bombardování, navíc Lanteané potopili město na dno oceánu a tím zmírnili účinky útoku. Poté se Lanteané rozhodnou Atlantidu opustit a vrátit se přes hvězdnou bránu na Zemi a tím se všichni definitivně vzdali Atlantidy, galaxie Pagas a všech lidí v ní (SGA 1x15 Dříve než usnu).


10 až 5 miliony let př. n. l. / 1 milion př. n. l. / 100 000 př. n. l.
98 000 př. n. l. / 28 000 př. n. l. / 10 000 až 8000 př. n. l.

Stránka: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

Rozcestník časové osy SG


Autor: Scimani, Pranus © 2014, e-mail: scimani@sg-portal.eu