Obstrukce, odolnost a další použití hvězdných bran

Základní technologie hvězdné brány / Obstrukce, odolnost a další použití hvězdných bran / Sítě hvězdných bran / Jiné varianty hvězdných bran a zákulisí

Stránka: 1 2 3 4

Obstrukce - Iris / Obstrukce - Štít brány / Sekundární brány / Odolnost a citlivost bran / Další použití bran


Obstrukce bran

Brány mohou mít určitá omezení, pokud je k nim někdo přidá. Například, pokud nechceme, aby k nám bránou prošel někdo cizí. Červí díra se například vůbec nevytvoří, pokud je nějaká významná překážka uvnitř prstence. To je například obvyklé pro brány, které jsou částečně nebo trvale uzavřeny tím, že jsou pohřbeny (zahrabány do země). To je samozřejmě krajní případ, pokud nikdy nechceme bránu používat a taky se k nám právě nikdo přes ni nedostane.

Obstrukce hvězdných bran, nebo-li možnost zamezení přesunu

Dalším prostředkem ovládání cestování přes hvězdnou bránu je ten, že se umístí nějaká překážka v nepatrné vzdálenosti (méně než tři mikrometry) před horizontem událostí, což umožňuje vytvořit červí díru, ale zabraňuje rekonstrukci hmoty při průchodu branou. Jinými slovy, brána se může aktivovat, ale jakákoliv hmota snažící se opustit bránu, nezíská svou původní strukturu, a proto je zničena. Na pozemské bráně je pro tento účel používána Iris a štít na bráně v Atlantidě vykonává tuto funkci podobně, který je používán jako efektivní preventivní obrana, zatímco ještě dovolí rádiovou komunikaci přes otevřenou červí díru. U Goa'uldů byl také vidět štít na bráně, který měl stejný účinek, i když jejich štíty obvykle pokrývají celou bránu, spíše než blokují samotný horizont událostí. Nikdy ovšem nebylo vysvětleno, jak je možné, že podstavec se schody (Mléčná dráha) nebo přímo zem (Peagas), nezabrání vytvoření červí díry, když jsou uvnitř prstence ve spodní části. Pravděpodobně je potřeba mít překážku uvnitř celého vnitřního prstence.

Iris také potlačuje vznik nestabilního víru červí díry, i když se brána aktivuje. Tyto překážky však nejsou jediným způsobem, jak zabránit vytvoření nestabilního víru. Několik ras, včetně Asgardů a Noxů, prokázaly schopnost otevřít červí díru bez vytvoření nestabilního víru, pravděpodobně prostřednictvím účinnější formy přenosu energie, ale o tom jsem už psal na předešlé stránce (SG-1 1x17 – Záhada, 4x01 – Malá vítězství).

Nahoru

Iris

Záhladní specifikace

Výrobní informace
Výrobce Tau'ri
Design Tau'ri
Technické specifikace
Ovládací systém počítač
Složení titanium (minulost), slitiny trinia a titania (současnost)
Napájecí zdroj elektřina
Použití
Účel ochrana před nežádoucím vpádem
Rok zavedení 1997
Přičlenění Tau'ri
Stav aktivní

Animace funkční irisIris je kovový kryt na pozemské hvězdné bráně, který se používá, aby nikdo cizí nemohl projít bránou na Zemi. Veškerá hmota, která je větší než atom, nemůže být tím pádem reintegrovaná a je zničena. SG týmy a spřátelené rasy jsou vybaveny kódem GDO, který jim umožňuje otevřít iris a přijít na Zemi. Je tedy potřeba udržet tento kód za každou cenu v tajemství před nepřáteli.

 

Zavřená irisIris byla navržena SGC, aby se zabránilo nežádoucím cestujícím průchodu bránou na Zemi. Zdá se, že má 20 překrývajících se kotoučů, které když jsou otevřené, tvoří téměř kruhový otvor, a když se zavřou, ještě se v centru částečně překryjí, aby bylo uzavření úplné. V uzavřeném stavu iris představuje překážku ve vzdálenosti menší než 3 mikrometry před horizontem událostí, což je maximální vzdálenost, ve které se hmota nedá reintegrovat. Subjekty přicházející červí dírou při zavřené iris jsou tedy zničeny a tento jev je doprovázen zvukem jakéhosi žuchnutí na iris. Rádiový signál je schopen iris projít, nicméně SG týmy mohou projít jen se zadáním správného kódu GDO (SG-1 1x03 – Nepřítel je uvnitř).

První spatření iris a překvapený SG-1 týmPrvní iris byla nainstalována v SGC v roce 1997. Byla poprvé viděna, když se O'Neill a jeho tým vrátil z Abydosu. Generál Hammond ji popsal jako pojištění Země proti jakémukoliv dalšímu překvapení a odkazoval se přitom na nečekaný útok Apophise na Zemi. První Iris byla složena jen s titanu a po jejím zničení černou dírou byla nahrazena další, která už byla vyrobena ze slitiny titanu a trinia, takže byla lehčí, pevnější a odolnější (SG-1 2x16 – Černá díra).

Iris je napájena normální elektrickou sítí. Je ovládána buď z řídicí místnosti pomocí skeneru dlaně, nebo ručním ovládáním na levé straně místnosti s bránou. Skener dlaně byl instalován později jako bezpečnostní opatření proti Reetou, což byli neviditelní cizinci, kteří mohli projít s SG týmem bez povšimnutí bránou na Zemi. Bez skeneru mohli pak pomocí počítače ovládat iris (SG-1 2x20 – Neviditelný nepřítel).

Porušení iris

Ačkoli má Země pomocí Iris mnohem větší stupeň ochrany než většina hvězdných bran, není samozřejmě neomylná a byla při několika příležitostech obcházena nebo překonána.

Sokar dokázal iris pěkně rozpálitNěkteré druhy zbraní mohou iris porušit, byť neefektivně. Vládce soustavy Sokar vynalezl prostředek pro porušení iris tím, že vysílal paprsek z urychlovače částic přes červí díru. Subatomární částice jsou dost malé na to, aby mohly být znovu reintegrovány mezi horizontem událostí a iris a narážely na ni. Tím ji dost zahřívaly. SGC později použilo tuto techniku, když byla vytvořena přirozená clona na hvězdné bráně na Edoře po pohřbení asteroidem. Zatímco byla brána stále aktivní, Carterová postavila vlastní urychlovač částic, který použila pro vypaření části materiálu nad bránou, aby mohl Teal'c dostat O'Neilla z planety (SG-1 2x18 – Hadova píseň, 3x17 – Sto dní).

Tolláni se dokázali fázově posunout a procházet pevnými objekty včetně irisTolláni vlastní technologii fázového posunutí, která jim dovolovala projít pevnou hmotou, včetně iris na Zemi. Tato technologie byla později skoro obrácena proti Zemi, když Tolláni pod hrozbou Goa'ulda Tanitha sestrojili fázově měnící se zbraně, které by také mohly projít iris. Naštěstí byly tyto zbraně zničeny dřív, než mohly být použity (SG-1 3x15 – Záminka, 5x09 – Mezi dvěma ohni). 

 

Záření z naquadahem obohacené hlavice silně zahřívalo irisNěkteré druhy nebezpečné energie mohou také projít přes iris. Generál major Bauer (na chvíli velitel SGC) odpálil na jedné planetě zkušební, naquadahem obohacenou jadernou hlavici. Při odpálení byla aktivní hvězdná brána, ale radiace se přenášela i přes iris na bráně. Uzavření iris sice snížilo dočasně množství procházející radiace, ale iris se hodně zahřívala a tavila. Naštěstí se červí díra po limitu 38 minut uzavřela a vše se mohlo stabilizovat (SG-1 4x15 – Řetězová reakce).

 

Iris dokázala zpomalit hromadění energie v bráně, ale ne zastavitAnubis také použil antickou energetickou zbraň, aby zničil bránu na Zemi. Ta způsobovala hromadění energie v bráně, až došlo k nahromadění více energie než maximální mez, kterou naquadah v bráně snese a došlo k explozi brány. Uzavřená iris sice snížila hromadění energie v bráně, ale nebyla to schopna úplně zastavit (SG-1 6x01-02 – Spása).

 

Jedné neznámé rase se povedlo prolomit iris, neznámo jakNěkterým cizincům se podařilo nějakým způsobem prolomit iris (nebylo ovšem vysvětleno jak, pravděpodobně pomocí GDO SG týmu, když imitovali jejich těla) a vytvořili si stanoviště v SGC pod falešnou záštitou týmu SG-6. Začali imitovat pomocí vlastní velmi pokročilé technologie veškerý personál a spřádali plány na ovládnutí Země. Díky jejich setkání s Goa'uldy a Tok'ry, Teal'c a Carterová byli imunní vůči jejich technologii. Carterové se podařilo uniknout ze základny a získat pomoc. Většina ze zbývajících cizinců uniklo bránou a zbytek se sám zničil výbušninou, když jim byl odepřen únik deaktivováním brány. Po tomto incidentu bylo provedeno několik dalších protiopatření, aby se něco podobného neopakovalo (SG-1 3x14 – Nouzová situace).

Replikátoři se dokázali dálkově hacknout do systému a otevřít irisReplikátoři jednou narušili iris tím, že se dálkově hacknuli do systému řízení příchozí červí díry, otevřeli iris a zaútočili na SGC, aby se mohli dostat ven ze základny a zamořit Zemi. Asgardé byli schopni narušit iris podobným způsobem, ale v tomto případě prostě nešla iris vůbec zavřít a na základnu vstoupil Thor (SG-1 2x15 – Pátá rasa, 4x01 – Malá vítězství, 8x17 – Poslední boj).

 

 

Asgardé také nějak dokázali obejít iris

Iris nebrání průniku holografické technologiiV méně škodlivém typu narušení jsou schopny asgardské a antické holografické projektory obejít iris a umožňuje jim přenášet holografický obraz kousek před bránou. Nanoskopický prostor mezi pláty v iris je dost velký na to, aby se mohla holografická technologie reintegrovat. Podobně takto vyhrožoval Zemi i Anubis a později takto používal holografickou technologii i Ba'al (SG-1 6x01-02 – Spása, 8x04 – Hodina H).

 

V SGC automaticky deaktivovali iris, pokud přišlo vysílání ze stanice MidwayWraithové byli schopni obejít iris z vesmírné stanice Midway, u které SGC věřilo, že je bezpečná proti vniknutí a pokud vytočila Zemi, byla automaticky rozpoznána vytáčecí sekvence a Harrimen otevřel iris. Wraithové poslali ze stanice přes bránu omračující bombu a tím mohli infiltrovat základnu. Naštěstí prošli bránou i Teal'c s Rononem a všechny Wraithy v SGC pobili, než se mohli dostat ze základny. Stanice Midway byla při invazi zničena (SGA 4x17 – Přestupní stanice).

 

Nahoru

Štít brány

Základní specifikace

Výrobní informace
Výrobce Antikové, Goa'uldi
Technické specifikace
Ovládací systém různý, převážně krystaly
Vytvořen z energie
Napájecí zdroj různý (jakýkoliv energetický zdroj)
Použití
Účel zamezení vstupu neautorizovaným osobám
Rok zavedení před milióny let
Přičlenění Antikové (Lanteané), Goa'uldi, Tau'ri
Stav stále aktivní

Štít na bráně plní stejnou funkci jako kovová iris v SGC. Nejslavnější takový příklad štítu je na bráně v Atlantidě.

Štít brány na Atlantidě

Zapnutý štít na bráně v AtlantiděŠtít pro hvězdnou bránu na Atlantidě byl navržen Antiky, aby zabránil objektům průchod skrz bránu a nemohly se rematerializovat. Pravděpodobně byl vyvinutý během války s Wraithy. Na rozdíl od Iris chránící SGC na Zemi, štít na této bráně je průsvitný, potlačuje nestabilní vír červí díry a dopady objektů, které se tím nemohou rematerializovat, lze jasně vidět. Tento štít brány nebyl nikdy porušen, protože je tak blízko k horizontu událostí, že se ani subatomární částice nemohou rematerializovat, na rozdíl od iris na Zemi, který může blokovat objekty jen větší než atom.

 

Při zapnutém štítu nemůže nikdo projít, ani posili GeniůRodney později naprogramoval "zadní vrátka" do kódu štítu, které mu umožňovaly vzdáleně deaktivovat štít z jiné planety a dát mu správnou funkci používání k tomu, aby zabránili aktivaci štítu kýmkoliv, kdo ovládá tento štít na Atlantidě, což se třeba stalo, když měli Atlantidu pod kontrolou Asuřané. Štít byl použit několikrát, aby se zabránilo nebezpečí vstupu do města, jako posily Geniů, láva z erupce supervulkánu na Taranis, wraithské šipky sledující Jumper a povodeň na M44-5YN (SGA 1x01 – Vynoření1x11 – Oko bouře2x19 – Peklo3x10-11 – Návrat5x06 – Svatyně).

 

Průzkumné týmy z Atlantidy stále používají k deaktivaci štítu GDO nebo IDC. Není ovšem známo, jakou metodu identifikace používali pro štít Lanteané, ale je možné, že tuto funkci nějak automaticky zastávaly Puddle Jumpery. Generátor pro štít brány na Atlantidě není zabudovaný do brány, ale je umístěn někde jinde v ovládacím centru nebo jinde na Atlantidě, neznámo kde (SGA 1x10 – Bouře).

Ostatní brány chráněné štítem

Některé planety, většinou ty pod nadvládou Goa'uldů, používají také na branách štít, ale mnohem méně efektivní než ten na Atlantidě. Tyto štíty obepínají celou hvězdnou bránu a ne jen místo proti červí díře, takže se většina subjektů ještě stihne rematerializovat. Příklady takovýchto Goa'uldy kontrolovaných, štíty chráněných bran a jiných, jsou:

Štít na planetě Erebus zabraňoval útěku otrokům a nežádoucími příchodyPlaneta Erebus byla chráněna štítem, který vyžadoval kód pro vypnutí, podobně jako iris na Zemi. SGC bylo schopno získat kód během neúspěšného pokusu Bra'taca a Rya'ca uniknout na stanoviště alfa, což byla skutečnost, které byl svědkem Daniel Jackson během svého povznesení a umožnilo mu tuto informaci sdělit SGC, když se vrátil a vzpomenul si na ni (SG-1 7x04 – Orpheus).

 

Anubis měl na Tartaru také štít na bráně, aby nikdo neměl přístup na jeho základnu mimo supervojákůPlaneta Tartarus, na které měl základnu Anubis, kde vytvářel své super vojáky, také měla bránu se štítem, ale energii absorbující oblek supervojáků mohl snadno projít štítem, což eliminuje potřebu IDC. Není ovšem známo, jak je to u jiných bytostí, které nemají na sobě brnění super vojáků, ale pravděpodobně neprojdou (SG-1 7x12 – Evoluce).

 

 

Ačkoli to není potvrzené, Teal'c se zmiňoval, že Dakara je s největší pravděpodobností také chráněna štítem na bráně (SG-1 8x18 – Osobní záležitosti).

Štít Atlantidy rozšířen kolem její brányZvláštní případ pak spadá ještě na štít u brány na Atlantidě. Nejedná se o štít chránící před příchodem cizinců těsně před horizontem událostí, o kterém jsem se již zmiňoval, ale o štít samotné Atlantidy, který byl pro potřeby převeden jen kolem hvězdné brány, aby zabránili zničení města, když brána explodovala vlivem zařízení Attero (SGA 5x10 – První kontakt).

 

Štít kolem brány která byla poslaná do hvězdyŠtít brány, přesněji silové pole, bylo také použito pro jeden zvláštní speciální případ, když chtěla Carterová pomocí hvězdné brány spojené s jinou bránou v blízkosti černé díry, explodovat hvězdu, aby zničili celou flotilu lodí Apophise. Silové pole mělo pravděpodobně chránit bránu před extrémními teplotami uvnitř hvězdy, aby přečkala aspoň do doby, než dojde k nestabilitě v jádru hvězdy a tím k její explozi jako supernovy (SG-1 4x22 – Exodus).

 

 

Nahoru


Sekundární hvězdné brány

Směrový výbuch způsobí přeskok červí díry k nejbližší bráně ve stejném směruJsou známy některé planety, které mají "sekundární" neboli "záložní" hvězdnou bránu. Druhá brána je normálně neaktivní. Pokud má primární brána své DHD, přijímá všechny příchozí červí díry. Pokud dojde na bráně k přepětí, zatímco je odchozí červí díra otevřená, dojde k přeskoku červí díry na nejbližší bránu v síti. Dá se to tedy také použít někdy záměrně jako prostředek pro obranu, nebo ukončit spojení s příchozí červí dírou. Tento nežádoucí vedlejší projev vyústil k objevu brány beta na Zemi, která se nacházela na Antarktidě. Pokud se nachází hvězdná brána na lodi, která je na orbitě planety, jež hvězdnou bránu má, stává se brána na lodi automaticky primární bránou pro tuto planetu, než loď odletí pryč (SG-1 1x18 – Osamění, 2x16 – Černá díra, 4x07 – Vodní brána, 9x09 – Prototyp).

První a pravděpodobně nejstarší brána v Mléčné dráze zůstala na Zemi po odletu AntikůPozději bylo odhaleno, že antarktická brána byla původně hlavní bránou na Zemi, postavenou Antiky. Brána alfa, která se našla v Gíze a byla používána SGC pro průzkum Galaxie, byla přivezena na Zemi Goa'uldem Ra z jiné planety. Vzhledem k tomu, že adresy bran odpovídají polohám planet a nikoli jednotlivým branám, nová brána zdědila stejnou adresu jako ta v Antarktidě. A jelikož byla brána v Antarktidě opuštěna Antiky před milióny lety a DHD se stalo neaktivní, protože bylo odpojeno, brána přivezená Ra'em se stala se svým DHD primární. DHD v Antarktidě ovšem nebylo pravděpodobně odpojeno samotnými Antiky, zvlášť když tam nechali jednu osobu, ale asi zamrznutím v ledu a různým posunem se spojení přerušilo (SG-1 6x04 – V zajetí ledu).

Brána z mléčné dráhy a Pegasu blízko sebeBylo také zjištěno, že hvězdné brány z galaxie Pegas pravděpodobně nahrazují starší, více zastaralé brány z Mléčné dráhy, ale to nemůžeme potvrdit s jistotou a hned vysvětlím proč. Z SGC nemohla být vytočena jiná brána, když wraithský úl poháněný ZPM byl na oběžné dráze kolem Země s vlastní bránou z Pegasu a také si vynutila přednost před příchozí červí dírou do starší brány a tak zakázala vytáčení brány v SGC. Podobná situace byla zjištěna u vesmírné stanice Midway s branami z Pegasu i Mléčné dráhy, takže je asi pravděpodobné, že nová verze brány má přednost. Ovšem v případě Země a úlu to mohlo být jinak. Brána v SGC totiž nemá své DHD a proto nemusela být v tomto případě primární a kdyby měli na úlu bránu z Mléčné dráhy s vlastním DHD, situace by byla asi stejná (SGA 4x17 – Přestupní stanice, 5x20 – Nepřítel před branami).

Ovládací stanoviště bran z Pegasu a Mléčné dráhy

Nahoru


Odolnost a citlivost hvězdných bran

Úplně první brány dokážou zničit i střely z malých vesmírných lodíHvězdné brány jsou velmi odolné. Stáří hvězdné brány z Antarktidy se odhaduje na více než 50 miliónů let, což znamená, že je to jedna z nejstarších a možná i prvních hvězdných bran druhé generace v Mléčné dráze. Prototypy hvězdných bran z mise Destiny jsou ještě starší a stále fungují perfektně. Brány z druhé a třetí generace jsou extrémně odolné vůči poškození nebo zničení, zatímco první generace prototypů bran na tom s odolností není moc dobře, protože je dokáže poškodit energetická střela z vesmírné lodi (SGU 2x17 – Společný původ).

 

První brány ale dokázaly přečkat sesuv půdy a kameníTato první generace bran je daleko méně odolná než pozdější modely. Během nouzové evakuace Novuské kolonie zasáhl jeden Berzezker dron velitelské lodi s jeho poměrně slabší energetickou zbraní bránu a podařilo se mu vyrvat kus segmentu brány, čímž se stala absolutně nepoužitelná. Bylo to poprvé, co jsme mohli vidět, jak byla hvězdná brána poškozena takovouto zbraní. Dokázala ovšem přežít například sesuv půdy, protože po vyhrabání byla opět funkční. Také byla schopna přečkat výbuch C4 v její blízkosti, takže k poškození brány je potřeba určitě poměrně silné exploze (SGU 2x02 – Následky2x17 – Společný původ).

 

Zato brány druhé a třetí generace vydrží snad všechno. Přežily například přímý zásah meteoritem, nebo vydržely obrovskou gravitační sílu černých děr, žár z hvězdy, i když tato konkrétní brána byla chráněna ještě silovým polem po dobu cesty do hvězdy a čekalo by se, že se potom roztaví, ale nestalo se tak. Dokonce vydržela jedna brána výbuch naquadahové bomby, kterou na jednu planetu pro test poslalo SGC. Bomba zničila velkou část planety, ale brána zůstala neporušena. Stejně tak se zdálo, že vydržela ponor do lávy, alespoň po nějakou dobu určitě, protože přenos stále probíhal. Je ale možné, že po větší době došlo k roztavení, ale to není potvrzené (SG-1 2x16 – Černá díra, 3x17 – Sto dní, 4x15 – Řetězová reakce, 4x22 – Exodus, 6x04 – V zajetí ledu, SGA 2x19 - Peklo).

Hvězdná brána dokázala přežít pád velkého meteoritu Brána dokázala přežít i test jaderné hlavice obohacené naquadahem Hvězdná brána vydrží ponor do lávy, alespoň po nějakou dobu

Pravděpodobně s pomocí Oriů dokázala brána přečkat výbuch nejsilnější pozemské hlavice Mark IXNakonec Spojené Státy vyvinuly vylepšenou naquadriovou jadernou hlavici Mark IX, která byla teoreticky schopná zničit hvězdnou bránu druhé a třetí generace. Když byla Mark IX použita pro zničení brány na planetě, kde si dělali Oriové předsunutou základnu, nedokázala bránu zničit. Místo toho byla energie z bomby využita k rozšíření štítu kolem brány na celou planetu, která následně zkolabovala do černé díry. Nicméně pokud by v tom nebyli zainteresovaní samotní Oriové, pokus zničit bránu, mohl být úspěšný. Pozdější pokus s hvězdnou bránou v Pegasu uspěl, ale jen v případě, že nebyla aktivní červí díra, která by mohla energii z výbuchu absorbovat (SG-1 9x06 – Předsunutá základna, 10x14 – Maskování).

Zničení brány pomocí antického ničitele branNaproti tomu jsou brány třetí generace a možná i druhé (není potvrzeno), náchylné k různým projevům podprostoru. Jedno takové rušení způsobovalo zařízení Attrero, které hromadilo energii v horizontu událostí, přičemž došlo během několika minut k překročení kapacity a následnému přetížení. Výsledkem je pak exploze brány, která má ničivé účinky ve velkém okolí. Jsou známy dvě hvězdné brány, které byly zařízením Attero zničeny. První z nich byla ta na Atlantidě, ovšem tam se podařilo dostatečně výbuch utlumit jejím štítem, takže následky byly minimální a byla zničena jen část operačního centra Atlantidy. Druhá brána byla na první kolonii Cestovatelů, kde takové štěstí neměli. Exploze brány zničila celou kolonii s 3000 lidmi a dvěma generačními loděmi, včetně lodi třídy Aurora. Dalším podobným zařízením byla zbraň ničitel hvězdných bran, kterou použil Anubis pro zničení hvězdné brány na Zemi. Překročení maximální kapacity naquadahu v bráně trvalo déle, protože tento proces také zpomalovala iris, ale i bez iris je proces pomalejší než u Attera. Bránu se mu i přesto podařilo zničit (SG-1 6x01-02 – Spása, SGA 5x11 – Ztracený kmen).

Nahoru


Další použití hvězdných bran

Carterová poslala pomocí bran a erupce vzkaz do minulostiNěkolikrát byla síť bran použita pro jiný účel než meziplanetární cestování, ačkoliv tyto dodatečné funkce byly objeveny téměř vždy náhodou a nebyly určeny v původním návrhu hvězdných bran. Dva takové případy byly viděny ve spojení bran s interakcí s časem. První případ nastal, když SG-1 náhodně cestovala zpět v čase do roku 1969 v důsledku průchodu červí díry přes Sluneční erupci. K cestování časem to ale nemohlo být používáno z důvodu nemožnosti předpovězení erupce a také intenzita erupce měla na svědomí časový rozdíl. V alternativní časové linii v roce 2010 použila tento jev záměrně Samantha Carterová, aby odeslala zpět časem zprávu na Zemi. Cestování zpět v čase nebo vpřed, zajišťovala rotace hvězdy a směr červí díry. Pokud červí díra prošla erupcí přibližující se rotací k odchozí bráně, cestovalo se v čase zpět do minulosti a pokud se erupce vzdalovala, mělo to opačný následek a dostali bychom se do budoucnosti.

Pomocí antického zařízení mohly být brány používány k vytvoření časové smyčkyTohle vše ale později vyřešil Ba'al, který si vytvořil časové zařízení spojené s bránou, využívající právě hvězdné erupce. Podobný případ se stal ještě expedici na Destiny, když se snažili spojit se Zemí při nabíjení hvězdných kolektorů. Spojení se sice povedlo, ale došlo při tom k blízké erupci, která poslala posádku 2000 let do minulosti. Druhým případem bylo antické zařízení, které s pomocí 14 bran vytvářelo časovou smyčku právě jen na těchto planetách, jakoby oddělených od sítě hvězdných bran a zbytku časoprostorového kontinua, ve kterém se několik hodin opakovalo nepřetržitě, dokud nebylo zařízení deaktivováno (SG-1 2x21 – Rok 1969, 4x06 – Časová smyčka, 4x16 – Rok 2010, SGU 2x12 – Dvojí osud, 2x17 – Společný původ).

Hvězdná brána mohla způsobit zavlečením do hvězdy její explozi jako supernovaHvězdná brána mohla být použita i jako zbraň schopná zničit celý hvězdný systém. Pokud se vytočila brána u černé díry a pak se spustila do hvězdy, jak to provedla jednou Carterová, došlo ke zhroucení hvězdy a následně vybouchla jako supernova odvržením své hmoty. Supernova zničila celou hvězdnou soustavu a také flotilu lodí Apophise, která se v té době nacházela v systému (SG-1 4x22 – Exodus).

 

Když červí díra projde hvězdou, může způsobit její nestabilitu zavlečením těžkého prvkuZadávací počítač používaný v SGC jako nedokonalé náhradní DHD, je někdy příčinou několika poruch. Jednou se pomocí počítače obešly nějaké bezpečnostní protokoly, které tam ovšem Antikové dali záměrně, aby se něco takového nemohlo stát při vytočení brány. Později bylo zjištěno, že brána nešla vytočit, protože červí díra procházela hvězdou. Tím, že to obešli, ovšem zapříčinili, že se do jádra hvězdy dostalo plutonium, čímž se stala nestabilní. Problém museli nakonec vyřešit Agardi, alespoň se to předpokládá (SG-1 5x05 – Rudé nebe).

 

Propojení vícero alternativních realit s tou našíPozději alternativní verze SG-1 vytočila Zemi z druhé strany černé díry, což způsobilo, že se červí díra přesměrovala na nejbližší hvězdnou bránu, která byla stejná, ale v našem vesmíru. To vedlo k tomu, že se brány z různých realit z druhé strany černé díry připojili na různé reality, ale pouze z jedné reality na stejném místě původu. Jednodušeji řečeno, byl vytvořen most mezi různými realitami s naším vesmírem a SG týmy jdoucí domu v různých realitách, přišli na Zemi v našem vesmíru. Tento efekt byl zrušen asgardskou směrovou energetickou zbraní, jejíž výboj obrátil trhlinu v časoprostorovém kontinuu a rozpletl konvergenční uzel. Odchozí červí díry pak zapadly do svých původních koridorů a všichni mohli odejít do svých realit (SG-1 9x13 – Rezonanční efekt).

Jeden program dokázal vytočit všechny brány v galaxii a propojit se superzbraníJeště později bylo zjištěno, že jedna brána může být použita k vytočení více dalších bran současně. To například umožnilo využit antickou superzbraň na Dakaře téměř neomezeně po celé Galaxii. Jakmile byla brána na Dakaře vytočena, spojila se zároveň se všemi ostatními branami v síti a výboj ze superzbraně tak mohl proniknout do celé Galaxie. Není ale známo, co se stane, když bránou spojenou s více destinacemi projde normální objekt, třeba člověk. Tento proces zdokonalil Nerus a bez Ba'alovy pomoci by se pravděpodobně zničit Replikátory nepodařilo (SG-1 8x16-17 – Poslední boj).

 

Morganin planetární okruh

První planety okruhu, na kterou se SG-1 dostalaZvláštním případem jiného použití, i když byly brány používány ve spojení s transportním systémem k cestování, byl planetární okruh vytvořený Morhanou Le Fay. Tento okruh měl za úkol ochránit tajemství Merlinovy zbraně, kterou se tam snažil Merlin postavit. Jak už jsem se zmiňoval, planetární okruh také využíval antický transportní paprsek, který dokázal přenést velké množství hmoty hvězdnou bránou a využíval se právě k přepravě celé laboratoře bránou na další planety v okruhu vždy v určitém časovém intervalu, protože si byla Morgana moc dobře vědoma, že Oriové najdou způsob, jak zjistit adresu. Všechny brány na těchto planetách jsou odříznuty od sítě hvězdných bran, a proto je tajemství zbraně v bezpečí.

Druhá planety okruhu byla ledováDo tohoto planetárního okruhu se dá dostat jen jedním způsobem. Tím je úspěšné vyřešení hádanek na jedné planetě, které tam zanechala Morgana Le Fay. Kdo uspěje v testech, je přenesen transportem na první planetu okruhu do laboratoře Merlina, kde také byl ve stázové komoře, protože musel přijmout lidské tělo, aby mohl zbraň vytvořit. Vyřešení hádanek má ale i bezpečnostní systém, který vezme v potaz jen lidi, protože i s týmem byla v jeskyni Adria, která přenesena nebyla. Do planetárního okruhu se tedy nemohl dostat každý i po vyřešení hádanek. V planetárním okruhu bylo vidět několik planet.

 

Třetí planety okruhu, kde je chytla Adria

Daniel zneškodnil vojáky OriůNejprve jsme viděli pouštní planetu, pak ledovou planetu a také planetu s lesy. Je ale pravděpodobné, že řetěz obsahuje mnohem více planet, čímž se snižuje případné nalezení. Pro Adriu ovšem není nemožné se tam dostat, když zjistila, co se stalo. Prozkoumala mentálně DHD planety s hádankami a našla si tam cestu, i když ji to nějakou dobu trvalo. SG-1 mezitím probudila Merlina ze stáze, který začal konstruovat zbraň. Byl ovšem moc starý a vyčerpalo ho to. Zbraň musel dokončit Daniel, který před tím nahlédl do archivu vědomostí Antiků. Museli také najít způsob, jak se z okruhu dostat, až bude zbraň hotová a k tomu byl užitečný Ba‘al. Nakonec je Adria našla, a i když se jim podařilo jednotlivé komponenty zbraně zkonstruovat, zajmula Daniela a získala zbraň. Danielovi se sice podařilo zlikvidovat blesky vojáky Oriů, ale na Adriu už nestačil, ostatní unikli (SG-1 10x11 – Výprava).

Únik SG-1 z planetárního okruhu Morgany

Nahoru

Obstrukce - Iris / Obstrukce - Štít brány / Sekundární brány / Odolnost a citlivost bran / Další použití bran

Stránka: 1 2 3 4

Základní technologie hvězdné brány / Obstrukce, odolnost a další použití hvězdných bran
Sítě hvězdných bran / Jiné varianty hvězdných bran a zákulisí


Autor: Scimani © 2013 sg-portal.eu, e-mail: scimani@sg-portal.eu