Časová osa - více než 50 mil. let až 10 mil. let př. n. l.

Rozcestník časové osy SG

Stránka: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

Úvod / Před více než 50 miliony let př. n. l. / Mezi 50 až 30 miliony let př. n. l.
Mezi 30 až 10 miliony let př. n. l. / Kolem 10 milionů let př. n. l.


Úvod

Tato rozsáhlá část databáze je věnovaná časové ose z celého universa Hvězdné brány, respektive k části, která byla natočena ať filmově nebo jako seriál a tudíž ji nazýváme oficiální. Jsou zde tedy uvedeny snad všechny hlavní události, které jste se ve filmech či seriálech mohly dozvědět, ale vzhledem k obsáhlosti jsem přesvědčen, že jsem určitě na něco zapomněl a pokud něco takového najdete, určitě by stálo za to, mi to nějak říci, abych to doplnil. Mějte prosím na paměti, že ať jsem se snažil být co nejstručnější, někdy to prostě nešlo, abych podchytil aspoň nějaké souvislosti. Také jsem do ní zakomponoval alternativní časové linie, aby to bylo pohromadě, samozřejmě jsou označené. Rovněž ještě musím připomenout, že skoro u všech událostí, až na narození či úmrtí, není znám přesný datum, takže jsem se je snažil seřadit, jak šly za sebou v rámci jednoho roku, převážně podle vysílání premiér epizod, ale nešlo to tak vždy.

I když mají knihy, komiksy a některé hry požehnání od licenční společnosti MGM, nejsou zde tyto události uvedeny a najdete je v neoficiální časové ose SG. Ostatně vy sami jste si to zvolili v anketě. Takže o ně nebudete určitě ochuzeni, alespoň ve většině případů, které najdu a vzhledem k tomu, že u nás nic takového v češtině nevychází, věřím, že tyto události uvítáte alespoň v této stručnější formě.

Kvůli lepší čitelnosti (ne tak velké rozestupy u krátkých událostí), jsou náhledy obrázků menší než obvykle, ale klikem na ně získáte plnou velikost.


Období antického rozkvětu a příchod do Mléčné dráhy

Před více než 50 miliony let př. n. l.

 • Alterané se vyvinuli do první podoby člověka. Jsou na vědecké a technické úrovni daleko za hranicemi dnešního lidstva a tedy mnohem blíže k povznesení (SG-1 9x10 Čtvrtý jezdec apokalypsy).

 • Mezi dvěma frakcemi Alteranů vznikají filozofické rozpory. Větší frakce známá jako Oriové, směřuje k víře v náboženství, a menší frakce, později nazývaná Antikové, k víře ve vědu. Nakonec se jejich názory rozcházejí natolik, že se tyto dvě skupiny rozdělily. Jejich neshody nakonec přerůstají v konflikt a Oriové shromažďují armády, aby zničili své protivníky (SG-1 9x10 Čtvrtý jezdec apokalypsy).

 • Vědec Amelius vyvinul zbraň Archa pravdyZbývající Alterané se skryli na planetě Celestis. Vědec Amelius vyvinul zbraň konečného řešení, Archu pravdy. Je to zařízení na manipulaci mysli a přesvědčení.Tato technologie by zajistila Alteranům vítězství nad Orii. Avšak místo toho, aby šli do války, Alterané se rozhodli opustit svou galaxii a začali hledat nový domov. Archa pravdy byla zanechána na planetě Celestis (Hvězdná brána: Archa pravdy).

Mezi 50 až 30 miliony let př. n. l.

 • Alterané opouštějí svou galaxiiAlterané po tisících letech hledání objevili galaxii Mléčnou dráhu, kde se nakonec usadili a vybudovali impozantní říši. Naši Galaxii pojmenují Avalon. V tuto dobu si začali říkat Antikové. První přistání antické lodi v Mléčné dráze bylo na planetě Dakara, kde se usadili. Kromě jiných časně obydlených planet Antiků v Mléčné dráze byla osídlena i Země, kterou nazvali Terra (SG-1 7x22 Ztracené město, 9x02 Avalon, Hvězdná brána: Archa pravdy).

 • Antikové vysílají konstrukční loděPravděpodobně během své cesty Antikové nalezli vzor v reliktním záření z počátku vesmíru, což svědčí o velmi vyspělé rase, která mohla být za vznikem vesmíru. V této době tedy Antikové zahájili nový projekt. Vyvinuli první hvězdné brány a vyslali automatizované konstrukční lodě, které rozesely tyto hvězdné brány na mnoho planetách v mnoha galaxiích (SGU 1x02 Vzduch).

 • Zhruba 2000 let poté naplánovali Antikové start nové vesmírné lodě Destiny. Tato loď následně zkoumala planety na nichž byly již dříve rozesety hvězdné brány a sbírala o nich informace, ale jejím hlavním úkolem bylo zjistit něco o záhadném vzoru v reliktním záření a kdo nebo co za tím stojí (SGU 1x02 Vzduch).

 • Jedna z prvních z druhé generace hvězdných branAntikové začali s výstavbou nových verzí hvězdných bran s vyšší účinností a odolností a rozeseli je po planetách Mléčné dráhy. Během té doby skrz ně také kolonizovali mnoho dalších planet. Jedna z nejstarších hvězdných bran tohoto typu byla první brána na Zemi v Antarktidě, která má stáří asi 50 milionů let (SG-1 9x01 Avalon).

Mezi 30 až 10 miliony let př. n. l.

 • Antikové vystavěli základnu na Zemi a městskou loď.Na Zemi byla postavena antická městská loď v oblasti nyní známé jako Antarktida, případně na Proclarush Taonas. Základna na této planetě byla identická se základnou nalezenou v Antarktidě, která byla spojena s antickou městskou lodí Atlantidou, ale je pravděpodobnější, že výstavba proběhla na Zemi. Obě základny měly transportní kruhy a byly poháněny ZPM, modulem nulového bodu, jak jej nazývali Tau’riové (SG-1 7x22 Ztracené město).

 • Kolonie Antiků na planetě P3X-439 s archivem vědomostíAntikové postavili velkou kolonii na P3X-439 a umístil sem archiv Antiků jako svůj odkaz. Tento archiv je určen k přehrávání všech aktuálních znalosti Antiků do mozku, jež byly známy ze všech jejich obydlených světů té doby. Jiné dávno osídlené planety Antiků byli například Taoth Vaclarush (Castiana), Valos Cor (Sahal) a Verus Gen Bree (Vagonbrei). (SG-1 7x21 Ztracené město, 10x02 Morpheus).

Kolem 10 milionů let př. n. l.

 

 • Trosky antického města Vis UbanAntikové v Mléčné dráze začínají budovat na stejnojmenné planetě město Vis Uban. Mělo se stát klenotem antické civilizace, ale nebylo dostaveno, protože se odtud začal šířit Mléčnou dráhou ničivý mor, pravděpodobně orijského původu, který měl vyhladit Antiky. Mnozí z Antiků se snažili povznést aby unikli, což se jim také podařilo. V této době tedy došlo k první vlně povznesení. Antikové se snaží sestrojit stroj času na planetě P4X-639, aby zastavili mor, ale selžou (SG-1 4x06 Časová smyčka, 6x04 V zajetí ledu, 6x22 Kruh se uzavírá, 7x01 Návrat ztraceného syna, 9x05 Sláva bohům na výsostech).
 • Antikové odlétají s Atlantidou do galaxie PegasAtlantida, antické hlavní město v Mléčné dráze, odletělo do galaxie Pegas díky mezigalaktickému pohonu. Pravděpodobně utíkali před morem, protože si s ním nevěděli rady. Zanechali na Zemi Ayianu, která se přibližně za rok po odletu Atlantidy nakazila morem a skončila zamrzá v ledu (SG-1 6x04 V zajetí ledu, SGA 1x01 Vynoření).

 • Antikové resetují superzbraní život v Mléčné drázeJakmile Atlantida opustí Mléčnou dráhu, Antikové aktivují svou superzbraň na Dakaře, aby se pokusili resetovat a obnovit život v Galaxii zničené morovou pandemií (SGA 1x01 Vynoření).

 


Úvod
Před více než 50 miliony let př. n. l. / Mezi 50 až 30 miliony let př. n. l.
Mezi 30 až 10 miliony let př. n. l. / Kolem 10 milionů let př. n. l.

Stránka: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

Rozcestník časové osy SG


Autor: Scimani, Pranus © 2014, e-mail: scimani@sg-portal.eu