Jiné varianty hvězdných bran a zákulisí

Základní technologie hvězdné brány / Obstrukce, odolnost a další použití hvězdných bran / Sítě hvězdných bran / Jiné varianty hvězdných bran a zákulisí

Stránka: 1 2 3 4

Orijská superbrána / Orlinova hvězdná brána / Tollánská hvězdná brána / Mezigalaktický most bran / Hvězdná brána v satelitu / Zákulisí a zajímavosti / Zásadní poznámka k technologii bran


Jiné varianty hvězdných bran

Hvězdné brány sice navrhli a jako první postavili Alterané (Antikové, Oriové), ale tuto technologii později dokázali reprodukovat i jiné rasy, nebo jsme se mohli setkat i s jiným designem bran od stejných tvůrců, popřípadě ještě se zvláštním použití.

Orijská superbrána

Základní specifikace

Výrobní informace
Výrobce Orijská armáda
Design Oriové
Technické specifikace
Velikost první brána 400 m, druhá brána 1609 m (1 míle)*
složení první brána 80 samostatných bloků, druhá brána 90 samostatných bloků
Ovládací systém rozhraní z krystalů, vytočení různými způsoby
Materiál neznámý, pravděpodobně naquadah
Napájecí zdroj černá díra
Použití
Účel mezigalaktická doprava
Rok zavedení 2006
Přičlenění Oriové, Tau'ri
Stav pravděpodobně stále aktivní

* různé oficiální zdroje, viz zákulisí superbran

Aktivní superbránaSuperbrána, Bra'tacem nazývána jako Chapa'ko, je masivní hvězdná brána vyvinutá Orii, která má až 400 m v průměru, ale u rozměru je menší problém, viz poznámka. Všechny známé superbrány byly použity pro zvláštní účely a staly se z nich stálé opory pro vzdálené místo ve vesmíru v jiné galaxii, tedy mimo síť bran, které umožňovaly téměř okamžitý přechod orijské armády s obrovskými válečnými loděmi napříč mezigalaktickými vzdálenostmi. Kupodivu se zdá, že používají stejné programování, jako je použito v antických branách, tedy pomocí krystalů a bylo prokázáno, že byly zranitelné vůči různým trikům se standardními branami, jako byl například přeskok červí díry ze standardní brány na superbránu.

Konstrukce

Blok superbrány vylétající z hvězdné bránySuperbrána se skládá z 90 jednotlivých bloků, které jsou propojeny silným energetickým polem. Toto bylo u druhé superbrány. První nedodělaná brána byla stejná, akorát se skládala jen z 80 bloků. Bloky měly 10 m na délku. Jednotné bloky byly vyrobeny samostatně, přičemž byly dost velké na to, aby se vešly do standardní hvězdné brány, což bylo potvrzeno u první zničené brány, i když je divné, že byly velké zhruba jako Tel'tak a ten se do brány rozhodně nevejde. To bylo ovšem způsobeno pravděpodobně chybným měřítkem při vytváření digitálních efektů, se kterým si tvůrci nedělali vůbec žádnou hlavu, což bylo v SG ve vesmíru běžné, stejně tak i u druhé superbrány (viz zákulisí).

Skoro dokončená první superbránaLidé z pozemské lodi Prométheus sledovali na vlastní oči stavbu první superbrány v Mléčné dráze nad Kallanou, světem svobodných Jaffů. Silové pole vytvořené převory na tomto světě bylo po několika dnech rozšířeno na celou planetu, která se pak zhroutila do černé díry. Silové pole bylo navrženo tak, aby absorbovalo energii z pozemských, goa'uldských a obecně všech zbraní, protože podle Carterové tam nebyl žádný způsob, jak přenést tolik energie bránou, aby vyvolalo tak masivní expanzi pole na celou planetu. Normální hvězdnou bránou pak byly vypuštěny jednotlivé bloky na orbitu kolabující planety, které se začaly pomocí energetického pole spojovat v superbránu. Tato stavba první superbrány byla zmařena včasným zásahem Valy, která svou lodí nahradila jeden segment a nemohla být dokončena. Rázová vlna z vytvořené černé díry pak superbránu zničila. Předpokládá se, že musí být vše řádně načasované, protože to vypadalo tak, že vytvoření černé díry by mělo být v okamžiku, kdy je k superbráně připojen akorát poslední segment. Není to ovšem potvrzené (SG-1 9x06 – Předsunutá základna).

Provoz

Nestabilní vír superbrány dokáže zničit orijskou loďObě superbrány v Mléčné dráze byly poháněny černými děrami, což podle Carterová znamenalo, že to byl jediný způsob, jak mohly být aktivní na dobu neurčitou. Černé díry byly na obou koncích. Nicméně se zdá, že je Oriové udržovali aktivní jen na dobu nezbytně nutnou, aby pomocí nich zaslali své válečné lodě, takže byla po většinu času neaktivní jako normální brány. Pravděpodobně to byl důsledek jejich ega, protože nepředpokládali, že by rasy v Mléčné dráze byly schopny superbránu aktivovat a zabránit jim tak v příchodu. Když pomineme jejich velikost a skutečnost, že může být vytáčena s pomocí orijské válečné lodi, superbrány fungují stejně jako jejich menší kolegové. Je dokonce možné, i když obtížné, vytočit superbránu z normální brány. Díky informacím poskytnutých Danielem Jacksonem, když byl Převor, Carterová vyvinula později způsob, jak vytočit superbránu pomocí pozemské technologie (SG-1 10x03 – Projekt Pegasus, 10x14 – Maskování, Archa pravdy).

Zranitelnost

Zničení superbrányJediný známý způsob, jak zničit superbránu, je narušit energetický řetězec spojující jednotlivé bloky před jejím dokončením. Při vzniku černé díry pak nedojde k napájení superbrány, ale rázová vlna rozmetá jednotlivé bloky do okolního prostoru, protože jejich držení u sebe je tím narušeno (SG-1 9x06 – Předsunutá základna).

 

Čtyři jaderné hlavice typu Mark IX by mohly zničit superbránuVšechny známé pokusy vyřadit nebo zničit hotovou superbránu selhaly. Podplukovník Samantha Carterová však spekulovala o tom, že čtyři jaderné hlavice Mark IX umístěné mezi bloky superbrány, by při aktivaci vyvolaly detonaci, která by zničila superbránu. Vzhledem k tomu, že tento plán nebyl nikdy uskutečněn, protože ji zrovna potřebovali použít, aby se dostali do orijské galaxie, není známo, zda by tento plán fungoval (Archa pravdy).

 

Normální brána umístěná u superbrány připravená pro přeskok červí díryPokud tedy není možné hotovou superbránu zničit, dá se rozhodně zablokovat, podobně jako normální brány. Není ovšem žádný způsob, jak vyřadit příchozí červí díru. Posádka Odyssey s pomocí Dr. Rodney McKaye toho dosáhli tím, že umístili normální bránu v blízkosti černé díry v galaxii Pegas, která byla propojena s druhou, umístěnou u superbrány v Mléčné dráze. Pak se pokusili o přeskok červí díry z normální brány na superbránu tím, že nechali odpálit sérii jaderných hlavic u brány u černé díry. Energie pro přeskok byla ovšem stále malá a musel využít zničení wraithského úlu v blízkosti brány, aby se to povedlo. Vzhledem k tomu, že hvězdná brána v Pegasu je napájena černou dírou, může být superbrána aktivní neustále, čímž se zabrání vytočení superbrány z orijské galaxie (SG-1 10x03 – Projekt Pegasus).

Přeskok červí díry z normální brány na superbránu

 

 

 

 

Poslání Merlinovy zbraně do galaxie OriůTakto zablokovaná superbrána byla nepoužitelná do doby, než Daedalus zničil bránu v Pegasu, aby SG-1 mohla odeslat svatý grál (Merlinova zbraň na zničení povznesených bytostí), do orijské galaxie. Orijská armáda pak byla schopna superbránu opět vytočit a poslali dalších šest lodí do Mléčné dráhy (SG-1 10x14 – Maskování).

 

První superbrána

Zpočátku se nevědělo, o co jde, když byl jeden Převor poslán na planetu Kallana. Snažil se přesvědčit místní Jaffy, ale ti odmítli Orie jako bohy. Když si uvědomil, že místní obyvatelstvo nepřesvědčí, začal s plánem stavby superbrány. Vybudoval energetický štít kolem sebe a stále aktivní brány, který měl zapříčinit zhroucení planety v černou díru.

Nicméně protože Oriové neměli dostatek energie, aby udrželi červí díru mezi galaxiemi stále aktivní a ještě udržovat štít dost velký na to, aby se rozšířil na celou planetu, byli nuceni se spoléhat na pomoc zvenčí, kde by dodaly dostatečnou energii. Věděli moc dobře, jak budou svobodní Jaffové a SGC reagovat a tak přesvědčili Goa'ulda Neruse, aby předal informace o invazi do SGC, které následně vyslalo k planetě Prométhea.

Konstrukce superbrány na senzorech PrométheaPo příletu už bylo u planety několik Ha'taků a společně zahájili palbu na silové pole. Když byl pokus zničení silového pole neúspěšný, snažili se odpálit jadernou hlavici Mark IX uvnitř štítu. Stalo se tak, když Převora nepřesvědčili. To ovšem byla chyba, kterou si uvědomili příliš pozdě. Tímto společným úsilím dodali štítu dostatek energie, aby obklopil celou planetu, kterou pak neznámou technologií Oriové zhroutili do černé díry. Ještě před tím byly poslány jednotlivé bloky superbrány normální bránou a pomocí neznámého pohonu nebo technologie vyneseny samy na oběžnou dráhu planety, kde se sami spojovaly do celku. Jeden blok byl schopný dokonce zničit Ha'tak, když do něj narazil a jeden poškodil Prométhea, když se otřel o jeho štíty.

Poškození Prométhea jedním z bloků superbrány

 

 

 

 

Vala Mal Doran se obětovala, aby s Tel'takem narušila energetické spojení bloků

Když si SG-1 uvědomila, co vlastně provedla, Vala Mal Doran se sama chytla iniciativy a použila Tel'tak, aby zabránila stavbě superbrány. Uvědomili si, že by mohla pomocí lodi nahradit poslední segment a to také udělala a vletěla mezi bloky. Tel'tak byl na to velký akorát. Došlo tím k nárůstu energie v energetických držácích, což zabránilo dokončení superbrány. Vznik černé díry a rázová vlna pak dokončila zničení superbrány, když jednotlivé bloky rozmetala do okolního prostoru. Ještě před tím se Vala pokusila transportovat kruhy na Prométhea, ale to se nepovedlo a její vzorec z kruhů byl vtažen do černé díry, přičemž byla nějak , neznámo jak, transportována do orijské galaxie (SG-1 9x06 – Předsunutá základna).

Následná rázová vlna po zhroucení planety rozmetala bloky superbrány do prostoru

 

 

 

 

Asgardská směrová zbraň napravila to, co alternativní SG-1 způsobilaZbylá černá díra byla nakonec použita SG-1 z alternativní reality jako prostředek k cestování mezi vesmíry tím, že provedli spojení bran tak, aby odchozí červí díra šla přes tuto černou díru. To ovšem mělo neblahý vedlejší účinek, protože nejen alternativní SG-1 prošla na Zemi v našem vesmíru, ale vtahovalo to týmy i z jiných alternativních realit na naši Zemi. Jejich poslání, ve kterém chtěli ukrást ZPM z Atlantidy, ale nebylo splněno, protože jim to pravá SG-1 překazila a byli všichni i z ostatních alternativních realit poslány zpět domů, po použití asgardské směrové zbraně (SG-1 9x13 – Rezonanční efekt).

Druhá superbrána

Druhá superbrána z OdysseyKdyž byla Vala přenesena do domovské galaxie Oriů, byla si později vědoma plánů Oriů, poslat invazní flotilu do Mléčné dráhy a použila antické komunikační rozhraní na dlouhé vzdálenosti, aby SGC varovala o úspěšném dokončení druhé superbrány. Není ovšem známo, jak se jim to bez vnější pomoci povedlo a také se nevědělo, kde se nachází a začalo se po ní pátrat. Pravděpodobně se poučili z předešlého nezdaru a vymysleli jiný způsob bez varování ostatních (SG-1 9x19 – Křížová výprava).

Přílet orijských válečných lodí do Mléčné dráhy

 

 

 

 

Když byla tato superbrána objevena v blízkosti P3Y-229, SGC tam poslalo Odysseu, aby se připojila k flotile svobodných Jaffů s Ha'taky a jedné asgardské lodi třídy O'Neill. Nejprve se nažili bránu zablokovat tím, je ji vytočí jako první, ale to se nepovedlo, Oriové je předběhli. Superbránou přiletěly orijské válečné lodě a zničili všechno, co jim stálo v cestě. Tato největší vesmírná bitva je pamatována jako bitva u P3Y-229. Po rozprášení spojenecké flotily zamířily na Chulak, domovskou planetu svobodných Jaffů (SG-1 9x20 – Kamelot).

Přeskok červí díry na superbránu se podařilNicméně o několik týdnů později byla SG-1 schopna aktivovat superbránu, aby se zabránilo příletu dalších orijských lodí do Mléčné dráhy. Jak už jsem psal, SG-1 umístila jednu hvězdnou bránu vedle superbrány a druhá byla odvezena Odysseou do galaxie Pegas k černé díře. Z Pegasu pak byla vytočena brána v Mléčné dráze a pomocí jaderných hlavic byl uskutečněn přeskok červí díry na superbránu a s černou dírou na jednom konci mohla být aktivní na dobu neurčitou. Sami hlavice ovšem nestačily, musel být přitom zničen wraithský úl, aby se to povedlo. Teal'c také nalákal orijskou válečnou loď před superbránu akorát v okamžiku, kdy se povedl přeskok červí díry a povedlo se ji zničit nestabilním vírem superbrány. Bylo to první jejich malé vítězství proti Oriům. Nejen, že zničili jejich jednu loď, ale také zabránili příletu dalších. Zároveň slavili na Atlantidě také zničení jednoho wraithského úlu (SG-1 10x03 – Projekt Pegasus).

Merlinova zbraň byla úspěšně poslána na orijské lodi do jejich galaxieO několik měsíců později musela být superbrána deaktivována, když chtěli poslat Merlinovu zbraň do galaxie Oriů. Brána u černé díry v galaxii Pegas byla zničena jadernou hlavicí Mark IX z Daedala. Podle pokynů Daniela Jacksona, kterému se podařilo infiltrovat Orie, když byl sám přeměněn na převora, bylo potřeba vytočit superbránu do domovské galaxie Oriů a poslat jí jejich válečnou loď se svatým grálem na palubě, s cílem zničit Orie. I když jim zastoupila cestu Adria s jednou lodí, plán se nakonec povedl a loď byla poslána superbránou. Přestože se zdál být plán úspěšný, cenou za to bylo to, že superbrána byla opět aktivní a chvíli nato přiletělo dalších 6 válečných lodí Oriů (SG-1 10x14 – Maskování).

Po úspěšném odeslání zbraně se znova aktivovala a přiletělo dalších 6 orijských lodí

 

 

 

 

Odyssea se připravuje na přepravu superbránou do orijské galaxieJeště později vypracovala Carterová plán na zničení superbrány pomocí čtyř jaderných hlavic Mark IX, jak jsem se již zmiňoval, ale po zjištění, že archa pravdy, kterou SG-1 hledala, se pravděpodobně nachází v domovské galaxii Oriů, rozhodli se plán neuskutečnit a využít ji. Už věděli, jak ji vytočit s pomocí vlastní technologie od Daniela, když byl převorem a cestovali jí s Odysseou za Orii v naději, že najdou alteránské zařízení. Přes protesty Jamese Marricka, který byl dosazen na loď IOA jako dozor nad zničením superbrány, plukovník Mitchell se rozhodl ji nezničit a proletěli jí do galaxie Oriů. Co se stalo se superbránou není známo, ale pravděpodobně je stále aktivní, i když už od ní nehrozí žádné nebezpečí, když válka z Orii skončila, Také je možné, že ji využívali k průzkumu alteránské galaxie, když už nehrozilo nebezpečí, ovšem to jsou jen spekulace (Archa pravdy).

Průchod Odyssey horizontem událostí superbrány

 

 

 

 

Nahoru


Orlinova hvězdná brána

Základní specifikace

Výrobní informace
Výrobce Orlin
Design Orlin
Technické specifikace
Velikost cca 3 m v průměru
Materiál pozemský
Napájecí zdroj elektrická síť
Použití
Účel meziplanetární cestování (jedno použití)
Rok zavedení 2001
Přičlenění Tau'ri
Stav zničena po prvním použítí

Orlinova hvězdná brána postavená z pozemských materiálůTato miniaturní hvězdná brána byla postavena v nouzové situaci na Zemi Orlinem, antickým vyvržencem. Brána je mnohem menší než normální a také více primitivní. Je postavená výhradně z pozemských materiálů, konkrétně ze 45,4 kg čistého titanu, 61 m optického kabelu, ze sedmi 100 000 wattových průmyslových energetických kondenzátorů a toustovače. Určitě byly použity ještě jiné běžné materiály jako třeba šrouby a podobně, ale o tom se již nemluvilo. Mini-brána má vnitřní průmer asi 2 m, což je dostatečná velikost, aby se do ní vešel člověk. Byla připojena k běžné elektrické síti domu Carterové, která poskytla dostatek energie pro spojení s jinou bránou. Takže také byla schopna se spojit s jakoukoliv normální bránou v síti. Spojení s jinou bránou bylo ovšem možné jen jednou a po použití vyhoří, jelikož byla postavena z primitivních materiálů, které nevydrží opakované používání. Také ji chybí komplexní naprogramování, protože byla navržena tak, aby mohla být vytočena pouze planeta Velona.

Nestabilní vír Orlinovy brányKdyž Orlin sestoupil do tělesné formy, aby mohl být na blízku Carterové, do které se zakoukal, zůstal v její domácnosti, zatímco byl dům sledován NID. Carterová mu zpočátku nevěřila, proto nařídila i sledování vlastního domu, ale později zjistila, že mluví pravdu. Když se Orlin dozvěděl, že chtějí Tau’ri zbraň na Veloně použít a otestovat, rozhodl se tomu zabránit. Pořídil si přes internet na eBay veškeré elektronické a jiné součástky potřebné pro sestrojení hvězdné brány, které shromáždil v suterénu domu Carterové. Když přišla Carterová domů, našla ho tam a nakonec byla brána použita a cestovala s ním na Velonu, protože už před domem byly speciální jednotky a nechtěla, aby ho chytili. Na planetě pak společně zabránili SGC v aktivaci ničivé zbraně (SG-1 5x03 – Povznesení).

Aktivní Orlinova brána

 

 

 

 

Nahoru


Tollánská hvězdná brána

Tollánská hvězdná bránaTolláni byli jednou z nejpokročilejších lidských civilizací, se kterými jsme se setkali a tak není divu, že s pomocí Noxů, kteří patřili do aliance čtyř ras, dokázali postavit svou vlastní hvězdnou bránu. Se zničením jejich domovského světa Tollán, byla ztracena i jejich hvězdná brána. Jejich nový domovský svět Tollána ale bránu neměla a tak bylo potřeba postavit si vlastní. Tato brána byla menší než klasická od Antiků a také prstenec byl užší. Má bledou bílou nebo našedivělou barvu. Nicméně se zdálo, že chybí DHD a také to vypadalo, že nemá možnost ruční volby, takže byl prstenec pravděpodobně nepohyblivý. Vypadalo to tedy, že ovládání brány bylo někde v nedaleké budově pomocí vzdáleného vytáčení. Brána byla velmi vyspělá, a proto mohla být používána stále a mohla se spojit s jakoukoliv jinou bránou v síti. Není ovšem známo, jestli se s ní dalo spojit s jinou galaxií.

Horizont událostí tollánské brány

 

 

 

 

Okolí tollánské hvězdné brányPo sestrojení brány na novém světě Tollánů, byla brána využívána SG-1, když tam několikrát cestovali a také byla použita k úniku Tollánů z planety po útoku Goa’uldů, než byla pravděpodobně zničena, což naznačil Narim v posledním jeho přenosu na Zemi. Od té doby se o Tollánech už nic neví (SG-1 3x15 – Záminka, 5x09 – Mezi dvěma ohni).

 

Používání tollánské hvězdné brány SG-1

 

 

 

 

Nahoru


Mezigalaktický most hvězdných bran McKaye a Carterové

Schéma mezigalaktického mostu branTento mezigalaktický most byl projekt, ve kterém bylo rozmístěno mnoho bran v prázdnotě mezi galaxiemi Mléčné dráhy a Pegasa. Umožňoval okamžitý přesun mezi Atlantidou a SGC bez nutnosti použití ZPM pro napájení brány na Atlantidě. V té době bylo ZPM jen na Atlantidě, což znamená, že zpáteční cesta ze Země vyžadovala osmnáctidenní cestu hyperprostorem pomocí lodí třídy Daedalus. Za tímto účelem byly sebrány brány z povrchu nebo orbity neobydlených planet a rozloženy po obou koncích vesmírné stanice Midway mezi galaxiemi. Když bylo vyčerpáno ZPM na Atlantidě, projekt se potom stal naléhavějším a byl uveden do provozu krátce poté.

Mezigalaktický most bran obsahoval přestupní stanici mezi oběma galaxiemiMezigalaktický most byl pojmenován po McKayovi a Carterové a Rodney dokonce uznal Carterovou jako autorku původní myšlenky. Skládá se ze sedmnácti hvězdných bran ze sítě Pegas a dalších sedmnácti bran ze sítě Mléčné dráhy. McKay napsal makro, které se nahrálo do operačního systému bran a způsobilo, že byl do vyrovnávací paměti uložen příslušný vzorec a následně přesměrováván mezi jednotlivými branami až ke stanici Midway, než aby se jednotlivě cestovalo mezi branami a pokaždé došlo k rematerializaci. Jednodušeji řečeno, člověk vstoupil do první brány (Atlantida nebo SGC) a vystoupil až v poslední ve stanici Midway, kde byla přestávka z důvodu přesměrování do jiné sítě bran. Cestující tedy vystoupili ve stanici Midway, napůl cesty mezi galaxiemi, která sloužila jako přestupní bod. Tam se pak použijí brány z druhé sítě bran a použije se druhé makro pro danou síť. Cestující pak projde druhou polovinou cesty až na místo určení. Cestování zpět na Atlantidu je pak stejné a trvalo to kolem třiceti minut, což je mnohem efektivnější než hyperprostorem s loděmi Daedalus.

Sheppard v Jumperu otestoval mezigalaktický mostPokud je ovšem brána z Pegasu poblíž brány z Mléčné dráhy, brána z Pegasu má přednost. Proto byla stanice umístěna uprostřed mezi galaxiemi, aby řetězec bran z Pegasu udržoval prioritu pro stranu u této galaxie a řetězec bran z Mléčné dráhy prioritu k ní. Vzhledem k tomu, že jsou ve vesmírné stanici Midway dvě rozdílné brány blízko sebe, muselo se to trochu obejít, aby brána z Pegasu nenahrazovala tu z Mléčné dráhy (SGA 3x03 – Neodolatelný, 3x08 – McKay a paní Millerová, 3x10 – Návrat, 4x17 – Přestupní stanice).

 

Návrat Shepparda ze Země, pak byl test přerušenKdyž byla provedena první zkouška mostu bran, vesmírná stanice Midway ještě nebyla zcela dokončená a zela v prostoru jen její hrubá konstrukce se zabudovanými branami z Pegasu a Mléčné dráhy. Sheppard cestoval pomocí Jumperu. Zkouška byla naprostým úspěchem a most byl prohlášen za provozuschopný. Tento úspěšný pokus byl realizován v roce 2006. Při zkoušce se také objevila antická loď Tria s živými Antiky na palubě. Pomohli jim, ale získali zpět celou kontrolu nad Atlantidou. Záhy je napadli Asuřané a převzali nad Atlantidou úplnou kontrolu. Hank Landry vyjádřil obavu, že by most mohl být použit, aby se Asuřané dostali do Mléčné dráhy. I když Země byla chráněna Iris, mohli Asuřané potencionálně přepsat Rodneyho makro a poslat je na jinou bránu v Mléčné dráze. Když se podařilo znovu dobít Atlantidu, McKay přepsal makro (SGA 3x10 – Návrat).

Později chtěl Landry nalézt způsob, jak eventuálně zničit most hvězdných bran. Dr. Lee navrhl odpálit jadernou hlavici Mark IX na stanici Midway. Tento plán nakonec nebyl realizován a most zůstal zachován (SGA 3x11 – Návrat, 3x12 – Ozvěny).

Když vypukla na Atlantidě karanténa, byla uvržena i 24 hodinová karanténa na cestování přes most hvězdných bran, aby se zabránilo případnému vypuknutí epidemie i na Zemi. Cestující na Atlantidu a na Zemi, kteří byli zrovna na cestě, museli přečkat po dobu karantény na stanici Midway (SGA 4x06 – Ztráta paměti, 4x08 – Věštec).

Ukázalo se, že makro McKaye není neproniknutelné a na stanici se dostali WraithovéPozději se ale ukázalo, že makro propojující vstupní a výstupní bránu, obvykle z Atlantidy nebo ze Země, může být přepsáno a do stanice Midway se tak dá dostat i z jiné hvězdné brány než z Atlantidy či ze Země. Když se toto stalo, dorazili do stanice Midway a potom i na Zemi Wraithové a stanice byla zničena, takže se náprava makra provést nedala, protože další pokus mezigalaktického mostu už nebyl realizován (SGA 4x17 – Přestupní stanice).

Nakonec musela být stanice Midway zničena

 

 

 

 

 

Když byla hvězdná brána na Atlantidě zničena pomocí zařízení Attero v roce 2008, Daedalus pořídil novou hvězdnou bránu pro Atlantidu právě z neaktivního mostu hvězdných bran (SGA 5x11 – Ztracený kmen).

Nahoru


Hvězdná brána v satelitu

Brána v satelitu jako zbraňAsuřané vyvinuli vlastní satelit, do kterého byla zabudována hvězdná brána a který sloužil jako velmi účinná satelitní zbraň. Mezi jeho komponenty patřil mimo hvězdné brány také generátor štítu, senzory a hyperpohon, který dopravil satelit na orbitu zamýšleného cíle. Jakmile byl satelit na místě, byla aktivována červí díra, kterou byl vyslán intenzivní červený energetický paprsek, který udeřil na cíl. Byl znám jen jeden cíl asuřanského satelitu, kterým byla Atlantida. Paprsek byl vysílán z města Asuřanů, který přes hvězdnou bránu dodával satelitu také obranu v podobě energetického štítu, stejně jako udržoval červí díru neustále aktivní.

Satelit s bránou rovněž zamezoval cestování hvězdnou bránou na Atlantidě, protože červí díra byla stále aktivní a nemohli z Atlantidy vytočit jinou planetu. Satelit byl schopen přijmout příchozí červí díru od Asuřanů, což naznačuje, že by mohl přepsat hvězdnou bránu na Atlantidě, která je jinak dominantní na planetě kvůli jejímu připojení k DHD (SGA 3x20 – Zaútočit první).

Více o této impozantní zbrani naleznete v ostatních vesmírných lodí a plavidel, rasa Asuřané.

Nahoru


Zákulisí

Rozdíly ve filmu

 • Při vytáčení nebyla tak hlučná.
 • Symboly byly zařazovány do každého chevronu ve směru chodu hodinových ručiček, nikoli jen vrchním chevronem.
 • Když byl chevron uzamčen na symbolu, bylo slyšet pronikavé pípnutí.
 • Při aktivované červí díře se vytvořil na zadní straně brány malý vír, známý jako závin.
 • Když se člověk vynořil z cílové brány, byl pokryt drobnými ledovými krystalky.
 • Každá hvězdná brána měla jedinečnou sadu symbolů, což je také důvod, proč tato technologie ve filmu fungovala a v seriálu by fungovat neměla, viz zásadní poznámka.
 • Při aktivaci v SGC hvězdná brána vibrovala a způsobovala narušení funkcí všech elektrických zařízení v okolí.
 • Ve filmu neexistovala žádná sít bran v rámci galaxie. Při cestování na Abydos se cestovalo na známý konec vesmíru do jiné galaxie.

Zajímavosti a nesrovnalosti

Hvězdné brány

 • Rekvizita prototypu hvězdné brány nacházející se v místnosti s bránou na Destiny se ve skutečnosti celá netočila, ale jen její pření viditelná část.
 • Vesmírná brána s devíti chevronyV několika epizodách SGA byly vidět vesmírné brány jen s osmi chevrony, včetně té na vesmírné stanici Midway. Normálně mají hvězdné brány devět  hevronů. Většina  fanoušků Hvězdné brány to dává za vinu SFX (speciálním digitálním efektům) a jsou přesvědčeni, že mají devět chevronů, pokud jde o Stargate kánon. Vzhledem k tomuto bugu také fanoušci nesouhlasí s asuřanským satelitem, který měl také bránu s osmi chevrony, což je ještě větší problém, protože tato konkrétní brána, pravděpodobně vyrobená Asuřany, byla schopna potlačit bránu s devíti chevrony a DHD na Atlantidě a stala se primární, takže je možné, že osm chevronů bylo normálně ve výrobních specifikacích spolu s devíti a nešlo jen o SFX, nebo alespoň mohou být začleněny fanoušky do kánonu snadněji v případech ostatních bran. Nicméně, vzhledem k účelu využití devátého chevronu, který umožňoval pouze spojení s antickou lodí Destiny, je možné, že vesmírné brány měly záměrně jen osm chevronů, aby se zabránilo k průchodu menších lodí jako je Puddle Jumper nebo wraithské šipky, které by jinak narazily do zdi místnosti s bránou, nebo přímo k poškození brány na Destiny, protože jsou menší než brány druhé a třetí generace a není známo, co by se stalo po průchodu objektu, který je sice menší než vstupní brána, ale větší než cílová. Tomuto ovšem odporuje několik faktů. Proč nemají všechny vesmírné brány jen osm chevronů, protože byly vidět i s devíti chevrony a hlavně, jedná se jen o brány z galaxie Pegas. Tento odstavec jsou ovšem jen dohady, protože to s Destiny nemá asi nic společného, jelikož při výrobě seriálu Atlantida se o seriálu Hluboký vesmír ještě neuvažovalo, alespoň ne ze začátku.
 • Byl také vidět návrh hvězdné brány od Ameliuse před tím, než Alterané opustili svou domovskou galaxii, na kterém bylo jasně zřetelné, že se jedná o druhou generaci bran z Mléčné dráhy. V seriálu Hvězdná brána Hluboký vesmír bylo uvedeno, že se brány mise Destiny datují do doby před Mléčnou dráhou. Je to samozřejmě způsobeno tím, že seriál SGU ještě nebyl navržen v době natáčení filmu Archa pravdy a v SGU to nebylo nijak vysvětleno. Jako jedno z vysvětlení může být také to, že bylo z Ameliusovy kresby jasně patrné, že se jedná jen o koncept návrhu bran a Alterané byli nuceni stavět zatím méně pokročilé brány, než se jejich technologie vyvinula natolik, aby mohli stavět brány druhé generace.
 • Během epizody 4x17 – Přestupní stanice, když Wraithové vytáčejí pozemskou bránu, došlo k chybě SFX, protože byl slyšet zvuk zadávání adresy pro bránu z Pegasu, ale přitom se vytáčela brána z Mléčné dráhy.
 • V epizodě 1x01 – Děti bohů přijde Apophis a Jaffové včetně Teal'ca na Zemi. Brána se odpojí, ale později je po bitvě vidíme stát stále krok před otevřenou červí dírou. Buď se jedná o chybu, protože SGC nemělo zadávací zařízení (DHD) a Apophis tak nemohl vytočit bránu, nebo měl nějaké ruční zařízení, jako jsme třeba mohli vidět u Asgardů, které ovšem také eliminuje nestabilní vír červí díry, protože se z místa nevzdálili a byli by vírem zabiti. Taková technologie v rukou Goa'uldů je ale nepravděpodobná.
 • S bránou beta na Zemi nastal určitý problém, který scénáristé nikdy nevysvětlili, protože během celé doby, co byla používána v SGC, používala symbol výchozího bodu brány alfa. Lze jen předpokládat, že to není pravidlem a místo toho je to výrobní problém, způsobený opakovaným použitím stejného návrhu pro obě brány a ušetřeny tím nějaké finance, které by byly potřeba pro výrobu dalších replik brány. Jak bylo uvedeno v epizodě SG-1 1x18 Osamění, brána beta má jiný symbol výchozího bodu.

Červí díra

 • V 1.-8. sérii SG-1 se používal starší efekt průchodu červí dírou, který byl představený v původním filmu Hvězdná brána. Série 9 a 10 pak začaly využívat novější efekt průchodu červí dírou představený v seriálu Hvězdná brána: Atlantida a rozdíl mezi nimi byl celkem patrný, který je u Atlantidy do zelena a u SG-1 do modra a bílý při přechodu do normálního prostoru.
 • V původním filmu trval vizuální efekt celých 21 sekund, který představoval víření do modrého světla se zábleskem bílého světla a několika hvězd. Pak nastaly dva modré pruhy světla, které různě skákaly společně se žlutými světly před konečným zábleskem bílého světla. Seriál SG-1 ukázal pouze víření modrých barev a efekt trval jen několik sekund. Pravděpodobně to bylo způsobené tím, aby se ušetřil čas v epizodách a také to každý znal. Také cestování bránou v seriálu bylo mnohem rychlejší než ve filmu. Nicméně v pilotu Děti bohů byla uvedena celá scéna jako ve filmu, stejně tak byl viděn podobný efekt z filmu i v epizodě Pátá rasa, ale tam se cestovalo do jiné galaxie, takže delší trvání efektu byla samozřejmost.

Superbrány

 • U superbrány nastává menší problém s jejími rozměry. Oficiální zdroje z jedné kolekce DVD říkají, že je průměr superbrány 400 m a v jiné kolekci DVD je uváděna šířka orijské válečné lodi 850 m, ale to je více jak dvakrát tak široká jako rozměr superbrány, kterou v žádném případě nemůže proletět. Jiný oficiální zdroj rozměru brány z kompletní desáté série na DVD uvádí zase její velikost na 1 609 m (1 míle), kterou už sice válečná loď může proletět, ale tento její rozměr je skoro dvakrát tak větší než šířka lodi, přičemž bylo vidět, že to měla válečná loď na průlet superbránou tak akorát. Co z toho plyne? Oficiálním zdrojům pro velikost válečné lodi Oriů a superbrány se nedá moc věřit a budou pravděpodobně chybné. Nevíme ovšem které, může být chybný údaj u lodi, nebo u brány, ale také třeba u obou.
 • V epizodě Projekt Pegasus je jasně zřetelné, že je normální brána mnohem menší než jednotlivé bloky superbrány, takže jak je možné, že mohly při stavbě první brány procházet normální bránou? Také jejich velikost byla hodně patrná, když u bloku dokončené superbrány byla Carterová ve skafandru, který se celý rozhodně do brány nemohl vejít. Jedno z vysvětlení by bylo, že procházely bránou jen komponenty, které se ještě spojovaly po průletu bránou do jednotlivých bloků superbrány, ovšem nic takového nebylo vidět. Druhá možnost je, že byla druhá, funkční superbrána postavena úplně jinak. V seriálu nebylo ale vůbec zmíněno, jak druhá superbrána vznikla, prostě už byla nalezena hotová. A třetí možností jsou samozřejmě chybná měřítka při tvorbě digitálních vizuálních efektů, což je nejvíce pravděpodobné, protože tento problém se prolíná celým seriálem hlavně u lodí ve vesmíru.

Horizont událostí

 • V původním filmu Hvězdná brána horizont událostí perfektně odráží to, co bylo před ním, podobně jako skutečná voda. Tento efekt nebyl převeden do sérií.

Nestabilní vír červí díry

 • V seriálu Stargate: Infinity nestabilní vír nerozkládá věci v dosahu
 • V původním filmu, když se nestabilní vír vytratí směrem k bráně, jakoby přechází v zadní části brány v jiný vír. Roland Emmerich přezdíval tento efekt jako závin. Tento účinek nebyl nikdy převeden do sérií SG-1, SGA a SGU, ačkoli podobný účinek byl pozorován v epizodě Černá díra, ale to bylo spíše způsobené černou dírou samotnou, která byla propojena s bránou.

Chevrony

 • V seriálu Stargate: Infinity mají hvězdné brány jen 7 chevronů.
 • V původním filmu Hvězdná brána se vrchní chevron malinko liší od ostatních chevronů na bráně, ale pouze z přední strany. Tento jev nemá žádný vliv na vytáčení brány, slouží jen k indikaci a uzamčení symbolů místa původu. Není ovšem známo, proč se od ostatních osmi chevronů takto liší.

Podobnosti v jiných médiích

 • Gateway Command ze série ReBoot je založen na designu hvězdné brány.
 • Časový portál, který byl viděn v TimeSplitters 2, se podobá trochu hvězdné bráně, ačkoli jeho primární funkcí bylo cestování časem oproti přepravě.
 • Transportér ze hry Jak & Daxter je podobný hvězdné bráně.
 • Plutoniané z Aqua Teen Hunger Force postavili Fargate, která nemá nic společného s filmem Hvězdná brána, který nikdy neviděli.
 • Původní film byl parodován v seriálu South Park.
 • Ve videohře Wars Guild vybudovala rasa Asura také síť bran, které byly používány k cestování mezi místy.
 • V románu 2001: Vesmírná odysea se nachází monolit, vybudovaný neznámými kosmickými silami, známý jako Star Gate.
 • V počítačové hře Starcraft využívá rasa Protossů struktury postavené na své domovské planetě, které jsou známé jako Stargate.
 • V MMORPG EVE Online se používají Stargate, které přemisťují hvězdné lodě na obrovské vzdálenosti mezi systémy. Tyto brány jsou ale odlišné, protože používají technologii FTL namísto červích děr a proto jsou také mnohem větší, velikosti malé vesmírné stanice.
 • Iconianské brány ve Star Treku (TNG, DS9), fungují podobně jako hvězdné brány, jen nepotřebují cílovou druhou bránu pro připojení.
 • V adventuře Quest Worlds je hlavní darebák Drakath viděn přes bránu, která má 13 znaků a vždy se jeden rozsvítí, když je bestie chaosu zabita. Její účel je stále neznámý, ale předpokládá se, že jakmile je aktivováno všech 13 znaků, portál se otevře do říše chaosu.
 • V Total Drama World Tour hlavní postavy chodí do Oblasti 51, jsou tam také vidět aktivní Stargate. Jakmile ale postava vyleze z červí díry, brána se uzavře.
 • Emerald Dream portály ve hře World of Warcraft vypadají podobně jako hvězdná brána.
 • Doplněk Forgotten Realms pro hru Dungeons and Dragons obsahuje zmínku o mystických portálech spojující různá království, které jsou funkčně podobné s hvězdnou bránou.
 • V MMRPG s názvem Dofus je podobné zařízení s názvem Zaap, které umožňuje uživateli cestovat do jiných Zaap. Tento přístroj má 12 symbolů.
 • V herní sérii X jsou vesmírné skokové brány, vytvořené starověkou mimozemskou rasou. Zřídka jsou tam více než 4 brány v sektoru. K dispozici je také skokové zařízení, které umožňuje lodi skočit do FTL a následný výstup na zadané cílové bráně.
 • Facebooková hra Redshift má warpgate, která vypadá a funguje podobně jako vesmírná hvězdná brána.

Nahoru


Zásadní poznámka k technologii hvězdných bran

Technologie hvězdné brány, jak byla vymyšlena v seriálech SG-1 a Atlantida, nemůže fungovat, a proto bych na to zde chtěl upozornit a vysvětlit proč. Pro mě to je největší bug seriálu. Má to totiž víc společné s astronomií, které se také věnuji, než si myslíte. Jak víte, tato technologie závisí přímo na symbolech, které mají představovat různá místa v prostoru (v tomto případě v galaxiích) a šest z nich pak přímo určuje polohu brány v galaxii. To by bylo samozřejmě v pořádku, ale jen v případě, že nebudou představovat pozemská (lanteánská) souhvězdí na obloze, ale nějaké stabilnější body v rámci celé galaxie. Jak víte z původního filmu, brány na Zemi i Abydosu měly jedinečné sady symbolů, které ovšem také představovaly souhvězdí. Ve filmu je ta technologie sice vymyšlena lépe (jedinečné symboly na každé bráně), ale také chybně, protože jako souhvězdí to prostě nelze brát, ať už souhvězdí viditelná na Zemi u pozemské brány, nebo souhvězdí viditelná z Abydosu u abydoské brány, ale to samozřejmě jen v případě, pokud chápeme funkci jako v seriálu. Ve filmu je funkce asi trochu jiná, protože se pomocí 7 symbolů cestovalo na známý konec vesmíru, takže by to mohlo být v pořádku.

Co se týče seriálu, se prostě souhvězdí brát nedají a řeknu hned proč. Co je to vlastně souhvězdí? Je to uskupení hvězd, která jsou viditelná ze Země, ovšem jen, jak se nám promítají na oblohu. Jednotlivé hvězdy v souhvězdí, které představují obrazec symbolu, mohou být ve skutečnosti v prostoru velmi daleko a nemusí být tedy u sebe. Navíc jsou to jen hvězdy, které jsou v těsné blízkosti Země, maximálně tak do cca 1500 světelných let, což je v rámci galaxie jen přes 1 % z celkové velikosti. Samozřejmě se to dá brát obecně pro všechny planety a to je právě ten zádrhel. Na branách v Mléčné dráze (podobně je to i v Pegasu), jsou symboly souhvězdí, která jsou viditelná právě jen ze Země, a proto existuje hned několik důvodů, proč to nemůže fungovat.

Jeden z důvodů je, že z planet v blízkosti Země, řekněme v oblasti, kde se nacházejí hvězdy, které představují souhvězdí viditelná ze Země, budou souhvězdí vypadat úplně jinak z toho důvodu, jak jsem psal, že představují jen průmět na nebeskou klenbu a v prostoru mohou být úplně jinde. U těchto planet by sice mohlo fungovat, že symboly určují polohu brány v prostoru, ale jen u planet v okruhu viditelných hvězd souhvězdí ze Země, ale zase by nemohly vypadat stejně jako na pozemské bráně, protože ty samé spojnice hvězd budou vypadat úplně jinak. U planet, které by byly za hranicemi okruhu viditelných hvězd ze souhvězdí, už by to nemohlo fungovat vůbec, protože už symboly nemohou určovat polohu brány v prostoru a to se dostáváme k druhému, zásadnějšímu důvodu. Tím je právě to, že hvězdy z těchto souhvězdí, jsou opravdu velmi blízko Země v rámci celé Mléčné dráhy, která má kolem 100 000 světelných let v průměru. Tudíž šest symbolů nemůže určovat polohu v galaxii. Jak je tedy možné, že mají skoro všechny brány (až na pár výjimek), úplně stejné symboly, jako pozemská brána? To prostě není možné, protože na jakékoliv jiné planetě nemůžeme vidět ta samá souhvězdí jako na Zemi (respektive u blízkých můžeme, ale úplně s jiným vzhledem) a na vzdálených planetách nebude dokonce vidět žádná z hvězd, představujících tato souhvězdí.

Existuje ještě třetí dost zásadní důvod. Víme, že nejstarší brány v Mléčné dráze byly staré zhruba 50 miliónů let, alespoň tak tvůrci seriálu datovali bránu beta nalezenou na Zemi v Antarktidě. Na této bráně a DHD u ní byly stejné symboly souhvězdí, jako u brány alfa nalezené v Gíze a ostatních bran Mléčné dráhy (mimo symbolu původu, ale to teď není podstatné) a to není prostě možné. Dokonce v seriálu se několikrát mluvilo o tzv. hvězdném posuvu. To je pohyb hvězd v rámci celé galaxie a každá hvězda cestuje Galaxií různou rychlostí a jiným směrem (proto mají DHD korelační aktualizace pro určení polohy bran v prostoru, pokud se výrazně změnila). Na pozemské obloze to má následek, že každá hvězdy se na ní posouvá jinak rychle a jiným směrem, takže se po delší době změní tvar souhvězdí na obloze. Tato změna tvaru spojnic hvězd na obloze je patrná už při stovkách nebo tisících let a pokud se jedná o milióny let, změna už je tak výrazná, že souhvězdí vypadají už naprosto jinak a není tedy možné, aby byly ty samé tvary souhvězdí na bráně staré milióny let. Jako příklad, mluvila o tom Carterová v epizodě Moebius, když se dostali o 5000 let zpět do minulosti, protože to, že se to povedlo, poznala z polohy hvězd na obloze. Je to tedy další nedomyšlená věc této technologie.

Doufám, že jsem to nějak srozumitelněji vysvětlil. Aby tato technologie mohla správně fungovat, symboly by musely představovat určitá, pokud možno, stabilnější místa v rámci celé galaxie, aby se protínáním mohlo určit místo v prostoru. Ovšem toto má také menší zádrhel, protože by to moc dobře nemohlo fungovat na okrajích galaxie. V tomto případě by také měl být výchozím bodem opravdu jedinečný symbol pro každou bránu a ne jako v seriálu, kde má pár planet jedinečný symbol, ale převážná většina má výchozí symbol kterýkoliv ze souhvězdí.

Myslím si, že si toho byli tvůrci vědomi, ale vzhledem k rozpočtu to prostě nebylo možné dodržet, protože jinak by musela mít každá planeta vyhotovenou jinou funkční maketu brány (pokud bude v seriálu vidět aktivní), která není zrovna levná. Z podobného důvodu proběhlo pravděpodobně i sloučení obou pozemských bran. Pokud by to měli dodržet, mohla by být vidět v seriálu jen jedna brána v provozu, třeba v SGC a žádné jiné. Anebo jiné ano, ale jen levné nefunkční makety, což by asi moc dobrý dojem v seriálu nedělalo, popřípadě VFX, ale to také není zrovna levné. Podobné v tomhle kontextu by to bylo s DHD se symboly.

Nahoru

Stránka: 1 2 3 4

Základní technologie hvězdné brány / Obstrukce, odolnost a další použití hvězdných bran
Sítě hvězdných bran / Jiné varianty hvězdných bran a zákulisí


Autor: Scimani © 2013 sg-portal.eu, e-mail: scimani@sg-portal.eu